Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej


Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Kontakt:

tel.: 71 784 12 12
faks: 71 784-00-57
e-mail: wl-43.1@umw.edu.pl
e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl


Lokalizacja:

ul. T. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej jest samodzielną jednostką w ramach struktur Katedry Patologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W części ogólnej jednostki prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz diagnostyczna. Działalność dydaktyczna prowadzona jest dla studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy rezydentów realizujących program specjalizacji z Patomorfologii. Jednostka prowadzi również działalność usługową w zakresie diagnostyki histopatologicznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz placówek i ośrodków klinicznych z Dolnego Śląska.

W części doświadczalnej jednostki znajdują się specjalistyczne pracownie naukowo-badawcze gdzie realizowane są badania naukowe z zakresu biologii molekularnej i immunopatologii komórek i tkanek. Aktywność naukowo-badawcza prowadzona jest w ramach projektów statutowych uczelni oraz grantów naukowo-badawczych własnych oraz realizowanych przy współpracy z ośrodkami wrocławskimi, krajowymi i zagranicznymi. Aktywność naukowo-badawcza wspierana jest przez studentów uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia w ramach Studenckiego Koła Naukowego Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. W zakładzie realizowany jest program studiów doktoranckich, a jego uczestnicy wspierają działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą jednostki.


 

Konferencja:

11 Sympozium "Współczesna Myśli Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych"

www: https://sympozjumkib.opx.pl/


 

Konferencja: Gliwickie Spotkania Naukowe, Gliwice, 18-19.11.2022

XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W dniach 18-19 listopada tego roku odbędzie się XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe (Gliwice Scientific Meetings 2022). Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 w Gliwicach.

 

Konferencja jest organizowana od 1997 roku i zyskała już sobie ugruntowane uznanie nie tylko rodzimych ale i zagranicznych naukowców. Obecnie organizatorami są trzy podmioty:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (SWBR)
 • Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

Tematyka konferencji ogniskuje się wokół badań nad rakiem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i komórkowej, biotechnologii, chemii i bioinformatyki.

W tym roku planowane są trzy sesje naukowe z udziałem znanych naukowców polskich i zagranicznych oraz sesja poświęcona upamiętnieniu Profesora Mieczysława Chorążego (1925- 2021). Tradycyjnie, odbędzie się także sesja plakatowa, w której zostanie przyznana nagroda SWBR za najlepszą prezentację plakatu.

Informacje:

http://gsn.io.gliwice.pl

Zapraszamy !!!


 

Konferencja Naukowa

Konferencja: "PORT for Health ONCOLOGY"

W dniach 28-30 września w SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII odbędzie się konferencja naukowa "PORT for Health ONCOLOGY" 

PORT for Health ONCOLOGY
28-30 września, konferencja PORT for Health, ONCOLOGY.

Na konferencji onkologicznej prelegenci podzielą się informacjami na temat biologii nowotworów, nowych biomarkerów w diagnostyce onkologicznej oraz immunoterapii i terapiach precyzyjnych. Wśród prelegentów wykład wygłosi kierownik naszego zakład Pan Prof. Piotr Ziółkowski.

Informacje:

PORT for Health - Home

Zapraszamy!


 

Konferencja: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii organizowany przez Zarząd Główny PTP odbędzie się w Poznaniu w dniach 13-15 października.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji:

ZJAZD PTP 2022 – POZNAŃ (zjazd-polpat.pl)

Zapraszamy !!!


 

Wykład: Zapraszamy na cykl wykładów organizowany przez współpracująca z naszą jednostką Katedrę Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katedra Farmakologii gości zespół pracowników naukowych z Uniwersytetu w Padwie, Włochy. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Panią dr hab. Aleksandrę Pawlak.

Kontakt: aleksandra.pawlak@upwr.edu.pl

Dodatkowe informacje:

https://wmw.upwr.edu.pl/ogloszenia/zaproszenie-na-otwarte-wyklady-115.h…

Zapraszamy!!!


 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl 

             wl-43.1@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3036-2611

Sekretariat

Dorota Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl

            wl-43.1@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr n. med. Wojciech Rzeszutko

tel.: +48 71 784 12 22

e-mail: wojciech.rzeszutko@umw.edu.pl

ORCID: 

Starszy wykładowca

dr n. med. Zdzisław Woźniak

tel.: +48 71 784 12 19

e-mail: zdzislaw.wozniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6735-8494

Adiunkt

dr hab. n. med. Beata Osiecka

tel.: 71 784 12 40

e-mail: beata.osiecka@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9725-379X

Adiunkt dydaktyczny (ED)

dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

tel.: +48 71 784 12 25

e-mail: kamila.dus-szachniewicz@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9005-9695

Adiunkt dydaktyczny (PL)

dr n. med. Marta Woźniak

tel.: +48 71 784 12 40

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7978-6330

Asystent

dr n. biol.  Piotr Kupczyk

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: piotr.kupczyk@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1264-7050

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Barbara Adamczyk

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: barbara.adamczyk@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Magdalena Banaś

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: magdalena.banas@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dorota Korzeniewska

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: dorota.korzeniewska@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Małgorzata Kubicka

tel.: +48 71 784 15 44

e-mail: malgorzata.kubicka@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Renata Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: renata.kwiatek@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Magdalena Szarugiewicz

tel. +48 71 784 12 17

e-mail: magdalena.szarugiewicz@umw.edu.pl

Pracownik laboratoryjny

Barbara Grycz-Żubrowska

tel.: +48 71 784 12 30

e-mail: barbara.grycz-zubrowska@umw.edu.pl

Pracownik prosektorium

Robert Plesiński

tel.: +48 71 784 12 29

e-mail: robert.plesinski@umw.edu.pl

Pracownik prosektorium

Mariusz Krawiec

tel.: 71 784 12 29

e-mail: mariusz.krawiec@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0486-1428

 

mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9904-1181

 

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8741-377X

Rezydenci

lek. Krzysztof Zduniak

tel.: +48 71 784 12 19

e-mail: krzysztof.zduniak@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4652-4478

 

lek. Tomasz Ścięgosz

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: tomasz.sciegosz@umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6657-4432

 

lek. Michał Minecki

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: michal.minecki@umw.edu.pl

ORCID:


Prosektorium

To część jednostki, w której prowadzone są sekcje zwłok. Prosektorium dysponuje dwoma salami sekcyjnymi, tzw. prostokątną oraz okrągłą z audytorium na potrzeby dydaktyczne. W skład prosektorium wchodzi chłodnia, kaplica oraz zaplecze techniczne.


Pracownia Histopatologii

To część jednostki, która obejmuje laboratoria, w których materiał tkankowy oraz cytologiczny poddawany jest kolejnym procedurom histopatologicznym: odwadnianie, zatapianie w bloczki parafinowe i przygotowanie preparatów histologicznych. Pracownia wyposażona jest w automatyczne procesory tkankowe, barwiarki, stanowiska z manualnymi i automatycznymi mikrotomami, mikrotomem z kriostatem, komorą laminarną i dygestorium, mikroskopy świetlne oraz skaner histologiczny.

Opiekun:

mgr Renata Kwiatek


Pracownia Immunohistochemii

To część jednostki, w której przygotowywane są preparaty histologiczne na potrzeby detekcji analizowanych markerów wykorzystujących techniki histologiczne i immunohistochemii. Pracownia wyposażona jest w urządzenia typu Autostainer Link, czyli zestaw urządzeń umożliwiający automatyczną obróbkę i przygotowanie preparatów histopatologicznych. Ponadto, w pracowni przygotowywany jest materiał komórkowy oraz tkankowy z bloczków parafinowych i mrożonych na potrzeby immunocytochemii, immunohistochemii, immunofluorescencji oraz hybrydyzacji in situ. Pracownia wyposażona jest w manualny i automatyczny mikrotom, mikroskop świetlny, stanowisko laboratoryjne wraz z dygestorium.

Opiekun:

mgr Małgorzata Kubicka


Pracownia Terapii Fotodynamicznej

To część jednostki, która prowadzi działalność naukową w zakresie wykorzystania terapii fotodynamicznej w chorobach człowieka. Pracownia prowadzi szereg badań naukowych z wykorzystaniem materiału klinicznego oraz badań doświadczalnych z wykorzystaniem modeli in vitro oraz in vivo. Pracownia dysponuje nowoczesnymi laserami diodowymi.

Opiekun:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Pracownia Hodowli Komórkowych

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu i składa się z dwóch niezależnych laboratoriów. Laboratoria wyposażone są w stanowiska laboratoryjne, komory laminarne oraz inkubatory do hodowli komórek w warunkach normoksji i hipoksji. W pracowniach prowadzi się standardowe hodowle 2D, kokultury 3D oraz hodowle w formie sferoidów i organoidów. W pracowniach wykonuje się szereg testów in vitro, które pozwalają na analizę rożnych parametrów komórkowych jak proliferacja, różnicowanie, apoptoza, cykl komórkowy itp. Pracownia hodowli komórkowych wyposażona jest w stanowisko ze świetlnym mikroskopem odwróconym wraz z kamerą i oprogramowaniem, które umożliwiają przyżyciową wizualizację prowadzonych hodowli wraz z analizą obrazu.

Opiekun:

 • dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz (Laboratorium Hodowli Komórkowych I)
 • dr n. med. Marta Woźniak (Laboratorium Hodowli Komórkowych II)

Pracownia Pierwotnych Hodowli Komórkowych i Immunopatologii Tkankowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. W ramach pracowni podejmowane są działania mające na celu wyprowadzanie i inicjowanie pierwotnych hodowli komórkowych pochodzących z materiału komórkowego i tkankowego. Ponadto, w pracowni przygotowuje się i zabezpiecza materiał na potrzeby analiz ekspresji kwasów nukleinowych i białek z wykorzystaniem technik jak real-time PCR, Western-blot, cytometria przepływowa, spektroskopia mas i inne. Pracownia wyposażona jest w stanowisko pracy, komorę laminarną, inkubator tkankowy, manualne i automatyczne homogenizatory tkankowe, zamrażarki z temperaturą do -24oC, zamrażarki nieskotemperaturowe z temperaturą do - 80oC oraz stanowiska do biobankowania komórek i tkanek. Pracownia dysponuje kolekcją pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Bioobrazowania

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w mikroskop fluorescencyjny (BX43, Olympus) z zestawem filtrów do wzbudzania popularnych barwników fluorescencyjnych jak DAPI (405nm), FITC (488 nm) i Texas Red (594 nm). Mikroskop wyposażony jest w kamerę (DP74, Olympus) i zestaw komputerowy z oprogramowaniem do analizy obrazu (CellsSense, Olympus). Dzięki zewnętrznej współpracy, pracownia wykonuje również obrazowanie komórek i tkanek z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej oraz tkankowej mikrodysekcji laserowej. Pracujemy na materiale bloczków parafinowych i mikromacierzy tkankowych jak również na skrawkach mrożonych z techniką typu free-floating. Ponadto, jakościowe i ilościowe analizy obrazów histologicznych, immunohistochemicznych i immunofluorescencyjnych prowadzone są z wykorzystaniem darmowych narzędzi do analiz obrazów biomedycznych jak ImageJ, Qpath, Cellprofiler i innych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Biologii Molekularnej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej i naukowo-badawczej zakładu. Pracownia wykonuje analizy ekspresji wybranych genów i białek na materiale komórkowym i tkanek (izolacje RNA/DNA/Białka). Przy współpracy z ośrodkami zewnętrznymi prowadzona jest również analiza transkryptosomu z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz proteomicznych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas (MS). Na wyposażenie pracowni składają się stanowisko laboratoryjne, komora laminarna, wagi laboratoryjne, mikroskop świetlny wraz z oprogramowaniem, termocykler, drobny sprzęt laboratoryjny i aparaty do elektrotransferu kwasów nukleinowych i białek, Nanodrop, aparat do ekspresji genów techniką real-time PCR (LightCycler II, Roche).

Opiekun:

dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz oraz dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Cytometrii Przepływowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w dwa cytometry przepływowe: CytoFLEX V2-B2-R2 z trzema laserami 405 nm, 488 nm oraz 638 oraz BD FACS Calibur z dwoma laserami 488 nm i 635 nm umożliwiającymi detekcję przeciwciał koniugowanych z fluorochromami 530 nm (FITC), 585 nm (PE/PI), 661 nm (APC), >650-670 nm (PerCP). Pracownia wykonuje podstawowe testy jak apoptoza lub fenotypowanie komórkowe.

Opiekun:

dr n. med. Marta Woźniak oraz lek. med. Krzysztof Zduniak


 


Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej prowadzi aktywność naukowo-badawczą koordynowaną przez pracowników naukowych jednostki w ramach działalności statutowej, grantów naukowych i współprac z innymi ośrodkami z kraju i zagranicy. Aktywność naukowo-badawcza jednostki wspierana jest przez uczestników programu studiów doktoranckich, studentów koła naukowego oraz lekarzy uczestniczących w programie specjalizacji z zakresu Patomorfologii. Badania naukowe prowadzone w jednostce skupiają się na biologii molekularnej komórek i tkanek oraz immunologii z naciskiem na mechanizmy patologiczne oraz molekularne chorób człowieka. Jednostka prowadzi badania naukowe, w których wykorzystywane są modele in vitro (ludzkie unieśmiertelnione linie komórkowe oraz komórki pierwotne) oraz in vivo (modele zwierzęce). W obszarze naukowym prowadzimy również działania z zakresu medycyny translacyjnej oraz terapii eksperymentalnych skupiając się na ocenie efektywności terapii fotodynamicznej i immunoterapii w chorobach prozapalnych oraz nowotworowych człowieka. Efektem działalności naukowej są granty, publikacje oraz wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także zgłoszenia patentowe.

 


Tematyka badawcza:

 • Terapia fotodynamiczna w chorobach prozapalnych i nowotworowych człowieka
 • Ocena przeciwzapalna i przeciwnowotworowa wybranych fitoterapeutyków w połączeniu z terapia fotodynamiczną 
 • Rola receptorów kannabinoidowych i opioidowych w homeostazie i chorobach prozapalnych i nowotworowych skóry
 • Wpływ chorób prozapalnych skóry ze szczególnym uwzględnieniem keratynocytów na modulację układu naczyniowego i nerwowego z wykorzystaniem modeli in vitro i in vivo i ich oddziaływanie z infiltrującymi komórkami linii mieloidalnej
 • Rola komórek perywaskularnych (perycytów, naczyniowych komórek mięśni gładkich, komórek przydanki) w schorzeniach sercowo-naczyniowych człowieka
 • Wykorzystanie szczypiec optycznych i hodowli sferoidowych 3D w ocenie mechanizmów interakcji komórek nowotworowych z środowiskiem komórek stromalnych i działaniem terapeutycznym leków onkologicznych
 • Immunoterapia w onkologii doświadczalnej

Publikacje:


Granty naukowe:

- NCN:

 • Grant: Wykorzystanie nośników liposomowych oraz inhibitorów metaloproteinaz do zwiększenia efektu działania terapii fotodynamicznej z zastosowaniem kwasu aminolewulinowego; umowa nr: NCN N40101532/0251; realizacja: 2007-2010; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium: Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi – umowa nr: NCN DEC-2015/19/N/NZ5/00001; realizacja: 2016-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium Bis 1: Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy – umowa nr.: NCN UMO-201935/O?NZ4/01463; realizacja: 2020-2024; udział: kierownictwo projektu.
 • Opus: Rola wybranych białek regulatorowych w odpowiedzi komórki nowotworowej na terapię fotodynamiczną – umowa nr.: NCN NN401196539; realizacja: 2010-2014; udział: kierownictwo projektu
 • Opus: Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych. - umowa nr.: UMO-2017/27/B/ST7/01255; realizacja: 2019-2021; udział: współrealizacja projektu z Katedrą Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska.
 • Opus: Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej; umowa: 2014/14/E/NZ6/00365; realizacja: 2015-2021; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.
 • Opus: Analiza skuteczności immunoterapii glejaka z wykorzystaniem limfocytów T gamma-delta; umowa: 2019/35/B/NZ6/03748; realizacja: 2019-2024; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

- NCBiR:

 • Grant NCBiR: Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej; umowa: ???; realizacja: 2011-2015; udział: kierownictwo projektu
 • LIDER: Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii; umowa: NCBiR DZP/PBS3/2297/2014; realizacja: 2014-2018; udział: kierownictwo w badaniach podstawowych, główny wykonawca projektu.
 • LIDER: Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków; umowa: NCBiR LIDER/2015; realizacja: 2015-2017; udział: kierownictwo projektu; strona www: Uniwersytet Medyczny (umw.edu.pl)
 • TANGO: The use of an innovative in the glycoconjugate targeted treatment of oncological and autoimmune diseases; umowa nr: TANGO3/426098/NCBR/2019; realizacja: 2018-2022; udział: kierownictwo projektu.

- ABM:

 • Grant ABM (Medical Research Agency): Application of Convalescent Plasma in the Treatment of SARS CoV-2 Disease (COVID-19) With Evaluation of Therapy Effectiveness (EPIC-19); umowa nr: ABM.A210.20.002; realizacja: 2020-2022; udział: wykonawca w projekcie wieloośrodkowym.

- MNiSW:

 • Diamentowy Grant: Zastosowanie talidomidu w terapii fotodynamicznej celem zwiększenia efektu przeciwnowotworowego; umowa: MNiSW 0151/DIA/2015/44; realizacja: 2015-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Diamentowy Grant: Transdermal therapeutic electrostimulation in pain management; umowa: MNiSW DI2016010546; realizacja: 2017-2020; udział: kierownictwo projektu.

Patenty:

 • Tytuł: Przeciwciało posiadające powinowactwo do nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej oraz tkanki nowotworowej wywodzącej się z tych tkanek oraz jego zastosowania.; Autorzy: Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej; Num. pat./Num. zgłosz.: WO2015099548-A1/PL406694; Data: 27.12.2013r.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Przeciwciało monoklonalne o podwójnej swoistości, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.; Autorzy: Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Piotr Ziółkowski, Jerzy Szkudlarek, Andrzej Gamian; Num. pat./Num. zgłosz.: WIPO ST 10/C PL414504/PK2744AW; Data: 27.10.2015, Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Zastosowanie in vitro przeciwciała rozpoznającego antygen bakteryjny. Autorzy: Kowal-Korzeniowska Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej.; Num. pat./ Num. zgłosz.: P.406694/PAT. 231667; Data: 29.03.2019/WUP 3/2019.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego.; Autorzy: Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Krzysztof Zduniak, Kinga Walaszek, Sławomir Drobczyńsk; Num. pat./Num. zgłosz.: PL237087B1/PL423266A; Data: 06.05.2019; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Kompaktowa komora pomiarowa kompatybilna z układem szczypiec optycznych w warunkach kontrolowanego stężenia tlenu., Autorzy: Marta Woźniak, Marcin Bacia, Kamila Duś-Szachniewicz.; Num. Pat./Num. zgłosz.: PL424002A1; Data: 01.07.2019; Właścicel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego, Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Kumar Agrawal; Num.pat./Num. zgłosz.: Pat.228476; Data: 2017-11-20; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunktury.; Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący, sposób generowania impulsów elektrostymulujących, system do elektrostymulacji transdermalnej i zastosowanie systemu do terapii bólu.; Auturzy: Siddarth Agrawal,Preeti Agrawal, Bartłomiej Bartoszewicz, Piotr Pruchnicki, Mateusz Szmit, Anil Kumar Agrawal, Waldemar Goździk, Jerzy Rudnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431427; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego.; Auturzy: Siddarth Agrawal, Piotr Pruchnicki, Matylda Nowak, Anil Kumar Agrawal, Jerzy Rudnicki, Waldemar Goździk, Mateusz Szmit.; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431878; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunkturowych. Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy oraz sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.
 • Tytuł: Koniugat metotreksatu i glukozy do zastosowania w zapobieganiu lub leczeniu chorób autoimmunologicznych.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438135; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.

Współpraca:

- Krajowa:

 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu: Laboratorium Bioobrazowania.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Uniwersytet Wrocławski: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa.
 • Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Gliwice.
 • Politechnika Śląska, Wydział Biotechnologii; Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Collegium Medicum, Instytutu Nauk Medycznych, Rzeszów.

- Zagraniczna:

 • University of Cincinnati Medical Center, College of Pharmacy, OH, USA.
 • The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
 • Department of Pathology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA , USA.
 • Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA.
 • Harvard Medical School, Boston, USA.
 • Max Planck Institute of Biochemistry (Lab. Of Proteomics and Signal Transduction), 82152 Martinsried, Germany.
 • Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, Hungary.

 

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów polskojęzycznych (PL) i anglojęzycznych (ED) na kierunku lekarskim.


Informacje:

 • Aktualności:

 • Regulamin:

 1. Ćwiczenia z patomorfologii zaczynają się zgodnie z godzinami ujętymi w planie zajęć. Trzy spóźnienia, będą traktowane jako nieobecność.

 2. Nie wolno podczas zajęć używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego.

 3. Studentów obowiązują zasady ochrony danych osobowych, w szczególności danych dotyczących pacjentów i zmarłych.

 4. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w semestrze nie wolno opuścić żadnych zajęć, każdą nieobecność należy odrobić. W celu odrobienia ćwiczeń należy zaopatrzyć się w kartę odróbkową, potwierdzającą odbycie zajęć przez nauczyciela. Fakt odrabiania należy zgłosić prowadzącemu przed ćwiczeniami. W szczególnych przypadkach prowadzący może się nie zgodzić na odrabianie. Opuszczone ćwiczenia należy odrabiać w innym dniu tego samego tygodnia lub w tygodniu odróbkowym (ostatni tydzień zajęć) po uzgodnieniu z prowadzącym. Opuszczenie i nieodrobienie zajęć wiąże się z brakiem zaliczenia.

 5. Ćwiczenia i wykłady odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie: https://sylabusy.umw.edu.pl/. Prowadzący mogą weryfikować wiedzę studenta z materiału obowiązującego na dany dzień oraz poprzednich ćwiczeń i oceny te mogą wpływać na ostateczną ocenę z przedmiotu.

 6. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest zdanie kolokwiów i przedstawienie pracy samokształceniowej (patrz niżej). Terminy kolokwiów są ujęte w planie zajęć. Forma kolokwium zależy od ustaleń prowadzącego z grupą studencką. Brak obecności na pierwszym terminie oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej. Studenci, którzy nie zaliczą kolokwiów w terminie swojego dnia, mogą zdawać ponownie w terminie odróbkowym. Brak zaliczenia wiąże się z niezaliczeniem ćwiczeń.

 7. Każdy student jest zobligowany do pracy samokształceniowej. Jej efektem może być prezentacja zadanego tematu (jedna w semestrze) lub przedstawienie przypadku klinicznego w kontekście zmian morfologicznych lub omówienia przypadku sekcyjnego.

 8. Prezentacja powinna uzyskać akceptację prowadzącego. Student prezentujący dany temat zobowiązany jest odpowiedzieć na wiążące się z danym tematem pytania.

 9. Na zajęciach w Sali sekcyjnej należy posiadać fartuch, brak fartucha oznacza brak obecności.

 10. Godziny konsultacyjne adiunkta dydaktycznego: w poniedziałki i wtorki: 1200- 1230 w Sali ćwiczeniowej nr 308 (II piętro).

 11. Wszelkie prośby i propozycje odnośnie prowadzonych ćwiczeń starosta roku może kierować bezpośrednio: na piśmie, bądź osobiście do adiunkta dydaktycznego lub Kierownika Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.


Zajęcia:

Patomorfologia cz. 1 (semestr letni):

Patomorfologia cz. 2 (semestr zimowy):

Wykłady:

1. PRZEWÓD POKARMOWY CZ. II: jelito cienkie, zaburzenia rozwojowe, niedrożność, zaburzenia wchłaniania, jelito grube, zmiany naczyniowe, zapalenia, nowotwory, choroby wyrostka robaczkowego.

2. PATOLOGIA WĄTROBY, DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI.

3. PATOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO: nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

4. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO: srom, pochwa, szyjka macicy, macica .

5. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO CZ. II: patomorfologia jajnika, jajowodu i łożyska.

6. PATOLOGIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO: zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory, patologia sutka męskiego.

7. PATOMORFOLOGIA PŁODU I NOWORODKA: zaburzenia i wady rozwojowe, wpływ zakażeń wewnątrzmacicznych na obraz patomorfologiczny płodu i noworodka, nowotwory wieku dziecięcego.

8. PATOLOGIA NARZĄDÓW UKŁADU ENDOKRYNNEGO: przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, zespoły neuroendokrynne, cukrzyca, otyłość

9. PATOMORFOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH: prącie, jądro, prostata.

10. ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE W CHOROBACH ALERGICZNYCH.

11. PATOMORFOLOGIA UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO: choroby metaboliczne, zapalenia, zmiany rzekomo nowotworowe, nowotwory pierwotne, choroby stawów.

12. NEUROPATOLOGIA: schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, nowotwory pierwotne.

13. HEMATOPATOLOGIA: patologia węzłów chłonnych i szpiku kostnego.

14. PATOLOGIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ: choroby zapalne, zmiany wsteczne, nowotwory nabłonkowe, melanoblastyczne, mezenchymalne.

15. CHOROBY O PODŁOŻU PSYCHICZNYM: alkoholizm, nikotynizm, narkomania i ich następstwa morfologiczne w organizmie człowieka.

Ćwiczenia:         

1. PRZEWÓD POKARMOWY CZ.I i CZ.II: choroby ślinianek, zaburzenia rozwojowe przewodu pokarmowego, patomorfologia przełyku, żołądka, nowotwory żołądka, jelito cienkie, zaburzenia rozwojowe, niedrożność, zaburzenia wchłaniania, jelito grube, zmiany naczyniowe, zapalenia, nowotwory, choroby wyrostka robaczkowego

2.PATOLOGIA WĄTROBY, DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI

3. PATOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO: nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa

4. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO: srom, pochwa, szyjka macicy, macica, jajnik, jajowód i łożysko

5. KOLOKWIUM I

6. PATOLOGIA NARZĄDÓW UKŁADU ENDOKRYNNEGO: przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, zespoły neuroendokrynne, cukrzyca

7. PATOMORFOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH: prącie, jądro, prostata

8. PATOLOGIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO: zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory, patologia sutka męskiego

9. PATOMORFOLOGIA UKŁADU SZKIELETOWEGO: choroby metaboliczne, zapalenia, zmiany rzekomo nowotworowe, nowotwory pierwotne, choroby stawów

10.NEUROPATOLOGIA: schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, nowotwory Pierwotne

11. KOLOKWIUM II

12. HEMATOPATOLOGIA: patologia węzłów chłonnych i szpiku kostnego

13. PATOMORFOLOGIA PŁODU I NOWORODKA: zaburzenia i wady rozwojowe, nowotwory wieku dziecięcego

14. PATOLOGIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ: choroby zapalne, zmiany wsteczne, nowotwory


Koordynator kursu:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

Kontakt:

e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl lub patologia.ogolna@umw.edu.pl

Tel. 71 784 12 12 - sekretariat zakładu

Adiunkt dydaktyczny studentów polskojęzycznych (PL)

dr n. med. Marta Woźniak

Kontakt:

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl lub patologia.ogolna@umw.edu.pl

Konsultacje:

Poniedziałki i wtorki: 1200- 1230 w sali ćwiczeniowej (C) nr 308 na II piętrze.


Informacje dodatkowe z Patomorfologii

Literatura obowiązkowa:

Rekomendowane książki do Patologii
Rekomendowane książki do Patomorfologii

1. J. Stachura, W. Domagała: “Patologia –znaczy słowo o chorobie”. T1 i T2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, wydanie z roku 2018-2019.

2. Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury „Patomorfologia kliniczna” PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2007, wyd. 33. A.K. Abbas, J.C. Aster, V. Kumar, „Robbins Patologia”, Wydawnictwo Edra, Wrocław 2021, wyd. 10

Literatura uzupełniająca:

1. Lauren Pecorino, „Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej”, Wydawnictwo EDRA, Wrocław 2021, Wyd. 43. M.E. Peyton Gupta, „Patologia BRS”, ”, Wydawnictwo EDRA, Wrocław 2022.

Patologia www:

Pathology Outlines - PathologyOutlines.com

Pathology images and text for medical education - WebPath (utah.edu)

Webpathology.com: A Collection of Surgical Pathology Images

Polskie Towarzystwo Patologów – Polish Society of Pathologists (pol-pat.pl)

PubMed (nih.gov)


Infrastruktura dydaktyczna:

Sala/Aula wykładowa (A)

To część jednostki, w której prowadzone są wykłady i ćwiczenia oraz wykłady okolicznościowe.

Biblioteka (B)

To część jednostki, w której znajdują się zbiory i archiwa związane z funkcjonowaniem jednostki od momentu jej powstania. Ponadto, w bibliotece odbywają się warsztaty edukacyjne, a także ćwiczenia dydaktyczne.

Sala ćwiczeń (C)

Jednostka dysponuje salami ćwiczeniowymi wyposażonymi w stanowiska z ekranami i mikroskopami świetlnymi. 


Didactics (English Division, ED)

The Department of General and Experimental Pathology conducts pathology courses for medical students of The Faculty of Medicine and students under the Erasmus program.


 

Informacje

Jednostka uczestniczy w programie studiów doktoranckich, których członkami są absolwenci uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia. Pracownicy jednostki uczestniczą w interdyscyplinarnych programach studiów doktoranckich jako promotorzy i promotorzy pomocniczy.


Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0486-1428

Promotor pomocniczy: dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

Tematyka badań: 

"Opracowanie modeli 3D nowotworów hematologicznych do analiz w szczypcach optycznych."

Projekt doktorantki dotyczy opracowania modelu sferoidów nowotworowych z następujących linii komórkowych: B-NHL(chłoniaki nieziarnicze z limfocytow B), Ri-1(DLBCL, chłoniak rozlany z dużych limfocytów B), Raji (BL, chłoniak Burkitta) oraz OCI-AML3 (AML, ostra białaczka szpikowa) w kokulturze z komórkami zrębu szpiku kostnego HS-5. W badaniach wykorzystywane są substancje o działaniu przeciwnowotworowym stosowane w terapii nowotworów hematologicznych (m.in.: doksycyklina, ibrutynib, sonidegib). Przy pomocy manipulacji w układzie szczypiec optycznych sprawdza się czy wymienione wyżej substancje wpływają na proces adhezji i formowania sferoidów na poziomie pojedynczej komórki. Badania przeprowadzone są w fizjologicznym tkankowym stężeniu tlenu.


mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9904-1181

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

"Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy"

Doktorant prowadzi badania nad metabolizmem glukozy oraz wykorzystaniem transportera glukozy GLUT1 jako potencjalny cel terapeutyczny w innowacyjnej strategii leczenia łuszczycy i innych hiperproliferacyjnych chorób skóry. W niniejszym projekcie, po raz pierwszy zostanie oceniona skuteczność nowego fotouczulacza – cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) - w leczeniu łuszczycy. Oczekuje się, że przyłączenie glukozy do rdzenia pochodnej porfiryny pozwala na zwiększenie selektywności, biodostępności oraz akumulacji związku przez komórki hiperproliferujące.

Projekt składa się z trzech faz:

 • Synteza stabilnej, mniej toksycznej i wysoce selektywnej cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) w porównaniu do nieskoniugowanego fotouczulacza.
 • Ocena cytotoksyczności, działania przeciwzapalnego oraz wychwytu koniugatu glukozy w celu ewaluacji ich preferencyjnej akumulacji w nadmiernie proliferujących keratynocytach łuszczycowych in vitro.
 • Weryfikacja skuteczności i bezpieczeństwa nowego fotouczulacza w terapii fotodynamicznej na mysim modelu łuszczycy wraz z wykonaniem badania mechanizmu działania koniugatu poprzez ocenę stanu zapalnego skóry w odpowiedzi na leczenie.

Oczekuje się, że wyniki projektu umożliwią oszacowanie bezpieczeństwa i skuteczność zaproponowanej metody leczenia, wskażą mechanizmy odpowiedzialne za selektywny transport koniugatów fotouczulaczy do komórek oraz zaproponują nowatorską strategię leczenia łuszczycy z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.


mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8741-377X

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

Doktorantka zajmuje się oceną aktywności fototoksycznej naturalnych substancji oraz ich pochodnych i ich działania przeciwnowotworowego. Jej badania obejmują ocenę działania cytotoksycznego wybranych fitoterapeutyków, mających cytotoksyczne działanie w połączeniu z terapią fotodynamiczną. Badania są prowadzone na liniach komórek nowotworowych. 

 


Studenckie Koło Naukowe Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

To przedsięwzięcie koordynowane przez pracowników naukowych Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, które umożliwia studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizację własnych pomysłów naukowych oraz udział w projektach/granatach realizowanych przez jednostkę. Ponadto, jesteśmy otwarci na współpracę ze studentami innych wrocławskich uczelni o profilu biologicznym, biotechnologicznym, bioinformatycznym i weterynaryjnym, którzy w ramach aktywności koła naukowego pragną zrealizować prace licencjackie, magisterskie lub inne projekty naukowo-badawcze. Projekty naukowe realizowane w jednostce dotyczą obszarów naukowych z zakresu biologii komórek i tkanek, biologii molekularnej, immunologii oraz mechanizmów patologicznych chorób człowieka. Członkowie koła będą mieli możliwość nauki organizacji pracy podczas badań klinicznych, udziału w opracowaniu i przedstawianiu prac naukowych, pracy przy badaniach molekularnych, histopatologicznych i cytoonkologicznych oraz udział w sekcjach patomorfologicznych. W ramach koła naukowego prowadzone są również seminaria oraz wykłady przez pracowników jednostki oraz innych naukowców z kraju i zagranicy.

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej składa się z dwóch sekcji:

 • Patologii Ogólnej - kierowana do studentów kierunku lekarskiego, którzy planują specjalizację z Patomorfologii (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak)

 • Patologii Doświadczalnej - kierowana do studentów pozostałych kierunków, którzy zamierzają realizować i prowadzić aktywność naukowo-badawczą (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak lub dr n. biol. Piotr Kupczyk).

Koordynator SKN:

dr. n. med. Marta Woźniak

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

Przewodniczący SKN:

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

Wiceprzewodniczący SKN:

mgr Sebastian Makuch

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

Kontakt:

Informację o działalności i chęć udziału w SKN proszę zgłaszać koordynatorowi koła dr n. med. Marcie Woźniak.

 

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

                                                                 ZAPRASZAMY !!!