Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71/ 734-30-00
fax: 71/ 734-30-09
wl44@umw.edu.pl

W skład Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej wchodzą:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej.

2. Zakład Endoskopii Zabiegowej.

Numer kursu:
05-703/3-01-003-2024
Tytuł kursu:
Podstawy chirurgii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie chirurgii ogólnej.
Termin(y):
12.02.2024 - 16.02.2024
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
dr n. med. Maciej Zdzisław Sroczyński
Zgłoszenia na kurs:
na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: anna.dlugosz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki:
Kierownik Katedry i Kliniki

dr hab. med. Paweł Domosławski (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-01
pawel.domoslawski@umw.edu.pl                                                                                               Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWb21b8f25d3334faaadac394cf7f85432/)

Sekretariat Katedry

Joanna Żyjewska
tel. 71/ 734-30-00
fax: 71/ 734-30-09
joanna.zyjewska@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski (grupa badawczo-dydaktyczna)                                             Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki                                                                                            tel. 71/ 734-30-05
krzysztof.kaliszewski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWde81ce43fa20423baf00cd1a9bae3cef/

dr hab. Beata Wojtczak prof. UMW. (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-40
beata.wojtczak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW8899f85287a84d7bb5cfe5f80eb3d371/)

Adiunkci

dr hab. Maciej Sebastian (grupa badawczo-dydaktyczna)
adiunkt dydaktyczny

tel. 71/ 734-30-05
maciej.sebastian@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW972194916fc04f578cc3db8f5adb1469/)

dr n. med. Jarosław Wierzbicki (grupa badawczo-dydaktyczna)
Kierownik Zakładu Endoskopii Zabiegowej
tel. 71/ 734-30-20
jaroslaw.wierzbicki@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/affiliation/UMWe900a14e8b1a47d7975afa483533…)

dr n. med. Krzysztof Sutkowski (grupa dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-40
krzysztof.sutkowski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW14d8581201fb4845b12bd893114e91f3/)

Asystenci

dr n. med. Monika Sępek (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-30
monika.sepek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW6dfb2516d67f4b3da4ffd861da0d6f16/)

dr n. med. Maciej Zdzisław Sroczyński (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-25
maciej.sroczynski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW80a0b04350d7407fb5b790941a4e784c/)

lek. Paweł Piekarz (grupa dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-25
pawel.piekarz@umw.edu.pl

lek. Mateusz Szmit (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-25
mateusz.szmit@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna (https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW567763f5c09e4e86a7b066162f3b7944/)

lek. Marek Urbaniak (grupa dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-20
marek.urbaniak@umw.edu.pl

lek. Marek Ściebura (Wydział Nauk o zdrowiu) (grupa dydaktyczna)
tel. 71/ 734-30-30
marek.sciebura@umw.edu.pl

Rezydenci

lek. Agata Dudek (prowadzenie zajęć-umowa zlecenie)

tel. 71/ 734-30-80
agata.dudek@umw.edu.pl

lek. Adrianna Chudeusz (prowadzenie zajęć-umowa zlecenie)

tel. 71/ 734-30-80
adrianna.chudeusz@umw.edu.pl

lek. Kelvin Donkor

lek. Mateusz Ponikowski

lek. Robert Smykowski

Główne kierunki badawcze:
1. Badania naukowe nad zastosowaniem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy oraz kamery na podczerwień do rozpoznawania śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyc
2. Ocena morfotyczna wraz z oceną układu naczyniowego u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem. Badanie przy współpracy z Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka.
3. Badania nad zastosowaniem usg śródzabiegowego w zabiegach laparoskopowych i klasycznych
4. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu przetok odbytniczych i ran przewlekłych.
5. Badania nad wpływem elektroakupunktury przezskórnej na ból pooperacyjny.
6. Badania naukowe nad przydatnością i rozwojem technik endoskopowych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego we współpracy z Klinikami UMW oraz Zakładami Teoretycznymi.
7. Współpraca z wiodącymi ośrodkami chirurgicznymi, endoskopowymi i endokrynologicznymi w ramach programów naukowych.

Nasze publikacje:

https://ppm.umw.edu.pl/info/affiliation/UMWe900a14e8b1a47d7975afa483533…

Profil jednostki:

Cały zespół Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej to specjaliści z zakresu Chirurgii Ogólnej. 3 lekarzy ma drugą specjalizację z Chirurgii Onkologicznej, 1 lekarka ma drugą specjalizację z Endokrynologii i 1 lekarz z zakresu Gastroenterologii. 2 lekarzy oczekuje na egzaminy specjalizacyjne z Gastroenterologii i Chirurgii Onkologicznej.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie chorób przewodu pokarmowego (ze szczególnym uwzględnieniem chorób koloproktologicznych i dróg żółciowych) i chorób endokrynologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy, przytarczyc i nadnerczy).

W ramach działalności usługowej wykonywane są zabiegi z zakresu Chirurgii Onkologicznej układu wewnątrzwydzielniczego- guzy nowotworowe- tarczycy (w tym zabiegi z użyciem neuromonitoringu) i nadnerczy.Wykonywane są zabiegi klasyczne jak i małoinwazyjne (laparoskopowo i endoskopowo)z powodu nowotworów  jelita grubego, odbytnicy i odbytu. W Klinice przeprowadzane są także zabiegi onkologiczne z zakresu górnego odcinka przewodu pokarmowego: nowotwory żołądka, jelita cienkiego.
W Zakładzie Endoskopii wykonywane jest pełen zakres zabiegów leczniczych jak i paliatywnych z zakresu dróg żółciowych (w tym RFA guzów nowotworowych, protezowania), górnego odcinka przewodu pokarmowego (m.in.protezowanie przełyku, zakładanie PEGa, PEJa, endoskopowa dysekcja podśluzówkowy-ESD) oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego (paliatywna ablacja guzów plazmą argonową, tamowanie krwawień argonem w chorobie popromiennej).
W zakresie Chirurgii Ogólnej są wykonywane zabiegi usunięcia zmian łagodnych w zakresie tarczycy (tym jako jeden z nielicznych ośrodków wykonujemy zabiegi metodą laparoskopową- TOETVA), przytarczyc. W Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu górnego piętra przewodu pokarmowego oraz koloproktologii, operowane są także przepukliny metodami beznapięciowymi, oraz klasycznie żylaki kończyn dolnych.
W ramach procedur endoskopowych prowadzona jest diagnostyka i leczenia chorób łagodnych dróg żółciowych i trzustki- wykonywane jest ECPW i protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych. Wykonywane są także zabiegi endoskopowe diagnostyczne i lecznicze w zakresie przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego.
Klinika pełni ostre dyżury z zakresu Chirurgii Ogólnej w tym dyżury endoskopowe w ramach Centrum Urazowego.

 

Adiunkt dydaktyczny
dr hab. Maciej Sebastian
tel. 71/ 734-30-05
maciej.sebastian@umw.edu.pl

                                                   REGULAMIN ZAJĘĆ Z CHIRURGII

W KLINICE CHIRURGII OGÓLNEJ, MAŁOINWAZYJNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ

                                                 W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 1. Zajęcia z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego odbywają się w 7 i 8 semestrze nauki, dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego odbywają się w 12 semestrze nauki, dla studentów III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego odbywają się w 5 i 6 semestrze nauki,
 2. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, seminariów oraz wykładów.
 3. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej na oddziale oraz w sali seminaryjnej Kliniki.
 4. Ćwiczenia rozpoczynają się 02.10.2023 r. odbywać się będą w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu oraz w sali seminaryjnej tutejszej Kliniki nr 3.114, bud. FB, II piętro.
 5. Grupy ćwiczeniowe liczą 5 i 6 osób.
 6. Terminy oraz tematyka zajęć wywieszone są w gablocie informacyjnej koło sekretariatu Kliniki.
 7. Ćwiczenia mają formę omawiania zagadnień przewidzianych tematyką, ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego oraz dyskutowania na bieżąco zagadnień klinicznych związanych z aktualnie leczonymi chorymi.
 8. Studenci odbywający ćwiczenia w klinice mają obowiązek posiadać i nosić czysty fartuch oraz obuwie zmienne.
 9. Studentów obowiązuje znajomość tematyki bieżącego ćwiczenia.
 10. Studentów jak i cały personel medyczny obowiązuje zachowanie tajemnicy lekarskiej, wysoka kultura osobista, stosowne zachowanie wobec chorych!!!!
 11. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i czynny udział w zajęciach oraz wykazanie się znajomością poruszanych zagadnień i zdanie na ocenę pozytywną ustnych kolokwiów cząstkowych.
 12. Nieobecność na ćwiczeniach powinna być odrobiona i zaliczona przed zakończeniem semestru. Nieobecność można odrobić przez uczestnictwo w ćwiczeniach z inną grupą, odrobieniem zajęć na dyżurze u nauczyciela akademickiego lub napisaniem referatu zaliczeniowego na zadany temat (informacja u adiunkta dydaktycznego Kliniki maciej.sebastian@umw.edu.pl).
 13.  Zaliczenie przedmiotu na koniec każdego semestru dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia. 
 14. Dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w letniej sesji egzaminacyjnej organizowany jest egzamin testowy z chirurgii.
 15. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialny jest kierownik Kliniki dr hab. Paweł Domosławski oraz adiunkt dydaktyczny dr hab. Maciej Sebastian.

Spis prowadzonych przedmiotów

Chirurgia

Praktyczne nauczanie chirurgii

Plan zajęć jednostki

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Sylabusy

https://sylabusy.umw.edu.pl

Terminy egzaminów

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

Dni i godziny konsultacji pracowników jednostki

 1. Dr hab. Paweł Domosławski (Kierownik Kliniki) poniedziałek 09:30-10:00
 2. Prof. Krzysztof Kaliszewski wtorek 10:00-10:30
 3. Dr hab. Beata Wojtczak  prof. UMW wtorek 11:00-11:30
 4. Dr hab. Maciej Sebastian poniedziałek 11:00-11:30
 5. Dr n. med. Krzysztof Sutkowski środa 11:00-11:30
 6. Dr n. med. Jarosław Wierzbicki czwartek 11:00-11:30
 7. Dr n. med. Maciej Sroczyński czwartek 10:00-10:30
 8. Dr n. med. Monika Sępek wtorek 10:00-10:30
 9. Lek. Mateusz Szmit poniedziałek 10:30-11:00
 10. Lek. Paweł Piekarz wtorek 10:30-11:00
 11. Lek. Marek Urbaniak środa 10:00-10:30
 12. Lek. Adrianna Chudeusz czwartek 11:00-11:30
 13. Lek. Agata Dudek wtorek 11:00-11:30

 

Didactic adjunct

dr hab. Maciej Sebastian

e-mail: maciej.sebastian@umw.edu.pl

phone number: 71 734 3005

                                             REGULATIONS OF SURGERY CLASSES

IN THE DEPARTMENT OF GENERAL, MINIMALLY INVASIVE AND ENDOCRINE SURGERY

                                              IN THE ACADEMIC YEAR 2023/2024

 1. Surgery classes for fourth-year students of the Faculty of Medicine are held in the 7th and 8th semester of their studies, for sixth-year students of the Faculty of Medicine they are held in the 12th semester of their studies, for third-year students of the Faculty of Medicine and Dentistry they are held in the 5th and 6th semester of their studies,
 2. Classes take the form of exercises, seminars and lectures.
 3. Classes are conducted by academic teachers of the Department of General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery at the ward and in the clinic's seminar room.
 4. The exercises start on October 2, 2023. They will be held at the Department of General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery at ul. Borowska 213 in Wrocław and in the seminar room of the local Clinic No. 3.114, building FB, 2nd floor.
 5. Exercise groups consist of 5 and 6 people.
 6. The dates and topics of classes are posted in the information cabinet near the Clinic's secretariat.
 7. The exercises take the form of discussing issues covered by the subject, practical exercises at the patient's bedside and ongoing discussions of clinical issues related to currently treated patients.
 8. Students practicing in the clinic are obliged to have and wear a clean gown and comfortable shoes.
 9. Students are required to know the topic of the current exercise.
 10. Students and all medical staff are obliged to maintain medical confidentiality, high personal culture, and appropriate behavior towards patients!!!!
 11. The condition for passing the exercises is presence and active participation in the classes, demonstrating knowledge of the issues discussed and passing the partial oral tests.
 12. Absence from classes should be made up and credited before the end of the semester. Absence can be made up by participating in classes with another group, making up classes while on duty with an academic teacher or writing a final report on a given topic (information from the teaching assistant of the Clinic maciej.sebastian@umw.edu.pl).
 13. At the end of each semester, the course is assessed by the academic teacher conducting the classes.
 14. A test exam in surgery is organized for students of the Faculty of Medicine and Dentistry during the summer examination session.
 15. The head of the Clinic, dr. hab. Paweł Domosławski and teaching assistant dr. hab. Maciej Sebastian are responsible for conducting classes.

Subjects

Surgery

Practical teaching of surgery

Department lesson plan

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Syllabuses

https://sylabusy.umw.edu.pl

Exam dates

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

Days and hours of consultations of department employees

 1. Dr hab. Paweł Domosławski (Head of the Department) Monday 09:30-10:00
 2. Prof. Krzysztof Kaliszewski Tuesday 10:00-10:30
 3. Dr hab. Beata Wojtczak  prof. UMW Tuesday 11:00-11:30
 4. Dr hab. Maciej Sebastian Monday 11:00-11:30
 5. Dr n. med. Krzysztof Sutkowski Wednesday11:00-11:30
 6. Dr n. med. Jarosław Wierzbicki Thursday 11:00-11:30
 7. Dr n. med. Maciej Sroczyński Thursday 10:00-10:30
 8. Dr n. med. Monika Sępek Tuesday 10:00-10:30
 9. Lek. Mateusz Szmit Monday 10:30-11:00
 10. Lek. Paweł Piekarz Tuesday 10:30-11:00
 11. Lek. Marek Urbaniak Wednesday 10:00-10:30
 12. Lek. Adrianna Chudeusz Thursday 11:00-11:30
 13. Lek. Agata Dudek Tuesday 11:00-11:30