Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego - O jednostce

Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego
O jednostce

Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego została przekształcona z wyodrębnionej ze struktury Zakładu Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu w Katedrze Fizjoterapii Pracowni Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego z dniem 1 października 2021 roku na podstawie Zarządzenia nr 186/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem, zadania Samodzielnej Pracowni Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego obejmują:

1) W zakresie działalności dydaktycznej: prowadzenie dydaktyki zgodnie z założeniami kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu;

2) W zakresie działalności badawczej: prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii, fizjoprofilaktyki i ergonomii;

3) W zakresie działalności usługowej: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki funkcjonalnej oraz prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności (zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty).

Od 14.02.2022 kierownikiem Samodzielnej Pracowni Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego jest dr hab. Aleksandra Królikowska, prof. UMW,  która wcześniej, w okresie od 1.10.2021 do 13.02.2022, pełniła obowiązki kierownika Pracowni.