Katedra Neurochirurgii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Kierownik:

dr hab. Paweł Tabakow, prof. UMW

tel.: 71 734 34 00, e-mail: pawel.tabakow@umw.edu.pl

W skład Katedry Neurochirurgii wchodzą

 • Klinika Neurochirurgii
 • Zakład Neurochirurgii Regeneracyjnej i Funkcjonalnej

Sekretariat

Monika Mocha

tel.: 71 734 34 00, faks: 71 734 34 09, e-mail: kng@usk.wroc.pl

 

Adiunkci

dr n. med. Wojciech Fortuna wojciech.fortuna@umw.edu.pl tel. 71 7343455

dr hab. n. med. Wiktor Urbański wiktor.urbanski@umw.edu.pl tel. 71 7343410

dr n. med. Artur Weiser artur.weiser@umw.edu.pl tel. 71 7343430

dr n. med. Rafał Załuski rafal.zaluski@umw.edu.pl tel. 71 7343410 

 

Asystenci

lek. Tristan Baliński tristan.balinski@umw.edu.pl tel. 71 7343440

lek. Marcin Rasiewicz marcin.rasiewicz@umw.edu.pl tel. 71 7343440

dr n.med. Jowita Woźniak jowita.wozniak@umw.edu.pl tel. 71 7343460

 

Lekarze kliniczni (USK)

lek. Konrad Kubicki konrad.kubicki@usk.wroc.pl tel. 71 7343440

dr n. med. Waldemar Szarek waldemar.szarek@usk.wroc.pl tel. 71 7343450

Prof. dr hab. Lesław Wojciech Zub leslaw.zub@usk.wroc.pl tel. 71 7343402

lek. Yurii Yasharov yurii.yasharov@usk.wroc.pl tel. 71 7343450

 

Rezydenci:

lek. Łukasz Feret lukasz.feret@usk.wroc.pl tel. 71 7343455

lek. Ilya Kavalchuk ilya.kavalchuk@usk.wroc.pl tel. 71 7343440

lek. Katarzyna Leszczyńska katarzyna.leszczynska@usk.wroc.pl tel. 71 7343495


Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Dariusz Herba

Daniel Walczak

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Wiktor Urbański, wiktor.urbanski@umw.edu.pl 

tel. 71 7343410

 

 

WYKŁADY Z NEUROCHIRURGII 2023/2024 

V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI - X SEMESTR

 

ĆWICZENIA SEMINARYJNO-KLINICZNE Z NEUROCHIRURGII

V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI - X SEMESTR

 

ED LECTURES NEUROSURGERY 2023/2024

5TH YEAR - 10TH SEMESTER

 

CLINICAL CLASSES NEUROSURGERY

5TH YEAR - 10TH SEMESTER

 

ĆWICZENIA SEMINARYJNO-KLINICZNE Z NEUROCHIRURGII

VI ROK WYDZIAŁ LEKARSKI - XI SEMESTR

 

CLINICAL CLASSES NEUROSURGERY

6TH YEAR - 11TH SEMESTER

 1. SEEG w diagnostyce lekoopornej padaczki
 2. Terapia komórkowa /Glejowe komórki węchowe / urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego
 3. Leczenie spastyczności – historyczna metoda mielotomii tylnej techniką Bischop II
 4. Modelowanie matematyczne urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 5. Hemostaza w chirurgii kręgosłupa – TXA w pudrze jako alternatywa dożylnym hemostatykom
 6. Wykorzystanie traktografii /DTI/ rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu chorób i urazów centralnego układu nerwowego
 7. Doskonalenie metod diagnostycznych wodogłowia oraz zaburzeń krążenia mózgowego
 8. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nowotwory kręgosłupa - techniki leczenia operacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów stabilizacji
 9. Tętniaki mózgu - aspekty kliniczne i chirurgiczne
 10. Biomechanika kręgosłupa i rdzenia kręgowego w różnych ich patologiach.