Katedra i Zakład Mikrobiologii

ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 65, 71 784 12 75, 71 784 12 76
faks: 71 784 01 17
email: katarzyna.dygas-surma@umw.edu.pl

 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Beata Sobieszczańska (grupa badawczo-naukowa)
tel: 71 784 12 75
e-mail: beata.sobieszczanska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Katarzyna Dygas-Surma
tel. 71 784 12 76
e-mail: katarzyna.dygas-surma@umw.edu.pl

prof. dr hab. Grażyna Gościniak (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 12 82; pok 106; I piętro
e-mail: grazyna.gosciniak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. Ewa Dworniczek (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 12 96; pok 204; II piętro
e-mail: ewa.dworniczek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt  dydaktyczny Katedry
ds. studentów POL & ED
opiekun III roku ED
dr n. med. inż. Urszula Walczuk (grupa dydaktyczna)
tel: 71 784 12 98; pok 119; I piętro
e-mail: urszula.walczuk@umw.edu.pl

 

Adiunkci:

dr n. med. inż.  Anna Duda-Madej (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 13 09; pok 202; II piętro
e-mail: anna.duda-madej@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Roman Franiczek (grupa dydaktyczna)
tel: 71 784 13 02; pok 310; III piętro
e-mail: roman.franiczek@umw.edu.pl

dr n. med. inż.  Magdalena Frej-Mądrzak (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 13 06; pok 303; III piętro
e-mail: magdalena.frej-madrzak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n. med.  Katarzyna Jermakow (grupa dydaktyczna)
tel: 71 784 12 82; pok 212; II piętro
e-mail: katarzyna.jermakow@umw.edu.pl

dr n. med. Paweł Krzyżek (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 12 88; pok 117; I piętro
e-mail: pawel.krzyzek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Joanna Nowicka (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 12 97; pok 208; II piętro
e-mail: joanna.nowicka@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr n. biol. Emil Paluch (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel: 71 784 13 03; pok 214; II piętro
e-mail: emil.paluch@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystenci

dr n. med. Adriana Janczura (grupa dydaktyczna)
tel: 71 784 13 01; pok 208; II piętro
e-mail: adriana.janczura@umw.edu.pl

 

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć:

dr n. med. Agnieszka Jama-Kmiecik( adiunkt WNOZ)
tel: 71 784 13 06; pok 303; III piętro
e-mail: agnieszka.jama-kmiecik@umw.edu.pl

dr n. med. Jolanta Sarowska (adiunkt WNOZ)
tel: 71 784 13 06; pok 303; III piętro
e-mail: jolanta.sarowska@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Olga Bortkiewicz
tel: 71 784 12 81
e-mail: olga.bortkiewicz@umw.edu.pl

mgr Edyta Bożemska
tel: 71 784 12 78
e-mail: edyta.bozemska@umw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Jaworska
tel: 71 784 13 19
e-mail: katarzyna.jaworska@umw.edu.pl

mgr Barbara Krzyżanowska
tel: 71 784 12 83
e-mail: barbara.krzyzanowska@umw.edu.pl

dr nauk med. inż. Magdalena Pajączkowska
tel: 71 784 13 16
e-mail: magdalena.pajaczkowska@umw.edu.pl

Agnieszka Sarna
tel: 71 784 13 19
e-mail: agnieszka.sarna@umw.edu.pl

mgr Alicja Seniuk
tel: 71 784 12 95; 71 784 13 00
e-mail: alicja.seniuk@umw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Laborant
Aneta Porosińska
71 784 12 85

Zmywalnia
Beata Chojnacka
Małgorzata Tomala
71 784 13 24

Portiernia Katedry
717841322

Szatnia Sala Wykładowa
71 7841321

 

Doktoranci

Mgr Mateusz Chmielarz
tel: 71 784 12 78
e-mail: mateusz.chmielarz@student.umw.edu.pl

Godziny konsultacyjne dla studentów
 1. Prof. dr hab. Beata Sobieszczańska – kontakt mailowy, spotkania ustalane indywidualnie
 2. Dr hab. Ewa Dworniczek – kontakt mailowy,spotkania ustalane indywidualnie; pok. 204; II piętro
 3. Dr Urszula Walczuk – czwartek 9.40 – 10.40 ; pok. 119; I piętro
 4. Dr Roman Franiczek – wtorek 13.00 – 14.00 ; pok. 310; III piętro
 5. Dr Katarzyna Jermakow – czwartek 10.00 - 12.00  pok. 212; II piętro
 6. Dr Anna Duda – Madej – środa 9.00 – 10.00; pok. 202; II piętro
 7. Dr Joanna Nowicka – wtorek 11.30 – 12.30 ; pok. 208; II piętro
 8. Dr Adriana Janczura – wtorek10.00 – 11.00 ;  pok. 208; II piętro
 9. Dr Emil Paluch – kontakt mailowy, spotkania ustalane indywidualnie pok. 214; II piętro
 10. Dr Paweł Krzyżek – środy 10:00 – 11:00; pok. 117; I piętro
 11. Dr Magdalena Frej-Mądrzak –  wtorki 10.00 – 11.00 ;  pok. 303; III piętro
 12. Dr Jolanta Sarowska – wtorek 10.00 – 11.00 ;  pok. 303; III piętro
 13. Dr Agnieszka Kmiecik – Jama – czwartek 10.00 – 11.00 ;  pok. 303; III piętro
 14. mgr Mateusz Chmielarz - wtorek 11.00-12.00; pok. 104; I piętro

Tematy badawcze Katedry:

 

1. Mechanizmy tolerancji Helicobacter pylori na substancje przeciwdrobnoustrojowe (tworzenie biofilmu, zmienność morfologiczna, sekrecja pęcherzyków).

2. Przewidywanie i weryfikacja aktywności biologicznej wybranych grup peptydów przeciw-drobnoustrojowych (AMP).

3. Poszukiwanie związków pochodzenia naturalnego (m.in. pochodnych flawonoidów, terpenów) oraz ich zmodyfikowanych chemicznie analogów wykazujących aktywność przeciwdrobnoustrojową i przeciwzapalną.

4. Ocena czystości preparatów ziołowych stosowanych jako suplementy diety.

5. Poszukiwanie nowych form stosowania (nanocząsteczki) w lecznictwie związków pochodzenia naturalnego.

6. Aktywność przeciw-adhezyjna i przeciw-biofilmowa związków naturalnych i nieorganicznych wobec wybranych szczepów grzybów i bakterii.

7. Nowoczesne systemy do detekcji drobnoustrojów w czasie rzeczywistym.

8. Oś mózg – jelito: wpływ bakteryjnych metabolitów na mikroglej.

9. Alternatywne metody walki z drobnoustrojami w formie planktonowej i strukturze biofilmu.

10. Biomateriały – ich właściwości, m.in. podatność na adhezję i tworzenie biofilmu.

11. Biofilmy jedno- i wielogatunkowe.

 

Granty pracowników Katedry Mikrobiologii:

1. "Stworzenie zaawansowanego modelu in vitro do oceny tworzenia biofilmu Helicobacter pylori w warunkach stacjonarnych i mikroprzepływowych symulujących środowisko żołądka" (grant uczelniany SUBK.A130.23.057; kierownik projektu dr Paweł Krzyżek)


2. "Analiza dynamiki ilości i właściwości fizykochemicznych pęcherzyków błonowych oraz biofilmu produkowanych przez szczepy Helicobacter pylori poddane presji antybiotykowej" (grant "Uniwersytet Przyszłości" SNUP.A130.22.003; kierownik projektu dr Paweł Krzyżek)

3. „Nowozsyntezowane alkiloamidobetainy o zmodyfikowanej strukturze łącznika amidowego jako nowoczesne i bezpieczne komponenty związków przeciwbiofilmowych” (grant uczelniany SUBK.A130.22.032; kierownik projektu dr Emil Paluch)

4. „Aktywność kolistyny i peptydów przeciwdrobnoustrojowych w biofilmie pałeczek Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii” - projekt NCN Miniatura 7 MINI.A130.23.002, kierownik projektu dr Joanna Nowicka