Skład osobowy zespołu - Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Skład osobowy zespołu

dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. uczelni
e-mail: maciej.dobrzynski@umw.edu.pl 
Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

mgr inż. Magdalena Klyta
e-mail: magdalena.klyta@umw.edu.pl 
Zwierzętarnia Doświadczalna
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
Centrum Badań Przedklinicznych

dr Adrianna Kubis-Kubiak
e-mail: adranna.kubis-kubiak@umw.edu.pl
Katedra i Zakład Toksykologii
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Wydział Farmaceutyczny

mgr inż. Maja Lipińska
e-mail: maja.lipinska@umw.edu.pl
Zwierzętarnia Doświadczalna
ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
Centrum Badań Przedklinicznych

dr hab. Beata Nowak
e-mail: beata.nowak@umw.edu.pl 
Katedra i Zakład Farmakologii
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław
Wydział Lekarski

dr Marta Szandruk-Bender
e-mail: marta.szandrul@umw.edu.pl
Katedra i Zakład Farmakologii
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław
Wydział Lekarski

dr Maria Szymonowicz
e-mail: maria.szymonowicz@umw.edu.pl
Centrum Badań Przedklinicznych
ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław

dr hab. Benita Wiatrak
e-mail: benita.wiatrak@umw.edu.pl
Katedra i Zakład Farmakologii
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław
Wydział Lekarski

dr Grzegorz Wiera
e-mail: grzegorz.wiera@umw.edu.pl
Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii
ul. Chałubińskiego 3a, 50-368 Wrocław
Wydział Lekarski

dr hab. Bogusława Żywicka
e-mail: boguslawa.zywicka@umw.edu.pl
Centrum Badań Przedklinicznych
ul. Bujwida 44, 50-368 Wrocław