Wnioskowanie do LKE - Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Wnioskowanie do Lokalnej Komisji Etycznej (LKE)

Do zadań zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt należy zatwierdzanie wniosku do LKE, dlatego uczestniczy w procesie jego opracowywania. Prowadzenie badań na zwierzętach, wymaga dogłębnego przeanalizowania dostępnej literatury i metodyki. Przygotowanie prawidłowego wniosku, uwzględnienie istotnych informacji, a przed wszystkim dokładny opis projektu są niezbędne, aby otrzymać zgodę na realizacje jakiegokolwiek pomysłu. Podstawową zasadą, którą bezwzględnie należy przestrzegać w trakcie pracy ze zwierzętami jest zasada 3R – zastąpienia (z ang. replacement), ograniczenia (z ang. reduction) i udoskonalenia (z ang. refinement).


Osoba odpowiedzialna za podpisywanie wniosków do LKE jako osoba odpowiedzialna za dobrostan zwierząt – mgr inż. Magdalena Klyta

Osoby odpowiedzialne za podpisywanie wniosków do LKE jako osoby zatwierdzające wniosek w imieniu zespołu ds. dobrostanu zwierząt – dr hab. Beata Nowak oraz dr Maria Szymonowicz


Lokalna Komisja Etyczna (LKE) ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Krajowa Komisja Etyczna (KKE) ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa