Nr 75/XVI R/2023 - zmiana - wysokość i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (kształcenie studentów)

 

Zarządzenie nr 75/XVI R/2023

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2023/2024 związane z kształceniem studentów

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 2 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 3 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo)

załącznik nr 4 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 5 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 6 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo)

załącznik nr 7 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 8 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja)

załącznik nr 9 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce

załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce

załącznik nr 11 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia

załącznik nr 12 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia

załącznik nr 13 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia

załącznik nr 14 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia

załącznik nr 15 - aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności w związku z zawarciem umowy z bankiem o kredyt studencki na studia medyczne

 

Autor: Magdalena Krystyniak
Data utworzenia: 04.05.2023
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 04.05.2023