Katedra Fizjoterapii

ul. T. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umw.edu.pl
 
Sekretariat Katedry
mgr Ewelina Tyczyńska
tel.: 71 784 28 15
e-mail: ewelina.tyczynska@umw.edu.pl

Struktura Katedry Fizjoterapii

Pracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, na niżej wymienionych kierunkach:

      1. Fizjoterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Działalność dydaktyczna ma charakter zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, które odbywają się w placówkach ochrony zdrowia.
 
Do podstawowych zadań Katedry Fizjoterapii należy

 1. Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy w zawodzie fizjoterapeuty
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów Uniwersytetu Medycznego
 3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 4. Kształcenie i promowanie kadr medycznych
 5. Opieka nad studenckim kołem naukowym
 6. Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy
 7. Działanie na rzecz społeczności lokalnych
 8. Przygotowanie studentów do realizacji usług i opieki wobec pacjenta w różnym wieku, stanie zdrowia i jego rodziny
 9. Identyfikacja potrzeb pacjentów i ich rodzin do celów : promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej, edukacji
 10. Ocena jakości realizowanych usług i opieki wobec pacjentów w środowisku nauczania, pracy oraz pacjentów i ich rodzin w środowisku zamieszkania

Trzy główne kierunki badawcze

 1. Fizjoterapia w trudnych problemach leczniczych:
 • zastosowania metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów po udarze mózgu
 • prace naukowo-badawczych dotyczących amputacji kończyn dolnych skuteczności protezowania, możliwości powrotu osoby po amputacji do normalnego życia
 • zagadnienia badawcze dotyczące diagnostyki i fizjoterapii w leczeniu nietrzymanie moczu (UI) u kobiet i mężczyzn
 • prace dotyczące odruchów pierwotnych u dzieci
 1. Historia medycyny rozwój lecznictwa sanatoryjnego na dawnych kresach południowo-wschodnich i północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej i medycyna uzdrowiskowa – radonoterapia w uzdrowisku
 2. Choroby cywilizacyjne problemy medyczne i społeczne
 • obiektywna ocena możliwości funkcjonalnych, w kontekście występowania zaburzeń funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego w różnych grupach pacjentów oraz osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia

Jeśli uczyć się to przez praktykę!
30 listopada 2022 r. w ramach realizacji zajęć z przedmiotu Medycyna fizykalna 1 - podstawy fizykoterapii, studenci I roku Fizjoterapii WNoZ będą mieli możliwość empirycznego zgłębiania wiedzy w zakresie termoterapii.

W ramach współpracy z ośrodkiem medycznym Creator Sp z o.o. we Wrocławiu, studenci skorzystają z zabiegu kriokomory ogólnoustrojowej, tj. terapii zimnem w temperaturze w przedziale od -110 do -160 stopni Celsjusza stosowanej w medycynie zarówno wobec chorych, jak i zdrowych osób. Zabieg w komorze kriogenicznej trwa maksymalnie do 3 minut. 

Koordynacja i opieka: dr Wojciech Laber, dr Roman Heider, dr Sylwia Piotrowska-Brudnicka

Poprzedni rok
Rok temu

 

 

 


Drodzy Studenci,
Wasza wspaniała inicjatywa, wyrażona chęcią ciągłego rozwoju i wzmożonego kształcenia (w tym wypadku w tematyce anatomii człowieka), spotkała się z wielkim zrozumieniem i przychylnością dydaktyków Zakładu Anatomii Prawidłowej UMW.
Dlatego też z przyjemnością informujemy, że przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej UMW, utworzone zostanie koło naukowe dla studentów fizjoterapii.
Opiekunem koła będzie fizjoterapeuta, pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej, Pani dr Anna Rohan-Fugiel - dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem.
Osobą kontaktową, ze strony studentów, jest Bartosz Barzak.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w pracach koła, proszone są o  kontakt z dr. Sławomirem Woźniakiem (e-mail: slawomir.wozniak@umw.edu.pl).
Każda tego typu inicjatywa, jest bardzo cenna i wartościowa, oby spełniła Państwa oczekiwania i przyniosła oczekiwane rezultaty.
Cieszymy się, że mogliśmy okazać Państwu nasze wsparcie.


Pracownicy Katedry Fizjoterapii 
05.11.2022 r.