Zwierzętarnia Doświadczalna

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 12 28
e-mail: zwierzetarnia.doswiadczalna@umw.edu.pl


Jednostka podlega pod Centrum Badań Przedklinicznych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia na jakimkolwiek etapie przygotowywania i prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt zapraszamy do kontaktu z Międzywydziałowym Zespołem ds. Dobrostanu Zwierząt.

 

Osoba nadzorująca

mgr inż. Magdalena Klyta
e-mail: magdalena.klyta@umw.edu.pl

Zootechnik, technik weterynarii

mgr inż. Maja Lipińska
e-mail: maja.lipinska@umw.edu.pl

 

mgr inż. Kamila Czyszczoń
e-mail: kamila.czyszczoń@umw.edu.pl

Opiekun zwierząt

Agnieszka Kotarska
e-mail: agnieszka.kotarska@umw.edu.pl

 

Ewa Kycia
e-mail: ewa.kycia@umw.edu.pl

 

Katarzyna Matczuk
e-mail: katarzyna.matczuk@umw.edu.pl

Prowadzimy hodowlę oraz sprzedaż do ośrodków badawczych na terenie Polski następujących zwierząt laboratoryjnych:


Szczury: Wistar – samce i samice o różnej wadze i wieku

Myszy: BALB/c, C57BL/6, SWISS – samce i samice o rożnej wadze i wieku


Przyjmujemy również zwierzęta z innych ośrodków hodowlanych do celów naukowo-badawczych – po wcześniejszym ustaleniu warunków przetrzymywania lub hodowli.

W ramach Zwierzętarni oraz usługi realizacji badań naukowych zapewniamy:

1. Prowadzenie hodowli myszy i szczurów.

2. Hotelowanie zwierząt w pomieszczeniach odpowiednio przystosowanych do utrzymywania zwierząt laboratoryjnych.

3. Przygotowanie grup zwierząt do doświadczeń.

4. Pomoc w planowaniu i realizacji procedur.

5. Wykonywanie procedur doświadczalnych:
(a) handling, ważenie, prowadzenie dokumentacji,
(b) podawanie preparatów doustnie, dożołądkowo (sonda), podskórnie, dootrzewnowo, domięśniowo i dożylnie,
(cznieczulanie infuzyjne i wziewne (izofluran)
(d) pobieranie materiałów biologicznych (kału, moczu, wymazów, krwi, tkanek i narządów)
(e) kompleksowa pomoc przy zabiegach operacyjnych (przygotowanie zwierząt do zabiegu, asysta przy zabiegach, opieka pooperacyjna),
(feutanazja zwierząt,
(gorganizowanie adopcji zwierząt po doświadczeniach oraz z nadwyżek hodowlanych.

1. Aby móc przeprowadzić doświadczenie z użyciem zwierząt należy bezwzględnie uzyskać zgodę Lokalnej Komisji Etycznej (LKE) do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

2. Przed wysłaniem wniosku do LKE należy skontaktować się ze Zwierzętarnią w celu omówienia szczegółów i wyceny doświadczenia.

3. Nasz personel ma duże doświadczenie w pisaniu wniosków (strona teoretyczna) oraz przeprowadzaniu doświadczeń (strona praktyczna) – chętnie pomożemy. W tym celu prosimy o kontakt z Międzywydziałowym Zespołem ds. Dobrostanu Zwierząt.

4. Po zatwierdzeniu wniosku przez Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt można go złożyć do LKE.

5. Po uzyskaniu zgody od LKE można złożyć zamówienie do Zwierzętarni Doświadczalnej na zakup zwierząt i wykonanie doświadczenia.


Wzory wniosków, podstawy prawne oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się w sekcji Pliki do pobrania.

W celu przygotowania wyceny i harmonogramu usługi badawczej uprzejmie prosimy o kontakt z jednostką:

Zwierzętarnia Doświadczalna
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 12 28
e-mail: zwierzetarnia.doswiadczalna@umw.edu.pl


Oferujemy kompleksową pomoc przy opracowaniu harmonogramów finansowych na potrzeby konstruowania wniosków na finansowanie badań z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych.