Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej

ul. Borowska 213, 50-556  Wrocław
tel.: 71 736 44 00, faks: 71 736 44 09
e-mail: nefped@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

Prof. dr. hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 736 44 01
e-mail: katarzyna.kilis-pstrusinska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Sekretariat

Maria Matuszczyk
tel.  71 736 44 00 , fax . 71 736 44 09
e-mail: nefped@umw.edu.pl

Profesorowie

Prof. dr hab. Danuta Zwolińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71-736 4402
e-mail: danuta.zwolinska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Prof. dr hab. n med. Kinga Musiał (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 736 4470
e-mail: kinga.musial@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Profesorowie nadzwyczajni UMW

dr hab. n. med. Irena Makulska , prof. nadzwyczajny UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71  736 44 20
e-mail: irena.makulska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr hab. n. med. Dorota Polak-Jonkisz, prof. nadzwyczajny UMW (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 736 44 70
e-mail: dorota.polak-jonkisz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr hab. n. med. Anna Medyńska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 22 14
e-mail: anna.medynska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Irena Wikiera-Magott (grupa dydaktyczna)
tel. 71 736 44 12
e-mail: irena.wikiera-magott@umw.edu.pl
 

 

Asystenci

dr n. med. Anna Jakubowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 44 14
e-mail: anna.jakubowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Agnieszka Pukajło-Marczyk (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 44 12
e-mail: agnieszka.pukajlo-marczyk@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Konstancja Fornalczyk (grupa dydaktyczna)
tel. 71 736 44 14
e-mail: konstancja.fornalczyk@umw.edu.pl

dr n. med. Agnieszka Bargenda-Lange (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 44 14
e-mail: agnieszka.bargenda-lange@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Anna Kawalec - adiunkt dydaktyczny (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 4412
e-mail: anna.kawalec@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Katarzyna Prościak-Jureczka (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 736 44 12
e-mail: katarzyna.prosciak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. med. Dominik Kubicki
(aktualnie nieobecny)
 

 

 

Lekarze kliniczni USK

dr n. med Renata Bednorz
tel. 71 733 16 26

dr n. med. Maria Miler
tel. 71 736 44 11
mail: mmiler@usk.wroc.pl

dr n. med. Anna Puziewicz-Zmonarska
tel. 71 736 44 20
mail: apuziewicz@usk.wroc.pl

Rezydenci USK

lek. med. Katarzyna Kopczyńska-Podsiadło
tel. 71 736 44 11
mail: kkopczynska@usk.wroc.pl

lek. med. Natalia Dryjańska
tel. 71 736 44 12
mail: ndryjanska@usk.wroc.pl

lek. med. Olena Cherniaieva
tel. 71 736 44 11
mail: ocherniaieva@usk.wroc.pl

lek. med. Justyna Ślusarek
tel. 71 736 44 12
mail: jslusarek@usk.wroc.pl

lek. med. Paulina Mazurkiewicz
tel. 71 736 44 11
mail: pmazurkiewicz@usk.wroc.pl

lek. med. Nadia Lehinovych
tel. 71 736 44 11
mail: nlehinovych@usk.wroc.pl

lek. med. Marta Koruba (urlop)
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

A. Główne kierunki badań naukowych:
- patomechanizmy przewlekłej choroby nerek (PChN) u dzieci leczonych zachowawczo i nerkozastępczo,
- wpływ polimorfizmów genetycznych na rozwój i przebieg PChN, czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy i zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci z PChN,
- aspekty psychospołeczne PChN,
- otyłość jako czynnik ryzyka uszkodzenia nerek i rozwoju przedwczesnej miażdżycy u dzieci,
- patogeneza pierwotnych i wtórnych glomerulopatii,
- etiopatogeneza zakażeń układu moczowego u dzieci z wadami układu moczowego,
- rola hormonów, wolnych rodników tlenowych, cząstek adhezyjnych i cytokin w patomechanizmie schorzeń nerek.

Wyniki badań opublikowano w czasopismach polskich i zagranicznych, prezentowano na krajowym i międzynarodowym konferencjach nefrologicznych, nefrologii dziecięcej, pediatrycznych i medycyny rodzinnej. Wiele z nich opublikowano w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej.

B. Współpraca międzyośrodkowa w Polsce:
a. z ośrodkami nefrologii dziecięcej w ramach badań przez nie koordynowanych; m.in.:
- wrodzone tubulopatie (POLtube)
- nowe zachorowania na zespół nerczycowy w populacji dzieci polskich (Nephrosis OnLine)
- zespół Alporta
- nefropatia IgA
- wrodzone i steroidooporne zespoły nerczycowe (PodoNet)
- wczesne leczenie rituximabem dzieci ze steroidozależnym zespołem nerczycowym i o częstych nawrotach
- zespoły hemolityczno-mocznicowe

Badania wieloośrodkowe koordynowane przez Ośrodek  we Wrocławiu: aspekty psychospołeczne PChN u dzieci; zaburzenia depresyjne u dzieci z PChN

b. z ośrodkami nefrologii i urologii dziecięcej oraz urologii: zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych; uroterapia
c. z ośrodkami UM, AWF we Wrocławiu – realizacja badań naukowych, tematyka j.w.
d. z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

C. Współpraca międzynarodowa:

Udział w badaniach dotyczących m.in.:  molekularnego podłoża zespołu Sensebrennera,
leczenia niedokrwistości  i hiperfosfatemii u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek, sytuacji psychospołecznej dzieci z PChN i ich rodzin; ponadto badania genetyczne u  dzieci z chorobą Denta i u członków ich rodzin; w ADTKD i innych tubulopatiach, CAKUT, u dzieci z wrodzonymi i steroidoopornymi ZN.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej prowadzona jest działalność dydaktyczna przed- i podyplomowa. Kształceni są studenci polsko- i anglojęzyczni wydziału lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego oraz analityki medycznej w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej. Podyplomowe kształcenie prowadzone jest w dziedzinie pediatrii, nefrologii i nefrologii dziecięcej, ponadto realizowane są szkolenia i kursy dla lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej i chorobach infekcyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W skład Kliniki wchodzą dwa oddziały: dla dzieci w wieku 0-6 lat i 7-18 lat, Stacja Dializ, Pracownia Badań Urodynamicznych oraz Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci.

Działalność kliniczna dotyczy dzieci, głównie z obszaru Dolnego Śląska, województwa opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz dorosłych leczonych hemodializą.
Zakres działalności przedstawia się następująco:
a. diagnostyka i leczenie w zakresie:
zakażenia układu moczowego, wady układu moczowego, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek ostre i przewlekłe, pierwotne i wtórne glomerulopatie, tubulopatie, kamica moczowa, nadciśnienie tętnicze, ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek
b. dializoterapia oraz inne techniki terapii pozaustrojowej: dializoterapia otrzewnowa, hemodializoterapia, plazmafereza
c. konsultacje z zakresu nefrologii dla oddziałów neonatologicznych, pediatrycznych i innych specjalistycznych w regionie; konsultacje z zakresu pediatrii dla oddziałów laryngologii, okulistyki i chirurgii dziecięcej w USK.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Pracownicy KiKNP aktywnie działają na rzecz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Oddział Dolnośląski, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii,  European Society for Paediatric Nephrology. Ponadto współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Urologii Dziecięcej. Przy KiKNP działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przewlekle Chorych na Nerki
Są członkami redakcji i rad naukowych polskich i zagranicznych czasopism medycznych.

Udział w opracowaniu wytycznych PTNefD:
- Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego (K. Kiliś-Pstrusińska)
- Zalecenia PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z zakażeniem układu moczowego (K. Kiliś-Pstrusińska)
Zalecenia PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym (K. Musiał)
Rekomendacje PTNFD dotyczące postępowania z dzieckiem z podwyższonym ciśnieniem tętniczym (D. Zwolińska)

Prof.dr hab.n.med. Danuta Zwolińska: konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej: (od 2013r.)

 

 

 

 

ADIUNKT DYDAKTYCZNY

dr n. med. Anna Kawalec
tel. 71 7364412
e-mail: anna.kawalec@umw.edu.pl

KONTAKT W SPRAWACH DYDAKTYCZNYCH

W celu umówienia się na spotkanie z adiunktem dydaktycznym wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej  (tel. 71 7364400) lub mailowy: anna.kawalec@umw.edu.pl

SPIS PROWADZONYCH PRZEDMIOTÓW 

- Propedeutyka Pediatrii, WL
- Pediatria, WL
- Nefrologia Pediatryczna, WL
- Pediatria, WLS

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW 

Propedeutyka Pediatrii, III rok, WL: Elektroniczna Baza Sylabusów
Pediatria, VI rok, WL: Elektroniczna Baza Sylabusów
Pediatria, IV rok, Nefrologia Pediatryczna, WL: Elektroniczna Baza Sylabusów
Pediatria, IV rok, WLS: Elektroniczna Baza Sylabusów
 

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Konsultacje dla studentów odbywają się  wg załączonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby drogą mail na adres pracownika prowadzącego zajęcia.

Harmonogram konsultacji dla studentów
 
Prof. dr. hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
e-mail: katarzyna.kilis-pstrusinska@umw.edu.pl
wtorek 9.00-10.00
Prof. dr hab. Danuta Zwolińska
e-mail: danuta.zwolinska@umw.edu.pl
wtorek 11.00-12.00
Prof. dr hab. n.med. Kinga Musiał
mail: kinga.musial@umw.edu.pl
wtorek 10.00-11.00
dr hab. n. med. Irena Makulska
e-mail: irena.makulska@umw.edu.pl
czwartek 11.00-12.00
dr hab. n. med. Dorota Polak-Jonkisz
e-mail: dorota.polak-jonkisz@umw.edu.pl
czwartek 8.00-9.00
dr hab. n. med. Anna Medyńska
e-mail: anna.medynska@umw.edu.pl
czwartek 11.00-12.00
dr n. med. Irena Wikiera-Magott
e-mail: irena.wikiera-magott@umw.edu.pl
poniedziałek 11.00-12.00
dr n. med. Anna Jakubowska
e-mail: anna.jakubowska@umw.edu.pl
poniedziałek 8.30-9.30
dr n. med. Agnieszka Pukajło-Marczyk
e-mail: agnieszka.pukajlo-marczyk@umw.edu.pl
wtorek 11.00-12.00
dr n. med. Konstancja Fornalczyk
e-mail: konstancja.fornalczyk@umw.edu.pl
poniedziałek 11.00-12.00
dr n. med. Agnieszka Bargenda-Lange
e-mail: agnieszka.bargenda-lange@umw.edu.pl
środa 11.00-12.00
dr n. med. Anna Kawalec
e-mail: anna.kawalec@umw.edu.pl
poniedziałek 11.30-12.30
lek. med. Katarzyna Prościak-Jureczka
e-mail: katarzyna.prosciak@umw.edu.pl
czwartek 8.30-9.30

TERMINY EGZAMINÓW 

PLAN ZAJĘĆ JEDNOSTKI
Wirtualna Uczelnia - plan zajęć


 

 

TEMATY ĆWICZEŃ dla IV roku WL, nefrologia pediatryczna