Wydział Farmaceutyczny - Zarządzenia i uchwały

Zarządzenia i uchwały

Zarządzenie nr 75/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2023 - zmiana wysokość i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (kształcenie studentów)

Zarządzenie nr 156/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów.

Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów.

Zarządzenie nr 38/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów.

ARCHIWUM