Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

ul. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 25 21
fax: 71 327 09 54
e-mail: wl-20@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

dr n. med. Robert Pawłowicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: robert.pawlowicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 25 20

Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Anna Palenica
tel.: 71 784 25 21
e-mail: anna.palenica@umw.edu.pl

Krystyna Maj
tel.: 71 784 25 21
e-mail: kmaj@usk.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Anna Dor-Wojnarowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.dor-wojnarowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 21 70

Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr n. med. Andrzej Obojski (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: andrzej.obojski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna


dr n. med. Krzysztof Wytrychowski (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: krzysztof.wytrychowski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med Krzysztof Gomułka (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: krzysztof.gomulka@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marita.nittner-marszalska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystenci

lek. Julia Dobek-Kuźma (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: julia.dobek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

lek. Karina Gojny (grupa dydaktyczna)

e-mail: karina.gojny@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Agnieszka Kopeć (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: agnieszka.kopec@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Magdalena Kosińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: magdalena.kosinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Roksana Kozieł (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: roksana.koziel@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med Anna Radlińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.radlinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Joanna Radzik-Zając (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: joanna.radzik-zajac@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med. Marta Rosiek-Biegus (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marta.rosiek-biegus@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n.med Anna Tumińska (grupa dydaktyczna)
e-mail: anna.tuminska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med Marta Wrześniak (urlop) (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marta.wrzesniak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n.med Anna Zaleska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.zaleska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Pracownie i poradnie działające przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii


Pracownia Biochemiczno-Immunologiczna
kierownik: dr n.med Marta Wrześniak (urlop)

tel.: 71 784 25 41

 

Pracownia Badań Czynnościowych Płuc

tel.: 71 784 25 39

 

Poradnia Alergologiczna
kierownik: dr n.med Krystyna Gietkiewicz

tel.: 71 784 25 44

Profil jednostki

Polska Platforma Medyczna

Główne kierunki badawcze

Kierunki zainteresowań naukowych pracowników Kliniki obejmują wiele zagadnień związanych z patofizjologią, diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. W ostatnich latach zajmowano się między innymi oceną czynników odpowiedzialnych za postępujące i nieodwracalne upośledzenie czynności płuc obserwowane w astmie oskrzelowej i chorobie obturacyjnej płuc. Badano zaawansowanie włóknienia podnabłonkowego i ekspresję TGF-beta w drogach oddechowych w zależności od czasu trwania astmy i jej leczenia. Prowadzono badania dotyczące regulacji ekspresji receptorów histaminowych na komórkach mięśni gładkich, zastosowania heparyny w nebulizacji jako środka mogącego przeciwdziałać procesom proliferacyjnym w oskrzelach.

Ze względu na szczególną rolę eozynofila w procesie podtrzymywania procesu zapalenia alergicznego podjęto się określenia przeciweozynofilowego działania IL-12, a obecnie są prowadzone badania także innych czynników wpływających na aktywność eozynofila w słabo dotychczas poznanej pokrzywce autoimmunologicznej i kaszlu idiopatycznym.

W obszarze działań badawczych znajdują się także problemy regulacji odpowiedzi immunologicznej, mechanizmów działania immunoterapii swoistej i powstawania tolerancji alergenowej. Określane jest miejsce zastosowania najnowocześniejszych szczepionek na bazie alergenów rekombinowanych zarówno w diagnostyce, jak i terapii chorób alergicznych.
Bardzo ważnym realizowanym zagadnieniem jest monitorowanie i sposoby oceny skuteczności swoistej immunoterapii jadem owadów żądlących na podstawie nowoczesnych metod laboratoryjnych.

Inne szeroko zakrojone badania dotyczą diagnostyki in vivo i in vitro alergii na leki i oceny określenia czułości i swoistości tych metod. Badania są prowadzone w kooperacji z ośrodkami zagranicznymi w ramach międzynarodowych projektów European Network for Drug Allergy i European BAT Core Group.

W kręgu zainteresowań badaczy pozostaje także choroba obturacyjna płuc i zespół jej współistnienia z astmą oskrzelową. Zagadnieniem, nie mającym jak dotychczas wielu opracowań, a będącym przedmiotem badań klinicznych, jest astma u kobiet ciężarnych, a także astma wieku podeszłego.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter problemów, z którymi styka się współczesna alergologia, na szczególną uwagę zwracają realizowane badania dotyczące zagadnień tolerancji kardioselektywnych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne na tle polimorfizmów receptora beta2-adrenergicznego.

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Propedeutyka chorób wewnętrznych, wydział lekarski, III rok;  ćwiczenia kliniczne, seminaria  oraz wykłady dla studentów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych. 

Adiunkt dydaktyczny

dr n.med Anna Dor- Wojnarowska
e-mail: anna.dor-wojnarowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 21 70

Konsultacje prowadzących ze studentami 

Ze względu na różną lokalizację zajęć (Stary Kampus/USK przy ul Borowskiej) konsultacje będą się odbywać od 10.45 do11.00 w dni prowadzonych przez danego nauczyciela zajęć oraz w większym wymiarze do indywidualnego ustalenia z prowadzącym ćwiczenia.

Nauczyciel Adres e-mail Dni konsultacji
dr n. med. Robert Pawłowicz robert.pawlowicz@umw.edu.pl czwartek
dr n. med. Anna Dor-Wojnarowska anna.dor-wojnarowska@umw.edu.pl piątek
dr n. med. Andrzej Obojski andrzej.obojski@umw.edu.pl poniedziałek, środa
dr n. med. Krzysztof Wytrychowski krzysztof.wytrychowski@umw.edu.pl wtorek, czwartek
dr n. med. Krzysztof Gomułka krzysztof.gomulka@umw.edu.pl wtorek, czwartek
dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska marita.nittner-marszalska@umw.edu.pl piątek
lek. Julia Dobek-Kuźma julia.dobek@umw.edu.pl poniedziałek, środa
lek. Karina Gojny karina.gojny@umw.edu.pl poniedziałek
lek. Agnieszka Kopeć agnieszka.kopec@umw.edu.pl środa, czwartek
lek. Magdalena Kosińska magdalena.kosinska@umw.edu.pl piątek
lek. Roksana Kozieł roksana.koziel@umw.edu.pl poniedziałek, środa
lek. Anna Radlińska anna.radlinska@umw.edu.pl wtorek, piątek
lek. Joanna Radzik-Zając joanna.radzik-zajac@umw.edu.pl poniedziałek
dr n. med. Marta Rosiek-Biegus marta.rosiek-biegus@umw.edu.pl środa
dr n. med. Anna Zaleska anna.zaleska@umw.edu.pl piątek
dr n. med. Anna Tumińska anna.tuminska@umw.edu.pl wtorek, środa

 

Harmonogram zajęć

Szczegółowy plan zajęć dostępny na stronie Wirtualnej Uczelni- link poniżej: 

Wirtualna Uczelnia- harmonogram zajęć

oraz w poniższych plikach:

 

Regulamin zajęć

Regulamin zajęć dydaktycznych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii dostępny w poniższym pliku: 

Sylabus

Sylabus dostępny na stronie Elektronicznej bazy sylabusów:

Elektroniczna baza sylabusów

oraz w poniższym pliku:

Informacja o egzaminie

Informacje o terminie egzaminu dostępne pod linkiem:

Kalendarz Egzaminów

Studenckie Koło Naukowe

Opiekun: dr n.med Krzysztof Gomułka
e-mail: krzysztof.gomulka@umw.edu.pl

Przewodniczący: Michał Błaszkiewicz
e-mail: michal.blaszkiewicz@student.umw.edu.pl

Zastępca przewodniczącego: Agata Waluk
e-mail: agata.waluk@student.umw.edu.pl

Spotkania naukowe zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu.

Propaedeutics of internal diseases, Faculty of Medicine, 3rd year; clinical exercises, seminars and lectures for Polish-speaking and English-speaking students.

In charge of English Division:
Robert Pawłowicz, MD, Ph.D.
e-mail:  robert.pawlowicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 25 20

Syllabus

Syllabus for the academic year 2023/2024 available from the links below:

Electronic database of syllabuses

Consultation hours for students

10.45-11.00, days of the week depending on the teacher, according to the table below. Please confirm the appointment in advance.

Teacher E-mail address Days of the week
Robert Pawłowicz, MD, PhD robert.pawlowicz@umw.edu.pl Thursday

Marta Rosiek- Biegus, MD, PhD

marta.rosiek-biegus@umw.edu.pl Thursday

 

Schedule

Timetable available on the Virtual University website:

Virtual University 

Academic regulations for classes

Regulations for classes available from the link below:

 

 

Exam information

Exam timetable available on the following website:

Exam timetable