Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji/ University Rehabilitation Centre

Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 20

Kierownik (p.o.)
dr hab.n.med. Edyta Sutkowska
edyta.sutkowska@umw.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji

University Rehabilitation Centre

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 20
 

Kierownik (p.o.) Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji
dr hab.n.med. Edyta Sutkowska
edyta.sutkowska@umw.edu.pl

Sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji
lic. Dorota Kwiatkowska
dorota.kwiatkowska@umw.edu.pl

Kierownik (p.o.)
dr hab.n.med. Edyta Sutkowska
lekarz, fizjoterapeuta
tel. 71 734 32 20
edyta.sutkowska@umw.edu.pl

PPM https://ppm.edu.pl/info/author/UMWfe4248159c6d4360ba8a514684fc4bb8/?ps=…

Sekretariat
lic. Dorota Kwiatkowska
tel.: 71 734 32 20
e-mail: dorota.kwiatkowska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. n.k. fiz. Justyna Mazurek
lekarz, fizjoterapeuta
tel. 71 734 32 20
e-mail: justyna.mazurek@umw.edu.pl

PPM https://ppm.edu.pl/info/author/UMW1f5e81732e0b4fdf958dc054eecc5c9a/?ps=…

dr n. med. Natalia Kuciel
fizjoterapeuta
tel. 71 734 32 20
natalia.kuciel@umw.edu.pl

PPM https://ppm.edu.pl/info/author/UMW894a2cea9b6c47b6b7fd10f858e23ee4/Prof…

dr n. med. Katarzyna Hap
fizjoterapeuta
tel.: 71 734 32 20
e-mail: katarzyna.hap@umw.edu.pl

PPM https://ppm.edu.pl/info/author/UMW480a83cb2dad40b983308dd3ae3ff796/Pers…

Asystent/Adiunkt dydaktyczny

dr n.o zdr. Karolina Biernat
fizjoterapeuta
tel.: 71 734 32 20
e-mail: karolina.biernat@umw.edu.pl

PPM https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWdcb54fb3681240aabd7224cedbda9eec/…
 

Konsultacje pracowników

Consultation hours

Dr hab. Edyta Sutkowska

Poniedziałek: 11:00-13:00

Monday:11.00-13.00

Dr hab. Justyna Mazurek

Środa: 10:00-12:00

Wednesday 10:00-12:00

Dr Katarzyna Hap

Czwartek: 12:00-14:00

Thursday: 12:00-14:00

Dr Natalia Kuciel

Poniedziałek: 10:00- 12:00

Monday: 10:00-12:00

Dr Karolina Biernat

Czwartek: 12:00-14:00

Thursday: 12:00-14:00

Profil jednostki: rehabilitacja medyczna

Kierunki badań naukowych jednostki:

 1. Profilaktyka i leczenie stopy cukrzycowej
 2. Rehabilitacja otyłych pacjentów, szczególnie z uwzględnieniem chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
 3. Leczenie behawioralne cukrzycy ciążowej.
 4. Rehabilitacja kobiet ciąży i w okresie połogu.
 5. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
 6. Rehabilitacja kardiologiczna.
 7. Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniem krążenia obwodowego (niedokrwienie kończyn, niewydolność żylna, niewydolność limfatyczna) oraz profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
 8. Rehabilitacja w geriatrii.
 9. Rehabilitacja neurologiczna.
 10. Leczenie zachowawcze bólów krzyża i dysfunkcji obręczy miednicznej u kobiet w ciąży.
 11. Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej w badaniach naukowych.
 12. Wykorzystanie metody tapingu.
 13. Rehabilitacja w ortopedii i traumatologii.
 14. Biomechanika chodu.

Adiunkt dydaktyczny

dr n.o zdr. Karolina Biernat
fizjoterapeuta
tel.: 71 734 32 20
e-mail: karolina.biernat@umw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi przepisami, organizacją zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu przed pierwszymi zajęciami. Informacje te znajdują się poniżej wraz z załącznikami oraz na tablicy przy wejściu do sekretariatu, który mieści się w

Uniwersyteckim Centrum Rehabilitacji Budynek J, III piętro. Na tablicy zamieszczane będą także aktualne ogłoszenia dydaktyczne. Proszę śledzić wszelkie zmiany.

W zajęciach mogą brać udział wyłącznie studenci zdrowi, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak podwyższona temperatura ciała, nieżyt nosa, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, ból w klatce piersiowej, biegunka, a także osoby, które nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie mieszkają we wspólnym mieszkaniu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją, ani też nie są objęte kwarantanną lub izolacją. Dotyczy to również studentów, którzy ze względu na gorączkę i/lub infekcję nie stosują obecnie żadnych leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych.

Podczas zajęć obowiązkowe jest korzystanie z:

 1. Odzież robocza (odzież medyczna, np. fartuch).
 2. Buty zmienne/ ochraniacze na obuwie.

Adiunktem ds. dydaktyki jest: dr Karolina Biernat, doktor nauk o kulturze fizycznej.

Godziny dyżurów pracowników wywieszone są na tablicy.

Regulamin dydaktyczny zajęć dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. Ćwiczenia i seminaria:
 • Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w USK przy ul. Borowskiej 213.
 • Studenci powinni zgłosić się na III piętro, budynek J, oddział: Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji i poczekać na korytarzu na nauczyciela prowadzącego.
 • Podczas zajęć obowiązkowe jest posiadanie czystych fartuchów, obuwia zmiennego/ jednorazowych ochraniaczy na buty.
 • Ze względu na różnorodną tematykę zajęć (rehabilitacja w kardiologii, rehabilitacja w neurologii, rehabilitacja w angiologii, rehabilitacja w ortopedii, rehabilitacja w pulmonologii, fizykoterapia) wszystkie zajęcia są obowiązkowe.
 • Wszystkie nieobecności na zajęciach wymagają odrobienia – forma zajęć uzależniona jest od osoby prowadzącej „kurs”:

               Rehabilitacja w kardiologii – dr J. Mazurek ( justyna.mazurek@umw.edu.pl)

               Rehabilitacja w angiologii – dr E. Sutkowska( edyta.sutkowska@umw.edu.pl)

               Rehabilitacja w ortopedii – dr K. ( karolina.biernat@umw.edu.pl)

               Rehabilitacja w neurologii – dr N. Kuciel ( natalia.kuciel@umw.edu.pl)

               Rehabilitacja w pulmonologii (seminarium) – dr K. Hap (katarzyna.hap@umw.edu.pl)

               Fizykoterapia (seminarium) – dr K. Hap ( katarzyna.hap@umw.edu.pl)

 • W przypadku pozostałych zajęć, prosimy o kontakt z sekretariatem (dorota.kwiatkowska@umw.edu.pl).
 • W przypadku nieobecności/chęci odrabienia zajęć z inną grupą, należy uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego, a następnie uzyskać pisemne potwierdzenie odbycia zajęć. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z grupą ED.
 • W przypadku dnia lub godzin dziekańskich/rektorskich obejmujących jedyne zajęcia w roku (kardiologia, angiologia, neurologia, ortopedia, seminaria) prosimy o kontakt z ww. nauczycielami w sprawie sposobu uzyskania częściowego zaliczenia oraz możliwości uzyskania materiałów dydaktycznych.
 1. Wykłady:

W bieżącym roku akademickim wykłady odbywają się w formie on-line.

 1. Pomyślne zaliczenie przedmiotu Rehabilitacja:
 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie kolokwium końcowego, które odbędzie się na koniec semestru letniego.
 • O terminie, miejscu zaliczenia oraz szczegółowym zakresie tematyki studenci zostaną poinformowani pod koniec semestru – informacja zostanie wywieszona na tablicy obok sekretariatu.
 • Kolokwium odbywa się w jednym terminie, wspólnym dla całego roku, po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez wszystkie grupy studenckie. Zaliczenie ma charakter kumulacyjny i obejmuje tematykę z każdego rodzaju zajęć.
 • Nie ma możliwości częściowego zaliczenia poszczególnych elementów zajęć. W wyjątkowych sytuacjach (t.j. wcześniejsze egzaminy, wyjazdy stażowe, choroba) prosimy o kontakt z adiunktem ds. dydaktycznych.
 • W przypadku problemów dotyczących zaliczenia przedmiotu, studentowi przysługuje prawo odwołania. Przypadki te należy zgłosić do adiunkta ds. dydaktycznych w celu ustalenia terminu komisji sprawdzającej wiedzę studenta.
 • Przypominamy o obowiązującym kwestionariuszu dydaktycznym SONA, który należy wypełnić po zakończeniu kursu. Uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

Przedmiot:

Rehabilitacja

Egzamin:

Nie ma egzaminu końcowego z przedmiotu Rehabilitacja. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenie kolokwium końcowego, które odbędzie się na koniec semestru.

O terminie, miejscu zaliczenia oraz szczegółowym zakresie tematyki studenci zostaną poinformowani pod koniec semestru – informacja zostanie wywieszona na tablicy obok sekretariatu.  Kolokwium odbywa się w jednym terminie, wspólnym dla całego roku, po zakończeniu zajęć przez wszystkie grupy studenckie. Zaliczenie ma charakter kumulacyjny i obejmuje tematykę z każdego rodzaju zajęć.

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

University Rehabilitation Centre

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 32 20

e-mail: dorota.kwiatkowska@umw.edu.pl

 

Team:

Adjuncts

Dr Edyta Sutkowska: doctor, physiotherapist
tel.: 71 734 32 20
edyta.sutkowska@umw.edu.pl
 
Dr Justyna Mazurek: doctor, physiotherapist
tel. 71 734 32 55
e-mail: justyna.mazurek@umw.edu.pl
 
 
Assistants

Dr Natalia Kuciel: physiotherapist 
tel. 71 734 32 20
natalia.kuciel@umw.edu.pl

Dr Karolina Biernat:: physiotherapist 
tel. 71 734 32 20
karolina.biernat@umw.edu.pl

Dr Katarzyna Hap: physiotherapist 
tel. 71 734 32 20
katarzyna.hap@umw.edu.pl
    
Secretary
Dorota Kwiatkowska
tel.: 71 734 32 20  
e-mail: dorota.kwiatkowska@umw.edu.pl

Didactics:

ED and ERASMUS: The final test in Rehabiliation will take place in the end of the summer semester. Please follow the information on the wall-board near the secretary office, where the precise date will be put. The information we also share with the Leader-student of the year.  The test will last about 40 minutes.


Recommendations for students and employees of the Wroclaw Medical University on the prevention of SARS-CoV-2 infection when conducting classes in the summer semester of 2022/2023 - please follow the general information given by the University authorities. We want to inform you that the following rules apply to all vaccinated and unvaccinated students.

Clinical and practical classes

1. The classes can be participated only by students who are healthy, with no symptoms suggesting an infectious disease, such as increased body temperature, rhinitis, coughing, dyspnoea, olfactory and taste disorders, sore throat, chest pain, diarrhoea, as well as those who have not had any contact with a person infected with SARS-CoV-2 within the last 14 days, those who do not live in a shared apartment with a person in quarantine or isolation, nor are themselves quarantined or isolated. This also applies to students who are not currently using any antipyretic nor anti-inflammatory drugs due to fever and/or infection.

NOTE: ANY PERSON EXHIBITING THE ABOVE-MENTIONED SYMPTOMS IS STRICTLY PROHIBITED FROM PARTICIPATING IN CLASSES.
 

 1. Classes: Rehabilitation Centre
 • Classes take place on the day and time set by Dean’s Office. Classes take place at various Departments of the USK Borowska str. 213, depending on subject matter .
 • Students, regardless of the type of meeting (classes), should first report to the III floor and wait for the teacher in hallway in front of the entrance to the Department of Rehabilitation.
 • Information about: current regulations, organization of studies and conditions for passing the class will be provided in the end of the semester. The information could be also found on the board near the office. Current didactical announcements will be listed also on the board- please check the board for any changes.
 • During classes clean lab coats, hospital shoes or shoe protectors are mandatory as well as the mask and surgical gloves during pandemic .
 • Because of the variable topics presenting during each class (cardiac rehab, neurology rehab, orthopedics..etc) all classes are mandatory. All absences require a make-up class. The form of these classes depends on the instructor: Rehab in cardiology- dr Mazurek J, angiology and metabolic diseases- dr Sutkowska E, Rehab in orthopedics and traumatology- dr Biernat K, Rehab in neurology- dr Kuciel N (mail: name.surname@umw.edu.pl) . For other topics please inquire in the Department’s main office. Please do not hesitate contact us by e-mail (preferred) or by telephone. In event of making-up classes with another group permission from the responsible instructor is required and written confirmation of make-up class.
 • In the case of Deans or Rectors hours during a scheduled class which is the sole class for a topic (cardiac rehab, neurological rehab, angiology rehab) please contact the responsible instructor (above mentioned) for information and the materials presented during the class.
 1. Lectures: 2022/2023- on line (Teams platform)
 2. Seminars 2022/2023- Rehabilitation Centre
 3. Completion of the class: 
Successful completion requires: full attendance in classes and seminars and the passing grade on the final test. Lectures are also obligatory.

The day and time as well as the place of the final exam will be presented on the board at the end of the summer semester. The topics covered on the test: information presented during classess, seminars and lectures.
The handbook which is obligatory to be studied is:  Rehabilitation for medical students, edited by Z. Wrzosek, J. Bolanowski, E.Sutkowska - available in the publishing house office: ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław; +4871 784 11 35; +48 71 784 11 33;
There will be only one date for the test which is conditioned upon completion of all required classes and seminars by all groups. There is no possibility for partial examination with individual instructors. In extreme circumstances (illness, internships, preterm exams etc.) please contact the Head of the Department or responsible person (didactic adjunct- dr K. Biernat).

In controversial cases students have the right to appeal to the Head of the Department or responsible person (didactic adjunct- dr K. Biernat), who can order an examination by commission. 
We remind students about the necessity to fill-out the SONA feedback shit at the conclusion of classes. Please remember about this issue.


Prepared by: Sutkowska Edyta

Attachment (also wall-board near the secretary office):

Organizational information:

Students, who for various reasons, could not participate in the summer semester in Rehabilitation classes are asked to report this to the Leader-student of the year (not year tutor!).

The Leader-student should to prepare a list of students who missed their classes or seminars and will have to do these overdue activities.

After obtaining this information, we will prepare for you the opportunity to do these meetings.

It is necessary to give the information:
Faculty, IV year, group number, name, album number, type of classes to do:
Rehab in cardiology,
Rehab in orthopedics,
Rehab in neurology,
Rehab in angiology and metabolic diseases,
Seminars: Rehab in pulmonology or Physical therapy.


We will also try ( in the end of the semester)  to put on the Department's website, the albums' numbers of those of you who were absent according to our list of attendance. Please be patient.

 

Reasearch:

 1. Prophylaxis and treatment of diabetic foot.
 2. Rehabilitation of the obese patients, specifically with carbohydrate imbalance.
 3. Behavioral treatment of gestational diabetes.
 4. Rehabilitation of pregnant women and in postpartum period.
 5. Prophylaxis of lifestyle disease.
 6. Cardiac Rehabilitation.
 7. Rehabilitation of the patients with peripheral vascular  diseases (ischemia of the limbs, venous  and lymphatic insufficiency) and DVT/  PE prophylaxis.
 8. Rehabilitation in geriatrics.
 9. Neurological Rehabilitation.
 10. Conservative treatment of lumbar back pain and dysfunction of the pelvic girdle in  pregnant women.
 11. Application of electromyography in research studies.
 12. Utilization of taping treatment.
 13. Rehabilitation in orthopedics and traumatology.
 14. Biomechanics of gait.