Nr 1/XV R/2017 - zasady i tryb zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z osobą fizyczną

Zarz.: 1/XV R/2017

zm.: 4/XV R/2017, 89/XV R/2017, 59/XV R/2018, 71/XV R/2018, 77/XV R/2018, 117/XV R/2018, 202/XV R/2019, 289/XVI R/2020, 50/XVI R/2021, 133/XVI R/2021, 139/XVI R/2021, 234/XVI R/2021, 52/XVI R/2022, 193/XVI R/2022, 203/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 1/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 16 stycznia 2017 r.

 
w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z osobą fizyczną

 

tekst pierwotny do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący do pobrania

Obowiązujące załączniki:

załącznik nr 1 - wniosek o zawarcie umowy zlecenie/dzieło

załącznik nr 2 - uchylony

załącznik nr 2a - uchylony

załącznik nr 3 - uchylony

załącznik nr 3a - umowa o dzieło na prace naukowo-badawcze, badawcze i inne bez rozliczenia kosztów delegacji, przenosząca majatkowe prawa autorskie na Uczelnię

załącznik nr 4 - rachunek za wykonanie dzieła

załącznik nr 4a - rachunek za wykonanie dzieła -Komisja Bioetyczna

załącznik nr 5 - oświadczenie o przeniesieniu majatkowych praw autorskich

załącznik nr 6 - oświadczenie pracowników UMW

załącznik nr 7 - umowa zlecenie

załącznik nr 7a - umowa zlecenie - Komisja Bioetyczna

załącznik nr 8 - umowa zlecenie ramowa

załącznik nr 8a - umowa zlecenie ramowa - wydawnicza

załącznik nr 9 - oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych

załącznik nr 10 - rachunek za wykonanie zlecenia

załącznik nr 10a - rachunek do umowy zlecenia - Komisja Bioetyczna

załącznik nr 11 - zaświadczenie o przychodach osiągniętych w podmiotach innych niż UMW

załącznik nr 12 - uchylony

załącznik nr 13 - uchylony

załącznik nr 14 - uchylony

załącznik nr 15 - umowa o dzieło - wydanie opinii o projekcie badawczym

załącznik nr 16 - schemat obiegu dokumentów 

 

 

 

 

 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 30.08.2022
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 22.11.2022