Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej


Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Kontakt:

tel.: 71 784 12 12
faks: 71 784-00-57
e-mail: wl-43.1@umw.edu.pl
e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl


Lokalizacja:

ul. T. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej jest samodzielną jednostką w ramach struktur Katedry Patologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W części ogólnej jednostki prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz diagnostyczna. Działalność dydaktyczna prowadzona jest dla studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy rezydentów realizujących program specjalizacji z Patomorfologii. Jednostka prowadzi również działalność usługową w zakresie diagnostyki histopatologicznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz placówek i ośrodków klinicznych z Dolnego Śląska.

W części doświadczalnej jednostki znajdują się specjalistyczne pracownie naukowo-badawcze gdzie realizowane są badania naukowe z zakresu biologii molekularnej i immunopatologii komórek i tkanek. Aktywność naukowo-badawcza prowadzona jest w ramach projektów statutowych uczelni oraz grantów naukowo-badawczych własnych oraz realizowanych przy współpracy z ośrodkami wrocławskimi, krajowymi i zagranicznymi. Aktywność naukowo-badawcza wspierana jest przez studentów uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia w ramach Studenckiego Koła Naukowego Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. W zakładzie realizowany jest program studiów doktoranckich, a jego uczestnicy wspierają działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą jednostki.


 

Konferencja Naukowa

Konferencja: "PORT for Health ONCOLOGY"

W dniach 28-30 września w SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII odbędzie się konferencja naukowa "PORT for Health ONCOLOGY" 

PORT for Health ONCOLOGY
28-30 września, konferencja PORT for Health, ONCOLOGY.

Na konferencji onkologicznej prelegenci podzielą się informacjami na temat biologii nowotworów, nowych biomarkerów w diagnostyce onkologicznej oraz immunoterapii i terapiach precyzyjnych. Wśród prelegentów wykład wygłosi kierownik naszego zakład Pan Prof. Piotr Ziółkowski.

Informacje:

PORT for Health - Home

Zapraszamy!


 

Konferencja: Gliwickie Spotkania Naukowe, Gliwice, 18-19.11.2022

XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W dniach 18-19 listopada tego roku odbędzie się XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe (Gliwice Scientific Meetings 2022). Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 w Gliwicach.

 

Konferencja jest organizowana od 1997 roku i zyskała już sobie ugruntowane uznanie nie tylko rodzimych ale i zagranicznych naukowców. Obecnie organizatorami są trzy podmioty:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (SWBR)
 • Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

Tematyka konferencji ogniskuje się wokół badań nad rakiem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i komórkowej, biotechnologii, chemii i bioinformatyki.

W tym roku planowane są trzy sesje naukowe z udziałem znanych naukowców polskich i zagranicznych oraz sesja poświęcona upamiętnieniu Profesora Mieczysława Chorążego (1925- 2021). Tradycyjnie, odbędzie się także sesja plakatowa, w której zostanie przyznana nagroda SWBR za najlepszą prezentację plakatu.

Informacje:

http://gsn.io.gliwice.pl

Zapraszamy !!!


 

Konferencja: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii organizowany przez Zarząd Główny PTP odbędzie się w Poznaniu w dniach 13-15 października.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji:

ZJAZD PTP 2022 – POZNAŃ (zjazd-polpat.pl)

Zapraszamy !!!


 

Wykład: Zapraszamy na cykl wykładów organizowany przez współpracująca z naszą jednostką Katedrę Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katedra Farmakologii gości zespół pracowników naukowych z Uniwersytetu w Padwie, Włochy. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Panią dr hab. Aleksandrę Pawlak.

Kontakt: aleksandra.pawlak@upwr.edu.pl

Dodatkowe informacje:

https://wmw.upwr.edu.pl/ogloszenia/zaproszenie-na-otwarte-wyklady-115.h…

Zapraszamy!!!


 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl 

             wl-43.1@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3036-2611

Sekretariat

Dorota Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl

            wl-43.1@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr n. med. Wojciech Rzeszutko

tel.: +48 71 784 12 22

e-mail: wojciech.rzeszutko@umw.edu.pl

ORCID: 

Starszy wykładowca

dr n. med. Zdzisław Woźniak

tel.: +48 71 784 12 19

e-mail: zdzislaw.wozniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6735-8494

Adiunkt

dr hab. n. med. Beata Osiecka

tel.: 71 784 12 40

e-mail: beata.osiecka@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9725-379X

Adiunkt dydaktyczny (ED)

dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

tel.: +48 71 784 12 25

e-mail: kamila.dus-szachniewicz@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9005-9695

Adiunkt dydaktyczny (PL)

dr n. med. Marta Woźniak

tel.: +48 71 784 12 40

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7978-6330

Asystent

dr n. biol.  Piotr Kupczyk

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: piotr.kupczyk@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1264-7050

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Barbara Adamczyk

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: barbara.adamczyk@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Magdalena Banaś

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: magdalena.banas@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dorota Korzeniewska

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: dorota.korzeniewska@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Małgorzata Kubicka

tel.: +48 71 784 15 44

e-mail: malgorzata.kubicka@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Renata Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: renata.kwiatek@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Magdalena Szarugiewicz

tel. +48 71 784 12 17

e-mail: magdalena.szarugiewicz@umw.edu.pl

Pracownik laboratoryjny

Barbara Grycz-Żubrowska

tel.: +48 71 784 12 30

e-mail: barbara.grycz-zubrowska@umw.edu.pl

Pracownik prosektorium

Robert Plesiński

tel.: +48 71 784 12 29

e-mail: robert.plesinski@umw.edu.pl

Pracownik prosektorium

Mariusz Krawiec

tel.: 71 784 12 29

e-mail: mariusz.krawiec@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0486-1428

 

mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9904-1181

 

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8741-377X

Rezydenci

lek. Krzysztof Zduniak

tel.: +48 71 784 12 19

e-mail: krzysztof.zduniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4652-4478

 

lek. Tomasz Ścięgosz

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: tomasz.sciegosz@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6657-4432

 

lek. Michał Minecki

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: michal.minecki@umw.edu.pl

ORCID:


Prosektorium

To część jednostki, w której prowadzone są sekcje zwłok. Prosektorium dysponuje dwoma salami sekcyjnymi, tzw. prostokątną oraz okrągłą z audytorium na potrzeby dydaktyczne. W skład prosektorium wchodzi chłodnia, kaplica oraz zaplecze techniczne.


Pracownia Histopatologii

To część jednostki, która obejmuje laboratoria, w których materiał tkankowy oraz cytologiczny poddawany jest kolejnym procedurom histopatologicznym: odwadnianie, zatapianie w bloczki parafinowe i przygotowanie preparatów histologicznych. Pracownia wyposażona jest w automatyczne procesory tkankowe, barwiarki, stanowiska z manualnymi i automatycznymi mikrotomami, mikrotomem z kriostatem, komorą laminarną i dygestorium, mikroskopy świetlne oraz skaner histologiczny.

Opiekun:

mgr Renata Kwiatek


Pracownia Immunohistochemii

To część jednostki, w której przygotowywane są preparaty histologiczne na potrzeby detekcji analizowanych markerów wykorzystujących techniki histologiczne i immunohistochemii. Pracownia wyposażona jest w urządzenia typu Autostainer Link, czyli zestaw urządzeń umożliwiający automatyczną obróbkę i przygotowanie preparatów histopatologicznych. Ponadto, w pracowni przygotowywany jest materiał komórkowy oraz tkankowy z bloczków parafinowych i mrożonych na potrzeby immunocytochemii, immunohistochemii, immunofluorescencji oraz hybrydyzacji in situ. Pracownia wyposażona jest w manualny i automatyczny mikrotom, mikroskop świetlny, stanowisko laboratoryjne wraz z dygestorium.

Opiekun: mgr Małgorzata Kubicka


Pracownia Terapii Fotodynamicznej

To część jednostki, która prowadzi działalność naukową w zakresie wykorzystania terapii fotodynamicznej w chorobach człowieka. Pracownia prowadzi szereg badań naukowych z wykorzystaniem materiału klinicznego oraz badań doświadczalnych z wykorzystaniem modeli in vitro oraz in vivo. Pracownia dysponuje nowoczesnymi laserami diodowymi.

Opiekun: Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Pracownia Hodowli Komórkowych

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu i składa się z dwóch niezależnych laboratoriów. Laboratoria wyposażone są w stanowiska laboratoryjne, komory laminarne oraz inkubatory do hodowli komórek w warunkach normoksji i hipoksji. W pracowniach prowadzi się standardowe hodowle 2D, kokultury 3D oraz hodowle w formie sferoidów i organoidów. W pracowniach wykonuje się szereg testów in vitro, które pozwalają na analizę rożnych parametrów komórkowych jak proliferacja, różnicowanie, apoptoza, cykl komórkowy itp. Pracownia hodowli komórkowych wyposażona jest w stanowisko ze świetlnym mikroskopem odwróconym wraz z kamerą i oprogramowaniem, które umożliwiają przyżyciową wizualizację prowadzonych hodowli wraz z analizą obrazu.

Opiekun:

 • dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz (Laboratorium Hodowli Komórkowych I)
 • dr n. med. Marta Woźniak (Laboratorium Hodowli Komórkowych II)

Pracownia Pierwotnych Hodowli Komórkowych i Immunopatologii Tkankowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. W ramach pracowni podejmowane są działania mające na celu wyprowadzanie i inicjowanie pierwotnych hodowli komórkowych pochodzących z materiału komórkowego i tkankowego. Ponadto, w pracowni przygotowuje się i zabezpiecza materiał na potrzeby analiz ekspresji kwasów nukleinowych i białek z wykorzystaniem technik jak real-time PCR, Western-blot, cytometria przepływowa, spektroskopia mas i inne. Pracownia wyposażona jest w stanowisko pracy, komorę laminarną, inkubator tkankowy, manualne i automatyczne homogenizatory tkankowe, zamrażarki z temperaturą do -24oC, zamrażarki nieskotemperaturowe z temperaturą do - 80oC oraz stanowiska do biobankowania komórek i tkanek. Pracownia dysponuje kolekcją pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Bioobrazowania

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w mikroskop fluorescencyjny (BX43, Olympus) z zestawem filtrów do wzbudzania popularnych barwników fluorescencyjnych jak DAPI (405nm), FITC (488 nm) i Texas Red (594 nm). Mikroskop wyposażony jest w kamerę (DP74, Olympus) i zestaw komputerowy z oprogramowaniem do analizy obrazu (CellsSense, Olympus). Dzięki zewnętrznej współpracy, pracownia wykonuje również obrazowanie komórek i tkanek z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej oraz tkankowej mikrodysekcji laserowej. Pracujemy na materiale bloczków parafinowych i mikromacierzy tkankowych jak również na skrawkach mrożonych z techniką typu free-floating. Ponadto, jakościowe i ilościowe analizy obrazów histologicznych, immunohistochemicznych i immunofluorescencyjnych prowadzone są z wykorzystaniem darmowych narzędzi do analiz obrazów biomedycznych jak ImageJ, Qpath, Cellprofiler i innych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Biologii Molekularnej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej i naukowo-badawczej zakładu. Pracownia wykonuje analizy ekspresji wybranych genów i białek na materiale komórkowym i tkanek (izolacje RNA/DNA/Białka). Przy współpracy z ośrodkami zewnętrznymi prowadzona jest również analiza transkryptosomu z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz proteomicznych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas (MS). Na wyposażenie pracowni składają się stanowisko laboratoryjne, komora laminarna, wagi laboratoryjne, mikroskop świetlny wraz z oprogramowaniem, termocykler, drobny sprzęt laboratoryjny i aparaty do elektrotransferu kwasów nukleinowych i białek, Nanodrop, aparat do ekspresji genów techniką real-time PCR (LightCycler II, Roche).

Opiekun:

dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz oraz dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Cytometrii Przepływowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w dwa cytometry przepływowe: CytoFLEX V2-B2-R2 z trzema laserami 405 nm, 488 nm oraz 638 oraz BD FACS Calibur z dwoma laserami 488 nm i 635 nm umożliwiającymi detekcję przeciwciał koniugowanych z fluorochromami 530 nm (FITC), 585 nm (PE/PI), 661 nm (APC), >650-670 nm (PerCP). Pracownia wykonuje podstawowe testy jak apoptoza lub fenotypowanie komórkowe.

Opiekun:

dr n. med. Marta Woźniak oraz lek. med. Krzysztof Zduniak


 


Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej prowadzi aktywność naukowo-badawczą koordynowaną przez pracowników naukowych jednostki w ramach działalności statutowej, grantów naukowych i współprac z innymi ośrodkami z kraju i zagranicy. Aktywność naukowo-badawcza jednostki wspierana jest przez uczestników programu studiów doktoranckich, studentów koła naukowego oraz lekarzy uczestniczących w programie specjalizacji z zakresu Patomorfologii. Badania naukowe prowadzone w jednostce skupiają się na biologii molekularnej komórek i tkanek oraz immunologii z naciskiem na mechanizmy patologiczne oraz molekularne chorób człowieka. Jednostka prowadzi badania naukowe, w których wykorzystywane są modele in vitro (ludzkie unieśmiertelnione linie komórkowe oraz komórki pierwotne) oraz in vivo (modele zwierzęce). W obszarze naukowym prowadzimy również działania z zakresu medycyny translacyjnej oraz terapii eksperymentalnych skupiając się na ocenie efektywności terapii fotodynamicznej i immunoterapii w chorobach prozapalnych oraz nowotworowych człowieka. Efektem działalności naukowej są granty, publikacje oraz wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także zgłoszenia patentowe.

 


Tematyka badawcza:

 • Terapia fotodynamiczna w chorobach prozapalnych i nowotworowych człowieka
 • Immunoterapia w onkologii doświadczalnej
 • Rola receptorów kannabinoidowych i opioidowych w homeostazie i chorobach prozapalnych skóry

Publikacje:


Granty naukowe:

- NCN:

 • Grant: Wykorzystanie nośników liposomowych oraz inhibitorów metaloproteinaz do zwiększenia efektu działania terapii fotodynamicznej z zastosowaniem kwasu aminolewulinowego; umowa nr: NCN N40101532/0251; realizacja: 2007-2010; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium: Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi – umowa nr: NCN DEC-2015/19/N/NZ5/00001; realizacja: 2016-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium Bis 1: Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy – umowa nr.: NCN UMO-201935/O?NZ4/01463; realizacja: 2020-2024; udział: kierownictwo projektu.
 • Opus: Rola wybranych białek regulatorowych w odpowiedzi komórki nowotworowej na terapię fotodynamiczną – umowa nr.: NCN NN401196539; realizacja: 2010-2014; udział: kierownictwo projektu
 • Opus: Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych. - umowa nr.: UMO-2017/27/B/ST7/01255; realizacja: 2019-2021; udział: współrealizacja projektu z Katedrą Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska.
 • Opus: Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej; umowa: 2014/14/E/NZ6/00365; realizacja: 2015-2021; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.
 • Opus: Analiza skuteczności immunoterapii glejaka z wykorzystaniem limfocytów T gamma-delta; umowa: 2019/35/B/NZ6/03748; realizacja: 2019-2024; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

- NCBiR:

 • Grant NCBiR: Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej; umowa: ???; realizacja: 2011-2015; udział: kierownictwo projektu
 • LIDER: Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii; umowa: NCBiR DZP/PBS3/2297/2014; realizacja: 2014-2018; udział: kierownictwo w badaniach podstawowych, główny wykonawca projektu.
 • LIDER: Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków; umowa: NCBiR LIDER/2015; realizacja: 2015-2017; udział: kierownictwo projektu; strona www: Uniwersytet Medyczny (umw.edu.pl)
 • TANGO: The use of an innovative in the glycoconjugate targeted treatment of oncological and autoimmune diseases; umowa nr: TANGO3/426098/NCBR/2019; realizacja: 2018-2022; udział: kierownictwo projektu.

- ABM:

 • Grant ABM (Medical Research Agency): Application of Convalescent Plasma in the Treatment of SARS CoV-2 Disease (COVID-19) With Evaluation of Therapy Effectiveness (EPIC-19); umowa nr: ABM.A210.20.002; realizacja: 2020-2022; udział: wykonawca w projekcie wieloośrodkowym.

- MNiSW:

 • Diamentowy Grant: Zastosowanie talidomidu w terapii fotodynamicznej celem zwiększenia efektu przeciwnowotworowego; umowa: MNiSW 0151/DIA/2015/44; realizacja: 2015-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Diamentowy Grant: Transdermal therapeutic electrostimulation in pain management; umowa: MNiSW DI2016010546; realizacja: 2017-2020; udział: kierownictwo projektu.

Patenty:

 • Tytuł: Przeciwciało posiadające powinowactwo do nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej oraz tkanki nowotworowej wywodzącej się z tych tkanek oraz jego zastosowania.; Autorzy: Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej; Num. pat./Num. zgłosz.: WO2015099548-A1/PL406694; Data: 27.12.2013r.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Przeciwciało monoklonalne o podwójnej swoistości, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.; Autorzy: Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Piotr Ziółkowski, Jerzy Szkudlarek, Andrzej Gamian; Num. pat./Num. zgłosz.: WIPO ST 10/C PL414504/PK2744AW; Data: 27.10.2015, Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Zastosowanie in vitro przeciwciała rozpoznającego antygen bakteryjny. Autorzy: Kowal-Korzeniowska Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej.; Num. pat./ Num. zgłosz.: P.406694/PAT. 231667; Data: 29.03.2019/WUP 3/2019.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego.; Autorzy: Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Krzysztof Zduniak, Kinga Walaszek, Sławomir Drobczyńsk; Num. pat./Num. zgłosz.: PL237087B1/PL423266A; Data: 06.05.2019; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Kompaktowa komora pomiarowa kompatybilna z układem szczypiec optycznych w warunkach kontrolowanego stężenia tlenu., Autorzy: Marta Woźniak, Marcin Bacia, Kamila Duś-Szachniewicz.; Num. Pat./Num. zgłosz.: PL424002A1; Data: 01.07.2019; Właścicel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego, Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Kumar Agrawal; Num.pat./Num. zgłosz.: Pat.228476; Data: 2017-11-20; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunktury.; Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący, sposób generowania impulsów elektrostymulujących, system do elektrostymulacji transdermalnej i zastosowanie systemu do terapii bólu.; Auturzy: Siddarth Agrawal,Preeti Agrawal, Bartłomiej Bartoszewicz, Piotr Pruchnicki, Mateusz Szmit, Anil Kumar Agrawal, Waldemar Goździk, Jerzy Rudnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431427; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego.; Auturzy: Siddarth Agrawal, Piotr Pruchnicki, Matylda Nowak, Anil Kumar Agrawal, Jerzy Rudnicki, Waldemar Goździk, Mateusz Szmit.; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431878; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunkturowych. Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy oraz sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.
 • Tytuł: Koniugat metotreksatu i glukozy do zastosowania w zapobieganiu lub leczeniu chorób autoimmunologicznych.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438135; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.

Współpraca:

- Krajowa:

 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu: Laboratorium Bioobrazowania.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Uniwersytet Wrocławski: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa.
 • Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Gliwice.
 • Politechnika Śląska, Wydział Biotechnologii; Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Collegium Medicum, Instytutu Nauk Medycznych, Rzeszów.

- Zagraniczna:

 • University of Cincinnati Medical Center, College of Pharmacy, OH, USA.
 • The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
 • Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA.
 • Harvard Medical School, Boston, USA.
 • Max Planck Institute of Biochemistry (Lab. Of Proteomics and Signal Transduction), 82152 Martinsried, Germany.
 • Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, Hungary.

 

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów polskojęzycznych (PL) i anglojęzycznych (ED) na kierunku lekarskim.


- Informacje:

 • Aktualności:

 • Regulamin:


- Zajęcia:

 • Wykłady:

          - Plan i tematy wykładów:
          - Sylabusy:
 • Ćwiczenia:

          - Plan i tematy wykładów:
          - Sylabusy:

- Koordynator kursu:

Kurs z przedmiotu Patomorfologia koordynuje:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

Kontakt:

e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl lub patologia.ogolna@umw.edu.pl

Tel. 71 784 12 12 - sekretariat zakładu

- Adiunkt dydaktyczny studentów polskojęzycznych (PL)

dr n. med. Marta Woźniak

Kontakt:

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl lub patologia.ogolna@umw.edu.pl


- Informacje dodatkowe z Patomorfologii:


 

- Infrastruktura dydaktyczna:

Biblioteka

To część jednostki, w której znajdują się zbiory i archiwa związane z funkcjonowaniem jednostki od momentu jej powstania. Ponadto, w bibliotece odbywają się warsztaty edukacyjne, a także ćwiczenia dydaktyczne.

Sala wykładowa

To część jednostki, w której prowadzone są wykłady i ćwiczenia oraz wykłady okolicznościowe.

Sale ćwiczeń

Jednostka dysponuje salami ćwiczeniowymi wyposażonymi w stanowiska z ekranami i mikroskopami świetlnymi. 

Informacje

Jednostka uczestniczy w programie studiów doktoranckich, których członkami są absolwenci uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia. Pracownicy jednostki uczestniczą w interdyscyplinarnych programach studiów doktoranckich jako promotorzy i promotorzy pomocniczy.


Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0486-1428

Promotor pomocniczy: dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

Tematyka badań: 

 

mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9904-1181

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy

Doktorant prowadzi badania nad metabolizmem glukozy oraz wykorzystaniem transportera glukozy GLUT1 jako potencjalny cel terapeutyczny w innowacyjnej strategii leczenia łuszczycy i innych hiperproliferacyjnych chorób skóry. W niniejszym projekcie, po raz pierwszy zostanie oceniona skuteczność nowego fotouczulacza – cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) - w leczeniu łuszczycy. Oczekuje się, że przyłączenie glukozy do rdzenia pochodnej porfiryny pozwala na zwiększenie selektywności, biodostępności oraz akumulacji związku przez komórki hiperproliferujące.

Projekt składa się z trzech faz:

 • Synteza stabilnej, mniej toksycznej i wysoce selektywnej cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) w porównaniu do nieskoniugowanego fotouczulacza.
 • Ocena cytotoksyczności, działania przeciwzapalnego oraz wychwytu koniugatu glukozy w celu ewaluacji ich preferencyjnej akumulacji w nadmiernie proliferujących keratynocytach łuszczycowych in vitro.
 • Weryfikacja skuteczności i bezpieczeństwa nowego fotouczulacza w terapii fotodynamicznej na mysim modelu łuszczycy wraz z wykonaniem badania mechanizmu działania koniugatu poprzez ocenę stanu zapalnego skóry w odpowiedzi na leczenie.

Oczekuje się, że wyniki projektu umożliwią oszacowanie bezpieczeństwa i skuteczność zaproponowanej metody leczenia, wskażą mechanizmy odpowiedzialne za selektywny transport koniugatów fotouczulaczy do komórek oraz zaproponują nowatorską strategię leczenia łuszczycy z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8741-377X

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

Doktorantka zajmuje się oceną aktywności fototoksycznej naturalnych substancji oraz ich pochodnych i ich działania przeciwnowotworowego. Jej badania obejmują ocenę działania cytotoksycznego wybranych fitoterapeutyków, mających cytotoksyczne działanie w połączeniu z terapią fotodynamiczną. Badania są prowadzone na liniach komórek nowotworowych. 

 


Studenckie Koło Naukowe Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

To przedsięwzięcie koordynowane przez pracowników naukowych Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, które umożliwia studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizację własnych pomysłów naukowych oraz udział w projektach/granatach realizowanych przez jednostkę. Ponadto, jesteśmy otwarci na współpracę ze studentami innych wrocławskich uczelni o profilu biologicznym, biotechnologicznym, bioinformatycznym i weterynaryjnym, którzy w ramach aktywności koła naukowego pragną zrealizować prace licencjackie, magisterskie lub inne projekty naukowo-badawcze. Projekty naukowe realizowane w jednostce dotyczą obszarów naukowych z zakresu biologii komórek i tkanek, biologii molekularnej, immunologii oraz mechanizmów patologicznych chorób człowieka. Członkowie koła będą mieli możliwość nauki organizacji pracy podczas badań klinicznych, udziału w opracowaniu i przedstawianiu prac naukowych, pracy przy badaniach molekularnych, histopatologicznych i cytoonkologicznych oraz udział w sekcjach patomorfologicznych. W ramach koła naukowego prowadzone są również seminaria oraz wykłady przez pracowników jednostki oraz innych naukowców z kraju i zagranicy.

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej składa się z dwóch sekcji:

 • Patologii Ogólnej - kierowana do studentów kierunku lekarskiego, którzy planują specjalizację z Patomorfologii (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak)

 • Patologii Doświadczalnej - kierowana do studentów pozostałych kierunków, którzy zamierzają realizować i prowadzić aktywność naukowo-badawczą (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak lub dr n. biol. Piotr Kupczyk).

Koordynator SKN:

dr. n. med. Marta Woźniak

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

Przewodniczący SKN:

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

Wiceprzewodniczący SKN:

mgr Sebastian Makuch

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

Kontakt:

Informację o działalności i chęć udziału w SKN proszę zgłaszać koordynatorowi koła dr n. med. Marcie Woźniak.

 

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

                                                                 ZAPRASZAMY !!!