Zakład Anatomii Prawidłowej

Zakład Anatomii Prawidłowej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rembrandt „Lekcja anatomii doktora Tulpa”

 

ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel.: (71)784-13-31, fax: (71)784-00-79
e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umw.edu.pl

Jednostka stanowi część Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka

Zdjęcie pracowników Zakładu Anatomii Prawidłowej 2024

Kierownik zakładu:

Obsługa administracyjna:

Agnieszka Perlicka-Łukaszun

tel.:   71 784 1330
faks: 71 784 0079
e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umed.wroc.pl


Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Adiunkt

dr Piotr ChmielewskiPPM
tel.: 71 784 13 45
e-mail: piotr.chmielewski@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -piątek- 10:30-11:30, 14:45-15:15

Adiunkt

dr Paweł DąbrowskiPPM
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 12:00-13:00

Adiunkt

dr Zygmunt DomagałaPPM
tel.: 71 784 13 33
e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -środa- 14:15-15:00

Adiunkt

dr Sławomir Woźniak    PPM
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -środa- 9:45-10:45

Asystent

dr Joanna GrzelakPPM
e-mail: joanna.grzelak@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -piątek- 10:15-11:15

Asystent

dr Katarzyna Siwek
tel.: 71 784 13 44PPM
e-mail: katarzyna.siwek@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -czwartek- 10:00-11:00

Asystent

dr Artur BryjaPPM
tel.: 71 784 1336
e-mail: artur.bryja@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -poniedziałek- 11:00-13:00

Asystent

mgr Krzysztof DataPPM
tel.: 71 784 13 45
e-mail: krzysztof.data@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -czwartek- 13:00-14:00

Asystent

mgr Julia Niebora
tel.: 71 784 13 35PPM
e-mail: julia.niebora@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 13:00-14:00

Asystent

mgr Małgorzata Józkowiak
tel.: 71 784 13 35PPM
e-mail: malgorzata.jozkowiak@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 10:30-11:30

.


Pracownicy dydaktyczni:

Wykładowca

lek. Danuta Biegańska - DembowskaPPM
tel.: 71 784 13 49
e-mail: danuta.bieganska-dembowska@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 13:00-13:30
   -piątek- 13:00-13:30

Asystent

mgr Dominika DomagałaPPM
e-mail: dominika.domagala@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -środa- 13:15-14:45

Adiunkt dydaktyczny

dr Bożena Kurc-DarakPPM
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 11:30-12:30

Asystent

dr Agnieszka PinkowskaPPM
tel. 71 784 13 39
e-mail: agnieszka.pinkowska@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -poniedziałek- 11:00-11:30
   -środa- 9:15-9:45

Starszy wykładowca

dr Elżbieta PoradnikPPM
tel. 71 784 13 34
e-mail: elzbieta.poradnik@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 15:00-15:45 

Adiunkt dydaktyczny

dr n.med. Michał PorwolikPPM
(opiekun I roku Wydziału Lekarskiego)
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michal.porwolik@umed.wroc.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 11:30-12:30

Adiunkt dydaktyczny

dr Anna Rohan-FugielPPM
tel.: 71 784 13 40
e-mail: anna.rohan-fugiel@umw.wroc.pl

Godziny konsultacji:
   -poniedziałek- 11:00-12:00
   -wtorek- 10:45-11:45

Asystent

lek.stom. Katarzyna StaszakPPM
e-mail: katarzyna.staszak@umw.edu.pl

Profesor dydaktyczny

dr Marek Syrycki, prof.UMWPPM
(koordynator przedmiotu anatomia dla studentów ED)
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -piątek- 9:00-9:45

Asystent

mgr Małgorzata Suchanecka
tel.: 71 784 13 44PPM
e-mail: malgorzata.suchanecka@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -czwartek- 10:00-11:00

Asystent

lek. Michał Zatoński
tel.: 71 784 13 33PPM
e-mail: michal.zatonski@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -wtorek- 12:00-14:00

Straszy wykładowca

dr Krystian Porwolik
tel.: 71 784 13 48PPM
e-mail: krystian.porwolik@umw.edu.pl

Godziny konsultacji:
   -czwartek- 12:00-13:00


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Starszy technik

Zbigniew Staszewski
tel.: 71 783 13 46
e-mail: zbigniew.staszewski@umw.edu.pl

Samodzielny technik

lic. Mirosław Łukaszun
tel.: 71 783 13 31
e-mail: miroslaw.lukaszun@umw.edu.pl

Samodzielny technik

Larysa Pechenna
tel.: 71 783 13 46
e-mail: larysa.pechenna@umw.edu.pl

- Fizjoterapia -

Koordynator przedmiotu:
dr Sławomir Woźniak    
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umw.edu.pl


-Pielęgniarstwo - 

Koordynator Przedmiotu:
dr Marek Syrycki, prof.UMW
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umw.edu.pl

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

Licencjat Stacjonarny
Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 5 października (czwartek) w godzinach 11.15-14.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS
[LINK]

Plan zajęć i więcej informacji

Licencjat Niestacjonarny
Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 6 października (piątek) w godzinach 15.30-18.30 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS

[LINK]

Plan zajęć i więcej informacji

Pielęgniarstwo niestacjonarne

- Położnictwo -

Koordynator przedmiotu:
dr n.med. Michał Porwolik
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michal.porwolik@umed.wroc.pl


- Ratownictwo medyczne -

Koordynator przedmiotu:
dr Paweł Dąbrowski
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umw.edu.pl

http://anpraw.umw.edu.pl/dydaktyka/ratownictwo-medyczne

 

Analityka medyczna

Koordynator przedmiotu:
dr Bożena Kurc-Darak
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umw.edu.pl

SYLABUS

The Coordinator of the subject of Normal Anatomy for English Division
Marek Syrycki MD PhD
Professor WMU


 

GODZINY KONSULTACJI // CONSULTATION HOURS:

MAREK SYRYCKI MD,PhD, prof WMU: Monday from 12 a.m. to 1 p.m.
ZYGMUNT DOMAGALA MD,PhD, tutor of 1 year ED, WEDNESDAY: 5:45 PM - 6:45 PM
SLAWOMIR WOZNIAK MD,PhD, TUESDAY: 9:30-10:30 AM

TERMINY EGZAMINÓW // EXAMINATION DATES:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

PLAN ZAJĘĆ// SCHEDULE:

https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski-english-division/schedules
https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html,


SYLLABUS:

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/qA73rbKLCJDEzH


 

REGULATIONS CONCERNING PRACTICAL CLASSES IN THE DEPARTMENT OF NORMAL ANATOMY

1. There are 65 practical classes of anatomy for Medical Faculty students in winter and in the summer semester as well. For students of Dentistry Faculty respectively 60 in winter and in summer semester as well. The one class lasts   45 minutes.

2. Much of the course of anatomy is carried out in the DISSECTION ROOM (Prosektorium).

3. Smoking in the area of the Department of Anatomy, as in the whole building, is prohibited.

4. Eating and drinking in dissection rooms is not allowed.

5. Taking any photo or movie in the dissection room is strictly prohibited!

6. It is not allowed to use mobile phones in the area of the Department of Anatomy (i.e. Dissection Room, Museum, other classes rooms).

7. The practical classes start on time according to the schedule. Students being late can be not admitted to the classes.

8. Students, being in the dissection room, are obliged to wear a white lab coat and use protective gloves while examining specimens. In the case of injuries, students should immediately inform the respective teacher.

9. The students can, and are encouraged, to bring the anatomical tweezers, manuals and atlases to the dissection room.

10. To gain from the practical classes as much as possible, the students should have enough theoretical knowledge about the current topic.

11. According to the regulations of studies the presence of students in all practical classes is compulsory and checked.

12. The student has the right to miss 10% of the teaching period (3 practical classes) in compulsory courses during a semester due to important reasons without excuse notes and without the obligation to make up for the absence. Each subsequent absence in classes requires the justification and making up for the classes immediately after the cause of absence ceases to exist.

13. The student who was absent from more than 2 classes in the course included in each periodical test will be allowed to pass the required tests (as below) after distinct credit of knowledge of all missed classes in the subject Coordinator. Absence exceeding six practical classes per semester excludes completion of the semester. The student is therefore not allowed to take the credit from anatomy.

14. The course of anatomy is divided into four periodical credits (two in each semester):

o Osteology and Arthrology - I semester

o Dissecting Room part I (head, neck, upper limb) - I semester

o Dissecting Room part II (thorax, abdomen, pelvis, lower limb) - II semester

o Neuroanatomy - II semester.

15. To be admitted to completing the credit the student is obliged to pass at the teacher conducting the classes the practical part of the material, during the last practical class before the scheduled test. The practical part includes recognizing the anatomical details on the specimens, models and charts (so-called “PINS”) and knowledge of “practical issues”.

16. To pass the “pins” is necessary to recognize a minimum of 66% of details. The list of anatomical details that are obligatory for recognizing will be published separately. The knowledge of all practical issues is facultative. Students passing the “practical skills” will be rewarded with bonus (3 points), added to the written test result or in course of an oral test resulting in elevation of the final note at half of the point. The list of required practical issues will be given during the course as they arise and will be published on the Department web page.  The student who failed the practical part loses the right to take a test and is obliged to pass the practical part before the retake of the test. Students who failed the practical part again are not admitted to the test at all.

17. The completing of the credit for a course is scheduled immediately after the last practical classes. The student has two terms, for passing every test (except for the situation described above). The first term, based on the teacher in charge decision is performed orally or as a Multiply Choice Questions test (66% of total points possible to gain is required to pass the test – counted along with bonus points).
the retake of the credit (second term) - is performed orally.
18. In the winter semester the student, who failed to pass one or two required tests, can get conditional admission to the winter examination session, based on Educational Board (i.e. Dean, Tutor, Subject Coordinator) decision. In this situation deadline for passing missing tests in the third attempt is the first week of the summer semester. The range of material obligatory to pass conditional credit is defined by the Subject Coordinator.

19. In summer the student who failed to pass one of the tests can pass it in the third attempt in the last week of the summer semester. Failure to pass one or both the tests for this semester, the student can get conditional admission to the summer examination session, based on the Educational Board decision, after passing missing tests in the third attempt in the additional term defined by the Subject Coordinator. In this situation, the student loses the right to take a final examination in the first term.
20. This additional (commission) attempts to any test consists only of Oral part - Viva Voce. At the especially motivated student's request, it can be taken before the commission
21. Students who passed all required credits in the first term can receive a special bonus of raising their final grade by half a point. This only applies to the first date of the final exam.

22. Students who completed all credits on the level grade good plus (86% or more of possible to gain points) and have passed the practical exam can be examined in special early term of the exam.

23. The local winners (first three places) of Golden Scapula competitions can be exempt from the practical exam. The national winners (first three places) can be exempt from the whole exam.
24. The final exam is scheduled to the summer examination session and consists of two main parts: PRACTICAL and THEORETICAL (performed as a Multiply Choice Questions test or the oral Viva Voce – based on teacher in charge decision). Both parts of the final examination (practical and theoretical) are treated as equal, i.e. to pass the examination, at least a satisfactory mark is required in every part of the examination and the students may be admitted to the theoretical part of the examination only if they have passed the practical part.
25. The students repeating the anatomy course can be obliged (based on the teacher in charge decision) to pass the theoretical part of the exam as Oral-Viva Voce.
26. The theoretical part of third attempts to the final exam (2nd retake) for all students consists only of Oral part - Viva Voce. At the student request, it can be taken before the commission.

27. Students who do not follow the regulations and do not react to the warnings can be expelled from the class. In all cases, such events will be reported in student's files. In special cases, the Dean will be informed about the student's misbehaviour.


 

HEALTH AND SAFETY RULES FOR STUDENTS IN DISSECTING ROOM

There are some rules that are enforced for the safety of the staff and students, while others are concerned with the need for care and respect of the prosection material.
 · Students are required to attend each lecture and the assigned tutorial/laboratory class unless given special permission.
· You may enter and view specimens in the Dissecting Room only in the presence of your tutor and/or during your designated tutorial/laboratory class hours. You are not permitted to take visitors into the Dissection Room. A detailed risk assessment for student activities in the Dissecting Room is l        located on the notice board at the front entrance. When in the Dissecting Room, you are required to:
· always put on your laboratory coat when you enter the lab. If you have forgotten to bring your lab coat, purchase a disposable coat from the staff room on the ground floor or locker room underground. Lab coats must not be worn in the hall or anywhere outside the laboratories.
· wear covered shoes with enclosed heels, never thongs or sandals.
· wear latex or vinyl gloves when touching wet specimens (gloves are available from the Union Shop).
· never eat or drink.
· never put anything in your mouth. For example, pens or pencils that you may have picked up from the table.
· avoid inhaling preservative solutions for prolonged periods. If you feel in need of fresh air, ask permission to leave the laboratory for a few minutes.
· report all accidents or incidents immediately to a staff member for assessment without exception. Injuries involving sharps or needle-stick will require a blood test as soon as possible.

Anatomy subjects Coordinator
Marek Syrycki

Kierunek lekarski

Przedmiot:

ANATOMIA

Krótki opis przedmiotu:

Jest to kurs, którego celem jest zapoznanie studentów ze szczegółową strukturą i funkcją ciała ludzkiego. Jest to jedna z podstawowych dziedzin medycyny, która pozwala studentom zrozumieć budowę anatomiczną organizmu ludzkiego na poziomie makroskopowym.

Podczas dwusemestralnego kursu anatomii student będzie miał możliwość zapoznania się ze szczegółową budową człowieka – niezbędną dla praktykującego lekarza. Zajęcia będą składać się z 4 części. Dwie pierwsze czyli osteologia i neuroanatomia będą realizowane w I semestrze roku akademickiego. Dwie kolejne czyli anatomia głowy, szyi i kończyny górnej oraz anatomia klatki piersiowej, jamy brzusznej wraz z miednicą mniejsza i kończyny dolnej będą realizowane w II semestrze. Każda z czterech części będzie kończyć się sprawdzianem.

Główne cele tego przedmiotu to:

Poznanie budowy anatomicznej ciała człowieka, co oznacza zapoznanie się z budową układów narządów, kości, mięśni i innych struktur anatomicznych.

Poznanie topografii i przebiegu struktur anatomicznych znajdujących się w ciele człowieka

Poznanie i nabycie umiejętności odpowiedniego stosowania nomenklatury anatomicznej

Rozwijanie umiejętności obserwacyjnych jak i praktycznych umiejętności manualnych takich jak dyssekcja i/lub prosekcja.

Koordynator Przedmiotu:

dr Zygmunt Domagała

e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl.

Nauczyciele: lista i kontakty (adres mailowy i telefon służbowy)

Dr Paweł Dąbrowski: pawel.dabrowski@umw.edu.pl., tel: 717841331, ćwiczenia, opiekun 1 roku, kierunek lekarski, Filia Wałbrzych

Dr Katarzyna Siwek: katarzyna.siwek@umw.edu.pl., tel: 717841331, ćwiczenia

Mgr Małgorzata Suchanecka: malgorzata.suchanecka@umw.edu.pl., tel 717841331, ćwiczenia

Dr Zygmunt Domagała: zygmunt.domagala@umw.edu.pl., tel: 717841333, wykłady, zaliczenia

Godziny konsultacyjne:

Zygmunt Domagała: środa 17:45-18:45, online

Paweł Dąbrowski: piątek po ćwiczeniach w ANS

Katarzyna Siwek: środa po ćwiczeniach w ANS

Małgorzata Suchanecka: środa po ćwiczeniach w ANS

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich kolokwiów teoretycznych jak i praktycznych oraz zdanie końcowego egzaminu praktycznego jak i teoretycznego. Szczegółowy opis formy egzaminu jest zawarty w sylabusie przedmiotu.

Ubiór obowiązujący studenta na zajęciach – filia nie zapewni studentom fartuchów jednorazowych na ćwiczenia

Minimalne wymagania: fartuch lekarski lub chirurgiczny, pełne buty, dodatkowo podczas zajęć  w prosektorium ubiór odpowiedni do miejsca i w przypadku posiadania długich włosów ich związanie, rękawiczki lekarskie (1 para/ćwiczenia), zestaw prosektoryjny (1 penseta chirurgiczna, 1 penseta anatomiczna, trzonek do skalpela, opakowanie).

Informacje dodatkowe:
Pierwszy wykład (on-line) odbędzie się w środę 11.10.2023 o godz. 18.45.
Pierwsze ćwiczenia  odbędą się w piątek  06.10.2023 r

Regulamin zajęć - przedmiot anatomia

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/f/2386620

Sylabus przedmiotu

Elektroniczna Baza Sylabusów (umw.edu.pl)

Plan Zajęć:

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/BPqyTTJHK5PbHEW

Terminy egzaminów:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

Szczegółowe dane o tematyce ćwiczeń, pytaniach zaliczeniowych i egzaminacyjnych

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/f/2386785

2023

Artykuły naukowe
----------------------------------------------------------------------------

 1. Teaching anatomical terminology: effective learning strategies in medical education
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Piotr Paweł Chmielewski, Paul Edward Mozdziak
 2. Hepatocellular carcinoma – a complicated matter
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Eaint Chu Moe Myint, Sławomir Woźniak
 3. Can we make anatomical specimen last forever? Technical note on photogrammetry
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Jakub Jankiewicz, Mateusz Mazurek, Antonina Gajda-Janiak, Oliwier Pioterek, Mateusz Drążyk, Michał Tulski, Jurand Domański, Zygmunt Domagała
 4. Exploring the microscopic terrain of the small intestinal epithelium: a comprehensive overview of general architecture and the present understanding of intestinal stem cells
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Bernadetta Nowak, Marta Wanat, Ada Świątko, Karol Mirkowski, Victoria Tarkowski, Andrzej Mrożek, Mateusz Mazurek, Jurand Domański, Zygmunt Domagała
 5. Genetic dysfunctions leading to the pathogenic cascade of atopic dermatitis
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Jeya Verschuren, Sławomir Woźniak
 6. Exploring the frontal recess: Specimens, endoscopy, and CT perspectives
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Piotr Paweł Chmielewski, Bartłomiej Strzelec, Paul Edward Mozdziak
 7. Hamstring tendon muscle injuries – anatomy, mechanisms and rehabilitation
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Bartosz Barzak, Kornelia Hankus, Natalia Urban, Sławomir Woźniak
 8. Posterior superior alveolar artery – an anatomical and clinical case report
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Kamil Dworski, Mateusz Mazurek, Jurand Domański
 9. The functions of long non-coding RNA (lncRNA)-MALAT-1 in the pathogenesis of renal cell carcinoma
  1. BMC Nephrology, ISSN 1471-2369
  2. Omid Anbiyaee, Arash Moalemnia, Farhoodeh Ghaedrahmati, Maryam Khombi Shooshtari, Seyed Esmaeil Khoshnam, Bartosz Kempisty, Shahla Ahmadi Halili, Maryam Farzaneh, Olanrewaju B. Morenikeji
 10. Potential roles of endothelial cells-related non-coding RNAs in cardiovascular diseases
  1. Pathology Research and Practice, ISSN 0344-0338
  2. Shirin Azizidoost, Ava Nasrolahi, Mohadeseh Sheykhi-Sabzehpoush, Nehzat Akiash, Ahmad Reza Assareh, Omid Anbiyaee, Paweł Antosik, Piotr Dzięgiel, Maryam Farzaneh, Bartosz Kempisty
 11. The piriformis muscle syndrome – anatomy, diagnosis and the role of physiotherapy. A review
  1. Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  2. Bartosz Barzak, Kornelia Hankus, Anna Mielczarek, Sławomir Woźniak
 12. Small extracellular vesicles - a host for advanced bioengineering and "Trojan Horse" of non-coding RNAs
  1. Life Sciences, ISSN 0024-3205, e-ISSN 1879-0631
  2. Artur Bryja, Łukasz Piotr Zadka, Maryam Farzaneh, Mojtaba Zehtabi, Majid Ghasemian, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Paul Mozdziak, Maciej Zabel, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Hanna Piotrowska-Kempisty, Bartosz Kempisty 
 13. Transcriptomic characterization of genes regulating the stemness in porcine atrial cardiomyocytes during primary in vitro culture
  • Genes, ISSN 2073-4425
  • Rut Bryl, Mariusz J. Nawrocki, Karol Jopek, Mariusz Kaczmarek, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Paul Mozdziak, Maciej Zabel, Piotr Dzięgiel, Bartosz Kempisty 
 14. Clinical anatomy of the sphenoid bone and its terminology
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Piotr Chmielewski 
 15. Do the short die young? Evidence from a large sample of deceased Polish adults
  • Anthropological Review, ISSN 1898-6773, e-ISSN 2083-4594
  • Piotr Paweł Chmielewski, Sławomir Kozieł, Krzysztof Borysławski 
 16. Decellularization of dense regular connective tissue - cellular and molecular modification with applications in regenerative medicine
  • Cells, ISSN , e-ISSN 2073-4409
  • Krzysztof Data, Magdalena Kulus, Hanna Ziemak, Mikołaj Chwarzyński, Hanna Piotrowska-Kempisty, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty 
 17. Microbial load of heritage dermatological moulages of the Historic University Department in Wroclaw, Poland
  • Postępy Dermatologii I Alergologii, ISSN 1642-395X, [2299-0046]
  • Jurand Domański, Rafał Białynicki-Birula, Urszula Nawrot, Elżbieta Piątkowska, Zygmunt Domagała, Jacek C. Szepietowski
 18. Preservation fluids of heritage anatomical specimens - a challenge for modern science. Studies of the origin, composition and microbiological contamination of old museum collections
  • Journal of Anatomy, ISSN 0021-8782, e-ISSN 1469-7580
  • Jurand Domański, Adriana Janczura, Marta Wanat, Katarzyna Wiglusz, Magdalena Grajzer, John E. Simmons, Zygmunt Domagała, Jacek C. Szepietowski 
 19. Terra Incognita in anatomical museology - a literature review from the perspective of evidence-based care
  • Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, ISSN 0940-9602, e-ISSN 1618-0402
  • Jurand DomańskiZygmunt Domagała, John E. Simmons, Marta Wanat 
 20. Circular RNAs-mediated angiogenesis in human cancers
  • Clinical & Translational Oncology, ISSN 1699-048X, e-ISSN 1699-3055
  • Farhoodeh Ghaedrahmati, Ava Nasrolahi, Sajad Najafi, Mohammad Mighani, Omid Anbiyaee, Habib Haybar, Ahmad Reza Assareh, Bartosz Kempisty, Piotr Dzięgiel, Shirin Azizidoost 
 21. In vitro culture of reptile PGCS to preserve endangered species
  • Cell Biology International, ISSN 1065-6995, e-ISSN 1095-8355
  • Afsaneh Golkar‐Narenji, Piotr Dzięgiel, Bartosz Kempisty, James Petitte, Paul Edward Mozdziak, Artur Bryja 
 22. Diagnostic test accuracy of artificial intelligence in detecting periapical periodontitis on two-dimensional radiographs: a retrospective study and literature review
  • Medicina, ISSN 1010-660X, e-ISSN 1648-9144
  • Julien Issa, Mouna Jaber, Ismail Rifai, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 
 23. Sonographic imaging of the great occipital nerve in the diagnosis and treatment of primary headache disorders
  • Italian Journal of Anatomy and Embryology, ISSN 1122-6714
  • Pawel Iwaszkiewicz, Robert Iwanowski, Sławomir Woźniak 
 24. Molecular and metabolic changes in neurological manifestations of Post-COVID conditions with special consideration of spectroscopy MR analysis
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Paweł Iwaszkiewicz, Robert Iwanowski, Sławomir Woźniak
 25. Unveiling mesenchymal stem cells' regenerative potential in clinical applications: insights in miRNA and lncRNA implications
  • Cells, ISSN , e-ISSN 2073-4409
  • Maurycy Jankowski, Maryam Farzaneh, Farhoodeh Ghaedrahmati, Milad Shirvaliloo, Arash Moalemnia, Magdalena Kulus, Hanna Ziemak, Mikołaj Chwarzyński, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel, Hanna Piotrowska-Kempisty, Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty
 26. Non-invasive diagnostics of male spermatogenesis from seminal plasma: seminal proteins
  • Diagnostics, ISSN 2075-4418
  • Michal Ješeta, Anna Pospíšilová, Lenka Mekiňová,  Kateřina Franzová, Pavel Ventruba, Eva Lousová, Bartosz Kempisty, Tomáš Oždian, Jana Žáková, Igor Crha 
 27. Endocrine disrupting chemicals in polycystic ovary syndrome: the relevant role of the theca and granulosa cells in the pathogenesis of the ovarian dysfunction
  • Cells, ISSN 2073-4409, e-ISSN 2073-4409
  • Malgorzata Jozkowiak, Hanna Piotrowska-Kempisty, Dominik Kobylarek, Natalia Gorska, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty, Dominik Rachon, Robert Z. Spaczynski 
 28. Steroidogenic activity of liposomal methylated resveratrol analog 3,4,5,4′-tetramethoxystilbene (DMU-212) in human luteinized granulosa cells in a primary three-dimensional in vitro model
  • Endocrine, ISSN 1355-008X, e-ISSN 1559-0100, [0969-711X]
  • Małgorzata Józkowiak, Dominik Kobylarek, Artur Bryja, Justyna Gogola-Mruk, Mikołaj Czajkowski. Paulina Skupin-Mrugalska, Bartosz Kempisty, Robert Z. Spaczyński, Hanna Piotrowska-Kempisty 
 29. Minireview of connective tissue features and selected forearm structures
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Robert Krupa, Andrzej Mrozek, Jagoda Urbańska, Małgorzata SuchaneckaKatarzyna Siwek
 30. Expression of genes regulating cell division in porcine follicular granulosa cells
  • Cell Division, ISSN 1747-1028 
  • Jakub Kulus, Wiesława Kranc, Magdalena Kulus, Piotr Dzięgiel, Dorota Bukowska, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty, Paweł Antosik
 31. New gene markers of exosomal regulation are involved in porcine granulosa cell adhesion, migration, and proliferation
  • International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067
  • Jakub Kulus, Wiesława Kranc, Magdalena Kulus, Dorota Bukowska, Hanna Piotrowska-Kempisty, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty, Paweł Antosik
 32. Bioreactors, scaffolds and microcarriers and in vitro meat production— current obstacles and potential solutions
  • Frontiers in Nutrition, ISSN 2296-861X 
  • Magdalena Kulus, Maurycy Jankowski, Wiesława Kranc, Afsaneh Golkar Narenji, Maryam Farzaneh, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Paul Mozdziak, Bartosz Kempisty
 33. Cholelithiasis – a particular threat to women. A review of risk factors
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Ivanna Lazarchuk, Bartosz Barzak, Sławomir Woźniak, Anna Mielczarek, Vitalii Lazarchuk
 34. Gut microbiota and its impact on the inflammation-dysplasia-cancer sequence
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Ivanna Lazarchuk, Shivika Parmar, Sławomir Woźniak
 35. Sleep architecture and daytime sleepiness in patients with erectile dysfunction
  • Life, ISSN 0024-3019, e-ISSN 2075-1729
  • Helena Martynowicz, Rafał Poręba, Tomasz Wieczorek, Zygmunt Domagała, Robert Skomro, Anna Wojakowska, Sylwia Winiewska, Piotr Macek, Grzegorz Mazur, Paweł Gać
 36. An atypical obturator nerve: an anatomical and clinical case report
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Mateusz Mazurek, Oliwier Pioterek, Mateusz Drążyk, Dariya Pozdnyakova, Oskar Kozłowski, Victoria Tarkowski, Marta Wanat, Bernadetta Nowak, Zygmunt Domagała
 37. Unusual pattern of branches and ganglions of cervical sympathetic trunk- single case study with clinical implications
  • Medical Journal of Cell Biology, ISSN 2544-3577
  • Mateusz Mazurek, Oliwier Pioterek, Mateusz Drążyk, Marta Wanat, Oskar Kozłowski, Zygmunt Domagała
 38. Potential roles of lncRNA MALAT1-miRNA interactions in ocular diseases
  • Journal of Cell Communication and Signaling, ISSN 1873-9601
  • Ava Nasrolahi, Fatemeh Khojasteh Pour, Abdolah Mousavi Salehi, Bartosz Kempisty, Maryam Hajizadeh, Mostafa Feghhi, Shirin Azizidoost, Maryam Farzaneh
 39. The immunohistochemical expression of epithelial-mesenchymal transition markers in precancerous lesions and cervical cancer
  • International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067
  • Aneta Popiel-Kopaczyk, Aleksandra Piotrowska, Patrycja Sputa-Grzegrzółka, Beata Smolarz, Hanna Romanowicz, Piotr Dzięgiel, Marzenna Podhorska-Okołów, Christopher Kobierzycki 
 40. Emerging roles of long non-coding RNA FTX in human disorders
  • Clinical & Translational Oncology, ISSN 1699-048X
  • Mohadeseh Sheykhi-Sabzehpoush, Majid Ghasemian, Fatemeh Khojasteh Pour, Mohammad Mighani, Mehdi Moghanibashi, Razieh Mohammad Jafari, Maciej Zabel, Piotr Dzięgiel, Maryam Farzaneh, Bartosz Kempisty
 41. Developmental and surgical anatomy of pathologies of the craniovertebral junction: a much-needed problematization of efficacy and long-term outcomes
  • Italian Journal of Anatomy and Embryology, ISSN 1122-6714
  • Katarzyna Siwek, Wiktoria Wieczorek, Marcelina Łopińska, Katarzyna Polak-Boroń, Arthur Saniotis, Francesco Maria Galassi, Małgorzata Suchanecka
 42. Apoptosis related human Wharton's jelly-derived stem cells differentiation into osteoblasts, chondrocytes, adipocytes and neural-like cells - complete transcriptomic assays
  • International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1422-0067
  • Katarzyna Stefańska, Lucie Nemcova, Małgorzata Blatkiewicz, Wojciech Pieńkowski, Marcin Ruciński, Maciej Zabel, Paul Mozdziak, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Bartosz Kempisty 
 43. Expression profile of new marker genes involved in differentiation of human Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells into chondrocytes, osteoblasts, adipocytes and neural-like cells
  • International Journal of Molecular Sciences, ISSN 1661-6596
  • Katarzyna Stefańska, Lucie Nemcova, Małgorzata Blatkiewicz, Agnieszka Żok, Mariusz Kaczmarek, Wojciech Pieńkowski, Paul Mozdziak, Hanna Piotrowska-Kempisty, Bartosz Kempisty 
 44. The role of exosomes in human carcinogenesis and cancer therapy - recent findings from molecular and clinical research
  • Cells, ISSN 2073-4409, e-ISSN 2073-4409
  • Katarzyna Stefańska, Małgorzata Józkowiak,Ana Angelova Volponi, Jamil Awad Shibli, Afsaneh Golkar-Narenji, Paweł Antosik, Dorota Bukowska, Hanna Piotrowska-Kempisty, Paul Mozdziak, Piotr Dzięgiel, Marzenna Podhorska-Okołów, Maciej Zabel, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Bartosz Kempisty
 45. Acute colonic flexures: the basis for developing an artificial intelligence-based tool for predicting the course of colonoscopy
  • Anatomical Science International, ISSN 1447-6959
  • Sławomir Woźniak, Aleksander Pawluś, Joanna Grzelak, Slawomir Chobotow, Friedrich Paulsen, Cyprian Olchowy, Urszula Zaleska-Dorobisz
 46. Colon micro- and macrooesofagisation in interposed pedicled colonic right half segments for esophagus reconstruction
  • Medicine, ISSN 0025-7974, e-ISSN 1536-5964
  • Sławomir Woźniak, Renata Taboła, Krzysztof Grabowski 
 47. Flexures and bends of the large intestine: current terminology and a suggestion to simplify it
  • Journal of Anatomy, ISSN 0021-8782, e-ISSN 1469-7580
  • Sławomir Woźniak, Fabio Quondamatteo, Friedrich Paulsen 
 48. Introducing the Foveola lunata, an anatomical landmark of the wrist
  • Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, ISSN 0940-9602
  • Sławomir Woźniak, Friedrich Paulsen

2023

Materiały konferencyjne
----------------------------------------------------------------------------

 1. Senoliza i senostaza jako cele interwencji modulujących starzenie się organizmu
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Piotr Chmielewski
 2. Decelularyzacja tkanki łącznej włóknistej: pozyskiwanie oraz aplikacja w medycynie regeneracyjnej
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Krzysztof Data, Dominika Domagała, Małgorzata Suchanecka, Bartosz Kempisty
 3. Rekonstrukcja diety i wieku weaning stress u mieszkańców wczesnonowożytnego Wrocławia w oparciu o mikroskopowe i fizyczno-chemiczne metody badań
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Paweł Dąbrowski, Michał Kulus, Dominika Domagała, Joanna Grzelak
 4. Charakterystyka diety dawnych mieszkańców Wrocławia w oparciu o analizę kamienia nazębnego
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Dominika DomagałaJoanna Grzelak, Michał Kulus, Paweł Dąbrowski
 5. Tuberculosis of the bones in the light of diagnostic and treatment processes in the past and today
  • IX International Students' Conference of Young Medical Researchers. Wroclaw, 30.03-01.04.2023. Book of abstracts, 2023, 65 s., ISBN 978-83-942024-5-3
  • Aleksandra Faryś, Zofia Rogala, Kinga Brawańska, Michał Krotliński, Paweł Dąbrowski
 6. Czy da się zastosować nauczanie rówieśnicze na naszej uczelni? Własne doświadczenia z nauczaniem anatomii - co to oznacza dla innych kierunków?
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 06 grudnia 2023 roku. Książka abstraktów, 2023, Wrocław, 40 s.
  • Antonina Gajda-Janiak, Michał Tulski, Dominik Zawadzki, Anna Kuchta, Oliwier Pioterek, Mateusz Mazurek, Zygmunt Domagała
 7. Ocena stanu zdrowia osób dorosłych na podstawie badań aparatu żucia osobników pochodzących z cmentarzysk wrocławskich datowanych na XIV-XVIII wiek
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Joanna Grzelak, Dominika Domagała, Paweł Dąbrowski
 8. Szansa na sukces! Czy fotogrametria okaże się nową główną pomocą naukową na kierunkach medycznych? Opis techniki
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 06 grudnia 2023 roku. Książka abstraktów, 2023, Wrocław, 40 s.
  • Jakub A. Jankiewicz, Oliwier Pioterek, Mateusz Mazurek, Michał Tulski, Zygmunt Domagała
 9. Badania podstawowe i aplikacyjne w inżynierii komórkowej i tkankowej - real science or science fiction
  • XII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 29-30 wrzesień 2023. Materiały konferencyjne, 2023, Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ISBN 978-83-954493-4-5
  • Bartosz Kempisty
 10. Sekretne życie zwłok. Drobnoustroje kolonizujące preparaty prosektoryjne i metody ochrony przed nimi
  • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 06 grudnia 2023 roku. Książka abstraktów, 2023, Wrocław, 40 s.
  • Oskar Kozłowski, Manuela Makiola, Michał Tulski, Dominik Zawadzki, Zygmunt Domagała
 11. Lunate fossa (fossa lunata). An anatomical landmark of the wrist
  • 117th Annual Meeting / 34. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft. Würzburg, Germany, September 27-29, 2023. Abstract book [online], 2023
  • Sławomir Woźniak, Friedrich Paulsen

2023

Książki
----------------------------------------------------------------------------

 1. Anatomia i fizjologia zatok przynosowych

  • Zatoński Tomasz (red.): Choroby nosa i zatok przynosowych, 2023, Wrocław, Edra Urban & Partner, 160 s., ISBN 978-83-67447-07-2
  • Zygmunt Domagała 

Celem „Programu Świadomej Donacji” jest przekazanie od dobrowolnych świadomych ofiarodawców zwanych dalej „Donatorami” ciał po ich śmierci do celów naukowych i dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanego dalej „Uniwersytetem Medycznym”.

Załącznik do pobrania:

§1

Donatorem może być osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego, która za życia przystąpiła do „Programu Świadomej Donacji”  Uniwersytetu Medycznego, poprzez podpisanie „Aktu Donacji” ( zał. powyżej).

Podpis Donatora na „Akcie Donacji” musi być uwierzytelniony przez notariusza.                           

Podpisany „Akt Donacji”, Donator przekazuje do Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 6A ;

 tel. 71-784-00-79; 71-784-13-31

W ramach „Programu Świadomej Donacji” Donator pozostaje anonimowy dla osób trzecich, o ile w „Akcie Donacji”  nie wyraził woli ujawnienia swoich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia i rok śmierci) w celu upamiętnienia darczyńców przez Uniwersytet Medyczny.

§2

„Akt Donacji” jest aktem dobrowolnym, nieodpłatnym i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych.

§3

 1. O śmierci Donatora, Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego powiadamia niezwłocznie osoba wskazana w „Akcie Donacji”.
 2. Osoba, o której mowa w pkt. 1. wraz z przekazaniem zwłok Donatora, zobowiązana jest przekazać jego kartę zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 3. Przekazanie zwłok odbywa się w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu.
 4. Koszty transportu zwłok z miejsca odebrania do Zakładu Anatomii Prawidłowej ponosi Uniwersytet Medyczny.

§4

Uniwersytet Medyczny może odstąpić od przyjęcia zwłok, zwłaszcza gdy:

- zwłoki są w stanie rozkładu gnilnego;
- nastąpił zgon Donatora poza granicami kraju;
- u zmarłego zostało rozpoznane zakażenie WZW typu C, B, HIV lub inne choroby zakaźne;
- uczelnia nie dysponuje w danym momencie odpowiednimi warunkami, aby godnie przechowywać zwłoki.         

§5

W przypadku nie wyrażenia zgody na donację zwłok przez rodzinę zmarłego (wbrew woli Donatora wyrażonej w „Akcie Donacji”) osoba, która złożyła oświadczenie o braku zgody na donację, jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Uniwersytet Medyczny związanych z transportem i przechowywaniem zwłok.

§6

 1. Przewidywany okres sekcjonowania zwłok wynosi 5 lat. W sekcjach uczestniczą nauczyciele akademiccy i studenci Uniwersytetu Medycznego. W zajęciach (sekcjach) nie uczestniczą osoby nieuprawnione.
 2. Obowiązek pochowania zwłok Donatora spoczywa na Uniwersytecie Medycznym.
 3. Po upływie okresu sekcjonowania, zgodnie z wolą Donatora w sprawie pochówku (zawartą w „Akcie Donacji”), zwłoki zostaną pochowane na koszt Uniwersytetu Medycznego w obrębie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego.
 4. Pochówek obejmuje spopielenie zwłok lub pochowanie w trumnie na Cmentarzu Komunalnym - zgodnie z życzeniem Donatora zawartym w „Akcie Donacji”. Ceremonia pochówku odbywa się w obrządku świeckim.
 5. W przypadku wniosku członka rodziny Donatora o pochowanie zwłok w lokalizacji innej niż wskazana w ust. 3 wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku oraz kosztów pochówku na cmentarzu. Uniwersytet Medyczny pokryje jedynie koszty ewentualnego spopielenia zwłok zgodnie z wolą Donatora (zawartą w „Akcie Donacji”), które zostanie zrealizowane na terenie miasta Wrocławia.

§7

Wszelkich informacji dotyczących „Programu Świadomej Donacji” udzielają pracownicy Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 6A, tel. 71-784-00-79; 71-784-13-31.

 

 Zmieniony zarządzeniem nr 62/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 7 czerwca 2017 r.

 

Logo SKN VERTEX

Opiekun - dr Paweł Dąbrowski
Przewodniczący - Grzegorz Mikita

Początki działalności naukowej studentów Wydziału Lekarskiego, skupionych  w swoich zainteresowaniach naukowych wokół zagadnień anatomicznych i antropologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmienności cech morfologicznych kośćca „w czasie i przestrzeni”, sięgają końca 2012 roku. W tym czasie współpracę naukową i dydaktyczną z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu rozpoczął dr nauk biologicznych – Paweł Dąbrowski, tworząc autorska pracownię Paleohistologii i Osteologii przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Wkrótce zebrał wokół utworzonej pracowni grono nietuzinkowych postaci spośród studentów nauczanych anatomii na Wydziale Lekarskim. Wiosną, 2013 roku, wraz z Danielem Solińskim- ówczesnym studentem I roku studiów, założył SKN Paleoanatomii, nadając mu nieco prowokacyjną, aczkolwiek przyjętą z aprobatą nazwą Vertex, co w wolnym tłumaczeniu, ni mniej, ni więcej, oznacza w języku polskim tyle samo co słowo „czubek”.

VertexOpiekun naukowy SKN „Vertex”, dr n. biol. Paweł Dąbrowski
(fot. E. Biegańska, egzamin praktyczny 2023)

W praktyce „vertex” to nazwa punktu antropologicznego w najwyższym miejscu czaszki, na jej sklepieniu. Po przyjęciu, autorsko wypracowanych zasad funkcjonowania– zaakceptowano formalnie statut SKN „Vertex” i w 2013 roku zarejestrowano nową organizację naukową, pracującą w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Obecnie koło figuruje w rejestrze uczelnianych organizacji naukowych pod numerem 127. Formalnym opiekunem koła, od początku istnienia, jest dr n. biol. Paweł Dąbrowski, sprawujący merytoryczną pieczę nad kołem, a jego pierwszym Przewodniczącym jest, obecnie już lekarz -Daniel Soliński. Naczelną zasadą przyświecającą wszelkim inicjatywom naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim SKN “Vertex” jest wciąż aktualna parafraza słów rzymskiego filozofa, pisarza - Seneki: “docendo discimus”.

W pierwszych latach rozwoju koła jego współpraca naukowa z badaczami w Zakładzie Anatomii Prawidłowej zaowocowała dobrą publikacją w czasopiśmie Folia Morphologica, pt. A case of elongated styloid process in a modern-age skull from Puerto Cabellooraz udziałem studentów SKN  „Vertex” wraz z opiekunem i współkierownikiem dr Pawłem Dąbrowskim w wieloośrodkowym projekcie badawczym: „Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesno nowożytnych”, nr 0069/nprh3/h11/82/2014, realizowanym w latach 2014-2017.

dni otwarte 2024

 

 

 

 

 

 

 

Pomyślny start SKN VERTEX w 2024 roku- Dni Otwarte  na UMW, mikro pokazy i warsztaty prowadzone przez Grzegorza Mikitę – debiut dydaktyczny nowo wybranego przewodniczącego

Lata 2014-2016 to także pierwsze poważne wystąpienia naukowe na konferencjach, m. in. na 12. edycji Student’s Science Conference - A case of elongated styloid process in a modern-age skull from Puerto Cabello, Venezuela (18-21.09.2014) i w Man-Food-Health, International Conference - Assessment of universities students’ awareness of healthy eating based on nutritial facts and myths (11-12.03.2016) oraz na 14.  edycji Student's Science Conference - Differences in students' awarness of healthy eating (22-25.09.2016). W 2016 roku studenci stają się członkami komitetu organizacyjnego pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej Man-Food-Health. W kolejnym roku koło wraz z nowym Przewodniczącym, Maksymem Jurą, po raz pierwszy staje się głównym inicjatorem i współorganizatorem 1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej “See More” - Metody Obrazowania w Medycynie, Biologii i Archeologii, na której w 4 sesjach tematycznych uczestnicy przedstawili 36 prac naukowych z medycyny, antropologii, archeologii i weterynarii.


Vertex
Dyskusjom naukowym pomiędzy panelami nie było końca… (Wrocław, 2017)

Przebieg konferencji uświetnił swoim wystąpieniem otwierającym cykl posiedzeń Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, który, podkreślił jak cenna jest idea interdyscyplinarnych badań naukowych.

Vertex
Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, z celnymi słowami i niezawodnym wsparciem na otwarciu "See More"

 

 

Vertex
 „See More”- widać więcej- dzięki nowemu zarządowi SKN „Vertex”.  
Drugi rząd, trzecia postać z prawej strony- Przewodniczący Maksym Jura

 

Aktualnie SKN „Vertex” zrzesza ponad 30 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem działalności koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu anatomii prawidłowej człowieka, w tym paleoanatomii, tafonomii oraz antropologii.

Szeroko rozumiana paleoanatomia – to anatomia struktur kostnych  człowieka  badana na materiałach archeologicznych. Stąd udział członków koła w terenowych pracach bioarcheologicznych podczas wykopalisk. Jednym z takich wydażeń był obóz archeologiczno-medyczny w Dzielnicy k. Raciborza w 2017 roku, gdzie przez blisko tydzień studenci SKN Vertex  wraz ze swoim opiekunem brali udział w wykopaliskach archeologicznych prowadzonych przez dr. Mirosława Furmanka (Inst. Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)- wieloletniego kierownika prac badawczych  w Dzielnicy - niewielkiej wiosce w górnym dorzeczu Odry. Bogata, prehistoryczna przeszłości tego miejsca, między innymi, neolityczne, datowane na epokę brązu osady i cmentarzyska, przyciągnęły uwagę studentów z SKN Vertex. Kilkoro z nich brało udział w odkrywaniu cmentarzyska z epoki brązu położonego wśród podraciborskich pól.

pole k. Dzielnicy

Pole k. Dzielnicy- teren wykopalisk 2017r. Narada i szkolenie (fot. M. Furmanek).

Dzielnica 2017

Dzielnica 2017. Trudne początki (fot. M. Furmanek)

Chętnie dzielili się oni swą wiedzą anatomiczną ze studentami Archeologii podczas eksploracji jam grobowych. Dzięki powstającym ad hoc “kontaktom”, sami mogli przejść szybki kurs obsługi magnetometru,  dronów  “archeologicznych”  i wielu innych nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych obecnie w bioarcheologii.

Członkowie SKN „Vertex” w swojej uczelnianej praktyce biorą udział pracach prosektoryjnych, które obejmują nie tylko podstawy preparatyki zwłok, lecz także analizę morfologiczną materiałów zeszkieletowanych.

Trud wynagrodzony

Dzielnica 2017- trud wynagrodzony. Pierwsze odkrycia (fot. M. Furmanek).

Efekt prac

Dzielnica 2017. Efekt końcowy studenckiej współpracy na wykopie. Stanowisko archeologiczne z lotu drona (fot. M. Furmanek).

Studenci wykonują prace preparacyjne według ustalonego harmonogramu. Podejmują się wykonywania określonych preparatów w sposób zadaniowy. W efekcie końcowym doskonale wykonane preparaty są szeroko wykorzystywane w dydaktyce przez prowadzących oraz studentów w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Szczególnym polem ich działań preparacyjnych jest mózgowie i rdzeń kręgowy wraz nerwami rdzeniowymi.

Do tej pory wykonano cztery kompletne preparaty tych struktur anatomicznych, które zostały wysoko ocenione przez pracowników dydaktycznych. Należy podkreślić unikatowość uzyskanych efektów prac preparacyjnych. Członkowie koła biorą udział zarówno we własnych projektach jak i projektach naukowych realizowanych przez pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładu Anatomii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Efektem tego są prace naukowe przygotowane zarówno w formie oryginalnych oraz przeglądowych artykułów jak i w formie rozdziałów w monografii.

W ostatnim czasie ukazały się następujące pozycje bibliograficzne:

 • J. Jakubowski. A. Faryś, K. Brawańska, J. Kruzel, K. Ziółko, P. Ryglowski, P. Dąbrowski; “Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego - leczenie z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego.”; "Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu", Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2022
 • H.Szyller, A.Faryś, K.Brawańska, P.Dąbrowski; “Cukrzyca - nieunikniona klątwa ludzkości, przegląd literatury”; “Doniesienia naukowe z zakresu Chorób cywilizacyjnych i zagadnień pokrewnych”; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021
 • M. Zasieczna, G. Mikita, N. Wawrzeczko, M. Raczkowska, N. Jendrzejaczyk, A. Faryś, P. Dąbrowski The impact of the lockdown caused by the Covid-19 pandemic on the human skeletal system”; “Challenges of the current medicine”, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2023

 

Ponadto studenci zrzeszeni w SKN Vertex biorą aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, zdobywając laury w konkursach naukowych.

Konferencje naukowe:

 •  „Nietrzeźwy, nieprzytomny, nieubezpieczony - problem alkoholu u pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego”; Konferencja Ogólnopolska w Medycynie; 2023, 2 miejsce za przedstawiony temat.
 • „Gruźlica kości w świetle procesu diagnostyki i leczenia dawniej i dzisiaj.”; konferencja IX Student’s Conference of Young Biomedical Researchers; 2023
 • „Patologie kostne na stanowiskach archeologicznych”; Konferencja Eureka 2021 Krzyżowa.
 • „Morfologiczne uwarunkowania atrakcyjności fizycznej i ich rola kulturowa”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne ujęcie seksualności, Lublin 2021
 • „Description of the pathologies of sacral bone”, 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Juvenes Pro Medicina, Łódź 2021

 Dodatkową aktywnością popularno-naukową są regularne, coroczne wystąpienia na Dolnośląskim Festiwalu Nauki (lata 2020/21/22/23).

Niektóre z tematów prezentowanych podczas DFN:

 • "Prosektorium, czyli tam gdzie umarli uczą żywych." - 20.09.2021 K.Brawańska, K.Senior
 • “Ile człowieka jest w człowieku - o ludziach i naszych najbliższych krewnych.” - 20.09.2022 H.Szyller, K.Brawańska, K. Senior

Studenci od dawna włączają się także w edukację swoich młodszych kolegów, organizując wykłady popularyzatorskie dla Liceów Ogólnokształcących m.in. II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy oraz Salezjańskiego LO we Wrocławiu w tematyce:

 • "Patologie kostne odnalezione na stanowiskach archeologicznych",
 • "Ewolucjonizm- koncepcja, wady, zalety, efekty ewolucyjne, bezkierunkowość",
 • “Prosektorium- fakty i mity”, w okresie październik-czerwiec 2021. H.Szyller, K.Brawańska, K. Senior, A. Krotliński

Uczestniczą także w  akcjach profilaktycznych profilaktycznych m.in. dot. raka płuc w II LO im. Księdza Jana Twardowskiego w Oleśnicy - 12.05.2021 r.

Ostanio studenci SKN „Vertex” zrealizowali projekt badawczy w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej miasta Wrocław (FAST)  pt. "Zmarli mogą ratowac i uczyć żywych".  Miał on na celu zbadanie świadomości mieszkańców Dolnego Śląska w odniesieniu do  transplantacji narządów od żywych i zmarłych dawców oraz do donacji zwłok na uczelniach medycznych. Kierownikiem projektu była Studentka V roku studiów medycznych, Pani Kinga Brawańska, Przewodnicząca SKN „Vertex” w latach 2020-2023.

Vertex
Spotkanie i narada w Muzeum Anomii Prawidłowej z opiekunem koła
– dr. Pawłem Dąbrowskim tuż przed startem badań w ramach FAST.
Kierownik projektu- Kinga Brawańska (pierwsza z lewej).

prelekcja dla seniorówRealizacja projektu FAST: „Zmarli mogą ratować i uczyć żywych”- prelekcja wśród seniorów prowadzona przez przewodnicząca SKN VERTEX  Kingę Brawańską

Członkowie SKN Paleoanatomii „Vertex” wraz z opiekunem dr. Pawłem Dąbrowskim przeprowadzili w 2023 roku akcję edukacyjną wśród różnych grup wiekowych mieszkańców. Edukowali zarówno licealistów jak i seniorów, prowadzili fanpage oraz przeprowadzili badania ankietowe. O prowadzonych w 2023 roku badaniach można dowiedzieć się z wciąż aktywnego podcastu audio w Radiu LUZ:

LINK DO POCASTU NA SPOTIFY


            Wyniki badania opinii pokazały, że świadomość mieszkańców Dolnego Śląska ze szczególnym udziałem w społeczności miasta Wrocławia w temacie transplantacji jest dość wybiórcza, mimo że w kraju przeprowadza się wiele akcji promocyjnych. Niezależnie od poziomu wiedzy, większość Wrocławian akceptuje pobranie narządów po swojej śmierci, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością. Jednak temat donacji zwłok wciąż budzi wiele kontrowersji. Członkowie SKN mają nadzieję, że akcje uświadamiające takie jak ta, przeprowadzona w ramach FAST pozwolą na odpowiednie wyważenie problematyki przejścia pomiędzy sacrum i profanum.  

Vertex
Temat budzący wciąż wielkie emocje

 

*A case of elongated styloid process in a modern-age skull from Puerto Cabello, Venezuela. Folia Morphol., 2015;74(4):475-8 (Paweł Dąbrowski1, Katarzyna Wiśniewska2, Daniel Soliński2, Piotr Sadowski2, Ewa Mielczarek2, Anna Pers2, Krzysztof Lachowski2, Maciej Ornat3 , Stanisław Gronkiewicz4, 1Department of Normal Anatomy, Wrocław Medical University, mentor to the “Vertex” Paleoanatomy Students’ Association;2 “Vertex”-  Paleoanatomy Students Scientific Association, Department of Normal Anatomy, Wrocław Medical University;3  Clinical and Dissecting Anatomy Students Scientific Association, Department of Normal Anatomy, Wrocław Medical University;4 Polish Academy of Sciences, Department of Anthropology in Wrocław

Przewodniczący: Mateusz Mazurek

Opiekun: dr med. Zygmunt Domagała

Studenckie Koło Naukowe Clinical and Dissecting Anatomy działa przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2009/2010. 

W spisie uczelnianych organizacji studenckich nasze Koło ma numer K134. 

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do nas prosimy o kontakt mailowy przez adres naszego SKN lub któregoś z członków Zarządu. 

Koło posiada także profil na Instagramie, na którym regularnie publikujemy ciekawostki anatomiczne oraz najważniejsze informacje o naszej działalności. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zaobserwowania naszego profilu! 

LINK: https://www.instagram.com/clinical_dissecting_anatomy?igsh=dnBudTZuc3RubjJq

 

Nasza działalność naukowa 

Zajmujemy się przede wszystkim badaniami z zakresu anatomii, dydaktyki medycznej, biologii molekularnej i ultrasonografii. W ostatnim czasie nasze Koło może pochwalić się opublikowaniem, między innymi, następujących artykułów: 

 1. Domagała ZA, Mazurek M, Kozłowski O, Drążyk M, Tarkowski V, Domański J, et al. Challenges associated with vascular access through the common carotid artery during embalming procedures in humans: A technical note. Folia Morphologica. 2023 Dec 19; 

 2. Mateusz M, Oliwier P, Mateusz D, Dariya P, Oskar K, Victoria T, et al. Decoding the Mysteries of the Obturator Nerve. Journal of the Anatomical Society of India. 2024;73(1):64–9. 

 3. Jankiewicz J, Mazurek M, Gajda-Janiak A, Pioterek O, Drążyk M, Tulski M, et al. Can we make anatomical specimen last forever? Technical note on photogrammetry. Medical Journal of Cell Biology. 2023 Dec 1;11(4):108–13. 

 4. Dworski K, Mazurek M, Domański J. Posterior superior alveolar artery – an anatomical and clinical case report. Medical Journal of Cell Biology. 2023 Dec 1;11(3):93–7. 

 5. Mazurek M, Pioterek O, Drążyk M, Wanat M, Kozłowski O, Domagała Z. Unusual pattern of branches and ganglions of cervical sympathetic trunk- single case study with clinical implications. Medical Journal of Cell Biology. 2023 Sep 1;11(2):50–4. 

 

Oraz materiałów konferencyjnych: 

 1. Jankiewicz JA, Pioterek O, Mazurek M, Drążyk M, Tulski M, Domagala Z. SZANSA NA SUKCES! Czy fotogrametria okaże się nową główną pomocą naukową na kierunkach medycznych? OPIS TECHNIKI. 2023. 

 2. Domagała Z, Mazurek M, Kozłowski O, Drążyk M, Pioterek O, Thelen M, et al. How to prepare the best cadaver for educational purpose the challenges during vascular access through the common carotid artery during embalming procedure in humans. In: Anatomical Society Winter Meeting 2022 Nottingham. Nottingham; 2023. 

 3. Gajda-Janiak A, Tulski M, Zawadzki D, Kuchta A, Pioterek O, Mazurek M, et al. CZY DA SIĘ ZASTOSOWAĆ NAUCZANIE RÓWIEŚNICZE NA NASZEJ UCZELNI? WŁASNE DOŚWIADCZENIA Z NAUCZANIEM ANATOMII CO TO OZNACZA DLA INNYCH KIERUNKÓW? In: Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wroclaw; 2023. 

 4. Drążyk M, Mazurek M, Pietrzyk S, Pyc Z, Gajda-Janiak A, Pioterek O, et al. Formaldehyde sunshine on a spotless mind. Jak formaldehyd wpływa na układ nerwowy? In: Neurotrip VII Warszawa 2024. Warszawa; 2024. 

Warto podkreślić, że w przeszłości członkowie koła naukowego opublikowali wiele prac naukowych powstałych także we współpracy z autorami międzynarodowymi. Przykładowo opublikowano:

 • Domański J, Janczura A, Wanat M, Wiglusz K, Grajzer M, Simmons JE, Domagała Z, Szepietowski JC. Preservation fluids of heritage anatomical specimens - a challenge for modern science. Studies of the origin, composition and microbiological contamination of old museum collections. J Anat. 2023 Jul;243(1):148-166. doi: 10.1111/joa.13854. 
 • Domagała Z, Domański J, Smyczek N, Galk C. Maceration stage in corrosion cast specimen procedure in anatomy: a minireview. Folia Morphol (Warsz). 2022;81(4):825-833. doi: 10.5603/FM.a2021.0119. 
 • Domagała Z, Grzelak J, Pospiech N, Hunter N, Klekowski J, Lach A, Stój K, Kurc-Darak B, Trzaska M. Ultrasound evaluation of the radial artery in young adults - A pilot study. Ann Anat. 2021 Nov;238:151763. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151763. 
 • Domagała Z, Domański J, Zimmer A, Tarczynska A, Sliwa J, Gworys B. Methodology of preparation of corrosive specimens from human placenta - A technical note. Ann Anat. 2020 Mar;228:151436. doi: 10.1016/j.aanat.2019.151436. 
 • Kalka D, Domagala ZA, Kowalewski P, Rusiecki L, Koleda P, Marciniak W, Dworak J, Adamus J, Wojcieszczyk J, Pyke E, Pilecki W. Effect of Endurance Cardiovascular Training Intensity on Erectile Dysfunction Severity in Men With Ischemic Heart Disease. Am J Mens Health. 2015 Sep;9(5):360-9. 

Koło zrealizowało granty naukowe:

 1. "Muzeum Anatomiczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - historia, nauka, sztuka" zrealizowanego w ramach 2. edycji programu Fundusz Aktywności Studenckiej, finansowanego przez Miasto Wrocław - kier J. Domański
 2. "Comparision of adult human placenta corrosive vasculature casts in normal pregnancy and in prgnancy complicated by a gestational hypertension - kier. Z.Domagała i J. Domański" realizowany w ramach projektu pn. ,,Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu jako Regionalny Osrodek Doskonalosci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu" finansowanego ze srodk6w Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonalosci.  

Nasza działalność dydaktyczna 

Nasze Koło również bardzo czynnie angażuje się w działalność dydaktyczną, w tym zakresie współpracujemy bardzo ściśle z IFMSA Poland-Oddział Wrocław oraz Biurem Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów. Wspólnie zorganizowaliśmy w roku akademickim 2023/2024 między innymi: 

 • Powtórki Anatomiczne wraz z IFMSA Poland-Oddział Wrocław — skierowane były do studentów (nie tylko 1. roku) pragnących przypomnieć sobie zagadnienia z poszczególnych działów anatomii prawidłowej. 

 • Nie taki człowiek straszny — Warsztaty Medyczne dla Licealistów we współpracy z Biurem Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów, na których gościliśmy w murach naszej Uczelni uczniów klas patronackich UMW. 

Oprócz tego członkowie naszego Koła regularnie bywają w liceach we Wrocławiu i okolicach, prowadzą warsztaty szycia chirurgicznego, ultrasonografii, biorą udział w przygotowaniu Dni Otwartych UMW i innych uczelnianych wydarzeń. 

Ponadto członkowie Koła przygotowują preparaty anatomiczne, które wykorzystywane są podczas zajęć, kolokwiów i egzaminów przeprowadzanych na naszym Zakładzie. Bierzemy też czynny udział w organizacji lokalnego etapu konkursu anatomicznego Scapula Aurea i przygotowaniu uczestników do finału krajowego. 

Opiekun i Zarząd Koła 

Opiekun Koła — Dr n. med. Zygmunt Domagała 

http://orcid.org/0000-0002-2317-1932 

https://www.researchgate.net/profile/Zygmunt-Domagala 

zygmunt.domagala@umw.edu.pl dr Z.Domagała

Cele koła:

* działalność naukowa w zakresie pisania prac naukowych  i wystąpień
naukowych dotyczących zastosowania anatomii w klinice

* nauka i poprawa umiejętności dydaktycznych studentów w zakresie dydaktyki

(nauczanie anatomii młodszych studentów - w zakresie Anatomii prawidłowej i klinicznej)

* poprawa umiejętności preparacji anatomicznej

*wykorzystanie Anatomii w działaniach klinicznych (interna, chirurgia, ginekologia, położnictwo,
okulistyka, laryngologia, urazówka, radiologia, medycyna sportowa)


DLA STUDENTÓW 2-6 ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  i zaproszonych studentów z innych Wydziałów (ED, Fizjoterapia)


Opiekun koła: Sławomir Woźniak
Przewodnicząca aktualna: st. Ivanna Lazarchuk
Od 01.10.2021

(Przewodnicząca pierwsza: Maria Zazga)
Koło działa od 02.01.2018

Kontakt: slawomir.wozniak@umw.edu.pl


Osiągnięcia organizacyjne:

1. Współorganizacja (Komitet Organizacyjny) III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
2. Współorganizacja (Komitet Organizacyjny) 4th International Conference Wrocław 29. 03. 2019
3. Współorganizacja (Komitet Organizacyjny) Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki I Konferencja Naukowa Wrocław, 30.03.2019
4. Organizacja Konferencji  „Anatomia w przypadkach klinicznych” Wrocław 13 październik 2022.
5. Współorganizacja Modern Physiotherapy Contest MPC/2023. Konkurs anatomiczny skierowany do studentów pierwszego roku fizjoterapii UMW.

 

Osiągnięcia naukowe: „SUBMISSION IS OUR MISSION

Licznik 26

 1. Pacan M., Szymocha M., Woźniak S.: Are we ready to turn our dietary habits into alternative protein sources?. Prezentacja plakatowa na III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
 2. Nowak A., Woźniak S.: The effect of diet on the course and treatment of psoriasis. Prezentacja plakatowa na III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
 3. Bukowska M., Zazga M., Woźniak S.: Nutritional habits and physical activity around and during the time of pregnancy. Prezentacja plakatowa na III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
 4. Wołowiec A., Zazga M., Nowak A., Pacan M., Szymocha M.: Influence of gluten-free diet on human health. Prezentacja plakatowa na III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
 5. Nowak A., Szymocha M., Wołowiec A., Woźniak S., Zazga M.: Mesentery - anatomical and not only anatomical controversies. From skepticism to acceptance. Wykład na III Konferencji Naukowej: „Człowiek-Żywność-Zdrowie” Wrocław 16-17. 03. 2018
 6. Bilska J.: Compulsive eating. Prezentacja plakatowa na 4th International Conference Wrocław 29. 03. 2019
 7. Nowak A., Wołowiec A.: High protein diet – concreto lifebuoy. Prezentacja plakatowa na 4th International Conference Wrocław 29. 03. 2019
 8. Wojtyła K.: Knowledge about wine and preferences of alcohol consumption. Prezentacja plakatowa na 4th International Conference Wrocław 29. 03. 2019
 9. Sławomir Woźniak, Jędrzej Grzegrzółka, Radosław Kempiński, Tomasz Pytrus, Marek Woynarowski, Maria Zazga, Joanna Grzelak, Zygmunt Domagała, Friedrich Paulsen.: Comparison between incomplete colonoscopies in children and adults due to differences in the anatomical characteristics of the colon  W:114th Annual Meeting - 33. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft. Würzburg, 25-27 September 2019. Posterabstracts [online]; poz.77 [Dostęp 13.11.2019]. Dostępny w:  [LINK] 
 10.  Sławomir Woźniak, Jerzy Florjański, Aleksandra Piątek, Marek Tomiałowicz, Maria Zazga, Marcin Szymocha, Zygmunt Domagała, Bożena Kurc-Darak, D. Ceri Davies, Friedrich Paulsen: Diameters of umblilical and portal veinas and ductus venosus in the human foetuses after 20 weeks of gestation in an ultrasound examination. W:Anatomical Society Winter Meeting. Lancaster, 18th - 20th December, 2019. Abstract booklet; poster32
 11.  Sławomir Woźniak, Grzegorz Szpotowicz, Mariusz Bienias, Bartłomiej Kędzierski, Dorota Sosnowska, Marcin Szymocha, Elena Wasilewska, Maria Zazga, Zygmunt Domagała, D. Ceri Davies, Friedrich Paulsen.: Human wrist anatomy: anatomical features important for treatment of palmar dislocation of the lunate bone. W:Anatomical Society Winter Meeting. Lancaster, 18th - 20th December, 2019. Abstract booklet; poster33
 12.  Sławomir Woźniak, Radosław Kempiński, Tomasz Pytrus, Maria Zazga, Marcin Szymocha, Zygmunt Domagała, D. Ceri Davies, Friedrich Paulsen.: New anatomy-related ratios describing the risk of incomplete colonoscopy in human patients. W:Anatomical Society Winter Meeting. Lancaster, 18th - 20th December, 2019. Abstract booklet; poster31
 13.  Slawomir Wozniak, Maria Zazga,  Aneta Nowak, Marcin Szymocha. Central abdominal zone: right paracolic gutter, left paracolic gutter, paraaortic region. Wroclaw, 28th-29th February 2020. Anatomical aspects of cytoreductive ovarian cancer surgery for young gynaecologist oncologists. Course for young gynaecologist oncologists organized by Club of Young Gynae Oncologist and Department of Oncology, Gynecological Oncology Clinic, Wroclaw Medical University and Wroclaw Comprehensive Cancer Centre
 14.  New anatomy-related ratios describing the risk of incomplete colonoscopy in human patients. Wozniak, S (Wozniak, Slawomir)[ 1 ] ; Kempinski, R (Kempinski, Radoslaw)[ 2,3,4 ] ; Pytrus, T (Pytrus, Tomasz)[ 4 ] ; Zazga, M (Zazga, Maria)[ 5,6 ] ; Szymocha, M (Szymocha, Marcin)[ 5,6 ] ; Domagala, Z (Domagala, Zygmunt)[ 1 ] ; Davies, DC (Davies, D. Ceri)[ 7 ] ; Paulsen, F (Paulsen, Friedrich)[ 8 ]

[ 1 ]‎ Wroclaw Med Univ, Div Anat, Dept Human Morphol & Embryol, Wroclaw, Poland [ 2 ]‎ Wroclaw Med Univ, Dept & Clin Gastroentrol & Hepatol, Wroclaw, Poland [ 3 ]‎ Med Ctr Endomed, Wroclaw, Poland [ 4 ]‎ Wroclaw Med Univ, Dept & Clin Paediat Gastroenterol & Nutr 2, Wroclaw, Poland [ 5 ]‎ Wroclaw Med Univ, SKN Students Sci Soc Anat KLIN NAUKA, Wroclaw, Poland [ 6 ]‎ Dept Human Morphol & Embryol, Div Anat, Wroclaw, Poland [ 7 ]‎ Imperial Coll London, Dept Surg & Canc, Human Anat Unit, London, England [ 8 ]‎ Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg FAU, Inst Funct & Clin Anat, Erlangen, Germany JOURNAL OF ANATOMY (IF 2,013) Volume: 238 Issue: 1 Pages: 210-210 Meeting Abstract: 32 Published: JAN 2021 Document Type:Meeting Abstract

 1.  Diameters of umbilical and portal veins and ductus venosus in the human foetuses after 20 weeks of gestation in an ultrasound examination. Wozniak, S (Wozniak, Slawomir)[ 1 ] ; Florjanski, J (Florjanski, Jerzy)[ 2 ] ; Piatek, A (Piatek, Aleksandra)[ 2 ] ; Tomialowicz, M (Tomialowicz, Marek)[ 2 ] ; Zazga, M (Zazga, Maria)[ 3,4 ] ; Szymocha, M (Szymocha, Marcin)[ 3,4 ] ; Domagala, Z (Domagala, Zygmunt)[ 1 ] ; Kurc-Darak, B (Kurc-Darak, Bozena)[ 1 ] ; Davies, DC (Davies, D. Ceri)[ 5 ] ; Paulsen, F (Paulsen, Friedrich)[ 6 ]

[ 1 ]‎ Wroclaw Med Univ, Div Anat, Dept Human Morphol & Embryol, Wroclaw, Poland [ 2 ]‎ Wroclaw Med Univ, Dept & Clin Gynaecol & Obstet 2, Wroclaw, Poland [ 3 ]‎ Wroclaw Med Univ, STN Students Sci Soc Anat KLIN NAUKA, Wroclaw, Poland [ 4 ]‎ Dept Human Morphol & Embryol, Div Anat, Wroclaw, Poland [ 5 ]‎ Imperial Coll London, Dept Surg & Canc, Human Anat Unit, Charing Cross Campus,St Dunstans Rd, London, England [ 6 ]‎ Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg FAU, Inst Funct & Clin Anat, Erlangen, Germany JOURNAL OF ANATOMY (IF 2,013) Volume: 238 Issue: 1 Pages: 211-211 Meeting Abstract: 32 Published: JAN 2021 Document Type:Meeting Abstract

 1.  Human wrist anatomy: anatomical features important for treatment of palmar dislocation of the lunate bone. Wozniak, S (Wozniak, Slawomir)[ 1 ] ; Szpotowicz, G (Szpotowicz, Grzegorz)[ 1,2 ] ; Bienias, M (Bienias, Mariusz)[ 3 ] ; Kedzierski, B (Kedzierski, Bartlomiej)[ 3 ] ; Sosnowska, D (Sosnowska, Dorota)[ 4 ] ; Szymocha, M (Szymocha, Marcin)[ 5,6 ] ; Wasilewska, E (Wasilewska, Elena)[ 5,6 ] ; Zazga, M (Zazga, Maria)[ 5,6 ] ; Domagala, Z (Domagala, Zygmunt)[ 1 ] ; Davies, DC (Davies, D. Ceri)[ 7 ] ; Paulsen, F (Paulsen, Friedrich)[ 8 ] JOURNAL OF ANATOMY (IF 2,013) Volume: 238 Issue: 1 Pages: 211-211 Meeting Abstract: 33 Published: JAN 2021 Document Type:Meeting Abstract

[ 1 ]‎ Wroclaw Med Univ, Div Anat, Dept Human Morphol & Embryol, Wroclaw, Poland [ 2 ]‎ T Marciniak Lower Silesian Specialist Hosp, Dept Orthoped & Trauma Surg, Ctr Emergency Med, Wroclaw, Poland [ 3 ]‎ 4th Mil Hosp, Dept Radiol, Wroclaw, Poland [ 4 ]‎ T Marciniak Lower Silesian Specialist Hosp, Dept Radiol, Ctr Emergency Med, Wroclaw, Poland [ 5 ]‎ Wroclaw Med Univ, SKN Students Sci Soc Anat KLIN NAUKA, Wroclaw, Poland [ 6 ]‎ Dept Human Morphol & Embryol, Div Anat, Wroclaw, Poland [ 7 ]‎ Imperial Coll London, Dept Surg & Canc, Human Anat Unit, Charing Cross Campus,St Dunstans Rd, London, England [ 8 ]‎ Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg FAU, Inst Funct & Clin Anat, Erlangen, Germany

 1.  Wozniak S, Zazga M, Kurc-Darak B, Tomialowicz M, Paulsen F, Florjanski J. Fetal sigmoid colon mesentery made visible by routine ultrasound in the first and second trimester of pregnancy. Ann Anat. 2021 May;235:151676.
 2.  Woźniak S., Grabowski K., Pytrus T., Kempiński R., Florjanski J., Grzelak J., Kurc-Daral B., Domagała Z., Zaleska-Dorobisz U., Lazarchuk I., Paulsen F. Jelito grube – nowości anatomiczne istotne klinicznie w Naszych projektach. XXXIV Ogólnopolskia Konferencja Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Szczecin 14-16 wrzesień 2022.
 3.  Slawomir Wozniak, Krzysztof Grabowski, Tomasz Pytrus, Radoslaw Kempinski, Jerzy Florjanski, Joanna Grzelak, Bozena Kurc-Darak,  Zygmunt Domagala, Urszula Zaleska-Dorobisz, Ivanna Lazarchuk, Fabio Quondamatteo, Friedrich Paulsen. Large intestine anatomy - modern clinical applications. 116th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschaft Joint Meeting with the Anatomical Society. Berlin 20-23 wrzesień 2022.
 4.  Slawomir Wozniak, Aleksandra Piatek, Bozena Kurc-Darak, Ivanna Lazarchuk, Maria Zazga, Zygmunt Domagala, Jerzy Florjanski. Pubic symphysis during singular and twin pregnancies. A pilot study. 116th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschaft Joint Meeting with the Anatomical Society. Berlin 20-23 wrzesień 2022.
 5.  Bartosz Barzak, Kornelia Hankus, Bartosz Baura, Shivika Parmar, Zygmunt Domagala, Bozena Kurc-Darak, Slawomir Wozniak. The Effect of Physical Activity On Human Gut Microbiota. Conference: Anatomical Society Winter Meeting 2022 Nottingham 17th-19th April 2023.
 6.  Lazarchuk Ivanna, Barzak Bartosz, Wozniak Slawomir. "Pelvic floor muscle morphology and its impact on urinary incontinence and faecal incontinence" Medical Journal of Cell Biology, vol.10, no.4, 2022, pp.118-123. https://doi.org/10.2478/acb-2022-0018
 7.  Barzak Bartosz, Hankus Kornelia, Parmar Shivika, Wozniak, Slawomir. "The effect of physical activity on gut microbiota. A review" Medical Journal of Cell Biology, vol.10, no.4, 2022, pp.138-143. https://doi.org/10.2478/acb-2022-0021
 8.  Lazarchuk Ivanna, Parmar Shivika, Woźniak Sławomir, Gut microbiota and its impact on the inflammation-dysplasia-cancer sequence. Medical Journal of Cell Biology, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 28-32. DOI:10.2478/acb-2023-0004
 9.  Lazarchuk Ivanna, Barzak Bartosz, Woźniak Sławomir [et al.]. Cholelithiasis – a particular threat to women. A review of risk factors. Medical Journal of Cell Biology, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 20-27. DOI:10.2478/acb-2023-0003
 10.  Iwaszkiewicz Pawel, Iwanowski Robert, Woźniak Sławomir. Sonographic imaging of the great occipital nerve in the diagnosis and treatment of primary headache disorders. Journal of Anatomy and Embryology, 2023, vol. 127, no. 1, pp. 63-67. DOI:10.36253/ijae-14301

 

 

Osiągnięcia dydaktyczne: 5 filmów dydaktycznych  i 1 przeprowadzone zajęcia

  1. Ivanna Lazarchuk, Jakub Mastalerz:  “Szkielet kończyny górnej – 7 odcinków”
  2. Ivanna Lazarchuk, Jakub Mastalerz, Wojciech Plizga:  “Połączenia maziowe kończyny górnej – połączenia obręczy kończyny górnej”
  3. Ivanna Lazarchuk, Jakub Mastalerz, Wojciech Plizga:  “Połączenia maziowe kończyny górnej – staw ramienny”
  4. Ivanna Lazarchuk, Jakub Mastalerz, Wojciech Plizga:  “Połączenia maziowe kończyny górnej – staw łokciowy”
  5. Ivanna Lazarchuk, Jakub Mastalerz, Wojciech Plizga:  “Połączenia maziowe kończyny górnej – staw promieniowo-nadgarstkowy i stawy ręki”
  6. Ivanna Lazarchuk przeprowadziła zajęcia prosektoryjne dla studentów I roku WL grupa 9b z zakresu mięśnie przedramienia w dniu 05 03 2021

 

Osiągnięcia praktyczne: 4

 1. Kurs okulistyczny – preparacja gałki ocznej – 2018.11.08-15
 2. Kurs szycia chirurgicznego - podstawowy 2021.03.10 i zaawansowany 24.03.2021.
 3. Kurs gipsowania 27.10.2021
 4. Nastrzyknięcie zwłok + intubacje zwłok 15.02.2022