Koło naukowe - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Koło naukowe

Przy Katedrze działa koło naukowe, którego opiekunem jest dr Sylwester Gerus (sylwester.gerus@umw.edu.pl)