Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Brygida Knysz

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
tel.: 71 395 75 49, 372 73 70
faks: 71 325 52 42
e-mail: WK-17@umw.edu.pl

51.142989462614, 17.066745758057

Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych - pracownicy

Adiunkci

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Brygida Knysz (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: brygida.knysz@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 49
Polska Platforma Medyczna

prof. dr hab. Małgorzata Inglot (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: malgorzata.inglot@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna 

dr Aleksandra Szymczak (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: aleksandra.szymczak@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna 

dr Katarzyna Fleischer-Stępniewska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: katarzyna.fleischer-stepniewska@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35/36
Polska Platforma Medyczna

dr Bartosz Szetela (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: bartosz.szetela@umw.edu.pl
tel.: 71 356 07 80
Polska Platforma Medyczna

Asystenci

dr Marcin Czarnecki (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marcin.czarnecki@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35/36
Polska Platforma Medyczna

dr Martyna Biała (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: martyna.biala@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna

lek. Hubert Ciepłucha (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: hubert.cieplucha@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna

lek. Michał Biały (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: m.bialy@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna

lek. Monika Stępień (1/2 etatu) (grupa dydaktyczna)
e-mail: monika.stepien@umw.edu.pl
tel.: 71 395 75 35
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat
(budynek A3, I piętro, pok. 1A16)
mgr Joanna Musiał
tel.: 71 395 75 49
e-mail: joanna.musial@umw.edu.pl

Profesor emerytowany
prof. zw. dr hab. Andrzej Gładysz
tel.: 71 395 75 49
e-mail: andrzejgladysz11@gmail.com

Pracownie działające przy Katedrze i Klinice

Pracownia Monitorowania Zakażeń (Laboratory for Monitoring Infections)
ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław

Działalność naukowa

Informacja o działalności naukowej Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Główne kierunki badawcze:

ZAKAŻENIA HIV i AIDS:
- Epidemiologia, patogeneza, profilaktyka, klinika, diagnostyka i leczenie zakażeń HIV i AIDS:
Zespół Katedry i Kliniki współpracuje z ośrodkami w Europie i USA w zakresie wypracowania standardów leczenia antyretrowirusowego oraz innych ważnych trendów epidemii HIV/AIDS, w tym chorób współistniejących, wpływu HIV na poszczególne narządy i układy, skuteczności i działań niepożądanych leczenia antyretrowirusowego.

- Ocena zaburzeń metabolicznych w trakcie terapii antyretrowirusowej z wykorzystaniem wybranych markerów.
- Zastosowanie i skuteczność profilaktyki przedekspozycyjnej (PreP) u osób z grup ryzyka zakażenia HIV.
-Ocena dynamiki starzenia u zakażonych HIV
- Przebieg zakażenia HIV u osób z koinfekcjami wywołanymi przez wirusy, bakterie i pasożyty

ZAKAŻENIA PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ:
Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń przenoszonych drogą płciową, w szczególności kiły, chlamydiozy i rzeżączki, również w odniesieniu do osób żyjących z HIV oraz jako element PrEP.

COVID-19:
- epidemiologia zakażeń SARS-CoV-2 u osób zakażonych HIV
- ocena odpowiedzi humoralnej i komórkowej oraz skuteczności szczepień przeciwko COVID-19 i działań niepożądanych w populacji osób Dolnego Śląska oraz u pacjentów zakażonych HIV, z zastosowaniem różnych rodzajów szczepionek przeciw Covid-19
- COVID-19 (epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, zespół post-COVID i long COVID)

HEPATOLOGIA ZAKAŹNA:
- Zakaźne choroby wątroby wywołane przez HAV, HBV, HCV, następstwa i powikłania
- Stłuszczenie wątroby i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby- epidemiologia i terapia

BORELIOZA I INNE CHOROBY ODZWIERZĘCE:
Epidemiologia, profilaktyka, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia 
 

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI 2021- WRZESIEŃ 2022

 1. COVID-19 vaccine candidates: a review. [AUT.] MARTYNA BIAŁA, EDYTA LELONEK, [AUT. KORESP.] BRYGIDA KNYSZ. Post.Hig.Med.Dośw. 2021 Vol.75 s.58-63,
 2. Elderly patient care: a new reality of the SARS-CoV-2 pandemic. [AUT. KORESP.] BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA, [AUT.] KATHIE SARZYŃSKA, ALEKSANDRA PYTEL, DAMIAN IZBIAŃSKI, DAGMARA GAWEŁ-DĄBROWSKA, BRYGIDA KNYSZ. Aging Dis. 2021 Vol.12 no.7 s.1554-1566,
 3. HCV resistance-associated substitutions following direct-acting antiviral therapy failure - real-life data from Poland. [AUT. KORESP.] MIŁOSZ PARCZEWSKI, [AUT.] EWA JANCZEWSKA, ARKADIUSZ PISULA, DOROTA DYBOWSKA, WŁADYSŁAW ŁOJEWSKI, ADAM WITOR, MARTA WAWRZYNOWICZ-SYCZEWSKA, ŁUKASZ SOCHA, RAFAŁ KRYGIER, BRYGIDA KNYSZ, JOANNA MUSIALIK, ANNA URBAŃSKA, KAJA SCHEIBE, JERZY JAROSZEWICZ. Infect.Genet.Evol. 2021 Vol.93 art.104949 [9 s.],
 4. ACC inhibitor alone or co-administered with a DGAT2 inhibitor in patients with non-alcoholic fatty liver disease: two parallel, placebo-controlled, randomized phase 2a trials. [AUT.] ROBERTO A. CALLE, NEETA B. AMIN, SANTOS CARVAJAL-GONZALEZ, TRENTON T. ROSS, ARTHUR BERGMAN, SUDEEPTA AGGARWAL, COLLIN CROWLEY, ANTHONY RINALDI, JESSICA MANCUSO, NARESH AGGARWAL, VEENA SOMAYAJI, MAŁGORZATA INGLOT, THERESA A. TUTHILL, KOU KOU, MAGALIE BOUCHER, GREG TESZ, ROBERT DULLEA, KENDRA K. BENCE, ALBERT M. KIM, JEFFREY A. PFEFFERKORN, [AUT. KORESP.] WILLIAM P. ESLER. Nat.Med. 2021 Vol.27 no.10 s.1836-1848,
 5. Healthcare delivery for HIV‐positive people with tuberculosis in Europe. [AUT. KORESP.] A.K. BENTZON, [AUT.] A. PANTELEEV, V. MITSURA, E. BORODULINA, A. SKRAHINA, E. DENISOVA, S. TETRADOV, R. PODLASIN, V. RIEKSTINA, Z. KANCAUSKIENE, D. PADUTO, A. MOCROFT, T. TROFIMOVA, R. MILLER, F. POST, A. GREZESCZUK, J.D. LUNDGREN, M[AŁGORZATA] INGLOT, D. PODLEKAREVA, N. BOLOKADZE, O. KIRK. HIV Med. 2021 Vol.22 no.4 s.283-293,
 6. Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and late presentation in Poland - data from Test and Keep in Care (TAK) Polska project. [AUT.] E. JABŁONOWSKA, [AUT. KORESP.] B[ARTOSZ] SZETELA, [AUT.] M. BIELECKI, A. HORBAN, M. BOCIAZGA-JASIK, E. MULARSKA, M. HLEBOWICZ, A. OLCZAK, M. PARCZEWSKI, A. GRZESZCZUK, D. BIELECKI, A. CYBULA, A. KOCBACH-PRZUDZIK, M. ANKIERSZTEJN-BARTCZAK, J.D. KOWALSKA. HIV Med. 2021 Vol.22 no.5 s.387-396,
 7. Convalescent plasma transfusion for the treatment of COVID-19 - experience from Poland: a multicenter study. [AUT. KORESP.] ANNA MONIUSZKO-MALINOWSKA, [AUT.] PIOTR CZUPRYNA, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, SŁAWOMIR PANCEWICZ, MARTA RORAT, ANNA DWORZAŃSKA, KATARZYNA SIKORSKA, BEATA BOLEWSKA, BEATA LORENC, ANDRZEJ CHCIAŁOWSKI, DOROTA KOZIELEWICZ, BARBARA OCZKO-GRZESIK, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, BARTOSZ SZETELA, MAGDALENA FIGLEROWICZ, MAGDALENA ROGALSKA, IZABELA ZALESKA, ROBERT FLISIAK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.1 art.28 [12 s.],
 8. Impact of kidney failure on the severity of COVID-19. [AUT. KORESP.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] JERZY JAROSZEWICZ, MAGDALENA ROGALSKA, BEATA LORENC, MARTA RORAT, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, ANNA PIEKARSKA, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, KATARZYNA SIKORSKA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, BARBARA OCZKO-GRZESIK, BEATA BOLEWSKA, PIOTR CZUPRYNA, DOROTA KOZIELEWICZ, JUSTYNA KOWALSKA, REGINA PODLASIN, KRZYSZTOF KŁOS, WŁODZIMIERZ MAZUR, PIOTR LESZCZYŃSKI, BARTOSZ SZETELA, KATARZYNA RECZKO, ROBERT FLISIAK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.9 art.2042 [14 s.],
 9. Low prevalence of doravirine-associated resistance mutations among polish human immunodeficiency-1 (HIV-1)–infected patients. [AUT.] KAJA SCHEIBE, ANNA URBAŃSKA, PAWEŁ JAKUBOWSKI, MARIA HLEBOWICZ, MONIKA BOCIĄGA-JASIK, ALEKSANDRA RACZYŃSKA, ALEKSANDRA SZYMCZAK, BARTOSZ SZETELA, WŁADYSŁAW ŁOJEWSKI, MIŁOSZ PARCZEWSKI. Antivir.Ther. 2021 Vol.26 no.3-5 s.69-78,
 10. Remdesivir-based therapy improved the recovery of patients with COVID-19 in the multicenter, real-world SARSTer study. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, [AUT.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, MAGDALENA ROGALSKA, ANNA PIEKARSKA, DOROTA KOZIELEWICZ, KRZYSZTOF KŁOS, MARTA RORAT, BEATA BOLEWSKA, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, WŁODZIMIERZ MAZUR, BEATA LORENC, REGINA PODLASIN, KATARZYNA SIKORSKA, BARBARA OCZKO-GRZESIK, CEZARY IWASZKIEWICZ, BARTOSZ SZETELA, PAWEŁ PABJAN, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, JOANNA POLAŃSKA, JERZY JAROSZEWICZ. Pol.Arch.Med.Wewn. 2021 Vol.131 no.1 s.103-110,
 11. Low prevalence of doravirine-associated resistance mutations among polish human immunodeficiency-1 (HIV-1)–infected patients. [AUT.] KAJA SCHEIBE, ANNA URBAŃSKA, PAWEŁ JAKUBOWSKI, MARIA HLEBOWICZ, MONIKA BOCIĄGA-JASIK, ALEKSANDRA RACZYŃSKA, ALEKSANDRA SZYMCZAK, BARTOSZ SZETELA, WŁADYSŁAW ŁOJEWSKI, MIŁOSZ PARCZEWSKI. Antivir.Ther. 2021 Vol.26 no.3-5 s.69-78,
 12. Five-year follow-up of cured HCV patients under real-world interferon-free therapy. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, [AUT.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, EWA JANCZEWSKA, TADEUSZ ŁAPIŃSKI, MAGDALENA ROGALSKA, EWA KARPIŃSKA, TOMASZ MIKUŁA, BEATA BOLEWSKA, JOLANTA BIAŁKOWSKA, KATARZYNA FLEISCHER-STĘPNIEWSKA, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, KORNELIA KARWOWSKA, MONIKA PAZGAN-SIMON, ANNA PIEKARSKA, HANNA BERAK, OLGA TRONINA, ALEKSANDER GARLICKI, JERZY JAROSZEWICZ. Cancers 2021 Vol.13 no.15 art.3694 [12 s.],
 13. Asymptomatic human immunodeficiency virus-1 infection with high CD4+ T cell count does not alter iron metabolism or hepcidin levels: the pilot study. [AUT.] ALEKSANDRA SZYMCZAK, MAŁGORZATA ZALEWSKA, WERONIKA RYMER, EWA A. JANKOWSKA. Infect.Dis.Ther. 2022 Vol.11 no.1 s.265-275
 14. Demographic and clinical overview of hospitalized COVID-19 patients during the first 17 months of the pandemic in Poland. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, PIOTR RZYMSKI, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] MAGDALENA ROGALSKA, MARTA RORAT, PIOTR CZUPRYNA, BEATA LORENC, PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, DOROTA KOZIELEWICZ, ANNA PIEKARSKA, MARIA POKORSKA-ŚPIEWAK, KATARZYNA SIKORSKA, MAGDALENA TUDRUJEK, BEATA BOLEWSKA, GRZEGORZ ANGIELSKI, JUSTYNA KOWALSKA, REGINA PODLASIN, WŁODZIMIERZ MAZUR, BARBARA OCZKO-GRZESIK, IZABELA ZALESKA, ALEKSANDRA SZYMCZAK, PAULINA FRAŃCZAK-CHMURA, MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-PILARCZYK, KRZYSZTOF KŁOS, MAGDALENA FIGLEROWICZ, PIOTR LESZCZYŃSKI, IZABELA KUCHAREK, HUBERT GRABOWSKI. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.1 art.117 [12 s.],
 15. The effect of antiretroviral therapy on SIRT1, SIRT3 and SIRT6 expression in HIV-infected patients. [AUT.] KAROLINA JURKOWSKA, [AUT. KORESP.] BEATA SZYMAŃSKA, [AUT.] BRYGIDA KNYSZ, AGNIESZKA PIWOWAR. Molecules 2022 Vol.27 no.4 art.1358 [13 s.]
 16. Asymptomatic human immunodeficiency virus-1 infection with high CD4+ T cell count does not alter iron metabolism or hepcidin levels: the pilot study. [AUT.] ALEKSANDRA SZYMCZAK, MAŁGORZATA ZALEWSKA, WERONIKA RYMER, EWA A. JANKOWSKA. Infect.Dis.Ther. 2022 Vol.11 no.1 s.265-275, 
 17. Demographic and clinical overview of hospitalized COVID-19 patients during the first 17 months of the pandemic in Poland. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, PIOTR RZYMSKI, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] MAGDALENA ROGALSKA, MARTA RORAT, PIOTR CZUPRYNA, BEATA LORENC, PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, DOROTA KOZIELEWICZ, ANNA PIEKARSKA, MARIA POKORSKA-ŚPIEWAK, KATARZYNA SIKORSKA, MAGDALENA TUDRUJEK, BEATA BOLEWSKA, GRZEGORZ ANGIELSKI, JUSTYNA KOWALSKA, REGINA PODLASIN, WŁODZIMIERZ MAZUR, BARBARA OCZKO-GRZESIK, IZABELA ZALESKA, ALEKSANDRA SZYMCZAK, PAULINA FRAŃCZAK-CHMURA, MAŁGORZATA SOBOLEWSKA-PILARCZYK, KRZYSZTOF KŁOS, MAGDALENA FIGLEROWICZ, PIOTR LESZCZYŃSKI, IZABELA KUCHAREK, HUBERT GRABOWSKI. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.1 art.117 [12 s.], 
 18. Differences in expression of selected interleukins in HIV-infected subjects undergoing antiretroviral therapy. [AUT.] BEATA SZYMAŃSKA, [AUT. KORESP.] KAROLINA JURKOWSKA, [AUT.] BRYGIDA KNYSZ, AGNIESZKA PIWOWAR. Viruses-Basel 2022 Vol.14 no.5 art.997 [14 s]
 19. Effect of combined antiretroviral therapy on the levels of selected parameters reflecting metabolic and inflammatory disturbances in HIV-infected patients. [AUT.] KAROLINA JURKOWSKA, [AUT. KORESP.] BEATA SZYMAŃSKA, [AUT.] BRYGIDA KNYSZ, AGNIESZKA PIWOWAR. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.6 art.1713 [14 s.], 
 20. How humoral response and side effects depend on the type of vaccine and past SARS-CoV-2 infection. [AUT. KORESP.] MONIKA STĘPIEŃ, [AUT.] MAŁGORZATA ZALEWSKA, BRYGIDA KNYSZ, NATALIA ŚWIĄTONIOWSKA-LONC, BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA, ŁUKASZ ŁACZMAŃSKI, AGNIESZKA PIWOWAR, AMADEUSZ KUŹNIARSKI. Vaccines 2022 Vol.10 no.7 art.1042 [16 s.], 
 21. Inflammatory and thrombotic parameters associated with the COVID-19 course in Poland (SARSTer study). [AUT.] PIOTR CZUPRYNA, [AUT. KORESP.] ANNA MONIUSZKO-MALINOWSKA, [AUT.] MAGDALENA ROGALSKA, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, BEATA LORENC, MARTA RORAT, DOROTA KOZIELEWICZ, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, KATARZYNA SIKORSKA, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, BEATA BOLEWSKA, WŁODZIMIERZ MAZUR, JUSTYNA KOWALSKA, BARBARA OCZKO-GRZESIK, REGINA PODLASIN, ANNA PIEKARSKA, KRZYSZTOF KŁOS, ALEKSANDRA SZYMCZAK, PIOTR LESZCZYŃSKI, KATARZYNA MACIEJEWSKA, SŁAWOMIR PANCEWICZ, JERZY JAROSZEWICZ, ROBERT MILEWSKI, MONIKA GROTH, ROBERT FLISIAK. Adv.Med.Sci. 2022 Vol.67 no.2 s.291-297
 22. The association of airborne particulate matter and benzo[a]pyrene with the clinical course of COVID-19 in patients hospitalized in Poland. [AUT. KORESP.] PIOTR RZYMSKI, [AUT.] BARBARA PONIEDZIAŁEK, JOANNA ROSIŃSKA, MAGDALENA ROGALSKA, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, MARTA RORAT, ANNA MONIUSZKO-MALINOWSKA, BEATA LORENC, DOROTA KOZIELEWICZ, ANNA PIEKARSKA, KATARZYNA SIKORSKA, ANNA DWORZAŃSKA, BEATA BOLEWSKA, GRZEGORZ ANGIELSKI, JUSTYNA KOWALSKA, REGINA PODLASIN, BARBARA OCZKO-GRZESIK, WŁODZIMIERZ MAZUR, ALEKSANDRA SZYMCZAK, ROBERT FLISIAK. Environ.Pollut. 2022 Vol.306 art.119469 [9 s ]
 23. The effect of antiretroviral therapy on SIRT1, SIRT3 and SIRT6 expression in HIV-infected patients. [AUT.] KAROLINA JURKOWSKA, [AUT. KORESP.] BEATA SZYMAŃSKA, [AUT.] BRYGIDA KNYSZ, AGNIESZKA PIWOWAR. Molecules 2022 Vol.27 no.4 art.1358 [13 s.], 

Kontakt: 

Sekretariat Katedry i Kliniki (z uwali na różne lokalizacje Jednostki, zalecany kontakt telefoniczny lub e-mail)
ul. Koszarowa 5, budynek A3, I piętro
mgr Joanna Musiał
tel.  71 395-75-49
Adres e-mail:  joanna.musial@umw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni:
dr n. med. Bartosz Szetela
tel.: 71 356 07 80
Adres e-mail: bartosz.szetela@umw.edu.pl
dr n. med. Martyna Biała
tel.: 71 395 75 35
Adres e-mail: martyna.biala@umw.edu.pl

 

Kształcenie przeddyplomowe

 • zajęcia ze studentami IV i VI roku Wydziału Lekarskiego PL i ED oraz
  II i III roku Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • zajęcia fakultatywne na Wydziale Lekarskim (Medycyna podróży, choroby tropikalne, szczepienia oraz Zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi)
 • przy Klinice działa od 1998 r. Studenckie Koło Naukowe. Prace przygotowywane przez studentów wielokrotnie były nagradzane na konferencjach kół studenckich.

Kształcenie podyplomowe
dla wybranych grup adresatów z tematyki chorób zakaźnych
   

Termin egzaminu w roku akademickim 2023/2024
27 czerwca 2024 r., godz. 10:00
Link do Kalendarza egzaminów:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…