Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel.: (71)784-13-30, fax: (71)784-00-79
e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umw.edu.pl

Jednostka stanowi część Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka

13.10.2022 trwają prace nad nową stroną

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Bartosz Kempisty
bartosz.kempisty@umw.edu.pl
tel.: 71 784 1330/1331

Obsługa administracyjna

tel.: 71 784 1330; faks: 71 784 0079

e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umed.wroc.pl


Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Adiunkt

dr Piotr Chmielewski
tel.: 71 784 13 45
e-mail: piotr.chmielewski@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Paweł Dąbrowski
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Zygmunt Domagała
tel.: 71 784 1332
e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl

Asystent

dr Joanna Grzelak
e-mail: joanna.grzelak@umw.edu.pl

Asystent

dr Katarzyna Siwek
tel: 71 784 13 45
e-mail: katarzyna.siwek@umw.edu.pl

Asystent

lek. Patrycja Sputa Grzegrzółka
e-mail: patrycja.sputa-grzegrzolka@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Sławomir Woźniak    
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umw.edu.pl


Pracownicy dydaktyczni:

Wykładowca

lek. Danuta Biegańska - Dembowska
tel.: 71 784 13 49
e-mail: danuta.bieganska-dembowska@umw.edu.pl

Asystent

lek., mgr inż. Jacek Ciach
jacek.ciach@umw.edu.pl

Asystent

mgr Dominika Domagała
e-mail: dominika.domagala@umw.edu.pl

Asystent

lek. Jurand Domański
e-mail: jurand.domanski @umw.edu.pl

Asystent

lek. Krzysztof Eicke
tel: 71 784 13 45
e-mail: krzysztof.eicke@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Bożena Kurc-Darak
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umw.edu.pl

Asystent

lek. Agnieszka Pinkowska
tel. 71 784 13 39
e-mail: agnieszka.pinkowska@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr Elżbieta Poradnik
tel. 71 784 13 34
e-mail: elzbieta.poradnik@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr n.med. Michał Porwolik
(opiekun I roku Wydziału Lekarskiego)
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michal.porwolik@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Anna Rohan-Fugiel
tel.: 71 784 13 40
e-mail: anna.rohan-fugiel@umw.wroc.pl

Asystent

lek.stom. Katarzyna Staszak
e-mail: katarzyna.staszak@umw.edu.pl

Asystent

mgr Małgorzata Suchanecka
e-mail: malgorzata.suchanecka@umw.edu.pl

Profesor dydaktyczny

dr Marek Syrycki, prof.UMW
koordynator przedmiotu anatomia dla studentów ED
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Mirosław Trzaska
tel.: 71 784 13 33
e-mail: miroslaw.trzaska@umw.edu.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

lek. Ihor Kryvetskyi                 
tel.: 71 784 13 46
e-mail: ihor.kryvetskyi@umw.edu.pl

lic. Mirosław Łukaszun                    
tel.: 71 784 13 35
e-mail: miroslaw.lukaszun@umw.edu.pl

mgr Anna Pansewicz                 
tel.: 71 784 13 46
e-mail: anna.pansewicz@umw.edu.pl

Zbigniew Staszewski               
tel.: 71 784 13 46
e-mail: zbigniew.staszewski@umw.edu.pl

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/stomatologia

Koordynator przedmiotu:
dr Joanna Grzelak
e-mail: joanna.grzelak@umw.edu.pl

- Fizjoterapia -

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/fizjoterapia

Koordynator przedmiotu:

dr Sławomir Woźniak    
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umw.edu.pl


- Pielęgniarstwo -

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/pielegniarstwo

Koordynator Przedmiotu:

dr Marek Syrycki, prof.UMW
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umw.edu.pl

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

- Pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny – semestr zimowy 2022/23 -

PLAN ZAJĘĆ Z ANATOMII

Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 6 października (czwartek) w godzinach 11.15 - 14.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT TEAMS – 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqFUJrcIh53S1j75rYbEqLPmE7UkaeA9M0r6WZxbkfZ01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=974d7165-d5e0-4314-86ab-63bab50b11f0&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN1    prowadzący   dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN2    prowadzący   mgr Dominika Domagała

16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN3    prowadzący   lek. Jurand Domański

16.11. – 14.12      10.45 – 13.00      grupa CN4    prowadzący   dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

    5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN5    prowadzący   dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

    5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN6    prowadzący   mgr Dominika Domagała

    5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN7    prowadzący  lek. Jurand Domański  

    5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN8    prowadzący   dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

    5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN9    prowadzący   mgr Dominika Domagała

    5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN10  prowadzący   lek. Jurand Domański    

16.11. – 14.12       10.45 – 13.00      grupa CN11  prowadzący   mgr Dominika Domagała

 

- Pielęgniarstwo Licencjat Niestacjonarny - semestr zimowy 2022/23 -

PLAN ZAJĘĆ Z ANATOMII

 Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 8 października (piątek) w godzinach 15.15-18.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aNEnYV9uzYx-1YXxyGRF3w0i95HiAO3RFEL8xWZcR6DU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc0be629-754a-4c38-9fe1-9f2c1c0ec213&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

26.11., 10.12., 7.01.       8.30 – 12.15    grupa CN1   

26.11., 10.12., 7.01.       8.30 – 12.15    grupa CN2   

26.11., 10.12., 7.01.     12.45 – 16.30    grupa CN3 

3.12., 17.12., 14.01.       8.30 – 12.15    grupa CN4   

3.12., 17.12., 14.01.       8.30 – 12.15    grupa CN5   

Wrocław 25 września 2022                                                 Dr Marek Syrycki

                                                                                                  Profesor  Uczelni

                                                                                              Koordynator Przedmiotu


- Położnictwo -

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/poloznictwo

Koordynator przedmiotu:
dr n.med. Michał Porwolik
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michal.porwolik@umed.wroc.pl


- Ratownictwo medyczne -

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/ratownictwo-medyczne

Koordynator przedmiotu:

dr Paweł Dąbrowski
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umw.edu.pl


Analityka medyczna

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/analityka-medyczna

Koordynator przedmiotu:

dr Bożena Kurc-Darak
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umw.edu.pl

http://anpraw.umw.edu.pl/english-division

The Coordinator of the subject of Normal Anatomy for English Division:
Marek Syrycki MD PhD
Professor UMW
marek.syrycki@umw.edu.pl
 


- Faculty od Medicine -

 


- Faculty of Dentistry -

.