Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Położnictwo - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku
Wynik egzaminu dyplomowego poprawkowego z części praktycznej dla kierunku Położnictwo pierwszego stopnia
Dodatkowy terminarz obron na dzień 17.07.2024 i 18.07.2024 dla kierunku Położnictwo I stopnia
Wynik egzaminu dyplomowego część praktyczna dla kierunku Położnictwo I stopnia
Regulamin i organizacja egzaminu dyplomowego OSCE dla kierunku Położnictwo pierwszego stopnia w roku akad. 2023/2024.Harmonogram egzaminu dyplomowego część praktyczna dla kierunku Położnictwo pierwszego stopnia
Egzamin dyplomowy część teoretyczna dla kierunku Położnictwo pierwszego stopnia

Egzamin teoretyczny licencjacki odbędzie się 27.06.2024 r. o godz. 9.00 w auli Jana Pawła przy ulicy Borowskiej (przy USK).

Egzamin dyplomowy część teoretyczna dla kierunku Położnictwo drugiego stopnia

Egzamin dyplomowy część teoretyczna odbędzie się 01.07.2024 r. o godz. 16.30 w audytorium Jana Pawła przy ulicy Borowskiej 213.

Zmiana promotora pracy dyplomowej
Wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej
Ocena pracy - położnictwo I stopnia
Ocena pracy - położnictwo II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku POŁOŻNICTWO studia pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)
Regulamin dyplomowania na kierunku POŁOŻNICTWO studia drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)