Nr 23/XVI R/2022 - wysokość i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne

Zarz: 23/XVI R/2022

zm.: 57/XVI R/2022, 79/XVI R/2022, 145/XVI R/2022

Zarządzenie nr 23/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 lutego 2022 r.

 

w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2022/2023 związane z kształceniem studentów oraz uczestników studiów podyplomowych

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez podmiot finansujący

załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach

załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach

załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne

załącznik nr 10 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta, ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez podmiot finansujący

załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach

załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach

załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne

załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)

załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)

załącznik nr 17 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 18 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja)

załącznik nr 19 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

załącznik nr 20 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

załącznik nr 21 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia

załącznik nr 22 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia            

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.02.2022
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 16.08.2022