Pracownicy - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Pracownicy

1) Prof. dr hab. Dariusz Patkowski (grupa badawczo-dydaktyczna)
Kierownik Katedry i Kliniki
Specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej
email: dariusz.patkowski@umw.edu.pl
tel. 717364900
Polska Platforma Medyczna

2) Wioletta Pawłowska
Sekretariat
email: kcd@usk.wroc.pl , tel. 717364900

3) Prof. dr hab. Wojciech Apoznański (grupa badawczo-dydaktyczna)
Specjalista urologii dziecięcej, specjalista urologii, chirurg dziecięcy
email: wojciech.apoznanski@umw.edu.pl
tel. 717364900
Polska Platforma Medyczna


4) dr Sylwester Gerus (grupa badawczo-dydaktyczna)
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: sylwester.gerus@umw.edu.pl
tel. 717364915
Polska Platforma Medyczna


5) lek. Katarzyna Rasiewicz (grupa dydaktyczna)
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: katarzyna.rasiewicz@umw.edu.pl
tel. 717364912
Polska Platforma Medyczna


6) lek. Alicja Kalcowska (grupa dydaktyczna)
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: alicja.kalcowska@umw.edu.pl
tel. 717364915
Polska Platforma Medyczna


7) dr Justyna Łuczak (grupa badawczo-dydaktyczna)
Adiunkt dydaktyczny
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: justyna.luczak@umw.edu.pl
tel. 717364915
Polska Platforma Medyczna


8) lek. Agata Dzielendziak (grupa dydaktyczna)
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: agata.dzielendziak@umw.edu.pl
tel. 717364912

Polska Platforma Medyczna

9) lek. Dominika Borselle
Doktorantka
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: dominika.borselle@umw.edu.pl
tel. 717364913
Polska Platforma Medyczna


10) lek. Krystian Toczewski (grupa badawczo-dydaktyczna)
Starszy Asystent
Specjalista chirurgii dziecięcej
email: krystian.toczewski@umw.edu.pl
tel. 717364913
Polska Platforma Medyczna


11) lek. Monika Bukowska (grupa dydaktyczna)
Asystent
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
email: monika.bukowska@umw.edu.pl
tel. 717364913
Polska Platforma Medyczna

12) lek. Bartosz Gogolok (grupa dydaktyczna)
Asystent
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
email: bartosz.gogolok@umw.edu.pl
tel. 717364913


13) lek. Piotr Dryjański (grupa badawczo-dydaktyczna)
Asystent
W trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
email: piotr.dryjanski@umw.edu.pl
tel. 717364913