Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71/ 734-30-00
fax: 71/ 734-30-09
wl44@umw.edu.pl

W skład Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej wchodzą:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej.

2. Zakład Endoskopii Zabiegowej.

Nowe informacje wkrótce.

Kierownik Katedry

prof. dr hab. JERZY RUDNICKI
tel. 71/ 734-30-01
jerzy.rudnicki@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry

Joanna Żyjewska
tel. 71/ 734-30-00
fax: 71/ 734-30-09
joanna.zyjewska@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
koordynator przedmiotu Chirurgia na Wydziale Lekarskim
opiekun Studenckiego Koła Naukowego
tel. 71/ 734-30-40
krzysztof.kaliszewski@umw.edu.pl

dr hab. Beata Wojtczak prof. UMW.
tel. 71/ 734-30-40
beata.wojtczak@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. Paweł Domosławski
zastępca kierownika Katedry
Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Ogólnej.
tel. 71/ 734-30-05
pawel.domoslawski@umw.edu.pl

dr hab. Maciej Sebastian
adiunkt dydaktyczny

tel. 71/ 734-30-25
maciej.sebastian@umw.edu.pl

dr n. med. Jarosław Wierzbicki
p. o. Kierownika Zakładu Endoskopii Zabiegowej
tel. 71/ 734-30-20
jaroslaw.wierzbicki@umw.edu.pl

dr n. med. Krzysztof Sutkowski
opiekun studentów IVr. Wydział Lekarski
tel. 71/ 734-30-40
krzysztof.sutkowski@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. med. Maciej Sroczyński
tel. 71/ 734-30-25
maciej.sroczynski@umw.edu.pl

lek. Paweł Piekarz
tel. 71/ 734-30-25
pawel.piekarz@umw.edu.pl

lek. Monika Sępek
tel. 71/ 734-30-30
monika.sepek@umw.edu.pl

lek. Mateusz Szmit
tel. 71/ 734-30-25
mateusz.szmit@umw.edu.pl

lek. Marek Urbaniak
tel. 71/ 734-30-20
marek.urbaniak@umw.edu.pl

Doktoranci

 lek. Dominika Pupka

 lek. Jakub Migoń

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej powstała na podstawie uchwały Senatu Uczelni numer 2264 z dnia 24 lutego 2021.Katedra powstałą z  połączenia Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Wydziału Lekarskiego.
Uchwałą Senatu Uczelni numer 2372 z dnia 16 lutego 2022 w strukturze Katedry powstał Zakład Endoskopii Zabiegowej. 

Nasze publikacje:
aktualizacja na dzień 07-08-2022.
https://bpp.umw.edu.pl/bpp/jednostka/Klinika-Chirurgii-Ogolnej-Maloinwazyjnej-i-Endokry/
https://bpp.umw.edu.pl/bpp/jednostka/Katedra-i-Klinika-Chirurgii-Ogolnej-Maloinwazyjnej/
https://bpp.umw.edu.pl/bpp/jednostka/Klinika-Chirurgii-Ogolnej-Maloinwazyjnej-i-Endokry/
https://bpp.umw.edu.pl/bpp/jednostka/I-Katedra-i-Klinika-Chirurgii-Ogolnej-Gastroentero/

Główne kierunki badawcze:
1. Badania naukowe nad zastosowaniem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy oraz kamery na podczerwień do rozpoznawania śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyc
2. Ocena morfotyczna wraz z oceną układu naczyniowego u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem. Badanie przy współpracy z Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka.
3. Badania nad zastosowaniem usg śródzabiegowego w zabiegach laparoskopowych i klasycznych
4. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu przetok odbytniczych i ran przewlekłych.
5. Badania nad wpływem elektroakupunktury przezskórnej na ból pooperacyjny.
6. Badania naukowe nad przydatnością i rozwojem technik endoskopowych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego we współpracy z Klinikami UMW oraz Zakładami Teoretycznymi.
7. Współpraca z wiodącymi ośrodkami chirurgicznymi, endoskopowymi i endokrynologicznymi w ramach programów naukowych.

Prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:
1. lek. Mateusz Szmit
Promotor następujących prac doktorskich:
1. Ocena algorytmu diagnostyczno-leczniczego w cholestazie z przyczyn mechanicznych na podstawie badań własnych, 2020.
autor rozprawy doktorskiej: Maciej Sroczyński
2. Gospodarka wapniowo-fosforanowa po operacjach resekcyjnych tarczycy, 2011.
autor rozprawy doktorskiej: Maciej Sebastian
3. Analiza porównawcza wyników chirurgicznego leczenia przetok okołoodbytniczych tradycyjnymi technikami operacyjnymi oraz z zastosowaniem kleju tkankowego, 2006.
autor rozprawy doktorskiej: Barbara Chrzan
4. Analiza przyczyn powstawania wola nawrotowego w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, 2003.
autor rozprawy doktorskiej: Janusz Pichurski

Prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:
1. lek. Dominika Pupka
2. lek. Jakub Migoń
Promotor następujących prac doktorskich:
1. Leczenie przetok odbytu z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego w porównaniu do leczenia w sposób tradycyjny, 2021.
autor rozprawy doktorskiej: Agata Kasprzyk

dr hab. Beata Wojtczak prof. UMW
Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów
1. Monika Sępek
Promotor następujących prac doktorskich:
1. Analiza czynników ryzyka zaburzeń fonacji po operacjach tarczycy, 2021
autor rozprawy doktorskiej: Mateusz Głód

dr hab. Paweł Domosławski
Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów
1. Michał Zrąbkowski
Promotor następujących prac doktorskich:
1. Białka MCM w diagnostyce różnicowej guzów nadnerczy, 2020.
autor rozprawy doktorskiej: Michał Aporowicz

1. Prowadzenie dydaktyki dla studentów Wydziału Lekarskiego
i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego na studiach dziennych i ED.
2. Szkolenie podyplomowe i przygotowanie lekarzy stażystów do egzaminu LEK z zakresu Chirurgii.
3. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Chirurgii Ogólnej.
4. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii endokrynologicznej dla lekarzy specjalizujących się w Endokrynologii.
5. Praktyki wakacyjne dla studentów polskich i zagranicznych.
6. S
zkolenie do certyfikatów umiejętności endoskopowych TCH i PTGE w pełnym zakresie.
7. K
ursy specjalizacyjne dla pielęgniarek endoskopowych i chirurgicznych.
8. O
rganizacja sympozjów i warsztatów z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej endoskopowych i laparoskopowej we współpracy z producentami sprzętu.

prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
koordynator przedmiotu Chirurgia na Wydziale Lekarskim
opiekun Studenckiego Koła Naukowego
tel. 71/ 734-30-40
krzysztof.kaliszewski@umw.edu.pl
dr hab. Maciej Sebastian
adiunkt dydaktyczny

tel. 71/ 734-30-25
maciej.sebastian@umw.edu.pl
dr n. med. Krzysztof Sutkowski
opiekun studentów IVr., Wydział Lekarski
tel. 71/ 734-30-40
krzysztof.sutkowski@umw.edu.pl

 

Cały zespół Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej to specjaliści z zakresu Chirurgii Ogólnej. 3 lekarzy ma drugą specjalizację z Chirurgii Onkologicznej, 1 lekarz ma drugą specjalizację Endokrynologii i 1 lekarz z zakresu Gastroenterologii. 2 lekarzy oczekuje na egzaminy specjalizacyjne z Gastroenterologii i Chirurgii Onkologicznej.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie chorób przewodu pokarmowego (ze szczególnym uwzględnieniem chorób koloproktologicznych i dróg żółciowych) i chorób endokrynologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy, przytarczyc i nadnerczy).

W ramach działalności usługowej wykonywane są zabiegi z zakresu Chirurgii Onkologicznej układu wewnątrzwydzielniczego- guzy nowotworowe- tarczycy (w tym zabiegi z użyciem neuromonitoringu) i nadnerczy.Wykonywane są zabiegi klasyczne jak i małoinwazyjne (laparoskopowo i endoskopowo)z powodu nowotworów  jelita grubego, odbytnicy i odbytu. W Klinice przeprowadzane są także zabiegi onkologiczne z zakresu górnego odcinka przewodu pokarmowego: nowotwory żołądka, jelita cienkiego.
W Zakładzie Endoskopii wykonywane jest pełen zakres zabiegów leczniczych jak i paliatywnych z zakresu dróg żółciowych (w tym RFA guzów nowotworowych, protezowania), górnego odcinka przewodu pokarmowego (m.in.protezowanie przełyku, zakładanie PEGa, PEJa, endoskopowa dysekcja podśluzówkowy-ESD) oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego (paliatywna ablacja guzów plazmą argonową, tamowanie krwawień argonem w chorobie popromiennej).
W zakresie Chirurgii Ogólnej są wykonywane zabiegi usunięcia zmian łagodnych w zakresie tarczycy (tym jako jeden z nielicznych ośrodków wykonujemy zabiegi metodą laparoskopową- TOETVA), przytarczyc. W Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu górnego piętra przewodu pokarmowego oraz koloproktologii, operowane są także przepukliny metodami beznapięciowymi, oraz klasycznie żylaki kończyn dolnych.
W ramach procedur endoskopowych prowadzona jest diagnostyka i leczenia chorób łagodnych dróg żółciowych i trzustki- wykonywane jest ECPW i protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych. Wykonywane są także zabiegi endoskopowe diagnostyczne i lecznicze w zakresie przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego.
Klinika pełni ostre dyżury z zakresu Chirurgii Ogólnej w tym dyżury endoskopowe w ramach Centrum Urazowego.