Efekty uczenia się - Fizjoterapia

Efekty kształcenia dla kierunku FIZJOTERAPIA
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2017/2018
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2018/2019
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2021/2022
Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2023/2024