Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Farmacja - Informacje dla studentów ostatniego roku

Dyplomowanie

Informacje dla studentów ostatniego roku

Dyplomowanie w roku 2021/2022

Regulamin dyplomowania od roku 2020/2021

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich 2021

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...