Pododdział urazowo-ortopedyczny - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Pododdział urazowo-ortopedyczny

W pododdziale urazowo-ortopedycznym  Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej prowadzone jest kompleksowe leczenie urazów narządu ruchu oraz schorzeń ortopedycznych u dzieci i młodzieży do 18 r.ż.:

  • złamań kości i obrażeń stawów
  • deformacji kręgosłupa u dzieci (skoliozy, kyfozy, kręgozmyki)
  • następstw urazów kręgosłupa
  • wad wrodzonych i nabytych kończyn (stopa końsko-szpotawa, wrodzona dysplazja stawu biodrowego, zniekształcenia osi kończyn, zniekształcenia pourazowe kości i stawów)
  • wad wrodzonych i nabytych dłoni
  • zniekształceń układu kostno-mięśniowo-stawowego m.in. w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
  • porażeń wiotkich w przepuklinie oponowo-rdzeniowej, dystrofiach mięśniowych
  • martwic i torbieli kości
  • zniekształceń klatki piersiowej

Konsultacje i kwalifikacje do leczenia przeprowadzane są przez lekarzy specjalistów ortopedów w Poradni Chirurgii Dziecięcej we wtorki i środy po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie 71 7331616 lub osobiście (wymagane jest skierowanie do Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci)