Pracownicy - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Pracownicy

Prof. dr hab. Dariusz Patkowski
Kierownik Katedry i Kliniki
Specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej

Prof dr hab. Wojciech Apoznański
Specjalista urologii dziecięcej, specjalista urologii, chirurg dziecięcy

Prof. dr hab. Krystyna Sawicz-Birkowska
Specjalista chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej i chirurgii

Lek. Sylwester Gerus
Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Jerzy Andrzej Koziełł
Specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Marcin Rasiewicz
Asystent

Specjalista chirurgii dziecięcej

Dr n. med. Piotr Siekanowicz
Specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Katarzyna Świątek
Asystent

Specjalista chirurgii dziecięcej

lek. Alicja Kalcowska
Asystent

Specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Krzysztof Kołtowski
Specjalista ortopedii i traumatologii

Lek. Iwona Martan
Specjalista ortopedii i traumatologii

Dr n. med. Justyna Łuczak
Adiunkt dydaktyczny
Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
e-mail: justyna.luczak@umw.edu.pl

Lek. Agata Dzielendziak
Asystent

Specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Dominika Borselle
Doktorantka

W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Krystian Toczewski
Asystent

W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Monika Bukowska
Asystent

W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Marta Dymny
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Bartosz Gogolok
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Piotr Dryjański
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Lek. Justyna Pilszak
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej