Zakład Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych

ul. Bujwida 44

Kierownik
dr hab. Katarzyna Zatońska, profesor Uczelni
e-mail: katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

Sekretariat
Agnieszka Cieślak
tel.: 71 328 21 45
e-mail: agnieszka.cieslak@umw.edu.pl

e-mail: WZ-26-3@umw.edu.pl

Kierownik
dr hab. Katarzyna Zatońska, Profesor Uczelni
tel.: 71 328 21 45
e-mail:
katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

Kierownik

dr hab. Katarzyna Zatońska, profesor Uczelni
tel.: 71 328 21 45
e-mail: katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

Grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna 

Sekretariat

Agnieszka Cieślak
tel.: 71 328 21 45
e-mail: agnieszka.cieslak@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny


Członek Rady Programowej Wydziału Lekarskiego 
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
tel.: 71 328 21 37
e-mail: katarzyna.poltyn-zaradna@umw.edu.pl

Grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna 

Adiunkt

 

dr Alicja Basiak-Rasała
tel.: 71 328 21 37
e-mail: alicja.basiak-rasala@umw.edu.pl

Grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna 

 

Starszy specjalista naukowo-techniczny
dr n. o zdr. Maria Wołyniec
tel.: 71 784 17 77
e-mail: maria.wolyniec@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna


Specjalista inżynieryjno-techniczny
Elżbieta Fabiańska-Goździk
elzbieta.fabianska-gozdzik@umw.edu.pl
Projekt PICTURE

tel.: 71784 04 64


Samodzielny referent
mgr. inż. Elżbieta Witkowska
elzbieta.witkowska@umw.edu.pl
Projekt PICTURE

 

Adiunkt dydaktyczny

dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
tel.: 71 328 21 37
e-mail: katarzyna.poltyn-zaradna@umw.edu.pl


Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz ED Faculty of Medicine, Lekarsko-Stomatologicznego oraz ED Faculty of Dentistry, uczestników Szkoły doktorskiej, studentów interdyscyplinarnych studiów realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Medyczny kierunku Chemia i toksykologia sądowa.

 

Wydział Lekarski

Przedmioty obowiązkowe

Zdrowie publiczne dla studentów V roku

Przedmioty fakultatywne dla studentów I-IV roku Wydziału Lekarskiego

Jakość usług medycznych – teoria i praktyka
Kodeks Etyki Lekarskiej
Promocja zdrowia
Prawa pacjenta
Organizacje pozarządowe na rzecz zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Konflikty-metody ich rozpoznawania i rozwiązywania
Negocjacje – techniki negocjacyjne
Systemy ochrony zdrowia na świecie
Rynek usług zdrowotnych
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ
Relacja lekarz - pacjent w teorii i praktyce
Żywienie a choroby cywilizacyjne
Dodatki do żywności oraz żywność genetycznie modyfikowana - fakty i mity
Od niedożywienia do otyłości - geneza, konsekwencje zdrowotne, profilaktyka
Diety alternatywne
Podstawy utworzenia i zarządzania komercyjną firmą medyczną
Sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia
E-lekarz - lekarz we współczesnym systemie opieki zdrowotnej
Leczenie jako praca zespołowa
Jak skutecznie planować swój czas?

Tutoring - wprowadzenie

Przedmioty fakultatywne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego

Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu

Sylabusy przedmiotów

https://sylabusy.umw.edu.pl

Plan zajęć jednostki https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

Regulamin zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2023/2024

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Przedmiot obowiązkowy

Zdrowie publiczne dla studentów V roku

Sylabus przedmiotu

https://sylabusy.umw.edu.pl

Plan zajęć jednostki https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

Konsultacje

Godziny konsultacyjne dla studentów:
poniedziałek-środa-piątek w godzinach 12:30-13.00 Proszę wcześniej potwierdzić termin spotkania.

Katarzyna Zatońska  katarzyna.zatonska@umw.edu.pl
Alicja Basiak-Rasała alicja.basiak-rasala@umw.edu.pl
Dagmara Gaweł-Dąbrowska dagmara.gawel-dabrowska@umw.edu.pl
Katarzyna Połtyn-Zaradna katarzyna.poltyn-zaradna@umw.edu.pl

Regulamin zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w roku akademickim 2023/2024

 

English Division

The Coordinator of the subject of Public Health for English Division
Katarzyna Zatońska MD PhD
Professor UMW

katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

Phone 713282145

 

Faculty of Medicine

Public Health - 5th year

Optional courses for the students of the English Division Faculty of Medicine:
Alternative diets
Code of Medical Ethics
Conflicts - methods of recognizing and resolving
Crisis situations in health care
E-doctor - the doctor in the modern healthcare system
Food additives and genetically modified food - facts and myths
From malnutrition to obesity - genesis, health consequences, prevention
How effectively plan your time?
Negotiations - negotiation techniques
Nutrition and noncommunicable diseases
The doctor-patient relationship in theory and practice
Treatment as teamwork

Syllabuses

https://sylabusy.umw.edu.pl/en/wydzial-lekarski

Timetable

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

Regulations of didactic activities Division of Population Studies and Prevention of  Noncommunicable  Diseases for Students of the Faculty of Medicine in the academic year 2023/2024

 

Faculty of Dentistry

Public Health - 5th year

Syllabus

https://sylabusy.umw.edu.pl/en/wydzial-lekarski

Timetable 

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

Regulations of didactic activities Division of Population Studies and Prevention of  Noncommunicable  Diseases for Students of the Faculty of Dentistry – patrz poniżej

Consultation hours for students:
Monday-Wednesday - Friday 8:00-8:30. Please confirm the appointment in advance

Katarzyna Zatońska  katarzyna.zatonska@umw.edu.pl
Alicja Basiak-Rasała alicja.basiak-rasala@umw.edu.pl
Dagmara Gaweł-Dąbrowska dagmara.gawel-dabrowska@umw.edu.pl

Regulations of didactic activities Division of Population Studies and Prevention of Noncommunicable Diseases for Students of the Faculty of Dentistry in the academic year 2023/2024

 

Kształcenie podyplomowe

 Osoba odpowiedzialna

dr hab. n. med. Katarzyna Zatońska, prof. UMW

katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

tel. 713282145
 

Szkoła Doktorska

Stylistyka wypowiedzi naukowej i komunikacja w nauce - dla uczestników I i II roku

Plany zajęć

https://www.umw.edu.pl/pl/szkola-doktorska/dydaktyka
 

Kursy na zlecenie  CMKP

Zdrowie publiczne wymagane w programie szkolenia specjalizacyjnego za obowiązkowe dla wszystkich specjalizacji lekarskich.

Informacje

https://www.umw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-wydzial-lekarski/szkolenia…

Główne tematy badań:
W Katedrze realizowane są badania populacyjne („PURE”, „PICTURE”). Główne kierunki badawcze Katedry koncentrują się na ocenie występowania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników behawioralnych, socjo-ekonomicznych oraz środowiskowych (zanieczyszczenie środowiska, palenie tytoniu, picie alkoholu, złe nawyki żywieniowe).
 

Wybrane publikacje: 

Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych:

PURE – „Prospective Urban and Rural Epidemiological Study” prowadzony przez Population Health Research Institute, Mc Master University, Hamilton General Hospital, Ontario, Canada - projekt jest kontynuowany od 2007 r. Obecnie 12-letni follow-up
NCN „Ukryte niedokrwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia – ocena retro - i prospektywna w badaniu kohortowym populacji Polski”
NCBIR - w ramach międzynarodowego programu ERA-HDHL "Poziom oksylipin w monitorowaniu statusu metabolicznego oraz ich odpowiedź na interwencję dietetyczną"
PURE COVID substudy - badanie dodatkowe występowania infekcji wirusem Sars-Cov-2 wśród uczestników Prospektywnego Epidemiologicznego Badania Ludności Miejskiej i Wiejskiej (PURE) realizowane od 2020 roku
Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich opiekunów "PICTURE" - planowana kohorta 1250 dzieci w wieku 10-14 oraz 1250 opiekunów, projekt realizowany od listopada 2019
 

Publikacje 2024

1. Lubieniecki Paweł, Wołyniec Maria, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej: Lipid-lowering therapy in PURE Poland cohort study, Journal of Clinical Medicine, 2024, vol. 13, nr 1, art.60 [10 s.], DOI:10.3390/jcm13010060

Publikacje 2023

1. Rypicz Łukasz, Rozensztrauch Anna, Fedorowicz Olga, Włodarczyk Aleksander, Zatońska Katarzyna, Juárez-Vela Raúl, Witczak Izabela: Polish adaptation of the Alarm Fatigue Assessment Questionnaire as an element of improving patient safety, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 3, art.1734 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph20031734

2. Sreedevi Aswathy, Majumdar Anindo, Olando Yvonne, Sun Marie Chan, Jennings Catriona, Tibazarwa Kemi, Gray Holly, Zatońska Katarzyna, Rinu PK, Najeeb Shana Shirin: Experiences and beliefs on tobacco use, cessation in India: a qualitative study, Global Heart, 2023, vol. 18, nr 1, art.51 [11 s.], DOI:10.5334/gh.1267

3. Boakye Kwadwo, Bovbjerg Marit, Schuna John, Branscum Adam, Varma Ravi Prasad, Ismail Rosnah, Barbarash Olga, Dominguez Juan, Altuntas Yuksel, Zatońska Katarzyna: Urbanization and physical activity in the global Prospective Urban and Rural Epidemiology study, Scientific Reports, 2023, vol. 13, art.290 [11 s.], DOI:10.1038/s41598-022-26406-5, łączna liczba autorów: 31

4. Zatońska Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Wołyniec Maria, Karczewski Maciej, Szuba Andrzej: Sociodemographic and behavioral factors associated with controlled hypertension after 9 years of observation of a PURE Poland cohort study, Frontiers in Public Health, 2023, vol. 11, art.1167515 [9 s.], DOI:10.3389/fpubh.2023.1167515

5. Dehghan Mahshid, Mente Andrew, Rangarajan Sumathy, Mohan Viswanathan, Swaminathan Sumathi, Avezum Alvaro, Lear Scott A., Rosengren Annika, Poirier Paul, Zatońska Katarzyna: Ultra-processed foods and mortality: analysis from the Prospective Urban and Rural Epidemiology study, American Journal of Clinical Nutrition, 2023, vol. 117, nr 1, s. 55-63, DOI:10.1016/j.ajcnut.2022.10.014, łączna liczba autorów: 31

6. Lopez-Jaramillo Patricio, Gomez-Arbelaez Diego, Martinez-Bello Daniel, Abat Marc Evans M, Alhabib Khalid F, Avezum Álvaro, Barbarash Olga, Chifamba Jephat, Diaz Maria L, Zatońska Katarzyna: Association of the triglyceride glucose index as a measure of insulin resistance with mortality and cardiovascular disease in populations from five continents (PURE study): a prospective cohort study, Lancet Healthy Longevity, 2023, vol. 4, nr 1, e23-e33, DOI:10.1016/s2666-7568(22)00247-1, łączna liczba autorów: 30

7. Psikus Piotr, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Grabowska Barbara, Wojtyła Andrzej, Zatoński Witold, Zatońska Katarzyna: Attitudes towards alcohol consumption and related behaviours among inhabitants of Kępno district in Poland, Journal of Health Inequalities, 2023, vol. 9, nr 1, s. 65-72, DOI:10.5114/jhi.2023.128930

8. Szypowska Alicja, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej, Regulska-Ilow Bożena: Dietary Inflammatory Index (DII)® and metabolic syndrome in the selected population of Polish adults: results of the PURE Poland sub-study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 2, art.1056 [14 s.], DOI:10.3390/ijerph20021056

9. Szypowska Alicja, Regulska-Ilow Bożena, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej: Comparison of intake of food groups based on dietary inflammatory index (DII) and cardiovascular risk factors in the middle-age population of lower silesia: results of the PURE Poland study, Antioxidants, 2023, vol. 12, nr 2, art.285 [18 s.], DOI:10.3390/antiox12020285

10. Różańska Dorota, Kujawa Krzysztof, Szuba Andrzej, Zatońska Katarzyna, Regulska-Ilow Bożena: Dietary patterns and the prevalence of noncommunicable diseases in the PURE Poland study participants, Nutrients, 2023, vol. 15, nr 16, art.3524 [14 s.], DOI:10.3390/nu15163524

Publikacje 2022

 1. Anand Sonia S., Friedrich Matthias G., Lee Douglas S., Awadalla Phillip, Després J. P., Desai Dipika, de Souza Russell J., Dummer Trevor, Szcześniak Dorota, Zatońska Katarzyna: Evaluation of adiposity and cognitive function in adults, JAMA Network Open, 2022, vol. 5, nr 2, art.e2146324 [16 s.], DOI:10.1001/jamanetworkopen.2021.46324, łączna liczba autorów: 20, 20 punktów, IF(13,36)
 2. Basiak-Rasała Alicja, Górna Sara, Wojciechowska Joanna, Kolator Mateusz, Pazdro-Zastawny Katarzyna, Basiak Aleksander, Zatoński Tomasz: Nutritional habits according to age and BMI of 6-17-year-old children from the urban municipality in Poland, Journal of Health Population and Nutrition, 2022, vol. 41, art.17 [11 s.], DOI:10.1186/s41043-022-00296-9, 70 punktów, IF(2,966)
 3. Dalle Céline, Tournayre Jérémy, Mainka Malwina, Basiak-Rasała Alicja, Pétéra Mélanie, Lefèvre-Arbogast Sophie, Dalloux-Chioccioli Jessica, Deschasaux-Tanguy Mélanie, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej: The plasma oxylipin signature provides a deep phenotyping of metabolic syndrome complementary to the clinical criteria, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 19, art.11688 [28 s.], DOI:10.3390/ijms231911688, łączna liczba autorów: 25, 140 punktów, IF(6,208)
 4. Duong MyLinh, Rangarajan Sumathy, Zaman Michele, Nasir Nafiza Mat, Seron Pamela, Yeates Karen, Yusufali Afzalhussein M., Khatib Rasha, Tse Lap Ah, Zatońska Katarzyna: Differences and agreement between two portable hand-held spirometers across diverse community-based populations in the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study, PLOS Global Public Health, 2022, vol. 2, nr 2, art.e0000141 [14 s.], [Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW], DOI:10.1371/journal.pgph.0000141, łączna liczba autorów: 25, 5 punktów
 5. Górna Sara, Pazdro-Zastawny Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Krajewska Joanna, Kolator Mateusz, Łesiuk-Krajewska Agnieszka, Kozłowska-Panek Katarzyna, Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Zatoński Tomasz: Assessment of the elementary school students’ schoolbag weight in the urban environment in Poland: A cross-sectional study carried out as a part of the ‘Lightweight Schoolbag’ and ‘Let’s Get the Kids Moving’ projects, WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 2022, vol. 73, nr 1, s. 121-129, DOI:10.3233/wor-210788, 40 punktów, IF(1,803)
 6. Górna Sara, Pazdro-Zastawny Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Kolator Mateusz, Krajewska Joanna, Zatoński Tomasz: Characteristics of paediatric foot arches according to body mass among primary school students in Wrocław, Poland, BMC Pediatrics, 2022, vol. 22, art.656 [10 s.], DOI:10.1186/s12887-022-03699-z, 100 punktów, IF(2,567)
 7. Janik-Koncewicz Kinga, Basiak-Rasała Alicja, Zatońska Katarzyna, Karczewski Maciej, Zatoński Witold A.: Considerations on mortality in 2020 in Poland in the context of the coronavirus pandemic, Journal of Health Inequalities, 2022, vol. 8, nr 2, s. 98-107, DOI:10.5114/jhi.2022.121031, 100 punktów
 8. Kulińska Janina, Rypicz Łukasz, Zatońska Katarzyna: The impact of effective communication on perceptions of patient safety - a prospective study in selected Polish hospitals, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 15, art.9174 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph19159174, 140 punktów, IF(4,614)
 9. Li Sidong, Lear Scott A., Rangarajan Sumathy, Hu Bo, Yin Lu, Bangdiwala Shrikant I., Alhabib Khalid F., Rosengren Annika, Gupta Rajeev, Basiak-Rasała Alicja: Association of sitting time with mortality and cardiovascular events in high-income, middle-income, and low-income countries, JAMA Cardiology, 2022, vol. 7, nr 8, s. 796-807, DOI:10.1001/jamacardio.2022.1581, łączna liczba autorów: 31, 200 punktów, IF(30,157)
 10. Połtyn-Zaradna Katarzyna, Psikus Piotr, Zatońska Katarzyna: Changes in attitudes toward tobacco smoking and factors associated with quitting in 9-year observation of PURE Poland cohort study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 11, art.6564 [22 s.], DOI:10.3390/ijerph19116564, 140 punktów, IF(4,614)
 11. Regulska-Ilow Bożena, Różańska Dorota, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej: Estimation of vitamin K content and its sources in the diet of the Polish participants of the PURE study, Nutrients, 2022, vol. 14, nr 9, art.1917 [19 s.], DOI:10.3390/nu14091917, 140 punktów, IF(6,706)
 12. Sathish Thirunavukkarasu, Teo Koon K., Britz-McKibbin Philip, Gill Biban, Islam Shofiqul, Pare Guillaume, Rangarajan Sumathy, Duong MyLinh, Lanas Fernando, Zatońska Katarzyna: Variations in risks from smoking between high-income, middle-income, and low-income countries: an analysis of data from 179 000 participants from 63 countries, Lancet Global Health, 2022, vol. 10, nr 2, e216-e226, DOI:10.1016/S2214-109X(21)00509-X, łączna liczba autorów: 37, 200 punktów, IF(38,927)
 13. Szcześniak Dorota, Lenart-Bugla Marta, Misiak Błażej, Zimny Anna, Sąsiadek Marek, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Zatońska Katarzyna, Zatoński Tomasz, Szuba Andrzej, Rymaszewska Joanna: Unraveling the protective effects of cognitive reserve on cognition and brain: a cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 19, art.12228 [12 s.], DOI:10.3390/ijerph191912228, łączna liczba autorów: 12, 140 punktów, IF(4,614)
 14. Święcicka-Klama Agnieszka, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Wołyniec Maria, Szuba Andrzej, Zatońska Katarzyna: Anthropometric indices as long-term predictors of diabetes in impaired fasting glucose metabolism: findings in the PURE study in Poland, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2022, vol. 1375, s. 79-88, [Publikacja w serii wydawnictwa Springer], DOI:10.1007/5584_2021_681, 20 punktów, IF(3,65)
 15. Święcicka-Klama Agnieszka, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Wołyniec Maria, Szuba Andrzej, Zatońska Katarzyna: Cardiovascular risk factors drive impaired fasting glucose to type 2 diabetes: findings after a 9-year follow-up in the PURE study in Poland, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2022, vol. 1375, s. 89-99, [Publikacja w serii wydawnictwa Springer], DOI:10.1007/5584_2021_701, 20 punktów, IF(3,65)
 16. Walli-Attaei Marjan, Rosengren Annika, Rangarajan Sumathy, Breet Yolandi, Abdul-Razak Suraya, Sharief Wadeia Al, Alhabib Khalid F, Avezum Alvaro, Chifamba Jephat, Połtyn-Zaradna Katarzyna: Metabolic, behavioural, and psychosocial risk factors and cardiovascular disease in women compared with men in 21 high-income, middle-income, and low-income countries: an analysis of the PURE study, Lancet, 2022, vol. 400, nr 10355, s. 811-821, DOI:10.1016/S0140-6736(22)01441-6, łączna liczba autorów: 33, 200 punktów, IF(202,731)
 17. Zatońska Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Laskowski Michał, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Nowakowski Jonatan, Pazdro-Zastawny Katarzyna, Zatoński Tomasz: Population Cohort Study of Wroclaw Citizens (PICTURE) - study protocol, Journal of Health Inequalities, 2022, vol. 8, nr 1, s. 37-43, DOI:10.5114/jhi.2022.115930, 100 punktów
 18. Zatońska Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Kinastowski Krystian, Szuba Andrzej: Sleep duration and bedtime in the PURE Poland cohort study and the link with noncommunicable diseases, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 9, nr 1, art.403 [11 s.], DOI:10.3390/ijerph19010403, 140 punktów, IF(4,614)
 19. Zatoński Tomasz, Pazdro-Zastawny Katarzyna, Kolator Mateusz, Krajewska Joanna, Basiak-Rasała Alicja, Górna Sara, Zatoński Michał: A study on health and the association between overweight/obesity and otorhinolaryngological diseases in 6- to 17-year-old children from Wrocław, Poland, Archives of Medical Science, 2022, vol. 18, nr 2, s. 413-421, DOI:10.5114/aoms.2020.97285, 100 punktów, IF(3,707)
 20. Basiak-Rasała Alicja, Połtyn-Zaradna Katarzyna, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Nowakowski Jonatan, Zatońska Katarzyna, Zatoński Tomasz: Subiektywna ocena zmiany stylu życia w trakcie pandemii COVID-19 w populacji dzieci urodzonych w latach 2005-2012 oraz ich opiekunów - doniesienia wstępne, W: XV Kardiologia Prewencyjna. Kraków, 18-19 Listopada 2022. Program konferencji 2022, 76 poz.P02
 21. Połtyn-Zaradna Katarzyna, Basiak-Rasała Alicja, Czapor-Irzabek Hanna, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Gaweł-Dąbrowska Dagmara, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Nowakowski Jonatan, Zatońska Katarzyna, Zatoński Tomasz: Stężenie kotyniny we krwi jako biomarker weryfikacji statusu palenia tytoniu w populacji dzieci i dorosłych mieszkańców Wrocławia - doniesienie wstępne, W: XV Kardiologia Prewencyjna. Kraków, 18-19 Listopada 2022. Program konferencji 2022, 96 poz.P22