Nauka - Nagrody

Nagrody
Kontakt

Wydział Lekarski
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne: nagroda naukowa - tel. 71 784 11 56
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 17 01

Wydział Farmaceutyczny
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne: nagroda naukowa - tel.:
71 784 05 37
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 02 02

Wydział Nauk o Zdrowiu
Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu: nagroda naukowa - tel.: 71 784 18 30
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 18 05

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekanat: nagroda dydaktyczna i organizacyjna - tel. 71 784 03 56

Inne nagrody