Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław
tel.: +48 71 325 51 26, +48 71 325 51 57, +48 71 326 68 70
faks: +48 71 325 43 41
e-mail: zmr@umw.edu.pl
strona: zmr.umw.edu.pl


 

Kierownik Katedry i Zakładu Medycny Rodzinnej

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW
tel.: 71 326 68 70
e-mail: agnieszka.mastalerz-migas@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Dorota Leś
e-mail: dorota.les@umw.edu.pl
tel.: +48 71 325 51 57

Marta Kowalewska
e-mail: marta.kowalewska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 78

Profesor

prof. dr hab. n. med. Donata Kurpas
e-mail: donata.kurpas@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 75

Adiunkci

dr hab. Maria Bujnowska-Fedak
e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 76

dr Anna Hans-Wytrychowska
e-mail: anna.hans-wytrychowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 80

dr Dagmara Pokorna-Kałwak
e-mail: dagmara.pokorna-kalwak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 71

Asystenci

dr Urszula Grata-Borkowska
e-mail: urszula.grata-borkowska@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 73

dr Bartosz Sapilak
e-mail: bartosz.sapilak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 326 68 72

lek. Roma Roemer-Ślimak
e-mail: roma.roemer-slimak@umw.edu.pl
tel. +48 71 326 68 73

Studia doktoranckie

lek. Mateusz Babicki
lek. Wojciech Malchrzak
lek. Mateusz Sobieski
lek. Alina Szewczyk-Dąbrowska
lek. Łukasz Wysoczański
lek. Paulina Wysoczańska
 

Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.

Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.

 

Podręcznikiem obowiązującym do egzaminu z przedmiotu medycyna rodzinna jest  MEDYCYNA RODZINNA. PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas.     Wydawnictwo Termedia; rok wydania 2015

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY

W sprawach dotyczących zajęć dydaktycznych prosimy o kontakt mailowy z mgr Dorotą Leś (dorota.les@umw.edu.pl ) lub telefoniczny 713255157.

ROK  V

Miejsce odbywania zajęć:

S1, P - Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Syrokomli 1;   

DD- Dom Dziecka, ul. Parkowa 2

Szatnia dla studentów znajduje się na I piętrze koło windy-klucz jest w rejestracji na parterze.

Wykład dla V roku:

WERSJA A

godz. 15:00-17:15 (24.10.2022r.) poniedziałek
godz. 15:00-16:30 (30.01.2023r.) poniedziałek

 WERSJA B

godz. 15:00-17:15 (14.11.2022r.) poniedziałek

godz. 15:00-16:30 (21.11.2022r.) poniedziałek

 WYKŁADY W TRYBIE ON-LINE

Na zajęcia stacjonarne  student zobowiązany jest mieć: maseczkę i płyn do dezynfekcji rąk, czysty fartuch, stetoskop oraz identyfikator z imieniem i nazwiskiem.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30

 

VI ROK

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.30

A1, A2 - seminarium odbywa się w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej

PLR -wg. podanego na pierwszych zajęciach planu

PLR w wybrane dni oraz PLR6zal -zajęcia odbywają się w Katedrze i Zakładzie Medycny Rodzinnej sala wykładowa (parter)

Uwaga!!!!

Poniżej wyszczególnione są grupy oraz dni, kiedy studenci mają zajęcia w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  : gr.XIII (18.10.2022); gr. XVI (02.11.2022); gr.XIV (09.11.2022);  gr. VIII (23.11.2022); gr. I (30.11.2022); gr. II (08.12.2022);gr. IV ( 20.12.2022) gr.XII (11.01.2023);  gr. VII (25.01.2022); gr. VI (31.01.2023)

Regulamin przedmiotu medycyna rodzinna

VI ROK

wybrana specjalność

DEAR ENGLISH DIVISION 5th YEAR STUDENTS!

WELCOME IN THE SUMMER SEMESTER 2022

                      Dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,  tutor of  ED students  

The training in family medicine in summer semester takes place mainly in the Department of Family Medicine at Syrokomli 1 (seminars, training in skills laboratories). Moreover in the summer semester you are obliged to stay 10 hours with your GP in the family practice (the same as for winter semester) in dates determined individually with GPs.

CREDIT

The credit in this semester is mainly based on your theoretical and practical abilities in the skills laboratories. You must also get confirmation of attendance of all required classes what is registered in the Individual Student Card of Family Medicine.

 LECTURES

We warmly invite you to the lectures which are continuing in the summer semester.

All lectures will be conducted     ONLINE via TEAMS platform!

 28.02.2022 15.30-17.45                   

dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak:   The most common symptoms and signs seen by primary care physicians. Epidemiology of problems presented by patients in primary care. Effective doctor-patient communication based on empathy and active listening.

To join the lecture use the following link:

Dr hab. Maria Bujnowska-Fedak:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIzYTcwMGQtODIzMi00MzI2LWFjNDgtN2MxMmJjMGRmNTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2236a08d64-792e-4c21-b661-f8b10336e06b%22%7d

7.03.2022 15.30-17.00       

prof. dr hab. Donata Kurpas: : Family medicine in the world. National and international GP/FM organizations and societies.

To join the lecture use the following link:

Prof. dr hab. Donata Kurpas:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkxMmZiNjYtY2ExMC00YWMyLWJhMGItZGE4OTI5M2Y2MWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22460c9c2d-abd9-4d4e-9b1b-6723f0d65e98%22%7d

If you have any questions related to family medicine training, please contact with

Dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak,

supervising the training; tel. +48713266876, e-mail: maria.bujnowska-fedak@umw.edu.pl (preferably).

Szanowni Państwo,

 Informujemy , że obecnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) prowadzi zapisy na wszystkie kursy dla rezydentów.

Wszelkie pytania, prośby o skierowania itp. proszę kierować do Pani Marty Kowalewskiej -pok.207 ( IIp.) , tel.71-326-68-78, mail: m.kowalewska@fundacjarodzinni.pl


WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI W MEDYCYNIE RODZINNEJ

TERMIN KURSU: 17-26.01.2022

Informuję, że w dniach 17-26.01.2022 będzie przeprowadzony  kurs „ Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE

  • 14-18.02.2022
  • 07-11.03.2022
  • 28.03-01.04.2022
  • 25-29.04.2022
  • 16-20.05.2022
  • 06-09.06.2022

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 10-14.10.2022

Informuję, że w dniach 10-14.10.2022 będzie przeprowadzony  kurs „ Ratownictwo medyczne” stacjonarnie dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Medycny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


PRAWO MEDYCZNE

TERMIN KURSU: 24-26.10.2022

Informuję, że w dniach 24-26.10.2022  będzie przeprowadzony  kurs „ Prawo medyczne”w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


OPIEKA NAD SZCZEGÓLNYMI GRUPAMI PACJENTÓW

TERMIN KURSU: 14-25.11.2022

Informuję, że w dniach 14-25.11.2022  będzie przeprowadzony  kurs „ Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.


ZDROWIE PUBLICZNE

TERMIN KURSU: 05-14.12.2022

 Informuję, że w dniach 05-14.12.2022  będzie przeprowadzony  kurs „ Zdrowie publiczne” w formie on-line dla lekarzy specjalizujących się w systemie modułowym. Zajęcia będą rozpoczynać się o godz. 8:30. Zaliczenie całego kursu odbędzie się na podstawie testu zaliczeniowego przeprowadzonego w ostatnim dniu szkolenia.

17 czerwca 2022 roku Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej będzie nieczynna.