Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Analityka Medyczna - Opiekunowie lat

Opiekunowie

I rok - mgr Ewa Drozd-Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Organicznej - ewa.drozd-szczygiel@umw.edu.pl

II rok - dr Anna Janicka-Kłos - Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych - anna.janicka-klos@umw.edu.pl

III rok - dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej - joanna.gorka-dynysiewicz@umw.edu.pl

IV rok - mgr Alina Rak-Pasikowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej - alina.rak-pasikowska@umw.edu.pl

V rok - dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej - agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl