Katedra Gastroenterologii i Hepatologii

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Sekretariat
tel.: 71 733 21 20
fax: 71 733 21 29
e-mail: gastro@umw.edu.pl

 

Zakład Dietetyki

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Kierownik
dr hab. Katarzyna Neubauer, profesor uczelni
e-mail: katarzyna.neubauer@umw.edu.pl, tel.: 71 733 21 20
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat:

Sekretariat medyczny:

Nauczyciele akademiccy:

Studia doktoranckie

Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Lekarze USK

 • dr n .med. Abdulhabib Annabhani
 • dr n. med. Małgorzata Reszczyńska
 • dr n. med. Małgorzata Ochrem
 • lek. Jakub Zelig
 • lek. Maciej Pleskacz
 • lek. Karolina May

Lekarze rezydenci

 • lek. Damian Arabasz
 • lek. Małgorzata Bąkowska
 • lek. Beata Borycka
 • lek. Andrzej Masłowski
 • lek. Ewa Pawlik
 • lek. Jakub Popiołek
 • lek. Samal Sarsenova
 • lek. Dominika Ślósarz
 • lek. Dominika Wietrzykowska-Grishanowicz
 • lek. Katarzyna Woźniak
 • lek. Arkadiusz Aab
 • lek. Maria Litwiniuk
 • lek. Jan Bieniasz

Laboratorium Naukowe

   Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii prowadzi działalność dydaktyczną,
badawczą i kliniczną w obszarze chorób układu pokarmowego.
Nasz zespół tworzą gastroenterolożki i gastroenterolodzy, specjalistki i specjaliści chorób
wewnętrznych, transplantolożka i młodzi lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. W
naszej jednostce pracują osoby o eksperckich umiejętnościach w zakresie endoskopii
przewodu pokarmowego i echoendoskopii. Klinikę na tle innych ośrodków w Polsce wyróżnia
także pracownia motoryki przewodu pokarmowego, w której wykonywane są badania
motoryki przełyku, motoryki anorektalnej oraz pH-metria śródprzełykowa.
   Tematyka prowadzonych badań dotyczy przede wszystkim nieswoistych chorób zapalnych
jelit oraz zaburzeń interakcji trzewno-mózgowych. Rozpoczynane są projekty badawcze
związane z implementacją badań przesiewowych w kierunku raka żołądka (projekt w ramach
European Union programme EU4Health “Towards gastric cancer screening implementation
in the European Union" o akronimie TOGAS), chorobami trzustki i wątroby. Pracownicy
jednostki są autorami licznych publikacji naukowych, współautorami wytycznych
postępowania w różnych chorobach przewodu pokarmowego i wykładowcami na
konferencjach ogólnopolskich.
   Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych i dietetyki dla studentów kierunku
lekarskiego i English Division oraz zajęcia z żywienia w chorobach przewodu pokarmowego
dla studentów dietetyki Wydziału Farmacji.

Asystent
dr n. med. Iga Gromny
e-mail: iga.gromny@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 36
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci dydaktyczni

lek. Izabela Smoła
e-mail: izabela.smola@umw.edu.pl
tel.:  71 733 21 32

dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska
e-mail: anna.zubkiewicz-zarebska@umw.edu.pl
tel.: 71 733 21 55

 

W Katedrze odbywają się zajęcia dla studentów:

 1. Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski (choroby wewnętrzne, dietetyka kliniczna)
 2. Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny (choroby wewnętrzne)
 3. English Division, faculty of medicine (internal diseases, dietetics, ultrasonography in gastroenterology)

Konsultacje dla studentów:

 • Kierownik Katedry i Kliniki dr hab. Katarzyna Neubauer, profesor uczelni:
  poniedziałek 10:00 – 11:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie Kliniki
 • prof. dr hab. n. med. Agata Mulak: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr hab. Dorota Waśko-Czopnik: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr n. med. Radosław Kempiński: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr n. med. Ewa Waszczuk: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr n. med. Iga Gromny: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Paweł Kuźnicki: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Wojciech Pisarek: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • dr n. med. Adam Smereka: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Izabela Smoła: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Agata Łukawska: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Małgorzata Bąkowska: poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem
 • lek. Damian Arabasz poniedziałek 9:00 – 11:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową z nauczycielem

 

Sylabusyhttps://sylabusy.umw.edu.pl/

Terminy egzaminów: Kalendarz Egzaminów (https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…)

Plan zajęć: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Regulamin wewnętrzny jednostki

Profil jednostki
Profesorowie:   3
Adiunkci:           3
Pozostali:           6
Publikacje:        40
Wypromowane rozprawy doktorskie: 9

 

Główne kierunki badawcze

 1. Nieswoiste zapalenia jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); choroby organiczne jelita grubego, m.in. choroba uchyłkowa jelit; przewlekłe zapalenie trzustki; niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby.
 2. Zespoły złego wchłaniania, w tym celiakia.
 3. Choroba refluksowa przełyku; zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (m.in. niestrawność czynnościowa, zespół jelita nadwrażliwego).
 4. Guzy endokrynne układu trawienia; guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego.
 5. Choroby genetyczne uwarunkowane (m.in. hemochromatoza, choroba Wilsona).
 6. Polipy przewodu pokarmowego.
 7. Nowe metody diagnostyczne (impedancja, echoendoskopia, halimetria, markery stanu zapalnego).
 8. Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego.