Plany studiów - Analityka Medyczna

Standardy Kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1573.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

Link do strony archiwalnej.