Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Fizjoterapia - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku
Wyznaczenie promotora pracy dyplomowej
Zmiana promotora pracy dyplomowej
Wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej
Regulamin dyplomowania na kierunku FIZJOTERAPIA studia jednolite magisterskie obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020
Informacja o egzaminach V rok Fizjoterapia

POPRAWKOWY EGZAMIN DYPLOMOWY V rok - informacja o terminach