Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej

ul. Borowska 213, 50-556  Wrocław
tel.: 71 736 44 00, faks: 71 736 44 09
e-mail: nefped@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

Prof. dr. hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
tel.  71 736 44 01
e-mail: katarzyna.kilis-pstrusinska@umw.edu.pl

Sekretariat

Maria Matuszczyk
tel.  71 736 44 00 , fax . 71 736 44 09
e-mail: nefped@umw.edu.pl

Profesorowie

Prof. dr hab. Danuta Zwolińska
tel. 71-736 4402
e-mail: danuta.zwolinska@umw.edu.pl

Prof. dr hab. n med. Kinga Musiał
tel.  71 736 4470
e-mail: kinga.musial@umw.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni UMW

dr hab. n. med. Irena Makulska , prof. nadzwyczajny UMW
tel. 71  736 44 20
e-mail: irena.makulska@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Dorota Polak-Jonkisz, prof. nadzwyczajny UMW
tel.  71 736 44 70
e-mail: dorota.polak-jonkisz@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. n. med. Anna Medyńska - adiunkt dydaktyczny
tel. 71 736 22 14
e-mail: anna.medynska@umw.edu.pl

dr n. med. Irena Wikiera-Magott
tel. 71 736 44 12
e-mail: irena.wikiera-magott@umw.edu.pl

 

Asystenci

dr n. med. Anna Jakubowska
tel. 71 736 44 14
e-mail: anna.jakubowska@umw.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Pukajło-Marczyk
tel. 71 736 44 12
e-mail: agnieszka.pukajlo-marczyk@umw.edu.pl

dr n. med. Konstancja Fornalczyk
tel. 71 736 44 14
e-mail: konstancja.fornalczyk@umw.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Bargenda-Lange
tel. 71 736 44 14
e-mail: agnieszka.bargenda-lange@umw.edu.pl

dr n. med. Anna Kawalec
tel. 71 736 4412
e-mail: anna.kawalec@umw.edu.pl

lek. med. Katarzyna Prościak-Jureczka
tel. 71 736 44 12
e-mail: katarzyna.prosciak@umw.edu.pl

lek. med. Dominik Kubicki
(aktualnie nieobecny)
 

 

 

Lekarze kliniczni USK

dr n. med Renata Bednorz
tel. 71 733 16 26

dr n. med. Maria Miler
tel. 71 736 44 11
mail: mmiler@usk.wroc.pl

dr n. med. Anna Puziewicz-Zmonarska
tel. 71 736 44 20
mail: apuziewicz@usk.wroc.pl

Rezydenci USK

lek. med. Katarzyna Kopczyńska-Podsiadło
tel. 71 736 44 11
mail: kkopczynska@usk.wroc.pl

lek. med. Sylwia Gralec
tel. 71 736 44 11
mail: sgralec@usk.wroc.pl

lek. med. Natalia Dryjańska
tel. 71 736 44 12
mail: ndryjanska@usk.wroc.pl

lek. med. Olena Cherniaieva
tel. 71 736 44 11
mail: ocherniaieva@usk.wroc.pl

lek. med. Justyna Ślusarek
tel. 71 736 44 12
mail: jslusarek@usk.wroc.pl

lek. med. Paulina Mazurkiewicz
tel. 71 736 44 11
mail: pmazurkiewicz@usk.wroc.pl

lek. med. Nadia Lehinovych
tel. 71 736 44 11
mail: nlehinovych@usk.wroc.pl

lek. med. Monika Augustynowicz (urlop)

lek. med. Marta Koruba (urlop)
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

A. Główne kierunki badań naukowych:
- patomechanizmy przewlekłej choroby nerek (PChN) u dzieci leczonych zachowawczo i nerkozastępczo,
- wpływ polimorfizmów genetycznych na rozwój i przebieg PChN, czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy i zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci z PChN,
- aspekty psychospołeczne PChN,
- otyłość jako czynnik ryzyka uszkodzenia nerek i rozwoju przedwczesnej miażdżycy u dzieci,
- patogeneza pierwotnych i wtórnych glomerulopatii,
- etiopatogeneza zakażeń układu moczowego u dzieci z wadami układu moczowego,
- rola hormonów, wolnych rodników tlenowych, cząstek adhezyjnych i cytokin w patomechanizmie schorzeń nerek.

Wyniki badań opublikowano w czasopismach polskich i zagranicznych, prezentowano na krajowym i międzynarodowym konferencjach nefrologicznych, nefrologii dziecięcej, pediatrycznych i medycyny rodzinnej. Wiele z nich opublikowano w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej.

B. Współpraca międzyośrodkowa w Polsce:
a. z ośrodkami nefrologii dziecięcej w ramach badań przez nie koordynowanych; m.in.:
- wrodzone tubulopatie (POLtube)
- nowe zachorowania na zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich (Nephrosis OnLine)
- zespół Alporta
- nefropatia IgA
- wrodzone i steroidooporne zespoły nerczycowe (PodoNet)
- wczesne leczenie rituximabem dzieci ze steroidozależnym zespołem nerczycowym i o częstych nawrotach
- zespoły hemolityczno-mocznicowe

Badania wieloośrodkowe koordynowane przez Ośrodek  we Wrocławiu: aspekty psychospołeczne PChN u dzieci; zaburzenia depresyjne u dzieci z PChN

b. z ośrodkami nefrologii i urologii dziecięcej oraz urologii: zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych; uroterapia
c. z ośrodkami UM, AWF we Wrocławiu – realizacja badań naukowych, tematyka j.w.
d. z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

C. Współpraca międzynarodowa:

Udział w badaniach dotyczących m.in.:  molekularnego podłoża zespołu Sensebrennera,
leczenia niedokrwistości  i hiperfosfatemii u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek, sytuacji psychospołecznej dzieci z PChN i ich rodzin; ponadto badania genetyczne u  dzieci z chorobą Denta i u członków ich rodzin; w ADTKD i innych tubulopatiach, CAKUT, u dzieci z wrodzonymi i steroidoopornymi ZN.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej prowadzona jest działalność dydaktyczna przed- i podyplomowa. Kształceni są studenci polsko- i anglojęzyczni wydziału lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego oraz analityki medycznej w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej. Podyplomowe kształcenie prowadzone jest w dziedzinie pediatrii, nefrologii i nefrologii dziecięcej, ponadto realizowane są szkolenia i kursy dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej i chorobach infekcyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W skład Kliniki wchodzą dwa oddziały: dla dzieci w wieku 0-6 lat i 7-18 lat, Stacja Dializ, Pracownia Badań Urodynamicznych oraz Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci.

Działalność kliniczna dotyczy dzieci, głównie z obszaru Dolnego Śląska, województwa opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz dorosłych leczonych hemodializą.
Zakres działalności przedstawia się następująco:
a. diagnostyka i leczenie w zakresie:
zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek ostre i przewlekłe, pierwotne i wtórne glomerulopatie, tubulopatie, kamica moczowa, nadciśnienie tętnicze, ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek
b. dializoterapia oraz inne techniki terapii pozaustrojowej: dializoterapia otrzewnowa, hemodializoterapia, plazmafereza
c. konsultacje z zakresu nefrologii dla oddziałów neonatologicznych, pediatrycznych i innych specjalistycznych w regionie; konsultacje z zakresu pediatrii dla oddziałów laryngologii, okulistyki i chirurgii dziecięcej w USK.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Pracownicy KiKNP aktywnie działają na rzecz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Oddział Dolnośląski, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii,  European Society for Paediatric Nephrology. Ponadto współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Urologii Dziecięcej. Przy KiKNP działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przewlekle Chorych na Nerki
Są członkami redakcji i rad naukowych polskich i zagranicznych czasopism medycznych.

Udział w opracowaniu wytycznych PTNefD:
- Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego (K. Kiliś-Pstrusińska)
- Zalecenia PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (K. Kiliś-Pstrusińska)
Zalecenia PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym (K. Musiał)
Rekomendacje PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z podwyższonym ciśnieniem tętniczym (D. Zwolińska)

Prof.dr hab.n.med. Danuta Zwolińska: konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej: (od 2013r.)