Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

ul. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław
e-mail: kpi@usk.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Leszek Szenborn
e-mail: leszek.szenborn@umw.edu.pl

Sekretariat
Elżbieta Dulnik
e-mail: elzbieta.dulnik@umw.edu.pl
tel.: 71 770 31 51, faks: 71 770 31 52

Klinika specjalizuje się w: rozpoznawaniu i leczeniu zakażeń inwazyjnych u dzieci i możliwości ich zapobiegania, optymalizacji diagnostyki i leczenia dzieci zakażonych wirusem HIV, w boreliozie , w zakażeniach układu nerwowego, hepatologii dziecięcej – infekcyjne (HCV,HBV) i nieinfekcyjne choroby wątroby (stłuszczenie, choroby autoimmunologiczne, choroba Wilsona), a zwłaszcza stworzenie modelu opieki nad dzieckiem otyłym z objawami uszkodzenia wątroby NASH/NAFLD, występowanie, diagnostyka i leczenie gorączek nawrotowych u dzieci (zespół PFAPA, TRAPS, Rodzinnej Gorączki Śródziemnomorskiej).  Kontynuowane są również badania z dziedziny zakażeń odmatczynych (HIV, HPV, VZV, toksoplazmoza,  cytomegalia).

Hospitalizujemy pacjentów od 0 do 18 roku życia
 Zespół pracowników kliniki posiada wysokospecjalistyczne umiejętności w dziedzinie rozpoznawania:
 chorób wysypkowych
 chorób przebiegających z cechami uszkodzenia wątroby
 neuroinfekcji
 ustalania przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii
 leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze,
 leczenia zakażeń odmatczynych
 znajomości zasad nowoczesnej antybiotykoterapii oraz leczenia zakażeń wirusowych
 zwalczania zakażeń szpitalnych

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. Leszek Szenborn - specjalista II stopnia z pediatri, specjalista chorób zakaźnych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011),następnie wiceprzewodniczący, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pediatrii, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 

grupa badawczo-dydaktyczna, nauki medyczne 75%, nauki o zdrowiu 25%

e-mail: leszek.szenborn@umw.edu.pl

tel. 71 770 31 51

PPM


 

Zespół Kliniki

Adiunkci

dr n. med. Kamila Ludwikowska (adiunkt dydaktyczny ED),
grupa badawczo-dydaktyczna, nauki medyczne 100%
tel. 770 31 54
 
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan 
grupa badawczo-dydaktyczna, nauki medyczne 25%, nauki biologiczne 75%
tel. 71 770 31 54
 
dr n. med. Izabela Zaleska (adiunkt dydaktyczny) 
grupa badawczo-dydaktyczna, nauki medyczne 100%
tel. 71 770 31 54
 
 

Asystenci:

lek. Joanna Chruszcz
grupa badawczo-dydaktyczna, nauki o zdrowiu 50%, nauki biologiczne 50%
tel. 71 770 31 54

dr n. med. Jolanta Jasonek
grupa dydaktyczna,
tel. 71 770 31 51
 
lek. Katarzyna Preisner
grupa dydaktyczna,
tel. 71 770 31 55
 
lek Wojciech Borowicz
grupa dydaktyczna
tel. 71 770 31 55
 
Lekarze na etacie USK:
lek.  Elżbieta Szczurek-Adamiczka
dr n. med. Zofia Szymańska-Toczek
lek.  Katarzyna Toczek-Kubicka
dr n. med. Agata Zientarska
lek. Kamila Zyzak

Rezydenci:

dr  Mateusz Biela
lek. Paula Bigos
lek. Wojciech Borowicz
lek. Alina Ciach
dr  Ewa Czerwińska
lek. Alicja Czyżyk
lek. Karolina Gieruszczak
lek. Małgorzata Korzeniowska
lek. Adam Łęcki
dr Aneta Popiel-Kopaczyk
dr Katarzyna Tkaczyszyn
lek. Monika Tokarczyk
dr Karolina Waszczuk
lek.  Klaudia Wójtowicz

Doktoranci:

Lek. Alina Ciach

 

Nauka

Profil Jednostki

Główne kierunki badawcze 

  1. Optymalizacja diagnostyki, leczenia i profilaktyki, epidemiologia oraz patologia najczęstszych zakażeń w wieku dziecięcym. W szczególności zakażeń wywołanych wirusami grypy, HIV, Enterowirusy, Wirusa kleszczowego zapalenia mózgu ospy wietrznej i półpaśca oraz przez bakterie (meningokoki, pneumokoki , pałeczkę krztuśca, borrelie, mikoplazmy, bartonelle i paciorkowce ropne)
  2. Rozwój szczepionek i optymalizacja schematów szczepień w populacji zdrowej i w grupach ryzyka. Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna, w tym szczepienia u dzieci z z zaburzoną odpornością. Szczepienia u dzieci, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz działania edukacyjne wobec pacjentów nie wyrażających zgody na szczepienie
  3. Rozpoznawanie przyczyn gorączki o nieustalonej etiologii oraz diagnostyka gorączek nawrotowych. Leczenie chorób autoimmunizacyjnych
  4. Optymalizacja opieki i leczenia na pacjentami z przewlekłymi chorobami wątroby – autoimmunizacyjnymi zapaleniami wątroby, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, uszkodzeniami wątroby u dzieci z otyłością, przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C oraz z chorobą Wilsona
  5. Rozpoznawanie i leczenie zakażeń matczyno-płodowych (cytomegalia wrodzona, toksoplazmoza, kiła),

Hepatologia 

  1. Zakaźne choroby wątroby wywołane przez wirusy typu A, B, C.
  2. Przygotowanie pacjentów do przeszczepu wątroby i ich dalsze prowadzenie.
  3. Zapalenia o nieustalonej etiologii i niezakaźne choroby wątroby (autoimmunoizacyjne zapalenie wątroby, cholangitis scleroticans, choroba Wilsona).

 
Zakażenia HIV/AIDS u dzieci 

Rozpoznawanie, leczenie i swoista profilaktyka chorób infekcyjnych u dzieci, w tym:
1) zakażenia matczyno-płodowe (cytomegalia wrodzona, toksoplazmoza, kiła), 
2) choroba kociego-pazura (bartoneloza),
3) choroby przenoszone przez kleszcze (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), 
4) ostre biegunki zakaźne u dzieci, 
5) wirusowe zakażenia układu nerwowego, 
6) powikłania poszczepienne.

Rozpoznawanie i leczenie gorączek nawrotowych (PFAPA, TRAPS) oraz gorączki o nieustalonej etiologii 

Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna, w tym szczepienia u dzieci z grup wysokiego ryzyka

Informacja o kole naukowym

Adiunkt dydaktyczny - dr n. med. Izabela Zaleska,

email: izabela.zaleska@umw.edu.pl,

tel. sekretariat: 71 770 31 51, dyż. lek. 71 770 31 54

sylabus przedmiotu Choroby zakaźne: https://sylabusy.umw.edu.pl 

praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby zakaźne, dla studentów VI r WL 3-21.06.2024 codziennie w godz. 8:00-12:30, sylabus

Kalendarz egzaminów https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

plan zajęć jednostki https://www.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja-harmonogramu-zajec/index.html 

AKTUALNOŚCI-OGŁOSZENIA: egzamin z chorób zakaźnych dla studentów  IV roku WL - 27.06.2024