Dokumenty do pobrania - Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Wzory dokumentów do pobrania

REGULAMIN

Zał. 1 Wniosek o wyznaczenie osoby do sprawowania opieki nad zwierzętami

Zał. 2 Wniosek o wyznaczenie osoby do uśmiercania zwierząt

Zał. 3 Wniosek o wyznaczenie osoby do planowania procedur i doświadczeń

Zał. 4 Wniosek o wyznaczenie osoby do wykonywania procedur

Zał. 5 Wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach

Zał. 6 Oświadczenie o rozpoczęciu planowania procedur lub doświadczeń

Zał. 7 Oświadczenie o rozpoczęciu procedur lub doświadczeń

Zał. 8 Protokół z realizacji procedur lub doświadczeń

Zał. 9 Protokół z uśmiercania zwierząt w celu pozyskania tkanek lub narządów

Zał. 10 Protokół z pozyskiwania tkanek lub narządów oraz z udostępnienia tkanek lub narządów