Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Analityka Medyczna - Informacje dla studentów ostatniego roku

Dyplomowanie w roku 2023/2024

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy

Harmonogram obron w roku akad. 2023/2024
Listy zagadnień do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Analityka medyczna.

Regulamin dyplomowania od roku 2023/2024.

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich od roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

Załączniki do zarządzenia nr 13/WF/2021:
załącznik nr 1
załącznik nr 2 
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5 
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8

Link do antyplagiatu.

Dyplomowanie w roku 2022/2023

Regulamin dyplomowania od roku 2020/2021

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich od roku 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

ZAŁĄCZNIKI do Zarządzenia nr 13/WF/2021

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

Listy zagadnień do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Analityka medyczna.

Link do antyplagiatu.

Ogłoszenie dla broniących się w 2023 roku