Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

ul. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław
e-mail: kpi@usk.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Leszek Szenborn
e-mail: leszek.szenborn@umw.edu.pl

Sekretariat
Elżbieta Dulnik
e-mail: elzbieta.dulnik@umw.edu.pl
tel.: 71 770 31 51, faks: 71 770 31 52

Klinika specjalizuje się w: rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń inwazyjnych u dzieci i możliwości ich zapobiegania, optymalizacji diagnostyki i leczenia dzieci zakażonych wirusem HIV, w boreliozie , w zakażeniach układu nerwowego, hepatologii dziecięcej – infekcyjne (HCV,HBV) i nieinfekcyjne choroby wątroby (stłuszczenie, choroby autoimmunologiczne, choroba Wilsona), a zwłaszcza stworzenie modelu opieki nad dzieckiem otyłym z objawami uszkodzenia wątroby NASH/NAFLD, występowanie, diagnostyka i leczenie gorączek nawrotowych u dzieci (zespół PFAPA, TRAPS, Rodzinnej Gorączki Śródziemnomorskiej).  Kontynuowane są również badania z dziedziny zakażeń odmatczynych (HIV, HPV, VZV, toksoplazmoza,  cytomegalia).

Hospitalizujemy pacjentów od 0 do 18 roku życia
 Zespół pracowników kliniki posiada wysokospecjalistyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznawania:
 chorób wysypkowych
 chorób przebiegających z cechami uszkodzenia wątroby
 neuroinfekcji
 ustalania przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii
 leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze,
 leczenia zakażeń odmatczynych
 znajomości zasad nowoczesnej antybiotykoterapii oraz leczenia zakażeń wirusowych
 zwalczania zakażeń szpitalnych

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Leszek Szenborn - specjalista II stopnia z pediatri, specjalista chorób zakaźnych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011),następnie wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pediatrii, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 
 

Zespół Kliniki

Adiunkci

Dr n. med. Kamila Ludwikowska (adiunkt dydaktyczny ED)
Dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan  
Dr n. med. Izabela Zaleska (adiunkt dydaktyczny)

Asystenci:

Lek. Joanna Chruszcz
Dr n. med. Jolanta Jasonek

Lekarze na etacie USK:

Lek.  Elżbieta Szczurek-Adamiczka
Dr n. med. Zofia Szymańska-Toczek
Lek.  Katarzyna Toczek-Kubicka
Lek. Kamila Zyzak

Rezydenci:

dr  Mateusz Biela
Lek. Wojciech Borowicz
Lek.  Alina Ciach
Lek. Agnieszka Czech
Lek.  Ewa Czerwińska
Lek. Alicja Czyżyk
Lek. Bogna Franczak
Lek. Karolina Gieruszczak
Lek. Małgorzata Korzeniowska
Lek.  Adam Łęcki
Lek.  Aneta Popiel
Lek.  Katarzyna Preisner
Dr Katarzyna Tkaczyszyn
Dr Karolina Waszczuk
Lek.  Klaudia Wójtowicz

Doktoranci:

Lek. Alina Ciach
Lek. Ewa Czerwińska
Lek. Aneta Popiel

Nauka

Główne kierunki badawcze

  1. Optymalizacja diagnostyki, leczenia i profilaktyki, epidemiologia oraz patologia najczęstszych zakażeń w wieku dziecięcym. W szczególności zakażeń wywołanych wirusami grypy, HIV, Enterowirusy, Wirusa kleszczowego zapalenia mózgu ospy wietrznej i półpaśca oraz przez bakterie (meningokoki, pneumokoki , pałeczkę krztuśca, borrelie, mikoplazmy, bartonelle i paciorkowce ropne)
  2. Rozwój szczepionek i optymalizacja schematów szczepień w populacji zdrowej i w grupach ryzyka. Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna, w tym szczepienia u dzieci z z zaburzoną odpornością. Szczepienia u dzieci, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz działania edukacyjne wobec pacjentów nie wyrażających zgody na szczepienie
  3. Rozpoznawanie przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii oraz diagnostyka gorączek nawrotowych. Leczenie chorób autoimmunizacyjnych
  4. Optymalizacja opieki i leczenia na pacjentami z przewlekłymi chorobami wątroby – autoimmunizacyjnymi zapaleniami wątroby, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, uszkodzeniami wątroby u dzieci z otyłością, przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz z chorobą Wilsona
  5. Rozpoznawanie i leczenie zakażeń matczyno-płodowych (cytomegalia wrodzona, toksoplazmoza, kiła),

Hepatologia 

  1. Zakaźne choroby wątroby wywołane przez wirusy typu A, B, C.
  2. Przygotowanie pacjentów do przeszczepu wątroby i ich dalsze prowadzenie.
  3. Zapalenia o nieustalonej etiologii i niezakaźne choroby wątroby (autoimmunoizacyjne zapalenie wątroby, cholangitis scleroticans, choroba Wilsona).

 
Zakażenia HIV/AIDS u dzieci 

Rozpoznawanie, leczenie i swoista profilaktyka chorób infekcyjnych u dzieci, w tym:
1) zakażenia matczyno-płodowe (cytomegalia wrodzona, toksoplazmoza, kiła), 
2) choroba kociego-pazura (bartoneloza),
3) choroby przenoszone przez kleszcze (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), 
4) ostre biegunki zakaźne u dzieci, 
5) wirusowe zakażenia układu nerwowego, 
6) powikłania poszczepienne.

Rozpoznawanie i leczenie gorączek nawrotowych (PFAPA, TRAPS) oraz gorączki o nieustalonej etiologii 

Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna, w tym szczepienia u dzieci z grup wysokiego ryzyka.

Studenci IV roku na ćwiczenia kliniczne z chorób zakaźnych dzieci powinni zgłaszać się do sali wykładowej Klinik Pediatrycznych przy ul. Chałubińskiego 2-2a (wejście od podwórka, z boku Klinik: Endokrynologii, Kardiologii, Alergologii Dziecięcej - naprzeciw wejścia do Katedry Mikrobiologii) o godzinie 8.00 lub o godzinie wyznaczonej w planie.
Studenci powinni być przygotowani do ćwiczeń klinicznych przy łóżku chorego wg zarządzeń Rektora Uniwersytetu Medycznego dotyczących zapobiegania zakażeniu SARS CoV-2.