Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne

OBSŁUGA STUDENTÓW

Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne rok I i II
mgr Renata Możdżanowska
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 06
e-mail: renata.mozdzanowska@umw.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne rok III
Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne rok I-III

mgr Agata Anioł
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 07
e-mail: agata.aniol@umw.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne rok IV 
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Nostryfikacje

lic. Joanna Majcher
pokój nr 116
tel.: 71 784 18 09
e-mail: joanna.majcher@umw.edu.pl

Ratownictwo Medyczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne II stopnia stacjonarne

mgr Małgorzata Balicka
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 12
e-mail: malgorzata.balicka@umw.edu.pl

Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne

Jolanta Wojko
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 11
e-mail: jolanta.wojko@umw.edu.pl

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie
Lucyna Jagodzińska
pokój nr 116
tel.: 71 784 18 25
e-mail: lucyna.jagodzinska@umw.edu.pl

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne
lic. Aleksandra Wilczak
pokój nr 203
tel.: 71 784 18 20
e-mail: aleksandra.wilczak@umw.edu.pl

Joanna Kudas
pokój nr 203
tel.: 71 784 18 20
e-mail: joanna.kudas@umw.edu.pl

Stypendia, zapomogi, informacje o ubezpieczeniach
mgr Izabela - Wierzchacz - Langner
pokój nr 118
tel.: 71 784 18 10
e-mail: izabela.wierzchacz-langner@umw.edu.pl

Plany i harmonogramy studiów,
rozliczenie dydaktyki, rezerwacje sal

mgr Joanna Pawlińska
pokój 230
tel.: 71 784 18 13
e-mail: joanna.pawlinska@umw.edu.pl

mgr Anna Gąsior
pokój 230
tel.: 71 784 18 08
e-mail: anna.gasior@umw.edu.pl

mgr inż. Monika Muraszkowska
pokój 230
tel.: 71 784 18 70
e-mail: monika.muraszkowska@umw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

mgr Jolanta Kosmala
pokój nr 113
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 04
e-mail: jolanta.kosmala@umw.edu.pl
e-mail: wnoz@umw.edu.pl

Sekretariat Dziekana i Prodziekanów

mgr Joanna Pacula
pokój nr 113 
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 05
e-mail: joanna.pacula@umw.edu.pl
e-mail: wnoz@umw.edu.pl

Anna Biegun 
pokój 1
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel. 71 784 18 24
e-mail: anna.biegun@umw.edu.pl

Alicja Haniszewska
pokój 111
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel: 71 346 82 75
e-mail: alicja.haniszewska@umw.edu.pl

mgr Ewelina Tyczyńska
ul. T. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław
tel: 71 784 28 15
e-mail: ewelina.tyczynska@umw.edu.pl

Agnieszka Cieślak
ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
tel.: 71 328 21 45
e-mail: agnieszka.cieslak@umw.edu.pl