Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

ul. Borowska 211A, I piętro
50-556 Wrocław
Sekretariat tel.: 71 784 03 15
e-mail: sekretariat.ktpl@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
tel. 71 784 03 24
e-mail: bozena.karolewicz@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
tel. 71 784 03 15
e-mail: bozena.karolewicz@umw.edu.pl

Struktura
Pracownia Farmacji Społecznej
opiekun pracowni: dr Artur Owczarek

Pracownia Biofarmacji
opiekun pracowni: dr Dominik Marciniak

Pracownia Opieki Farmaceutycznej
opiekun pracowni: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni

Pracownia Farmacji Przemysłowej
opiekun pracowni: mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Konsultanci
Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej
dr Bożena Grimling
tel.: 71 784 03 27
e-mail: bozena.grimling@umw.edu.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacja przemysłowa
dr Artur Owczarek
tel.: 71 784 03 21
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Magdalena Kowalczyk
tel. 71 784 03 15
e-mail: magdalena.kowalczyk@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 71 784 03 18
e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Bożena Grimling
tel.: 71 784 03 27
e-mail: bozena.grimling@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Dorota Haznar-Garbacz
tel.: 71 784 03 19
e-mail: dorota.haznar-garbacz@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Artur Owczarek
tel.: 71 784 03 21
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Paweł Biernat
tel.: 71 784 03 22
e-mail: pawel.biernat@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Dominik Marciniak
tel.: 71 784 03 22
e-mail: dominik.marciniak@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Jan Meler
tel.: 71 784 03 28
e-mail: jan.meler@umw.edu.pl

Wykładowca

dr Katarzyna Karłowicz-Bodalska
tel. 71 784 05 77
e-mail: katarzyna.karlowicz-bodalska@umw.edu.pl

Wykładowca

mgr Magdalena Fast
tel.: 71 784 05 54
e-mail: magdalena.fast@umw.edu.pl

Asystent

dr Dorota Kida
tel.: 71 784 03 14
e-mail: dorota.kida@umw.edu.pl

Asystent

dr Maciej Nowak
tel. 71 784 03 25
e-mail: maciej.nowak@umw.edu.pl

Asystent

mgr Agnieszka Gawin-Mikołajewicz
tel. 71 784 03 14
e-mail: agnieszka.gawin-mikolajewicz@umw.edu.pl

Asystent

dr Arleta Dołowacka-Jóźwiak
tel. 71 784-05-56
e-mail: arleta.dolowacka-jozwiak@umw.edu.pl

Asystent

mgr Dawid Bursy
tel. 71 784 05 54
e-mail: dawid.bursy@umw.edu.pl

Asystent

dr Katarzyna Malec
tel. 71 784 03 26
e-mail: k.malec@umw.edu.pl

Asystent

mgr Marta Kozakiewicz-Latała
tel. 71 784 03 26
e-mail: marta.kozakiewicz-latala@umw.edu.pl

Asystent

mgr Anna Gołkowska
tel. 71 784 03 25
e-mail: a.golkowska@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Krzysztof Gach
tel.: 71 784 05 59
e-mail: krzysztof.gach@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Katarzyna Grzesiak
tel.: 71 784 05 59
e-mail: katarzyna.grzesiak@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Izabela Kościelny-Mergies
tel.: 71 784 05 59
e-mail: izabela.koscielny-mergies@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Agnieszka Król-Gaudyn
tel.: 71 784 05 59
e-mail: agnieszka.krol-gaudyn@umw.edu.pl

Zakres tematyczny prowadzony prac naukowych

Projektowanie stałych postaci leku
 1. Wybór substancji pomocniczych
 2. Optymalizacja parametrów procesu technologicznego

 

 

 

 


Analiza postaci leku

 1. Formy stałe tj. proszki, granulaty, peletki, tabletki, kapsułki (analiza parametrów technologicznych zgodnie z FP, w tym: gęstość nasypowa, kąt nasypu, ścieralność, rozpad, twardość, uwalnianie substancji w aparacie 1, 2, 3 i 4 wg USP)
 2. Formy półstałe tj. maści, żele (tekstura, lepkość dynamiczna, uwalnianie substancji w komorach Hansona i Franza)
 3. Formy płynne (lepkość, tekstura, uwalnianie substancji)
 4. Oznaczanie substancji uwolnionej z postaci leku metodami UV-Vis i HPLC (3 rodzaje detekcji).
 5. Badania stabilności formy leku (komory klimatyczne zgodne z wytycznymi ICH z fotostabilnością)

 


Badania strukturalne (polimorfizm) i fizykochemiczne substancji aktywnej (API)

 1. Określanie formy krystalicznej API
 2. Przygotowywanie systemów amorficznych
 3. Analiza metodami: XRPD, DSC, TG, FTIR, SEM,
 4. Analiza szybkości rozpuszczania IDR wg. USP
 5. Badania spektroskopii NMR w fazie stałej i cieczy

 

 

 


Szeroki wybór aparatury technologicznej

 1. Tabletkarki uderzeniowe i rotacyjne do badań preformulacyjnych z możliwością skalowania
 2. Suszenie rozpyłowe
 3. HME (Hot Melt Extrusion, linia laboratoryjna)
 4. Liofilizacja
 5. Powlekanie w warstwie fluidyzacyjnej
 6. Linia laboratoryjna do otrzymywania peletek

 

 

Aparatura technologiczna

 • Tabletkarka rotacyjna Riva Piccola
 • Prasa do tabletkowania Gamlen Tablet Press GTP1 zdjęcie
 • Ekstruder dwuślimakowy Process 11 (40 L/D) Thermo Fisher Scientific
 • Linia do otrzymywania peletek składająca się z ekstrudera Caleva 20, sferonizatora Caleva i powlekarki Caleva zdjęcie
 • Aparat do suszenia rozpyłowego BUCHI B-290 zdjęcie
 • Suszarka rozpyłowa ProCepT
 • Młyn kulowy Fritsch Pulverisette 6
 • Cryo-Box do mielenia z ciekłym azotem
 • Homogenizator wysokociśnieniowy Panda Plus GEA Mechanical Equipment zdjęcie
 • Liofilizator laboratoryjny STERIS Lyovac GT2 z pompą próżniową Leybold Trivac zdjęcie
 • Urządzenie trójwalcowe EXAKT 50

Aparatura analityczna

 • Aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z tabletek i kapsułek Hanson SR-8 Plus z 8-holderowym spektrofotometrem przepływowym Agilent oraz systemem do badania specyficznej szybkości rozpuszczania zdjęcie
 • Aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z tabletek i kapsułek z kolektorem frakcji Varian VK 7025 wraz z komorami Hansona do badania uwalniania z maści, komorami enhancer-cell do badania uwalniania z maści, sinkerami do badania uwalniania z czopków zdjęcie
 • Aparat do badania szybkości uwalnia substancji leczniczej z postaci leku metodą przepływową Erweka z komorami do badania uwalniania z tabletek i czopków zdjęcie
 • Aparat do badania uwalniania substancji leczniczej z postaci leku Bio-Diss 708-DS Agilent
 • Aparat do badania gęstości nasypowej Electrolab ETD-1020 zdjęcie
 • Aparat do badania twardości, grubości i średnicy tabletek SOTAX HT1 zdjęcie
 • Zautomatyzowany aparat do badania ścieralności tabletek Electrolab EF 1W zdjęcie
 • Aparat do badania ciężaru nasypowego proszków Model BEP2 Copley Scientific Ltd. zdjęcie
 • Aparat do badania twardości tabletek MultiTest 50 Dr. Schleuniger Pharmatron zdjęcie
 • Aparat do badania czasu rozpadu tabletek Erweka ZT 51 zdjęcie
 • Aparat do badania czasu rozpadu czopków Erweka ST32 zdjęcie
 • Aparat do badania czasu penetracji czopka Erweka PM30 zdjęcie
 • Mikroskop MBL 180T z kamerą Digitral MDCE-5A zdjęcie
 • Komora klimatyczna BINDER KBF-LQC 240 zdjęcie
 • Analizator tekstury TA.XT Plus zdjęcie
 • Reometr rotacyjny Brookfield RVDV- III zdjęcie
 • Lepkościomierz kulkowy Hopplera Fungilab zdjęcie
 • Mikroskop diagnostyczny Opta-Tech zdjęcie
 • Osmometr Marcel os3000 zdjęcie
 • Tensjometr Sigma 703 zdjęcie
 • Chromatograf Beckman Coulter z autosamplerem Gilson 234 zdjęcie
 • Chromatograf HPLC Infinity 1260, Agilent Technologie wyposażony w detektor DAD
 • Spektrofotometr UV-VIS JASCO V-650 PC zdjęcie

Inne

 • Zestaw do druku 3D Builder Premium Small
 • Reaktor do syntez Titrando 905 zdjęcie
 • Prasa hydrauliczna Specac zdjęcie
 • Sterylizator medyczny FEDEGARI FOB 3S TS zdjęcie
 • Homogenizator PRO-250 zdjęcie
 • Homogenizator typ HO Erweka AR402 zdjęcie
 • Komora laminarna do sporządzania cytostatyków LAMIL Plus 13 zdjęcie
 • Komora laminarna SCANLAF Mars Pro Cytosafe Class 2 zdjęcie
 • Unguator® e/s – mikser recepturowy zdjęcie

•    A comparison of clinical efficiency of photodynamic therapy and topical corticosteroid in treatment of oral lichen planus: a split-mouth randomised controlled study. [AUT. KORESP.] JACEK ZBOROWSKI, [AUT.] DOROTA KIDA, ALEKSANDRA SZARWARYN, KAROL NARTOWSKI, PATRYCJA RAK, KAMIL JURCZYSZYN, TOMASZ KONOPKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.16 art.3673 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10163673
•    Antibiofilm and antimicrobial-enhancing activity of Chelidonium majus and Corydalis cheilanthifolia extracts against multidrug-resistant Helicobacter pylori. [AUT.] PAWEŁ KRZYŻEK, ADAM JUNKA, WOJCIECH SŁUPSKI, ARLETA DOŁOWACKA-JÓŹWIAK, BARTOSZ J. PŁACHNO, ALEKSANDRA SOBIECKA, ADAM MATKOWSKI, GRZEGORZ CHODACZEK, TADEUSZ PŁUSA, GRAŻYNA GOŚCINIAK, SYLWIA ZIELIŃSKA. Pathogens 2021 Vol.10 no.8 art.1033 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 60 poz., summ. DOI: 10.3390/pathogens10081033
•    Antiglycoxidative properties of extracts and fractions from Reynoutria rhizomes. [AUT.] ARLETA DOŁOWACKA-JÓŹWIAK, [AUT. KORESP.] ADAM MATKOWSKI, IZABELA NAWROT-HADZIK. Nutrients 2021 Vol.13 no.11 art.4066 [25 s.], ryc., tab., bibliogr. 67 poz., summ. DOI: 10.3390/nu13114066
•    Assessment of pharmacists prescribing practices in Poland - a descriptive study. [AUT.] AGNIESZKA ZIMMERMANN, JAKUB PŁACZEK, NATALIA WRZOSEK, [AUT. KORESP.] ARTUR OWCZAREK. Healthcare 2021 Vol.9 no.11 art.1505 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 26 poz., summ. DOI: 10.3390/healthcare9111505
•    Development of a biphasic-release multiple-unit pellet system with diclofenac sodium using novel calcium phosphate-based starter pellets. [AUT. KORESP.] DANIEL ZAKOWIECKI, [AUT.] MAJA FRANKIEWICZ, TOBIAS HESS, KRZYSZTOF CAL, MACIEJ GAJDA, JUSTYNA DĄBROWSKA, BARTLOMIEJ KUBIAK, JADWIGA PASZKOWSKA, MARCELA WIATER, DAGMARA HOC, GRZEGORZ GARBACZ, DOROTA HAZNAR-GARBACZ. Pharmaceutics 2021 Vol.13 no.6 art.805 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 49 poz., summ. DOI: 10.3390/pharmaceutics13060805
•    Distinct renin/aldosterone activity profiles correlate with renal function, natriuretic response, decongestive ability and prognosis in acute heart failure. [AUT. KORESP.] JAN BIEGUS, [AUT.] SYLWIA NAWROCKA-MILLWARD, ROBERT ZYMLIŃSKI, MARAT FUDIM, JEFFREY TESTANI, DOMINIK MARCINIAK, MARTA ROSIEK-BIEGUS, BARBARA PONIKOWSKA, MATEUSZ GUZIK, MATEUSZ GARUS, PIOTR PONIKOWSKI. Int.J.Cardiol. 2021 Vol.345 s.54-60, ryc., tab., bibliogr. 30 poz., summ. DOI: 10.1016/j.ijcard.2021.10.149
•    Early administration of convalescent plasma improves survival in patients with hematological malignancies and COVID‐19. [AUT. KORESP.] MONIKA MARIA BIERNAT, [AUT.] ANNA KOLASIŃSKA, JACEK KWIATKOWSKI, DONATA URBANIAK-KUJDA, PAWEŁ BIERNAT, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, MAŁGORZATA SZYMCZYK-NUŻKA, DAWID BURSY, ELŻBIETA KALICIŃSKA, KRZYSZTOF SIMON, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL. Viruses-Basel 2021 Vol.13 no.3 art.436 [8 s.], ryc., tab., bibliogr. 16 poz., summ. DOI: 10.3390/v13030436
•    Emulsion-based multicompartment vaginal drug carriers: from nanoemulsions to nanoemulgels. [AUT.] MICHAŁ SMOLEŃSKI, BOŻENA KAROLEWICZ, ANNA M. GOŁKOWSKA, KAROL P. NARTOWSKI, [AUT. KORESP.] KATARZYNA MAŁOLEPSZA-JARMOŁOWSKA. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.12 art.6455 [39 s.], ryc., tab., bibliogr. 172 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms22126455
•    Factors affecting rehabilitation of infants with Central Coordination Disorders during a three-month-long observation. [AUT.] MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA, [AUT. KORESP.] KATARZYNA HAP, [AUT.] KAROLINA BIERNAT, EDYTA SUTKOWSKA, IWONA DEMCZYSZAK, DOMINIK MARCINIAK, NATALIA KUCIEL. BMC Pediatr. 2021 Vol.21 art.579 [8 s.], tab., bibliogr. 75 poz., summ. DOI: 10.1186/s12887-021-03066-4
•    Foams as unique drug delivery systems. [AUT.] DAGMARA HOC, [AUT. KORESP.] DOROTA HAZNAR-GARBACZ. Eur.J.Pharm.Biopharm. 2021 Vol.167 s.73-82, ryc., tab., bibliogr. 78 poz., summ. DOI: 10.1016/j.ejpb.2021.07.012
•    Fractal dimension and texture analysis of lesion autofluorescence in the evaluation of oral lichen planus treatment effectiveness. [AUT. KORESP.] KAMIL JURCZYSZYN, [AUT.] WITOLD TRZECIAKOWSKI, MARCIN KOZAKIEWICZ, DOROTA KIDA, KATARZYNA MALEC, BOŻENA KAROLEWICZ, TOMASZ KONOPKA, JACEK ZBOROWSKI. Materials 2021 Vol.14 no.18 art.5448 [23 s.], ryc., tab., bibliogr. 55 poz., summ. DOI: 10.3390/ma14185448
•    Natural polymers for the maintenance of oral health: review of recent advances and perspectives. [AUT.] ANNA PARADOWSKA-STOLARZ, [AUT. KORESP.] MIESZKO WIĘCKIEWICZ, [AUT.] ARTUR OWCZAREK, JOANNA WEŻGOWIEC. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.19 art.10337 [24 s.], ryc., tab., bibliogr. 161 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms221910337
•    Ophthalmic nanoemulsions: from composition to technological processes and quality control. [AUT.] AGNIESZKA GAWIN-MIKOŁAJEWICZ, [AUT. KORESP.] KAROL P. NARTOWSKI, [AUT.] ALEKSANDRA J. DYBA, ANNA M. GOŁKOWSKA, KATARZYNA MALEC, BOŻENA KAROLEWICZ. Mol.Pharm. 2021 Vol.18 no.10 s.3719-3740, ryc., tab., bibliogr. 120 poz., summ. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00650
•    Physicochemical and dissolution properties of ezetimibe-aspirin binary system in development of fixed-dose combinations. [AUT. KORESP.] AGATA GÓRNIAK, [AUT.] HANNA CZAPOR-IRZABEK, ADRIANNA ZŁOCIŃSKA, BOŻENA KAROLEWICZ. J.Therm.Anal.Calorim. 2021 Vol.144 no.4 s.1219-1227, ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.1007/s10973-020-09543-9
•    Poloxamer 407-based thermosensitive emulgel as a novel formulation providing a controlled release of oil-soluble pharmaceuticals - ibuprofen case study. [AUT. KORESP.] KAMIL P. GRELA, [AUT.] DOMINIK M. MARCINIAK, BOŻENA KAROLEWICZ. Materials 2021 Vol.14 no.23 art.7266 [25 s.], ryc., tab., bibliogr. 60 poz., summ. DOI: 10.3390/ma14237266
•    Polymer-based carriers in dental local healing - review and future challenges. [AUT. KORESP.] DOROTA KIDA, [AUT.] ANETA ZAKRZEWSKA, JACEK ZBOROWSKI, MAŁGORZATA SZULC, BOŻENA KAROLEWICZ. Materials 2021 Vol.14 no.14 art.3948 [38 s.], ryc., tab., bibliogr. 190 poz., summ. DOI: 10.3390/ma14143948
•    Relationships between circulating matrix metalloproteinases, tissue inhibitor TIMP-2, and renal function in patients with myocarditis. [AUT. KORESP.] MAŁGORZATA KOBUSIAK-PROKOPOWICZ, [AUT.] KONRAD KAAZ, DOMINIK MARCINIAK, BOŻENA KAROLKO, ANDRZEJ MYSIAK. Kidney Blood Press.Res. 2021 Vol.46 no.6 s.749-757, ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.1159/000519594
•    Renal profiling based on estimated glomerular filtration rate and spot urine sodium identifies high-risk acute heart failure patients. [AUT.] JAN BIEGUS, [AUT. KORESP.] ROBERT ZYMLIŃSKI, [AUT.] JEFFREY TESTANI, DOMINIK MARCINIAK, AGATA ZDANOWICZ, EWA A. JANKOWSKA, WALDEMAR BANASIAK, PIOTR PONIKOWSKI. Eur.J.Heart Fail. 2021 Vol.23 no.5 s.729-739, ryc., tab., bibliogr. 27 poz., summ. DOI: 10.1002/ejhf.2053
•    Spot urine sodium in acute heart failure: differences in prognostic value on admission and discharge. [AUT.] JAN BIEGUS, [AUT. KORESP.] ROBERT ZYMLIŃSKI, [AUT.] MARAT FUDIM, JEFFREY TESTANI, MATEUSZ SOKOLSKI, DOMINIK MARCINIAK, BARBARA PONIKOWSKA, MATEUSZ GUZIK, MATEUSZ GARUS, SZYMON URBAN, PIOTR PONIKOWSKI. ESC Heart Fail. 2021 Vol.8 no.4 s.2597-2602, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., summ. DOI: 10.1002/ehf2.13372
•    The impact of extracellular Ca2+ and nanosecond electric pulses on sensitive and drug-resistant human breast and colon cancer cells. [AUT. KORESP.] JULITA KULBACKA, [AUT.] NINA REMBIAŁKOWSKA, ANNA SZEWCZYK, HELENA MOREIRA, ANNA SZYJKA, IRUTĖ GIRKONTAITĖ, KAMIL P. GRELA, [AUT. KORESP.] VITALIJ NOVICKIJ. Cancers 2021 Vol.13 no.13 art.3216 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 61 poz., summ. DOI: 10.3390/cancers13133216
•    The role of anthranilic acid in the increase of depressive symptoms and major depressive disorder during treatment for hepatitis C with pegylated interferon-α2a and oral ribavirin. [AUT. KORESP.] TOMASZ PAWŁOWSKI, [AUT.] DARIUSZ PAWLAK, MAŁGORZATA INGLOT, MAŁGORZATA ZALEWSKA, DOMINIK MARCINIAK, JOLANTA BUGAJSKA, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, KRZYSZTOF MAŁYSZCZAK. J.Psychiatr.Neurosci. 2021 Vol.46 no.1 s.E166-E175, ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.1503/jpn.190139
•    The use of medical and non-medical services by older inpatients from emergency vs. chronic departments, during the SARS-CoV-2 pandemic in Poland. [AUT.] IWONA DEMCZYSZAK, [AUT. KORESP.] JUSTYNA MAZUREK, [AUT.] DOMINIK M. MARCINIAK, KATARZYNA HAP, NATALIA KUCIEL, [AUT. KORESP.] KAROLINA BIERNAT, [AUT.] EDYTA SUTKOWSKA. Healthcare 2021 Vol.9 no.11 art.1547 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 26 poz., summ. DOI: 10.3390/healthcare9111547
•    Binder jetting 3D printing of challenging medicines: From low dose tablets to hydrophobic molecules. [AUT.] MARTA KOZAKIEWICZ-LATAŁA, [AUT. KORESP.] KAROL P. NARTOWSKI, [AUT.] ALEKSANDRA DOMINIK, KATARZYNA MALEC, ANNA M. GOŁKOWSKA, ADRIANNA ZŁOCIŃSKA, MAŁGORZATA RUSIŃSKA, PATRYCJA SZYMCZYK-ZIÓŁKOWSKA, GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI, AGATA GÓRNIAK, BOŻENA KAROLEWICZ. Eur.J.Pharm.Biopharm. 2022 Vol.170 s.144-159, ryc., bibliogr. 57 poz., summ. DOI: 10.1016/j.ejpb.2021.11.001
•    COVID-19 vaccine acceptance in pregnant and lactating women and mothers of young children in Poland. [AUT.] NATALIA KUCIEL, JUSTYNA MAZUREK, [AUT. KORESP.] KATARZYNA HAP, [AUT.] DOMINIK MARCINIAK, KAROLINA BIERNAT, EDYTA SUTKOWSKA. Int.J.Womens Health 2022 Vol.14 s.415-424, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., summ. DOI: 10.2147/IJWH.S348652
•    Directing crystallization outcomes of conformationally flexible molecules: polymorphs, solvates, and desolvation pathways of fluconazole. [AUT.] MACIEJ NOWAK, ALEKSANDRA J. DYBA, JAN JANCZAK, ALEXANDER MORRITT, LÁSZLÓ FÁBIÁN, BOŻENA KAROLEWICZ, YAROSLAV Z. KHIMYAK, DORIS E. BRAUN, [AUT. KORESP.] KAROL P. NARTOWSKI. Mol.Pharm. 2022 Vol.19 no.2 s.456-471, ryc., tab., bibliogr. 63 poz., summ. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00752
•    Preformulation studies of ezetimibe-simvastatin solid dispersions in the development of fixed-dose combinations. [AUT. KORESP.] AGATA GÓRNIAK, [AUT.] ADRIANNA ZŁOCIŃSKA, MATEUSZ TROJAN, ADRIANNA PĘCAK, BOŻENA KAROLEWICZ. Pharmaceutics 2022 Vol.14 no.5 art.912 [14 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/pharmaceutics14050912
•    The impact of COVID-19 on the mental well-being of college students. [AUT. KORESP.] NATALIA SAUER, [AUT.] AGNIESZKA SAŁEK, WOJCIECH SZLASA, TOMASZ CIECIELĄG, JAKUB OBARA, SARA GAWEŁ, DOMINIK MARCINIAK, KATARZYNA KARŁOWICZ-BODALSKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.9 art.5089 [14 s.], ryc., tab., bibliogr. 76 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19095089
•    The impact of lockdown caused by the COVID-19 pandemic on glycemic control in patients with diabetes. [AUT.] EDYTA SUTKOWSKA, DOMINIK M. MARCINIAK, KAROLINA SUTKOWSKA, KAROLINA BIERNAT, JUSTYNA MAZUREK, NATALIA KUCIEL. Endocrine 2022 Vol.76 no.2 s.273-281, ryc., tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s12020-022-02985-1
•    The in vitro ability of Klebsiella pneumoniae to form biofilm and the potential of various compounds to eradicate it from urinary catheters. [AUT. KORESP.] MONIKA OLEKSY-WAWRZYNIAK, ADAM JUNKA, [AUT.] MALWINA BROŻYNA, PAWEŁ MIGDAŁ, BARTŁOMIEJ KWIEK, MACIEJ NOWAK, BEATA MĄCZYŃSKA, MARZENNA BARTOSZEWICZ. Pathogens 2022 Vol.11 no.1 art.42 [24 s.], ryc., tab., bibliogr. 55 poz., summ. DOI: 10.3390/pathogens11010042
•    D. Kida, O. Gładysz, M. Szulc, J. Zborowski, A. Junka, M. Janeczek, A. Lipińska, A. Skalec, B. Karolewicz.: Development and evaluation of a polyvinylalcohol-cellulose derivative-based film with povidone-iodine predicted for wound treatment; Polymers 2020 Vol.12 no.6; DOI: 10.3390/polym12061271
•    M. Nowak, M. Gajda, P. Baranowski, P. Szymczyk, B.Karolewicz, K. P. Nartowski.: Stabilisation and growth of metastable form II of fluconazole in amorphous solid dispersions; Pharmaceutics 2020 Vol.12 no.1; DOI: 10.3390/pharmaceutics12010012
•    Owczarek, B. Karolewicz.: Kwalifikacja i uwarunkowania prawne sporządzania leków w aptece ogólnodostępnej. Ocena dopuszczalności współpracy aptek w zakresie sporządzania leków recepturowych; Farm. Pol. 2019 T.75 nr 5; s.282-287
•    M. Nowak, A.Owczarek, B. Karolewicz, A. Wiela-Hojeńska.: Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem pediatrycznym; Farm. Pol. 2019 T.75 nr 8; s.464-472
•    K. P. Grela, I. Bagińska, J. Burak, D. M. Marciniak, B. Karolewicz.: Natural gums as viscosity-enhancers in Pluronic F-127 thermogelling solutions; Pharmazie 2019 Vol.74 no.6; s.334-339
•    Karolewicz, A. Górniak, D. M. Marciniak, I. Mucha.: Molecular mobility and stability studies of amorphous imatinib mesylate; Pharmaceutics 2019 Vol.11 no.7; DOI: 10.3390/pharmaceutics11070304
•    M. Cristea, B. Baul, I. Ledeti, A. Ledeti, G. Vlase, T. Vlase, B. Karolewicz, O. Stefanescu, A. O. Dragomirescu, C. Muresan, D.-S. Cipu, D. Velimirovici, M. Stefanescu.: Preformulation studies for atorvastatin calcium; J. Therm. Anal. Calorim. 2019 Vol.138 no.4; s.2799-2806
•    J. B. Krajewska, B. Pietruszka, D. Tomczyk, C. Chen, A. Owczarek, B. Karolewicz, H. Czapor-Irzabek, A. Górniak, J. Fichna.: Evaluation of the effect of liposomes loaded with chlorogenic acid in treatment of 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced murine colitis; J. Physiol. Pharmacol. 2019 Vol.70 no.2; s.269-275
•    Haznar-Garbacz, G. Garbacz, W. Weitschies.: Development of oral foams for topical treatment of inflammatory bowel disease; J. Drug Deliv. Sci. Technol. 2019 Vol.50; s.287-292
•    M. Gajda, K. P. Nartowski, J. Pluta, B. Karolewicz.: Tuning the cocrystal yield in matrix-assisted cocrystallisation via hot melt extrusion: a case of theophylline-nicotinamide cocrystal; Int. J. Pharm. 2019 Vol.569; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.118579
•    M. Gajda, K. P. Nartowski, J. Pluta, B. Karolewicz.: Continuous, one-step synthesis of pharmaceutical cocrystals via hot melt extrusion from neat to matrix-assisted processing - state of the art; Int. J. Pharm. 2019 Vol.558; s.426-440
•    K. P. Nartowski, J. Karabin, A. L. Morritt, M. Nowak, L. Fabian, B. Karolewicz, Y. Z. Khimyak.: Solvent driven phase transitions of acyclovir - the role of water and solvent polarity; CrystEngComm 2019 Vol.21 no.13; s.2180-2192
•    M. Wawrzyńska, M. Duda, E. Wysokińska, L. Strządała, D. Biały, A. Ulatowska-Jarża, Wojciech Kałas, S. Kraszewski, R. Pasławski, P. Biernat, U. Pasławska, A. Zielonka, H. Podbielska, M.Kopaczyńska.: Functionalized CD133 antibody coated stent surface simultaneously promotes EPCs adhesion and inhibits smooth muscle cell proliferation - a novel approach to prevent in-stent restenosis; Colloid Surf. B-Biointerfaces 2019 Vol.174; s.587-597
•    Kida, B. Karolewicz, A. Junka, A. Sender-Janeczek, I. Duś, D. Marciniak, M. Szulc.: Metronidazole-loaded porous matrices for local periodontitis treatment: in vitro evaluation and in vivo pilot study; Appl. Sci. 2019 Vol.9 no.21; DOI: 10.3390/app9214545
•    K. Siczek, J. Fichna, H. Zatorski, B. Karolewicz, L. Klimek, A. Owczarek.: Development of the rectal dosage form with silver-coated glass beads for local-action applications in lower sections of the gastrointestinal tract; Pharm. Dev.T echnol. 2018 Vol.23 no.3; s.295-300
•    K. P. Nartowski, D. Malhotra, L. E. Hawarden, L. Fabian, Y. Z. Khimyak.: Nanocrystallization of rare tolbutamide form V in mesoporous MCM-41 silica; Mol. Pharm. 2018 Vol.15 no.11; s.4926-4932
•    M. Gajda, K. P. Nartowski, J. Pluta, B. Karolewicz.: The role of the polymer matrix in solvent-free hot melt extrusion continuous process for mechanochemical synthesis of pharmaceutical cocrystal; Eur. J. Pharm. Biopharm. 2018 Vol.131; s.48-59
•    P. Biernat, B. Borak, J. Meler, B. Karolewicz.: The study of adsorption and desorption of antibiotics on the surface of nanoparticles; Acta Pol. Pharm. 2018 Vol.75 no.5; s.1215-1222
•    J. Burak, K. P. Grela, J.Pluta, B. Karolewicz, Dominik M. Marciniak.: Impact of sterilisation conditions on the rheological properties of thermoresponsive pluronic F-127-based gels for the ophthalmic use; Acta Pol. Pharm. 2018 Vol.75 no.2; s.471-481
•    B. Sarecka-Hujar, A. Jankowski, A. Ostróżka-Cieślik, R. Balwierz, A. Banyś, R. Dyja, D. Łukowiec, D. Marciniak, J. Pluta.: Assessment of release of trimetazidine hydrochloride from orally disintegrating tablets (ODTs) using different disintegrants; Acta Pol. Pharm. 2018 Vol.75 no.3; s.697-704
•    M. Paulina Ozimek, D. Marciniak, J. Okoniewski, W. Ignasiak, J. Pluta.: Antibiotics residues: stability studies of amoxicillin metabolites - amoxicillin diketopiperazine-2,5-dione and amoxicilloic acid; Acta Pol. Pharm. 2018 Vol.75 no.3; s.741-746
•    Haznar-Garbacz, E. Kamińska, D. Zakowiecki, M. Lachmann, K. Kamiński, G. Garbacz, P. Dorożyński, P. Kulinowski.: Melts of octaacetyl sucrose as oral-modified release dosage forms for delivery of poorly soluble compound in stable amorphous form; AAPS PharmSciTech 2018 Vol.19 no.2; s.951-960
•    S. M. Ramalhete, J. S. Foster, H. R. Green, K. P. Nartowski, M. Heinrich, P. C. Martin, Y. Z. Khimyak, G. O. Lloyd.: Halogen effects on the solid-state packing of phenylalanine derivatives and the resultant gelation properties; Faraday Discuss. 2017 Vol.203; s.423-439
•    B. Karolewicz, M. Gajda, A. Górniak, A. Owczarek, I. Mucha.: Pluronic F127 as a suitable carrier for preparing the imatinib base solid dispersions and its potential in development of a modified release dosage forms: thermal, spectroscopic, microscopic, and dissolution studies; J. Therm. Anal. Calorim. 2017 Vol.130 no.1; s.383-390
•    K. P. Nartowski, S. M. Ramalhete, P. C. Martin, J. S. Foster, M. Heinrich, M.D. Eddleston, H. R. Green, G. M. Day, Y. Z. Khimyak, G. O. Lloyd.: The plot thickens: gelation by phenylalanine in water and dimethyl sulfoxide; Cryst. Growth Des. 2017 Vol.17 no.8; s.4100-4109
•    S. M. Ramalhete, K. P. Nartowski, N. Sarathchandra, J. S. Foster, A. N. Round, J. Angulo, Gareth O. Lloyd, Y. Z. Khimyak.: Supramolecular amino acid based hydrogels: probing the contribution of additive molecules using NMR spectroscopy; Chem.-Eur. J. 2017 Vol.23 no.33; s.8014-8024
•    R. Balwierz, A. Jankowski, A. Jasińska, D. Marciniak, J. Pluta.: Formulation and evaluation of microspheres containing losartan potassium by spray drying technique; Acta Pol. Pharm. 2016 Vol.73 no.5; s.1275-1286
•    B. Karolewicz, K. Nartowski, J. Pluta, A. Górniak.: Physicochemical characterization and dissolution studies of acyclovir solid dispersions with Pluronic F127 prepared by the kneading method; Acta Pharm. 2016 Vol.66 no.1; s.119-128
•    Górniak, M. Gajda, J. Pluta, H. Czapor-Irzabek, B. Karolewicz.: Thermal, spectroscopic and dissolution studies of lovastatin solid dispersions with acetylsalicylic acid; J. Therm. Anal. Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.777-784
•    Karolewicz, M. Gajda, J. Pluta, A.Górniak.: The effect of Pluronic F127 on the physicochemical properties and dissolution profile of lovastatin solid dispersions; J. Therm. Anal.Calorim. 2016 Vol.123 no.3; s.2283-2290
•    Karolewicz, M. Gajda, J. Pluta, A. Górniak.: Dissolution study and thermal analysis of fenofibrate-Pluronic F127 solid dispersions; J. Therm. Anal. Calorim. 2016 Vol.125 no.2; s.751-757
•    Mucha, P. Baranowski, A.Owczarek, M. Gajda, J. Pluta, A. Górniak, P. Niklewicz, B. Karolewicz.: Thermal stability and decompositions kinetics under non-isothermalconditions of imatinib mesylate α form; J. Pharm. Biomed. Anal. 2016 Vol.129; s.9-14
•    P. Kulinowski, K. Woyna-Orlewicz, J. Obrał, G.-M.Rappen, D. Haznar-Garbacz, W. P. Węglarz, R. Jachowicz, G. Wyszogrodzka, J. Klaja, P. P. Dorożyński.: Multimodal approach to characterization of hydrophilic matrices manufactured by wet and dry granulation or direct compression methods; Int. J. Pharm. 2016 Vol.499 no.1-2; s.263-270
•    O. Gładysz, B. Karolewicz, A. Górniak.: Determination of ketoconazole on a gold disk microelectrode; Int. J. Electrochem. Sci. 2016 Vol.11 no.1; s.1676-1690
•    Górniak, B. Karolewicz, H. Czapor-Irzabek, O. Gładysz.: A physicochemical and dissolution study of ketoconazole - Pluronic F127 solid dispersions; Farmacia 2016 Vol.64 no.2; s.244-251
•    K. P. Nartowski, Y. Z. Khimyak, D. J. Berry.: Tuning the spontaneous formation kinetics of caffeine: malonic acid co-crystals; CrystEngComm 2016 Vol.18 no.15; s.2617-2620
•    K.P. Nartowski, D. Malhotra, L. E. Hawarden, J. Sibik, D. Iuga, J. A. Zeitler, L. Fabian, Y.Z. Khimyak.: 19F NMR spectroscopy as a highly sensitive method for the direct monitoring of confined crystallization within nanoporous materials; Angew. Chem.-Int. Edit. 2016 Vol.55 no.31; s.8904-8908
•    Skowron, L. Bułaś, M. Drozd, B. Karolewicz, J. Michalska.: Prospects for development of pharmacy in Poland until the year 2030. The document of the National Section of Pharmaceutical Care of the Polish Pharmaceutical Society; Acta Pol. Pharm. 2016 Vol.73 no.1; s.255-266
•    E. Braun, K. P. Nartowski, Y. Z. Khimyak, K. R. Morris, S. R. Byrn, U. J. Griesser.: Structural properties, order-disorder phenomena, and phase stability of orotic acid crystal forms; Mol. Pharm. 2016 Vol.13 no.3; s.1012-1029
•    J. Hellrup, M. Holmboe, K. P. Nartowski, Y. Z. Khimyak, D. Mahlin.: Structure and mobility of lactose in lactose/sodium montmorillonite nanocomposites; Langmuir 2016 Vol.32 no.49; s.13214-13225
•    Karolewicz.: A review of polymers as multifunctional excipients in drug dosage form technology; Saudi Pharm. J. 2016 Vol.24 no.5; s.525-536

 

 

Projekty w ramach subwencji konkursowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
UMW

Numer Projektu: SUBK.D190.24.026

Tytuł: Ocena formulacji nanoemulsji jako postaci fixed dose combination dla jednoczesnego podawania w okulistyce substancji trudno rozpuszczalnych z różnych grup terapeutycznych

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Gawin-Mikołajewicz
Czas trwania: 2023-2024
Kwota: 48442.00 PLN


Numer projektu: SUBK.D190.22.005

Tytuł: Od agregacji do krystalizacji – wykorzystanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w analizie struktury zarodków krystalizacji w systemach polimorficznych,

Kierownik projektu: mgr Maciej Nowak
Czas trwania: 2022 - 2023
Kwota: 35640.00 PLN


Numer projektu: SUBK.D19023.010

Tytuł: Zrozumienie procesów nukleacji heterogenicznej w układach farmaceutycznych z zastosowaniem metod spektroskopowych,

Kierownik projektu: mgr Maciej Nowak
Czas trwania: 2023 - 2024
Kwota: 32800.00 PLN


Numer projektu: SUBK.D190.26.009

Tytuł: Analiza interakcji nanonośników do celowanego dostarczania leków z receptorami błonowymi modelowych komórek z wykorzystaniem zaawansowanych technik spektroskopii NMR.

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Malec

Czas trwania: 1.01.2023 - 31.12.2023
Kwota: 49000 PLN


Numer projektu: SUBK.D190.22.006

Tytuł: Określenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych składników olejków eterycznych oraz ocena ich wpływu na ścianę komórkową metycylinoopornych szczepów gronkowca złocistego (MRSA)

Kierownik projektu:  mgr Katarzyna Malec

Czas trwania: 1.01.2022 - 31.12.2022
Kwota: 44000 PLN


Numer projektu: STM.D190.18.019

Tytuł: Zrozumienie procesu solubilizacji substancji leczniczych w układach micelarnych

Kierownik projektu: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni

Czas trwania: 1.01.2018 - 31.12.2019
Kwota: 610105 PLN


Projekty uzyskane z Narodowego Centrum Nauki
NCN

Numer projektu: PRELUDIUM 21, PREL.D190.23.001

Tytuł: Zrozumienie mieszalności układów lek/polimer/plastyfikator i jej wpływu na właściwości mechaniczne polimerowych filamentów do przetwarzania w technologii przyrostowej FDM.

Kierownik projektu: mgr Marta Kozakiewicz-Latała
Czas trwania: 01/2022 - 01/2026
Kwota: 49 909 PLN


Numer projektu: MINIATURA 7, MINI D190.23.006

Tytuł: Charakterystyka fizykochemiczna i bioaktywność nowo zidentyfikowanych disacharydowych estrów fenylopropanoidów z roślin zrodzaju Reynoutria,

Kierownik projektu:  dr Arleta Dołowacka - Jóźwiak
Czas trwania: 11/2023 - 11/2024
Kwota: 49 909 PLN


Numer Projektu: PRELUDIUM 22 , numer 2023/49/N/MZ7/01259

Tytuł: Ocena potencjału ekstruzji dwuślimakowej jako ciągłej i skalowanej metody syntezy mechanochemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie

Kierownik projektu: mgr farm. Anna Gołkowska
Czas trwania: 01/2024 - 12/2026
Kwota: 209 840 PLN


Numer projektu: ETIUDA numer, 2019/32/T/NZ7/00246

Tytuł: Interakcje lek-substancja powierzchniowo czynna w micelarnych nośnikach substancji aktywnych farmaceutycznie

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Malec
Czas trwania: 1.10.2019 - 30.09.2020
Kwota: 124104 PLN


Numer projektu: MOZART, MOZA D190.20.001

Tytuł: Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię.

Kierownik projektu: dr hab. Karol Nartowski
Czas trwania: 2020 - 2023
Kwota: 1023608 PLN


Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię (ST 4)

Przyznana kwota: 1 023 608 PLN

Projekt naukowo-badawczy realizowany przez Narodowe Centrum Wspierania Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund w ramach międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, którego laureatem został dr hab. Karol Nartowski z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku.

Zgodnie z komunikatem na stronie Narodowego Centrum Nauki, na realizację projektu pt. Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię dr Karol Nartowski otrzyma ponad milion złotych. Badania będą prowadzone we współpracy z Priv.-Doz. Dr. Doris E. Braun z Uniwersytetu w Inssbrucku. Dzięki współpracy polskich i austriackich naukowców w ramach jednego projektu możliwe będzie kompleksowe zrozumienie procesów powstawania kokryształów zarówno w teorii, jak i poprzez zastosowanie eksperymentalnych metody syntetycznych, a także określenie właściwości otrzymanych kokryształów. W oparciu o otrzymane wyniki opracowane zostaną wytyczne określające metody kontrolowanego poszukiwania kokryształów oraz ich odmian polimorficznych.

W konkursie można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF. Warunki konkursu po stronie FWF określają dokumenty obowiązujące w programie „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych - w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Konkurs MOZART był przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”) w trybie ciągłego naboru wniosków, który zakończył się w dniu 21 lutego br. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą publikowane sukcesywnie na stronach NCN.


Projekty realizowane i koordynowane przez Wrocławskie Centrum Akademickie Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST) III edycja:

 • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt "Porównanie mechanochemicznych metod otrzymywania kokryształów farmaceutycznych do produkcji nowoczesnych postaci leku", opiekun koła dr hab. Karol Nartowski
 • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt "Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatych nanocząstek krzemionkowych dla celowanych terapii przeciwnowotworowych", opiekun koła dr hab. Karol Nartowski

Studenckie Koło Naukowe Farmacji Praktycznej

Opiekunowie:

dr Artur Owczarek, tel.: 71 784 03 21, e-mail: artur.owczarek@umed.wroc.pl
mgr farm. Marta Kozakiewicz-Latała, tel.: 71 784 03 26, e-mail: marta.kozakiewicz-latala@umw.edu.pl

SKN Farmacji Praktycznej

 

Studenckie Koło Naukowe Technologii  Postaci Leku

Opiekun:

dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 71 784 03 18
e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl


 

Koło Naukowe Farmacji Przemysłowej

Opiekun:

mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska
tel.: 71 784 05 77
e-mail: katarzyna.karlowicz-bodalska@umed.wroc.pl

Technologia Postaci Leku I - wykłady

Prowadzący: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
Liczba godzin: 35
Przedmiot realizowany na III roku, semestr V
Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie

Program:

 • Farmakopea Polska XII. Układ, rodzaje monografii, definicje i wskazówki, metody badań. Posługiwanie się farmakopeą. Inne farmakopee.
 • Przetwory roślinne i postacie leków roślinnych: zioła, wyciągi, nalewki, syropy, mydła, odwary, napary, maceraty.
 • Apteka - typy aptek, wyposażenie, usługi farmaceutyczne w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.
 • Recepta. Wymogi formalne, rodzaje recept, listy leków, dawki.
 • Leki sporządzane w aptece – wskazówki dotyczące dobrej praktyki sporządzania leków w aptece.
 • Czynności podstawowe w recepturze/ procesy jednostkowe, urządzenia.
 • Substancje pomocnicze - rozpuszczalniki, podłoża, substancje zwiększające lepkość, środki konserwujące.
 • Receptura płynnych postaci leku - rodzaje, wymagania, kontrola dawkowania, sporządzanie, okres przydatności do użycia.
 • Receptura półstałych postaci leku - rodzaje, sporządzanie, okres przydatności do użycia.
 • Receptura stałych postaci leku – proszki, postacie doodbytnicze, zasady sporządzania.
 • Receptura pediatryczna.
 • Receptura aseptyczna – postępowanie aseptyczne, sporządzanie preparatów jałowych do oczu, receptura antybiotyków, kontrola jakości, okres przydatności do użycia.
 • Niezgodności farmaceutyczne.

Piśmiennictwo:

 • Farmakopea Polska XII - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020
 • Receptura apteczna - red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2015
 • Farmacja stosowana - red. M. Sznitowska, PZWL, Warszawa 2017
 • Farmacja praktyczna - red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2016
 • Ćwiczenia z receptury - L. Krówczyński, PZWL, Warszawa 2000
 • Aseptyczne przyrządzanie leków - H. Nerlo, PZWL ,Warszawa 1979
 • Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży, i i młodzieży – K. Bożkowa, E. Kamińska, PZWL, Warszawa 2013
 • Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej - R. Jachowicz, A. Czech, B. Mycek, PZWL, Warszawa 2013
 • Technologia postaci leku - Bauer, Frőmming, Fűhrer, MedPharm, Wrocław 2011
 • Receptura dla lekarzy i studentów - K. Janicki, L. Krówczyński, PZWL, Warszawa 1999.

Technologia postaci leku I - ćwiczenia

Liczba godzin: 120
Przedmiot realizowany na III rok, semestr VI
Forma zaliczenia przedmiotu – zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego w formie testu w ramach letniej sesji egzaminacyjnej

Program:

I część - recepturowa:

czynności wstępne stosowane w recepturze jak: ważenie substancji stałych, płynnych, mazistych, sączenie, rozdrabnianie i proszkowanie, podgrzewanie itp.
- praktyczne posługiwanie się farmakopeą i innymi źródłami informacji
- obliczanie i sprawdzanie dawek w receptach
- wykonywanie rozcieńczeń i przeliczanie stężeń
- praktyczne wykonywanie recept z różnych postaci leku:  

 • recepturowe leki płynne: roztwory, krople, mieszanki, odwary, napary, maceraty, zawiesiny i emulsje
 • recepturowe leki stałe: proszki, zioła, czopki
 • recepturowe leki półstałe: maści, pasty, kremy

- wykonywanie recept zawierających trudności technologiczne

II część – receptura aseptyczna:

- przygotowanie pracownika, szafki i sprzętu do pracy
- obliczanie izotonii
- wykonywanie kropli ocznych
- wykonywanie maści ocznych

Piśmiennictwo:

 • Farmakopea Polska XII - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020
 • Receptura apteczna. Sporządzanie leków jałowych i niejałowych. - red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2021
 • Farmacja stosowana - red. M. Sznitowska, PZWL, Warszawa 2017
 • Ćwiczenia z receptury - L. Krówczyński, PZWL, Warszawa, 2000
 • Interakcje w fazie farmaceutycznej - L. Krówczyński PZWL, Warszawa, 1986
 • Farmacja  praktyczna -  red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2016
 • Aseptyczne przyrządzanie leków - H. Nerlo, PZWL ,Warszawa 1979
 • Technologia postaci leku -  Bauer, Frőmming, Fűhrer, MedPharm, Wrocław 2011
 • Receptura dla lekarzy i studentów - K. Janicki, L. Krówczyński, PZWL, Warszawa 1999
 • Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży –  E. Kamińska, PZWL, Warszawa 2018
 • Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej - R. Jachowicz, A. Czech, B. Mycek, PZWL, Warszawa 2013

Regulamin:

 • Ćwiczenia z Technologii Postaci Leku I odbywają się w semestrze VI
 • Liczba godzin ćwiczeń – 120 (20 pracowni)
 • Na ćwiczenia należy przynieść zeszyt, czysty fartuch i obuwie zmienne
 • Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń jest zdanie kolokwium wstępnego, które zostanie przeprowadzone na pierwszych zajęciach w formie pisemnej – według załączonej tematyki.
 • Studenci odbywają ćwiczenia w grupach pod opieką asystentów
 • W ramach ćwiczeń studenci wykonują recepty z różnych postaci leku według załączonego programu oraz zdają ustnie jedenaście kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium zaliczeniowe.
 • Studenci zdają kolokwia ustne u asystentów – pierwszy i drugi termin, a termin trzeci – u kierownika pracowni.
 • W ramach ćwiczeń studenci zdają także kolokwium pisemne z zakresu farmacji galenowej (wg załączonej tematyki)
 • Po zakończeniu ćwiczeń w przewidzianym czasie, studentom, którzy opuścili zajęcia z uzasadnionych przyczyn przysługuje pracownia „odróbkowa”.
 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z Technologii Postaci Leku I jest poprawne wykonanie 33 recept oraz zdanie wymaganych kolokwiów pisemnych i ustnych.
 • Zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego w formie testu w ramach letniej sesji egzaminacyjnej.
 • Z powodu sytuacji epidemicznej zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym.

Materiały do pobrania:


Technologia postaci leku II – wykłady

Prowadzący: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
Liczba godzin: 40
Przedmiot realizowany na III roku, semestr VI
Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny połączony  z egzaminem w IX semestrze

Program:

 • Stałe postacie leku (proszki, granulaty, tabletki, kapsułki, wielokompartmentowe postaci leków: peletki, minitabletki) – charakterystyka, rodzaje, wymagania, substancje pomocnicze stosowane w technologii granulatów, tabletek.
 • Metody granulacji, tabletkowania, powlekania - stosowane urządzenia technologiczne.
 • Systemy terapeutyczne – charakterystyka, rodzaje.
 • Maści, czopki oraz inne postacie leków doodbytniczych i dopochwowych – rodzaje, wymagania, stosowane substancje pomocnicze, technologia sporządzania.
 • Leki pozajelitowe – postacie, wymagania, stosowane substancje pomocnicze, technologia produkcji.
 • Nowoczesne postacie leku pozajelitowego - mikrosfery, implanty, liposomy, hydrożele, nanozawiesiny.
 • Aerozole lecznicze – typy, charakterystyka, stosowane substancje pomocnicze, ocena jakości.
 • Radiofarmaceutyki – postacie, wymagania, kontrola jakości i zastosowanie.
 • Farmakopealne metody badań postaci leku.
 • Opakowania - rodzaje, oznakowanie.

Piśmiennictwo:

Literatura podstawowa:

 • Farmakopea Polska XII - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020
 • Receptura apteczna - red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2015
 • Farmacja stosowana - red. M. Sznitowska, PZWL, Warszawa 2017
 • Farmacja  praktyczna -  red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2016
 • Ćwiczenia z receptury - L. Krówczyński, PZWL, Warszawa 2000
 • Aseptyczne przyrządzanie leków - H. Nerlo, PZWL ,Warszawa 1979
 • Technologia postaci leku -  Bauer, Frőmming, Fűhrer, MedPharm, Wrocław 2011
 • Receptura dla lekarzy i studentów - K. Janicki, L. Krówczyński, PZWL, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

 • Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży – K. Bożkowa, E. Kamińska, PZWL, Warszawa 2013
 • Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej - R. Jachowicz, A. Czech, B. Mycek, PZWL, Warszawa 2013

Regulamin:

 • Wykłady z Technologii postaci leku II realizowane są w ramach programu III roku w semestrze VI oraz na IV roku w semestrze VI
 • Liczba godzin wykładów - 40
 • Treść wykładów obejmuje zagadnienia według załączonego programu
 • Forma zaliczenia wykładów - egzamin po IX semestrze łącznie z Technologią postaci Leku III. Forma egzaminu - zgodnie z sylabusem.

Technologia postaci leku II - ćwiczenia

Program:

DZIAŁ TABLETEK:
Technologia produkcji:
 1. Wykonanie granulatu
 2. Otrzymywanie tabletek
 3. Otrzymywanie granulatu metodą ekstruzji w ekstruderze
 4. Wykonanie peletek metodą sferonizacji na mokro z podsuszaniem w sferonizatorze
Analiza otrzymanych produktów:
 1. Analiza granulatów
 2. Analiza  tabletek              
 3. Oznaczanie szybkości uwalniania substancji leczniczej w aparacie przepływowym Erweka
 
DZIAŁ ASEPTYKI:
 1. Przygotowanie do produkcji płynów pozajelitowych
 2. Produkcja w warunkach jałowych:
 • 10% roztwór glukozy
 • 0,9% roztwór chlorku sodu
 • 10% roztwór chlorku wapnia
 • 15% roztwór chlorku potasu
 1. Planowanie kolejności badań jakości wyprodukowanych preparatów pozajelitowych
 2. Badania i analizy fizyko-chemiczne wykonanych preparatów
 3. Badania czystości sporządzonych płynów
 4. Sporządzanie i sterylizacja podłoży do badań mikrobiologicznych
 5. Obliczenia:
 • obliczenia miliekwiwalentów w płynach ustrojowych
 • obliczenia izotonii i doprowadzania do izotonii roztworów hipotonicznych w płynach ustrojowych
 1. Badanie opakowań szklanych
 2. Badanie i analiza zawartości zanieczyszczeń chemicznych w wodzie do produkcji płynów parenteralnych.
 3. Badanie przewodnictwa metodą konduktometryczną,  w wodzie do produkcji płynów parenteralnych.
 4. Badanie wyciągów z tworzyw stosowanych do produkcji sprzętu medycznego
 5. Badanie wyciągów z gumowych zamknięć do pojemników na wodne preparaty pozajelitowe, na proszki i proszki liofilizowane
 
DZIAŁ MAŚCI:
 
I Maści
 1. Przygotowanie podłoża maściowego lub maści wg recepty lub przepisu farmakopealnego w ungwatorze
 2. Badania:
  • konsystencji metodą sztabkową
  • przyczepności
  • poślizgu
  • rozprzestrzeniania
  • liczba wodna
  • lepkości w wiskozymetrze rotacyjnym, wyznaczanie krzywej płynięcia i tiksotropii
II Czopki
 1. Przygotowanie form do sporządzania czopków metodą wylewania(standaryzacja form, obliczenie potrzebnej ilości podłoża z uwzględnieniem współczynnika wyparcia)
 2. Wykonanie czopków wg przepisu farmakopealnego lub recepty metodą wytłaczania w prasie i wylewania do formy za pomocą ungwatora
 3. Metody badań:
  • oznaczanie średniego ciężaru czopków
  • badanie wytrzymałości mechanicznej
  • badanie czasu rozpuszczania lub całkowitej deformacji czopków
  • badanie czasu rozpadu czopków
III. Emulsje
 1. Wykonanie emulsji:
 • typu o/w i w/o wg przepisu
 • z wykorzystaniem emulgatorów niejonowych
 1. Homogenizacja emulsji za pomocą homogenizatora szybkoobrotowego i tłokowego
 2. Badanie stopnia rozproszenia emulsji, porównanie wyników
 3. Określenie typu emulsji
 4. Badanie trwałości emulsji - oznaczanie procesu śmietanowania przez wysolenie i wirowanie 
IV. Kapsułki
 1. Otrzymywanie kapsułek żelatynowych metodą zanurzeniową, napełnianie, zatapianie, badanie szczelności
 2. Napełnianie kapsułek twardych za pomocą kapsułkarki (określenie objętości masy jednego proszku, obliczenie i odważenie odpowiedniej ilości substancji pomocniczej, napełnianie kapsułki).
 3. Badanie czasu rozpadu kapsułek w sztucznym soku żołądkowym:
 • kapsułki miękkie
 • kapsułki twarde

       4.   Badanie jednolitości masy kapsułek twardych i miękkich

Regulamin:

 • Ćwiczenia z Technologii Postaci Leku II odbywają się w semestrze VII
 • Liczba godzin ćwiczeń – 90
 • Na ćwiczenia należy przynieść zeszyt, czysty fartuch i obuwie zmienne.
 • Ćwiczenia przeprowadzane są na podstawie programu ćwiczeń ogłoszonego przed rozpoczęciem semestru.
 • Ćwiczenia polegają na indywidualnym wykonaniu postaci leku zgodnie z procesem technologii przemysłowej, a otrzymany produkt finalny służy do badań w części analitycznej.
 • Ćwiczenia odbywają się w trzech działach:
 1. Leki pozajelitowe - przygotowanie w warunkach aseptycznych płynów iniekcyjnych i infuzyjnych oraz ich kontrola.
 2. Leki półstałe – przygotowanie i kontrola maści, emulsji, czopków i kapsułek.
 3. Leki stałe – przygotowanie i kontrola granulatów, tabletek, drażetek.
 • Ćwiczenia prowadzone są w grupach minimalnie dziewięcioosobowych.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń na poszczególnych działach obowiązuje pisemne kolokwium wejściowe, odbywające się na pierwszych zajęciach z każdego działu.
 • Studenci zdają kolokwia: I i II termin u asystentów prowadzących ćwiczenia, termin III u kierownika pracowni.
 • Niezdanie drugiego terminu kolokwium jest równoznaczne z brakiem możliwości wejścia na kolejne ćwiczenia do momentu zaliczenia kolokwium wejściowego.
 • Ćwiczenia opuszczone z powodu niezaliczenia kolokwium wejściowego musza zostać odrobione przez studenta w możliwie najszybszym terminie.
 • Ćwiczenia opuszczone z powodu nieobecności studenta (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej) muszą zostać odrobione przez studenta w jak najszybszym terminie. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach (po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia i kierownikiem działu) istnieje możliwość zaliczenia materiału opuszczonych ćwiczeń poprzez:
 1. dodatkowe ustne kolokwium u prowadzącego ćwiczenia.
 2. sporządzenie referatu na temat ustalony przez prowadzącego ćwiczenia, a obejmujący zakres opuszczonych ćwiczeń.
 • Po zakończeniu ćwiczeń w przewidzianym czasie, studentom przysługuje jedna pracownia „odróbkowa”.
 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń z Technologii postaci leku II jest:
 1. zdanie z wynikiem pozytywnym trzech kolokwiów obejmujących trzy działy ćwiczeniowe
 2. wykonanie, sporządzenie odpowiednich sprawozdań i pozytywne zaliczenie wszystkich zadań przewidzianych programem ćwiczeń
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z Technologii Postaci Leku II (egzamin ten odbywa się w semestrze IX łącznie z egzaminem z TPL III) jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Materiały do pobrania:


Biofarmacja – wykłady

Koordynator przedmiotu - dr Dominik Marciniak

Prowadzący: dr Dominik M. Marciniak
Liczba godzin: 25
Przedmiot realizowany na IV roku, semestr VIII
 

Program:

 • Drogi podania leków.
 • Rodzaje równoważności środków leczniczych.
 • Korelacja wyników In vivo In vitro (IVIV).
 • System klasyfikacji biofarmaceutycznej.
 • Parametry farmakokinetyczne.
 • Dostępność farmaceutyczna i metody jej badania.
 • Matematyczny opis procesu uwalniania substancji leczniczych z postaci leku.
 • Uwalnianie substancji czynnych z postaci leku w ujęci kinetycznym.
 • Uwalnianie jako wynik procesu rozpuszczania.
 • Uwalnianie jako wynik procesu dyfuzji
 • Niezależne od modelu parametry charakteryzujące proces uwalniania.
 • Metody porównywania profili uwalniania.
 • Teoretyczne podstawy formułowania postaci leku o modyfikowanej szybkości uwalniania.
 • Leki o przedłużonym dałaniu.
 • Kwasowo-zasadowa teoria podziału – przenikanie substancji leczniczych przez błony biologiczne.
 • Wiązanie leków z białkami.
 • Dostępność i równoważność biologiczna leków, dostępność biologiczna a postać leku.
 • Układ krwionośny człowieka w ujęciu biofarmaceutycznym.
 • Efekt pierwszego przejścia.
 • Biofarmaceutyczne aspekty podania doustnego, budowa i anatomia przewodu pokarmowego, biofarmaceutyczna charakterystyka przewodu pokarmowego, przewód pokarmowy jak podstawowy narząd resorpcji, biofarmaceutyczne aspekty płynnych i stałych postaci leku, wchłanianie substancji leczniczych w jamie ustnej.
 • Biofarmacja podania doodbytniczego, budowa odbytnicy, ukrwienie, mechanizm wchłaniania substancji leczniczych do krwi i chłonki w powiązaniu z efektem pierwszego przejścia.
 • Biofarmaceutyczne aspekty podania leków na skórę, budowa skóry, mechanizm przenikania substancji leczniczych przez skórę, czynniki zwiększające przenikanie leków przez skórę, promotory wchłaniania, metody badania dostępności farmaceutyczne i problemy z badaniem dostępności biologicznej przy tej drodze podania.
 • Biofarmacja podania donosowego, budowa nosa, błony śluzowej, mechanizm wchłaniania, czynniki wpływające na wchłanianie.
 • Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków na drodze wziewnej, budowa płuc, postaci leków i wymagania jakie powinny one spełnić przy tej drodze podania.
 • Biofarmaceutyczne aspekty podania leków do oka.

Literatura:

 • „Technologia postaci leku z elementami biofarmacji” – K.H. Bauer, K.H. Fromming, C. Furer – MedPharm, Wrocław 2011.
 • „Zarys biofarmacji” -  red. E. Szyszko, Biblioteka Farmaceuty, PZWL Warszawa.
 • „Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna Leków” – S. Janicki i wsp., Biblioteka Farmaceutyczna, Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa”, Warszawa 2001.
 • "Farmakopea Polska XII" - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020

Biofarmacja – ćwiczenia

Koordynator przedmiotu - dr Dominik M. Marciniak
Prowadzący: dr Dominik M. Marcinak, mgr Kamil Grela, mgr Dawid Bursy

Program:

 1. Badanie dostępności farmaceutycznej półstałych postaci leku z wykorzystaniem aparatu łopatkowego i koszyczkowego.
 2. Badanie dostępności farmaceutycznej postaci leków o przedłużonym uwalnianiu z wykorzystaniem aparatu przepływowego.
 3. Wyznaczanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych charakteryzujących proces uwalniania: stałej szybkości uwalniania K wg kinetyki zerowego i pierwszego rzędu, czasu półuwalninia t50%.
 4. Wyznaczanie niezależnych od modelu parametrów charakteryzujących proces uwalniania: wydajność uwalniania DE, czas częściowego uwalniania tx%, średni czas uwalniania MDT.
 5. Analiza procesu rozpuszczania w oparciu o model Noyesa i Whitneya i Hixsona-Crowella.
 6. Analiza uwalniania substancji czynnych w oparciu u modele dyfuzyjne – model Higuchiego.
 7. Metody porównywania profili uwalniania – wyznaczanie współczynników podobieństwa f1 i różnicy f2.
 8. Metodyka określania korelacji In vivo – In vitro na poziomie B i C.
 9. Metody i parametry statystyczne wykorzystywane przy ocenie badania dostępności farmaceutycznej i przy porównywaniu profili uwalniania.

Literatura:

 1. „Technologia postaci leku z elementami biofarmacji” – K.H. Bauer, K.H. Fromming, C. Furer – MedPharm, Wrocław 2011.
 2. „Zarys biofarmacji” -  red. E. Szyszko, Biblioteka Farmaceuty, PZWL Warszawa.
 3. „Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna Leków” – S. Janicki i wsp., Biblioteka Farmaceutyczna, Ośrodek Informacji Naukowej „Polfa”, Warszawa 2001.
 4. "Farmakopea Polska XII" - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020

Farmacja Przemysłowa - wykłady

Prowadzący: mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska- zatrudniona w sektorze farmaceutycznym od 1994 roku.
Liczba godzin: 15
Przedmiot realizowany na IV roku, semestr VIII

Program:

 • Własność intelektualna
 • Prawo ochrony własności przemysłowej
 • Wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory zdobnicze
 • Zadania i organizacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współpraca przemysłu z jednostkami naukowymi.
 • Wymogi prawne regulujące wytwarzanie produktów leczniczych
 • Organizacja pracy w wytwórni farmaceutycznej
 • Dokumentacja jakościowa substancji aktywnej, pomocniczych, produktu gotowego.
 • Dokumentacja rejestracyjna w formacie CTD

Literatura:

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
 • Prawo własności przemysłowej Dz.U.2021.324 wersja z 19 lutego 2021 r
 • Ustawa z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne Dz.U. Nr. 53 poz.533 z 2004 – tekst jednolity, zm. z 2004 Dz.U. Nr. 92 poz.882. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia będące aktami wykonawczymi do tej ustawy. Ustawa z dn. 27.07.2001. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Dz.U. Nr.126 poz.1379, Dz.U.154 poz.1801 z 2001.,Dz.U. Nr. 32 poz.300 z 2002., Dz. U. Nr. 152 poz.1263 z 2002. Ustawa z dn. 20.04.2004 o wyrobach medycznych Dz.U. Nr. 93 poz.896 z 2004.

Farmacja Przemysłowa - seminarium

Farmacja Przemysłowa – seminaria
Prowadzący: mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska
Liczba godzin: 30
Przedmiot realizowany na IV roku, semestr IX

Program:

 • Dobre Praktyki GXP w wytwórni farmaceutycznej – podstawy prawne
 • Dobra Praktyka Wytwarzania
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna
 • Dobra Praktyka Dystrybucyjna
 • Kontrola i zarządzanie dokumentacją wytwórni
 • Model zarządzania w firmach farmaceutycznych, model sprzedaży i kanały dystrybucji w farmacji.
 • Odpowiedzialność, zadania osoby wykwalifikowanej w wytwórni farmaceutycznej

Literatura:

 • Ustawa z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne Dz.U. Nr. 53 poz.533 z 2004 – tekst jednolity, zm. z 2004 Dz.U. Nr. 92 poz.882. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia będące aktami wykonawczymi do tej ustawy. Ustawa z dn. 27.07.2001. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Dz.U. Nr.126 poz.1379, Dz.U.154 poz.1801 z 2001.,Dz.U. Nr. 32 poz.300 z 2002., Dz. U. Nr. 152 poz.1263 z 2002. Ustawa z dn. 20.04.2004 o wyrobach medycznych Dz.U. Nr. 93 poz.896 z 2004.

Technologia Postaci Leku III - wykłady

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
Liczba godzin: 15
Przedmiot realizowany na V roku, semestr IX

Program:

 • Sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w warunkach szpitalnych i przemysłowych
 • Sporządzanie preparatów cytostatycznych podawanych pozajelitowo w warunkach szpitalnych i przemysłowych
 • Interakcje między składnikami produktu leczniczego na etapie sporządzania leku recepturowego
 • Interakcje między składnikami produktu leczniczego na etapie sporządzania leku do podawania pozajelitowego
 • Interakcje między składnikami produktu leczniczego na etapie projektowania nowego produktu leczniczego oraz na etapie projektowania odtwórczego/generycznego produktu  leczniczego
 • Krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze
 • Interakcje pomiędzy lekiem i jego opakowaniem, wykorzystanie oddziaływania substancji wielkocząsteczkowych stosowanych w technologii postaci leku z substancją czynną w procesie otrzymywania leków

Piśmiennictwo:

 • Technologia postaci leku z elementami biofarmacji - Kurt H. Bauer, Karl-Heinz Frömming, Claus Führer, red. wyd. pol. Janusz Pluta, MedPharm, Wrocław, 2012
 • Interakcje w fazie farmaceutycznej, Leszek Krówczyński, Edward Rybacki, Państ. Zakł. Wydw. Lek., 1986
 • Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005
 • R. Jachowicz (red.): Farmacja Praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, 2016.
 • R. Jachowicz (red.) Receptura Apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
 • M. Sznitowska (red.) Farmacja stosowana technologia postaci leku, Wydanie I, PZWL, 2017
 • Interactions and incompatibilities of pharmaceutical excipients with active pharmaceutical ingredients: a comprehensive review, Sonali S. Bharate, Sandip B. Bharate and Amrita N. Bajaj, J. Excipients and Food Chem. 1 (3) 2010.
 • Errors during the preparation of drug infusions: a randomized controlled trial, Adapa R.M., Br. J. Anaesth., first published online July 31, 2012
  Farmakopea Polska XII - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020

Technologia postaci leku III - ćwiczenia

 • Zajęcia z Technologii Postaci Leku III odbywają się w semestrze IX
 • Liczba godzin ćwiczeń wynosi 30 podzielonych na 5 ćwiczeń po 6 godzin lekcyjnych każde, a liczba godzi wykładów – 15.
 • Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium wstępnego dotyczącego interakcji leków w fazie farmaceutycznej.
 • Tematyka wykładów jest ściśle zintegrowana z tematyką ćwiczeń.

Ćwiczenia podzielone są na 3 moduły:

 1. Problemy niezgodności farmaceutycznych w leku recepturowym
 2. Problemy w przygotowaniu mieszanin TPN
 3. Problemy w przygotowaniu leków cytostatycznych

Ćwiczenia obejmują:

 1. Wykonanie 6 preparatów leku recepturowego zawierających interakcje w fazie farmaceutycznej – w formie zgodnej i niezgodnej
 2. Wykonanie mieszaniny do żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika
 3. Wykonanie zadań rachunkowych związanych z zagadnieniem żywienia pozajelitowego oraz pozajelitowym podawaniu leków
 4. Zapoznanie się z procedurami postępowania i problemami związanymi z przygotowaniem leków cytostatycznych
 5. Oddanie każdego ćwiczenia zaliczane jest przez asystenta prowadzącego zajęcia

Wykonanie zadania ćwiczeniowego obejmuje:

 1. Wykonanie recepty – oddanie gotowego preparatu wraz ze sprawozdaniem zawierającym: recepturę preparatu, podstawową charakterystykę farmaceutyczną, podstawową charakterystykę fizyko-chemiczną i farmaceutyczną z uwzględnieniem dawkowania i nazw synonimowych, sposób sporządzenia leku
 2. Wykonanie mieszaniny AIO – wykonanie mieszaniny do żywienia pozajelitowego oraz napisanie sprawozdania zawierającego: recepturę preparatu, użyte do jego wykonania składniki, opis wykonania preparatu
 3. Zadania rachunkowe – poprawne wykonanie obliczeń związanych z zagadnieniem doboru składu mieszaniny pozajelitowej i pozajelitowego podania leków
 4. Procedury wykonania leków cytostatycznych – zapoznanie się z procedurami postępowania przy przygotowaniu leków cytostatycznych oraz przygotowanie pisemnej informacji o konkretnym preparacie cytostatycznym

Zaliczenie ćwiczeń:

 1. Zaliczenie modułu ćwiczeniowego powinno odbyć się najpóźniej do 2 tygodni po jej zakończeniu
 2. Po zakończeniu ćwiczeń w przewidzianym czasie studentom przysługuje jedna pracownia „odróbkowa”
 3. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z przedmiotu, który odbywa się po IX semestrze studiów.

 Piśmiennictwo:

 • Technologia postaci leku z elementami biofarmacji - Kurt H. Bauer, Karl-Heinz Frömming, Claus Führer, red. wyd. pol. Janusz Pluta, MedPharm, Wrocław, 2012
 • Interakcje w fazie farmaceutycznej, Leszek Krówczyński, Edward Rybacki, Państ. Zakł. Wydw. Lek., 1986
 • Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005
 • R. Jachowicz (red.): Farmacja Praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, 2016.
 • R. Jachowicz (red.) Receptura Apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
 • M. Sznitowska (red.) Farmacja stosowana technologia postaci leku, Wydanie I, PZWL, 2017
 • Interactions and incompatibilities of pharmaceutical excipients with active pharmaceutical ingredients: a comprehensive review, Sonali S. Bharate, Sandip B. Bharate and Amrita N. Bajaj, J. Excipients and Food Chem. 1 (3) 2010.
 • Errors during the preparation of drug infusions: a randomized controlled trial, Adapa R.M., Br. J. Anaesth., first published online July 31, 2012
 • Farmakopea Polska XII - Prezes URPLiWM, Warszawa 2020

Materiały do pobrania:


Farmacja praktyczna w aptece - ćwiczenia

Liczba godzin: 60
Przedmiot realizowany na V roku, semestr IX

Program:

 • Organizacja zaopatrzenia ludności w leki.
 • Działalność aptek ogólnodostępnych w Polsce.
 • Zasady wydawania leków z apteki ogólnodostępnej (wzory recept lekarskich i wymogi formalne dotyczące recept wystawianych na leki refundowane i nierefundowane oraz zasady wydawania leków z apteki, wymogi formalne dotyczące wydawania z apteki środków psychotropowych i odurzających, recepty na leki przygotowywane w aptece, retaksacja recept, zasady systemu refundacji produktów leczniczych)
 • Właściwe przechowywanie leków w aptece, kontrola stanów magazynowych, kontrola terminów ważności leków, wykorzystanie i obsługa aptecznych programów wspomagających ekspedycję leków.
 • Działalność aptek szpitalnych w świetle Ustawy Prawo Farmaceutyczne (gospodarka lekiem w szpitalu, przygotowywanie cytostatyków, żywienie pozajelitowe, rola farmaceuty szpitalnego w badaniach klinicznych, praca administracyjna w aptece szpitalnej)
 • Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, rodzaje barier komunikacji, źródła informacji o leku, karty Charakterystyki Produktu Leczniczego - zasady tworzenia, znaczenie
 • Rodzaje testów diagnostycznych i materiałów medycznych w aptece
 • Rodzaje postaci leku i sposobu aplikacji w zależności od zastosowanego opakowania: stałych doustnych postaci leku, preparatów wziewnych, preparatów w schorzeniach uszu, gardła i przyzębia, preparatów związanych z opatrywaniem ran.
 • Zadania farmaceutów w zakresie doradzania pacjentowi w wybranych jednostkach chorobowych (zasady doboru leków OTC w wybranych jednostkach chorobowych: przeziębienie, kaszel, katar, choroby przewodu pokarmowego itp.)
 • Rodzaje błędów lekowych wykrywanych i popełnianych w aptekach (przyczyny i sposoby minimalizacji ryzyka błędów lekowych)

Literatura:

 • Jachowicz R. [red.], Farmacja Praktyczna. Wyd. PZWL, Warszawa 2010
 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001, Ustawa o izbach aptekarskich 19.04.1991
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia: w sprawie recept lekarskich, w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, w sprawie kategorii dostępności produktów leczniczych itd.
 • Janicki S., Fiebig A., Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji, Warszawa 2008
 • Ustawa z dn. 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty tekst jednolity Dz.U. z 14 stycznia 2021 poz. 97.

Opieka farmaceutyczna - wykład

Prowadzący: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
Liczba godzin: 10
Przedmiot realizowany na V roku, semestr X

Program:

1. Definicje opieki farmaceutycznej, podstawy prawne prowadzenia opieki w warunkach polskiego systemu zdrowotnego.
2. Rola farmaceuty w opiece farmaceutycznej, przygotowanie apteki do świadczenia opieki farmaceutycznej.
3. Etapy procesu opieki farmaceutycznej.
4. Problemy lekowe - definicja i rodzaje.
5. Cele terapeutyczne - definicja i rodzaje.
6. Plan opieki farmaceutycznej i działania podejmowane w jego ramach.
7. Dokumentowanie i monitorowanie skuteczności prowadzonej opieki farmaceutycznej.
8. Opieka farmaceutyczna w innych krajach.

Literatura:

1.Lehnen J., [red. wyd. pol.] Panaszek B., Pluta J., Bohater P., Choroby układu oddechowego . Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
2.Galler C., [red. wyd. pol.] Pluta J., Wojtylak P., Bohater P., Choroby serca i układu krążenia. Opieka farmaceutyczna. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
3.Skowron A., Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Wyd.  Fall, Kraków 2011
4.Hinneburg I., [red. wyd. pol.] Noczyńska A., Bohater P., Pluta J., Cukrzyca. Poradnik farmaceutyczny. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
5.Lennecke K., Hagel K., Przondzionko K., [red. wyd. pol.] Filipek B., Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób. Wyd. MedPharm, Wrocław 2012
6.Rutter P., [red. wyd. pol.] Pluta J., Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznawanie i leczenie. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006
7.Jachowicz R. [red.], Farmacja Praktyczna. Wyd. PZWL, Warszawa 2010
8.Polak S., Skowron A., Turska W., Wiśniowska B., Prowadzenie opieki farmaceutycznej i rozwiązywanie problemów lekowych na wybranych przykładach. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego. Farmapress, Warszawa 2010
9.Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08. 1997
10.Ustawa z dn. 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty tekst jednolity Dz.U. z 14 stycznia 2021 poz. 97.


Opieka farmaceutyczna - ćwiczenia

Prowadzący:

 • dr hab. Bożena Karolewicz, prof uczelni
 • dr Dorota Haznar-Garbacz, dr Bożena Grimling
 • dr Artur Owczarek, dr Paweł Biernat

Liczba godzin: 35
Przedmiot realizowany na V roku, semestr X

Program:

I. Opieka farmaceutyczna w astmie

1. Omówienie podstawowych problemów lekowych pacjenta w terapii astmy
2. Podanie wziewne leków
3. Monitorowanie terapii astmy
4. Studia przypadków.

II. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym

1. Problemy lekowe w nadciśnieniu tętniczym
2. Cele terapeutyczne w nadciśnieniu tętniczym
4. Urządzenia służące do monitorowania wartości ciśnienia tętniczego
5. Edukacja pacjentów z nadciśnieniem
6. Zawartość dokumentacji opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym
7. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym - przypadki

III. Opieka farmaceutyczna w cukrzycy

1. Terapia cukrzycy- zasady, postępowanie w hiperglikemii i hipoglikemii
2. Urządzenia służące do podawania insuliny, zasady podawania, przechowywanie
3. Urządzenia służące do monitorowania glikemii – obsługa, rodzaje glukometrów, interpretacja wyników
4. Powikłania cukrzycy
5. Tematy edukacji pacjentów z cukrzycą – styl życia, układanie diety, dobór obuwia
6. Dane dokumentowane w opiece dla pacjenta z cukrzycą
7. Analiza przypadków (pacjent z cukrzycą, pacjent z cukrzycą i nadciśnieniem)

IV.  Analiza szczegółowa przypadków

1. Wywiad z pacjentem w celu zgromadzenia niezbędnych danych dla wdrożenia opieki farmaceutycznej
2. Ocena wiedzy i umiejętności pacjenta
3. Analiza zebranych danych
4. Tworzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej
5. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących zasad samodzielnego monitorowania wybranych parametrów klinicznych oraz dotyczących problemów pojawiających się w wybranych chorobach
6. Wykrywanie i klasyfikacja problemów lekowych u poszczególnych pacjentów
7. Rozwiązywanie problemów lekowych w wybranych przypadkach.

Ankieta przeglądu lekowego

- wzór ankiety -

Polecane bazy danych i źródła informacji o lekach:

CHPL ze strony: http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/zagadnienia-rejestracyjne/r...

Przegląd kryteriów AGS Beers'a 2019

plik do pobrania

Bazy danych leków (w tym interakcje):

https://www.rxlist.com/
https://www.drugs.com/
https://www.medscape.com/
https://online.epocrates.com/
https://farmaceuta.pharmindex.pl/pharmacist/search

Bazy płatne:

BNF https://www.medicinescomplete.com/#/browse/bnf
Drug Monitoring Checker https://www.medicinescomplete.com/#/subscribe?pub=monitoring
Martindale's ADR Checker https://www.medicinescomplete.com/#/subscribe?pub=adr
Stockley's Drug Interactions https://www.medicinescomplete.com/#/subscribe?pub=stockley
DOSTĘP

Bazy bibliograficzne:

https://eric.ed.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
http://freemedicaljournals.com/

Literatura:

1.Lehnen J., [red. wyd. pol.] Panaszek B., Pluta J., Bohater P., Choroby układu oddechowego . Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
2.Galler C., [red. wyd. pol.] Pluta J., Wojtylak P., Bohater P., Choroby serca i układu krążenia. Opieka farmaceutyczna. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
3.Skowron A., Model opieki farmaceutycznej dla polskiego systemu zdrowotnego. Wyd.  Fall, Kraków 2011
4.Hinneburg I., [red. wyd. pol.] Noczyńska A., Bohater P., Pluta J., Cukrzyca. Poradnik farmaceutyczny. Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
5.Lennecke K., Hagel K., Przondzionko K., [red. wyd. pol.] Filipek B., Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób. Wyd. MedPharm, Wrocław 2012
6.Rutter P., [red. wyd. pol.] Pluta J., Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznawanie i leczenie. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006
7.Jachowicz R. [red.], Farmacja Praktyczna. Wyd. PZWL, Warszawa 2010
8.Polak S., Skowron A., Turska W., Wiśniowska B., Prowadzenie opieki farmaceutycznej i rozwiązywanie problemów lekowych na wybranych przykładach. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego. Farmapress, Warszawa 2010
9.Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08. 1997
10. Ustawa z dn. 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty tekst jednolity Dz.U. z 14 stycznia 2021 poz. 97.

Materiały do pobrania:


Prawo farmaceutyczne - wykłady

Prowadzący: dr Artur Owczarek
Liczba godzin: 20
Przedmiot realizowany na V rok, semestr X

Program:

 • Zasady tworzenia prawa w Polsce, hierarchia aktów prawnych oraz istniejące między nimi zależności.
 • Wykładnia prawa i jej znaczenie w pracy farmaceuty.
 • Wykładnia podstawowych pojęć związanych z wytwarzaniem oraz obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, kosmetykami oraz suplementami diety.
 • Organa i zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne oraz wydawane przez te organa decyzje.
 • Zadania i uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego.
 • Wymogi prawne w zakresie importu i eksportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Uregulowania prawne dotyczące metod marketingu farmaceutycznego.
 • Warunki ustawowe stawiane podmiotom chcącym prowadzić obrót hurtowy produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i suplementami diety.
 • Przepisy prawne regulujące prawa pacjentów.

Literatura:

Ustawa z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne Dz.U. Nr. 53 poz.533 z 2004 – tekst jednolity, zm. z 2004 Dz.U. Nr. 92 poz.882. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia będące aktami wykonawczymi do tej ustawy. Ustawa z dn. 27.07.2001. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Dz.U. Nr.126 poz.1379, Dz.U.154 poz.1801 z 2001.,Dz.U. Nr. 32 poz.300 z 2002., Dz. U. Nr. 152 poz.1263 z 2002. Ustawa z dn. 20.04.2004 o wyrobach medycznych Dz.U. Nr. 93 poz.896 z 2004. Ustawa z dn. 19.04 1991 o izbach aptekarskich tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr.9 poz. 108 oraz z 2004 Nr.92 poz.885. Ustawa z dn. 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty tekst jednolity Dz.U. z 14 stycznia 2021 poz. 97.


Prawo farmaceutyczne - seminaria

Prowadzący: dr Artur Owczarek
Liczba godzin: 10
Przedmiot realizowany na V rok, semestr X

Program:

 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Przesłanki ważności czynności prawnych i konsekwencje ich nieprzestrzegania.
 • Pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe, szczegółowe. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.
 • Czyny karalne z winy umyślnej i winy nieumyślnej.
 •  Akty prawne w których zapisano regulacje dotyczące określonych zjawisk na rynku farmaceutycznym.
 •  Przepisy karne z ustawy Prawo farmaceutyczne za popełnienie czynów zabronionych.
 •  Procedury rejestracji i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 •  Procedury rejestracji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i kosmetyków.
 •  Przepisy prawne dotyczące wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety z apteki.
 •  Zakres obowiązków oraz wymogi  stawiane dla osób uzyskujących rękojmię prowadzenia apteki, punktu aptecznego i hurtowni farmaceutycznej.
 •  Zasady funkcjonowania samorządu zawodowego aptekarzyoraz obowiązki jego członków.
 •  Rola i zadania poszczególnych organów samorządu aptekarskiego.
 •  Formy wykonywania zawodu farmaceuty oraz regulacje w zakresie: uzyskania, utraty,  zawieszenia lub pozbawienia  prawa wykonywania zawodu.
 •  Kompetencje oraz zasady i tryb działania Naczelnej Rady Aptekarskiej.
 •  Kompetencje oraz zasady i tryb działania Okręgowej Rady Aptekarskiej.
 •  Odpowiedzialność zawodowa farmaceutów.
 •  Rola i zadania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Literatura:

Ustawa z dnia 6.09.2001 Prawo farmaceutyczne Dz.U. Nr. 53 poz.533 z 2004 – tekst jednolity, zm. z 2004 Dz.U. Nr. 92 poz.882. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia będące aktami wykonawczymi do tej ustawy. Ustawa z dn. 27.07.2001. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Dz.U. Nr.126 poz.1379, Dz.U.154 poz.1801 z 2001.,Dz.U. Nr. 32 poz.300 z 2002., Dz. U. Nr. 152 poz.1263 z 2002. Ustawa z dn. 20.04.2004 o wyrobach medycznych Dz.U. Nr. 93 poz.896 z 2004. Ustawa z dn. 19.04 1991 o izbach aptekarskich tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr.9 poz. 108 oraz z 2004 Nr.92 poz.885. Ustawa z dn. 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty tekst jednolity Dz.U. z 14 stycznia 2021 poz. 97.

Kryteria rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

 1. Zgodnie z przyjętymi „Zasadami rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW na wykonywanie prac magisterskich od roku akademickiego 2019/2020 zapisy dokonywane są wyłącznie w Dziekanacie w określonym w danym roku terminie.
 2. Dziekanat we wskazanym terminie przekazuje listę kandydatów do Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, gdzie kierownik Katedry przeprowadzi rekrutację kandydatów.
 3. Osoby, które wpisały się na listę kandydatów w Dziekanacie powinny legitymować się dobrymi ocenami uzyskanymi w toku studiów z przedmiotów w szczególności: technologia postaci leku I i II, biofarmacja, chemia fizyczna i chemia analityczna.
 4. Przy zgłoszonej większej liczbie osób niż przewidzianych miejsc, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą:
 • osoby zaangażowane w prace działających w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Studenckich Kół Naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Praktycznej i Studenckiego Koła Naukowego Technologii Postaci Leku, po zasięgnięciu opinii opiekunów kół naukowych,
 • osoby prezentujące wyniki prac badawczych na konferencjach naukowych,
 • osoby będące współautorami opublikowanych prac naukowych.
 1. We wskazanym terminie kierownik Katedry odsyła do Dziekanatu listę studentów zakwalifikowanych do wykonania prac magisterskich, liczbowo zgodną z liczbą miejsc przyznanych Katedrze/Zakładowi w danym roku akademickim.

Opiekun studenckich praktyk wakacyjnych po III i IV roku studiów (semestr VI i VII)

dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
tel.: 071 784 03 18
e-mail: katarzyna.malolepsza-jarmolowska@umed.wroc.pl

Koordynator 6-ciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece (semestr XI)dr Bożena Grimling

tel.: 071 784 03 27
e-mail: bozena.grimling@umed.wroc.pl