O jednostkach - Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Logo Międzywydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt - symboliczne przedstawienie myszy z podpisem poniżej

Wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Do rejestru użytkowników, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 266) i prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki, zwierząt wykorzystywanych w procedurach, o których mowa w art. 3 Ustawy (Dz. U. 2021 poz. 1331 i 2338), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Badań Przedklinicznych wraz z Zwierzętarnią Doświadczalną oraz Katedrą i Zakładem Biofizyki i Neurobiologii (ośrodki wykonywania działalności przez użytkownika) zostały wpisane pod numerem 0027.


     Centrum Badań Przedklinicznych
     ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław
     tel.: 71 784 01 32  faks: 71 784 01 33
     e-mail: RN-BP@umw.edu.pl

     p. o. Kierownik Centrum Badań Przedklinicznych
     dr hab. n. med. Magdalena Wawrzyńska, prof. uczelni
     tel. 71 784 12 28  faks: 71 784 16 89
     e-mail: magdalena.wawrzynska@umw.edu.pl


Ośrodki wykonywania działalności przez użytkownika

     Zwierzętarnia Doświadczalna
     ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
     tel. 71 784 12 28

     Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
     ul. Chałubińskiego 3a, 50-368 Wrocław
     tel. 71 784 15 51  faks: 71 784 13 99 


Do rejestru hodowców zwierząt laboratoryjnych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 266) i prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Centrum Badań Przedklinicznych, Zwierzętarnia Doświadczalna został wpisany pod numerem 046.