Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii
ul. T. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław

p.o. Kierownika Zakładu

prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Adiunkci

Grupa badawczo-dydaktyczna
dr Ilias Dumas 
e-mail: ilias.dumas@umw.edu.pl

dr Ewa Gieysztor 
e-mail: ewa.gieysztor@umw.edu.pl

 

Grupa Dydaktyczna
dr Piotr Józefowski 
e-mail: piotr.jozefowski@umw.edu.pl

Asystenci

Grupa dydaktyczna
mgr Michał Guła 
e-mail: michal.gula@umw.edu.pl