Zakład Położnictwa i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

ul. Bartla 5 , 51-618 Wrocław
e-mail: WZ-25-4@umw.edu.pl


p.o. Kierownika Zakładu
dr Monika Przestrzelska, prof. uczelni
e-mail: monika.przestrzelska@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu:

dr Monika Przestrzelska, prof. uczelni
e-mail: monika.przestrzelska@umw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni:

mgr Małgorzata Pałczyńska
e-mail: malgorzata.palczynska@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Żelazko
e-mai: katarzyna.zelazko@umw.edu.pl

Adiunkci:

dr Anna Gryboś
e-mail: anna.grybos@umw.edu.pl

dr Anna Prokopowicz 
e-mail: anna.prokopowicz@umw.edu.pl

 

 

 

Asystenci dydaktyczni:

mgr Kamila Drobina 
e-mail: kamila.drobina@umw.edu.pl

mgr Paulina Gródek
e-mail: paulina.grodek@umw.edu.pl

mgr Anna Jabłońska
e-mail:anna.jablonska@umw.edu.pl

mgr Ewa Karoluk
e-mail: ewa.karoluk@umw.edu.pl

mgr Elżbieta Korzeniewska
e-mail: elzbieta.korzeniewska@umw.edu.pl

mgr Agata Malinowska
e-mail: agata.malinowska@umw.edu.pl 

mgr Anna Michałkiewicz
e-mail: anna.michalkiewicz@umw.edu.pl

mgr Paulina Mostyńska
e-mail: paulina.mostynska@umw.edu.pl

mgr Magdalena Pietraszewska
e-mail: magdalena.pietraszewska@umw.edu.pl

mgr Marta Ryś
e-mail: marta.rys@umw.edu.pl

mgr Agnieszka Skórzewska
e-mail: agieszka.skorzewska@umw.edu.pl

mgr Monika Słowikowska
e-mail: monika.slowikowska@umw.edu.pl

mgr Maria Szostkowska
e-mail: maria.szostkowska@umw.edu.pl 

mgr Joanna Wach 
e-mail: joanna.wach@umw.edu.pl

mgr Patrycja Wróblewska
e-mail: patrycja.wroblewska@umw.edu.pl

  

Asystenci:

dr Maciej Zalewski
e-mail: maciej.zalewki@umw.edu.pl

Wykładowcy:

dr Piotr Hańczyc
e-mail: piotr.hanczyc@umw.edu.pl
mgr Ivanna Koshylovych
e-mail: ivanna.koshylovych@umw.edu.pl

mgr Marzena Terpiłowska
e-mail: marzena.terpilowska@umw.edu.pl 

mgr Teresa Trebenda
e-mail: teresa.trebenda@umw.edu.pl

mgr Kinga Tułacz 
e-mail: kinga.tulacz@umw.edu.pl