Katedra Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2
50-355 Wrocław

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umw.edu.pl
 
Sekretariat Katedry
mgr Ewelina Tyczyńska
tel.: 71 784 01 83
e-mail: ewelina.tyczynska@umw.edu.pl

Struktura Katedry Fizjoterapii

Pracownicy Katedry Fizjoterapii prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, na niżej wymienionych kierunkach:

      1. Fizjoterapia – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Działalność dydaktyczna ma charakter zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, które odbywają się w placówkach ochrony zdrowia.
 
Do podstawowych zadań Katedry Fizjoterapii należy

 1. Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy w zawodzie fizjoterapeuty
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów Uniwersytetu Medycznego
 3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 4. Kształcenie i promowanie kadr medycznych
 5. Opieka nad studenckim kołem naukowym
 6. Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy
 7. Działanie na rzecz społeczności lokalnych
 8. Przygotowanie studentów do realizacji usług i opieki wobec pacjenta w różnym wieku, stanie zdrowia i jego rodziny
 9. Identyfikacja potrzeb pacjentów i ich rodzin do celów : promocji zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej, edukacji
 10. Ocena jakości realizowanych usług i opieki wobec pacjentów w środowisku nauczania, pracy oraz pacjentów i ich rodzin w środowisku zamieszkania

Trzy główne kierunki badawcze

 1. Fizjoterapia w trudnych problemach leczniczych:
 • zastosowania metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pacjentów po udarze mózgu
 • prace naukowo-badawczych dotyczących amputacji kończyn dolnych skuteczności protezowania, możliwości powrotu osoby po amputacji do normalnego życia
 • zagadnienia badawcze dotyczące diagnostyki i fizjoterapii w leczeniu nietrzymanie moczu (UI) u kobiet i mężczyzn
 • prace dotyczące odruchów pierwotnych u dzieci
 1. Historia medycyny rozwój lecznictwa sanatoryjnego na dawnych kresach południowo-wschodnich i północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej i medycyna uzdrowiskowa – radonoterapia w uzdrowisku
 2. Choroby cywilizacyjne problemy medyczne i społeczne
 • obiektywna ocena możliwości funkcjonalnych, w kontekście występowania zaburzeń funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego w różnych grupach pacjentów oraz osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia

Konsultacje w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni)
https://wnoz.umw.edu.pl/content/nauczyciele-akademiccy