Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej​​

 

Katedra Patologii Klinicznej i Doświadczalnej

Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Kontakt:

tel.: 71 784 12 12
faks: 71 784-00-57
e-mail: wl-43.1@umw.edu.pl
e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl


Lokalizacja:

ul. T. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Lab. of Experimental Pathology
               Laboratorium Patologii Doświadczalnej

 

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej jest samodzielną jednostką w ramach struktur Katedry Patologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W części ogólnej jednostki prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz diagnostyczna. Działalność dydaktyczna prowadzona jest dla studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy rezydentów realizujących program specjalizacji z Patomorfologii. Jednostka prowadzi również działalność usługową w zakresie diagnostyki histopatologicznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz placówek i ośrodków klinicznych z Dolnego Śląska.

W części doświadczalnej jednostki znajdują się specjalistyczne pracownie naukowo-badawcze gdzie realizowane są badania naukowe z zakresu biologii molekularnej i immunopatologii komórek i tkanek. Aktywność naukowo-badawcza prowadzona jest w ramach projektów statutowych uczelni oraz grantów naukowo-badawczych własnych oraz realizowanych przy współpracy z ośrodkami wrocławskimi, krajowymi i zagranicznymi. Aktywność naukowo-badawcza wspierana jest przez studentów uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia w ramach Studenckiego Koła Naukowego Patologii Ogólnej i Doświadczalnej. W zakładzie realizowany jest program studiów doktoranckich, a jego uczestnicy wspierają działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą jednostki.

Badania naukowe prowadzone w jednostce skupiają się na biologii molekularnej komórek i tkanek oraz immunologii z naciskiem na mechanizmy patologiczne oraz molekularne chorób człowieka. Jednostka prowadzi badania naukowe, w których wykorzystywane są modele in vitro (ludzkie unieśmiertelnione linie komórkowe oraz komórki pierwotne) oraz in vivo (modele zwierzęce). Ponadto, opracowywane są nowe metod diagnostyki i terapii nowotworów oraz chorób autoimmunologicznych, badania in vitro, in vivo innowacyjnych związków oraz na bazie substancji naturalnych to kolejny obszar badawczy zakładu. Prowadzimy również działania z zakresu medycyny translacyjnej oraz terapii eksperymentalnych skupiając się na ocenie efektywności terapii fotodynamicznej i immunoterapii w chorobach prozapalnych oraz nowotworowych człowieka.


 

WAŻNE !!!

Egzamin z Patomorfologii w semestrze 2023/24 odbędzie się dnia 02.02.2024 o godz. 14.00. Wszystkie szczegóły dotyczące formy i miejsca egzaminu zostaną przedstawione przez prowadzących w trakcie ćwiczeń.


 

Wykład

Seminarium Patologii Doświadczalnej: molekularne i immunologiczne mechanizmy na poziomie komórek i tkanek odbędzie się 12.06.2023 o godz. 14.00. 

Prelegentka Pani Prof. Dorota Nowak z Zakładu Patologii Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład:

"Relacje pomiędzy komórkami czerniaka a wybranymi komórkami mikrośrodowiska guza tego nowotworu".

www:

"Seminarium Naukowe Patologii Doświadczalnej" | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (umw.edu.pl)

Zapraszamy !!!


 

Nagroda

Nasza koleżanka dr Kamila Duś-Szachniewicz otrzymała stypendium dla naukowców przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki. Gratulujemy Kamilo i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Więcej informacji pod linkiem:

Nasza badaczka ze stypendium MEiN | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (umw.edu.pl)


 

Konferencja:

11 Sympozium "Współczesna Myśli Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych"

www: https://sympozjumkib.opx.pl/


 

Konferencja: Gliwickie Spotkania Naukowe, Gliwice, 18-19.11.2022

XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W dniach 18-19 listopada tego roku odbędzie się XXVI edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe (Gliwice Scientific Meetings 2022). Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 w Gliwicach.

 

Konferencja jest organizowana od 1997 roku i zyskała już sobie ugruntowane uznanie nie tylko rodzimych ale i zagranicznych naukowców. Obecnie organizatorami są trzy podmioty:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (SWBR)
 • Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB
 • Politechnika Śląska w Gliwicach

Tematyka konferencji ogniskuje się wokół badań nad rakiem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i komórkowej, biotechnologii, chemii i bioinformatyki.

W tym roku planowane są trzy sesje naukowe z udziałem znanych naukowców polskich i zagranicznych oraz sesja poświęcona upamiętnieniu Profesora Mieczysława Chorążego (1925- 2021). Tradycyjnie, odbędzie się także sesja plakatowa, w której zostanie przyznana nagroda SWBR za najlepszą prezentację plakatu.

Informacje:

http://gsn.io.gliwice.pl

Zapraszamy !!!


 

Konferencja Naukowa

Konferencja: "PORT for Health ONCOLOGY"

W dniach 28-30 września w SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII odbędzie się konferencja naukowa "PORT for Health ONCOLOGY" 

PORT for Health ONCOLOGY
28-30 września, konferencja PORT for Health, ONCOLOGY.

Na konferencji onkologicznej prelegenci podzielą się informacjami na temat biologii nowotworów, nowych biomarkerów w diagnostyce onkologicznej oraz immunoterapii i terapiach precyzyjnych. Wśród prelegentów wykład wygłosi kierownik naszego zakład Pan Prof. Piotr Ziółkowski.

Informacje:

PORT for Health - Home

Zapraszamy!


 

Konferencja: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii organizowany przez Zarząd Główny PTP odbędzie się w Poznaniu w dniach 13-15 października.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologii

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji:

ZJAZD PTP 2022 – POZNAŃ (zjazd-polpat.pl)

Zapraszamy !!!


 

Wykład: Zapraszamy na cykl wykładów organizowany przez współpracująca z naszą jednostką Katedrę Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katedra Farmakologii gości zespół pracowników naukowych z Uniwersytetu w Padwie, Włochy. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Panią dr hab. Aleksandrę Pawlak.

Kontakt: aleksandra.pawlak@upwr.edu.pl

Dodatkowe informacje:

https://wmw.upwr.edu.pl/ogloszenia/zaproszenie-na-otwarte-wyklady-115.h…

Zapraszamy!!!


 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

Grupa: badawczo-dydaktyczna

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl 

             wl-43.1@umw.edu.pl

PPM

https://orcid.org/0000-0003-3036-2611ResearchGate

 

Sekretariat

Dorota Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: dorota.kwiatek@umw.edu.pl

            wl-43.1@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr n. med. Wojciech Rzeszutko

tel.: +48 71 784 12 22

e-mail: wojciech.rzeszutko@umw.edu.pl

Grupa: dydaktyczna

PPM

Starszy wykładowca

dr n. med. Zdzisław Woźniak

tel.: +48 71 784 12 19

e-mail: zdzislaw.wozniak@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Adiunkt

dr hab. n. med. Beata Osiecka

tel.: 71 784 12 40

e-mail: beata.osiecka@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

 

Adiunkt dydaktyczny (ED)

dr hab. n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

tel.: +48 71 784 12 25

e-mail: kamila.dus-szachniewicz@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGate

https://orcid.org/0000-0003-3036-2611

 

Adiunkt dydaktyczny (PL)

dr n. med. Marta Woźniak

tel.: +48 71 784 12 40

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

 

Asystent

dr n. biol.  Piotr Kupczyk

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: piotr.kupczyk@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Młodszy specjalista naukowo-techniczny

mgr Mateusz Speruda

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: mateusz.speruda@umw.edu.pl

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Młodszy specjalista naukowo-techniczny

mgr Alicja Makarec

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: alicja.makarec@umw.edu.pl

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Barbara Adamczyk

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: barbara.adamczyk@umw.edu.pl

PPM

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Magdalena Banaś

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: magdalena.banas@umw.edu.pl

PPM

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dorota Korzeniewska

tel.: +48 71 784 12 17

e-mail: dorota.korzeniewska@umw.edu.pl

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Małgorzata Kubicka

tel.: +48 71 784 15 44

e-mail: malgorzata.kubicka@umw.edu.pl

PPM

https://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Renata Kwiatek

tel.: +48 71 784 12 23

e-mail: renata.kwiatek@umw.edu.pl

PPM

ResearchGate

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Magdalena Szarugiewicz

tel. +48 71 784 12 17

e-mail: magdalena.szarugiewicz@umw.edu.pl

PPM

 

Pracownik laboratoryjny

Barbara Grycz-Żubrowska

tel.: +48 71 784 12 30

e-mail: barbara.grycz-zubrowska@umw.edu.pl

 

Pracownik prosektorium

Robert Plesiński

tel.: +48 71 784 12 29

e-mail: robert.plesinski@umw.edu.pl

Pracownik prosektorium

Mariusz Krawiec

tel.: 71 784 12 29

e-mail: mariusz.krawiec@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

Rezydenci

lek. Tomasz Ścięgosz

tel.: +48 71 784 12 20

e-mail: tomasz.sciegosz@umw.edu.pl

Grupa: badawczo-dydaktyczna

PPM

ResearchGatehttps://orcid.org/0000-0003-3036-2611

lek. Michał Minecki

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: michal.minecki@umw.edu.pl

PPM


Prosektorium

To część jednostki, w której prowadzone są sekcje zwłok. Prosektorium dysponuje dwoma salami sekcyjnymi, tzw. prostokątną oraz okrągłą z audytorium na potrzeby dydaktyczne. W skład prosektorium wchodzi chłodnia, kaplica oraz zaplecze techniczne.


Pracownia Histopatologii

To część jednostki, która obejmuje laboratoria, w których materiał tkankowy oraz cytologiczny poddawany jest kolejnym procedurom histopatologicznym: odwadnianie, zatapianie w bloczki parafinowe i przygotowanie preparatów histologicznych. Pracownia wyposażona jest w automatyczne procesory tkankowe, barwiarki, stanowiska z manualnymi i automatycznymi mikrotomami, mikrotomem z kriostatem, komorą laminarną i dygestorium, mikroskopy świetlne oraz skaner histologiczny.

Opiekun:

mgr Renata Kwiatek


Pracownia Immunohistochemii

To część jednostki, w której przygotowywane są preparaty histologiczne na potrzeby detekcji analizowanych markerów wykorzystujących techniki histologiczne i immunohistochemii. Pracownia wyposażona jest w urządzenia typu Autostainer Link, czyli zestaw urządzeń umożliwiający automatyczną obróbkę i przygotowanie preparatów histopatologicznych. Ponadto, w pracowni przygotowywany jest materiał komórkowy oraz tkankowy z bloczków parafinowych i mrożonych na potrzeby immunocytochemii, immunohistochemii, immunofluorescencji oraz hybrydyzacji in situ. Pracownia wyposażona jest w manualny i automatyczny mikrotom, mikroskop świetlny, stanowisko laboratoryjne wraz z dygestorium.

Opiekun:

mgr Małgorzata Kubicka


Pracownia Cytogenetyki

To część jednostki, której działalność obejmuje wykonywanie badań technikami cytogenetyki klasycznej oraz molekularnej.

Opiekun:

mgr Małgorzata Kubicka


Pracownia Terapii Fotodynamicznej

To część jednostki, która prowadzi działalność naukową w zakresie wykorzystania terapii fotodynamicznej w chorobach człowieka. Pracownia prowadzi szereg badań naukowych z wykorzystaniem materiału klinicznego oraz badań doświadczalnych z wykorzystaniem modeli in vitro oraz in vivo. Pracownia dysponuje nowoczesnymi laserami diodowymi.

Opiekun:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski


Pracownia Hodowli Komórkowych

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu i składa się z dwóch niezależnych laboratoriów. Laboratoria wyposażone są w stanowiska laboratoryjne, komory laminarne oraz inkubatory do hodowli komórek w warunkach normoksji i hipoksji. W pracowniach prowadzi się standardowe hodowle 2D, kokultury 3D oraz hodowle w formie sferoidów i organoidów. W pracowniach wykonuje się szereg testów in vitro, które pozwalają na analizę rożnych parametrów komórkowych jak proliferacja, różnicowanie, apoptoza, cykl komórkowy itp. Pracownia hodowli komórkowych wyposażona jest w stanowisko ze świetlnym mikroskopem odwróconym wraz z kamerą i oprogramowaniem, które umożliwiają przyżyciową wizualizację prowadzonych hodowli wraz z analizą obrazu.

Opiekun:

 • dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz (Laboratorium Hodowli Komórkowych I)
 • dr n. med. Marta Woźniak (Laboratorium Hodowli Komórkowych II)

Pracownia Pierwotnych Hodowli Komórkowych i Immunopatologii Tkankowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. W ramach pracowni podejmowane są działania mające na celu wyprowadzanie i inicjowanie pierwotnych hodowli komórkowych pochodzących z materiału komórkowego i tkankowego. Ponadto, w pracowni przygotowuje się i zabezpiecza materiał na potrzeby analiz ekspresji kwasów nukleinowych i białek z wykorzystaniem technik jak real-time PCR, Western-blot, cytometria przepływowa, spektroskopia mas i inne. Pracownia wyposażona jest w stanowisko pracy, komorę laminarną, inkubator tkankowy, manualne i automatyczne homogenizatory tkankowe, zamrażarki z temperaturą do -24oC, zamrażarki nieskotemperaturowe z temperaturą do - 80oC oraz stanowiska do biobankowania komórek i tkanek. Pracownia dysponuje kolekcją pierwotnych i unieśmiertelnionych linii komórkowych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Bioobrazowania

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w mikroskop fluorescencyjny (BX43, Olympus) z zestawem filtrów do wzbudzania popularnych barwników fluorescencyjnych jak DAPI (405nm), FITC (488 nm) i Texas Red (594 nm). Mikroskop wyposażony jest w kamerę (DP74, Olympus) i zestaw komputerowy z oprogramowaniem do analizy obrazu (CellsSense, Olympus). Dzięki zewnętrznej współpracy, pracownia wykonuje również obrazowanie komórek i tkanek z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej oraz tkankowej mikrodysekcji laserowej. Pracujemy na materiale bloczków parafinowych i mikromacierzy tkankowych jak również na skrawkach mrożonych z techniką typu free-floating. Ponadto, jakościowe i ilościowe analizy obrazów histologicznych, immunohistochemicznych i immunofluorescencyjnych prowadzone są z wykorzystaniem darmowych narzędzi do analiz obrazów biomedycznych jak ImageJ, Qpath, Cellprofiler i innych.

Opiekun:

dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Biologii Molekularnej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej i naukowo-badawczej zakładu. Pracownia wykonuje analizy ekspresji wybranych genów i białek na materiale komórkowym i tkanek (izolacje RNA/DNA/Białka). Przy współpracy z ośrodkami zewnętrznymi prowadzona jest również analiza transkryptosomu z wykorzystaniem technik sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz proteomicznych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas (MS). Na wyposażenie pracowni składają się stanowisko laboratoryjne, komora laminarna, wagi laboratoryjne, mikroskop świetlny wraz z oprogramowaniem, termocykler, drobny sprzęt laboratoryjny i aparaty do elektrotransferu kwasów nukleinowych i białek, Nanodrop, aparat do ekspresji genów techniką real-time PCR (LightCycler II, Roche).

Opiekun:

dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz oraz dr n. biol. Piotr Kupczyk


Pracownia Cytometrii Przepływowej

Zlokalizowana jest w części doświadczalnej zakładu. Pracownia wyposażona jest w dwa cytometry przepływowe: CytoFLEX V2-B2-R2 z trzema laserami 405 nm, 488 nm oraz 638 oraz BD FACS Calibur z dwoma laserami 488 nm i 635 nm umożliwiającymi detekcję przeciwciał koniugowanych z fluorochromami 530 nm (FITC), 585 nm (PE/PI), 661 nm (APC), >650-670 nm (PerCP). Pracownia wykonuje podstawowe testy jak apoptoza lub fenotypowanie komórkowe.

Opiekun:

dr n. med. Marta Woźniak


 


W Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej znajduje się Laboratorium Patologii Doświadczalnej, na które składają się pracownie w których prowadzona jest aktywność naukowo-badawcza jednostki.

Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Aktywność tę koordynują pracownicy naukowi jednostki w ramach działalności statutowej, grantów naukowych i współprac z innymi ośrodkami z kraju i zagranicy. Aktywność naukowo-badawcza jednostki wspierana jest przez uczestników programu studiów doktoranckich, studentów koła naukowego oraz lekarzy uczestniczących w programie specjalizacji z zakresu Patomorfologii. Badania naukowe prowadzone w jednostce skupiają się na biologii molekularnej komórek i tkanek oraz immunologii z naciskiem na mechanizmy patologiczne oraz molekularne chorób człowieka. Jednostka prowadzi badania naukowe, w których wykorzystywane są modele in vitro (ludzkie unieśmiertelnione linie komórkowe oraz komórki pierwotne) oraz in vivo (modele zwierzęce). W obszarze naukowym prowadzimy również działania z zakresu medycyny translacyjnej oraz terapii eksperymentalnych skupiając się na ocenie efektywności terapii fotodynamicznej i immunoterapii w chorobach prozapalnych oraz nowotworowych człowieka. Efektem działalności naukowej są granty, publikacje oraz wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także zgłoszenia patentowe.

 

Seminarium Naukowe Patologii Doświadczalnej

Seminarium Naukowe Patologii Doświadczalnej: mechanizmy molekularne i immunologiczne na poziomie komórek i tkanek" to przedsięwzięcie cyklicznych spotkań, na których zaproszeni wykładowcy będą dzielić się ze studentami, pracownikami UMW oraz innych wrocławskich ośrodków swoimi dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi. Chcielibyśmy również aby seminarium stanowiło okazję do spotkań pracowników wrocławskich instytucji badawczych, którzy zajmują się podobnymi obszarami wiedzy, ale z perspektywy nauki oraz praktyki klinicznej. Ponadto, liczymy że seminarium będzie stanowić bardzo dobrą okazję do nawiązania nowych współprac i rozwoju interesujących projektów naukowych.

Wykład I (godz.14.00 - 12.06.2023):


Usunięto obraz.


Tematyka badawcza:

 • Terapia fotodynamiczna w chorobach prozapalnych i nowotworowych człowieka
 • Ocena przeciwzapalna i przeciwnowotworowa wybranych fitoterapeutyków w połączeniu z terapia fotodynamiczną 
 • Rola receptorów kannabinoidowych i opioidowych w homeostazie i chorobach prozapalnych i nowotworowych skóry
 • Wpływ chorób prozapalnych skóry ze szczególnym uwzględnieniem keratynocytów na modulację układu naczyniowego i nerwowego z wykorzystaniem modeli in vitro i in vivo i ich oddziaływanie z infiltrującymi komórkami linii mieloidalnej
 • Rola komórek perywaskularnych (perycytów, naczyniowych komórek mięśni gładkich, komórek przydanki) w schorzeniach sercowo-naczyniowych człowieka
 • Wykorzystanie szczypiec optycznych i hodowli sferoidowych 3D w ocenie mechanizmów interakcji komórek nowotworowych z środowiskiem komórek stromalnych i działaniem terapeutycznym leków onkologicznych
 • Immunoterapia w onkologii doświadczalnej

Granty naukowe:

- NCN:

 • Grant: Wykorzystanie nośników liposomowych oraz inhibitorów metaloproteinaz do zwiększenia efektu działania terapii fotodynamicznej z zastosowaniem kwasu aminolewulinowego; umowa nr: NCN N40101532/0251; realizacja: 2007-2010; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium: Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi – umowa nr: NCN DEC-2015/19/N/NZ5/00001; realizacja: 2016-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Preludium Bis 1: Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy – umowa nr.: NCN UMO-201935/O?NZ4/01463; realizacja: 2020-2024; udział: kierownictwo projektu.
 • Opus: Rola wybranych białek regulatorowych w odpowiedzi komórki nowotworowej na terapię fotodynamiczną – umowa nr.: NCN NN401196539; realizacja: 2010-2014; udział: kierownictwo projektu
 • Opus: Opracowanie multifunkcjonalnych szczypiec optycznych i mikrorobotów do badania wpływu zlokalizowanej hipertermii na komórki i sferoidy nowotworowe uzyskane z hodowli pierwotnych. - umowa nr.: UMO-2017/27/B/ST7/01255; realizacja: 2019-2021; udział: współrealizacja projektu z Katedrą Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska.
 • Opus: Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej; umowa: 2014/14/E/NZ6/00365; realizacja: 2015-2021; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.
 • Opus: Analiza skuteczności immunoterapii glejaka z wykorzystaniem limfocytów T gamma-delta; umowa: 2019/35/B/NZ6/03748; realizacja: 2019-2024; udział: współrealizacja projektu z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu.

- NCBiR:

 • Grant NCBiR: Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej; umowa: ???; realizacja: 2011-2015; udział: kierownictwo projektu
 • LIDER: Nowe źródła laserowe i ich zastosowania w dermatologii; umowa: NCBiR DZP/PBS3/2297/2014; realizacja: 2014-2018; udział: kierownictwo w badaniach podstawowych, główny wykonawca projektu.
 • LIDER: Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opracowania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków; umowa: NCBiR LIDER/2015; realizacja: 2015-2017; udział: kierownictwo projektu; strona www: Uniwersytet Medyczny (umw.edu.pl)
 • TANGO: The use of an innovative in the glycoconjugate targeted treatment of oncological and autoimmune diseases; umowa nr: TANGO3/426098/NCBR/2019; realizacja: 2018-2022; udział: kierownictwo projektu.

- ABM:

 • Grant ABM (Medical Research Agency): Application of Convalescent Plasma in the Treatment of SARS CoV-2 Disease (COVID-19) With Evaluation of Therapy Effectiveness (EPIC-19); umowa nr: ABM.A210.20.002; realizacja: 2020-2022; udział: wykonawca w projekcie wieloośrodkowym.

- MNiSW:

 • Diamentowy Grant: Zastosowanie talidomidu w terapii fotodynamicznej celem zwiększenia efektu przeciwnowotworowego; umowa: MNiSW 0151/DIA/2015/44; realizacja: 2015-2019; udział: kierownictwo projektu.
 • Diamentowy Grant: Transdermal therapeutic electrostimulation in pain management; umowa: MNiSW DI2016010546; realizacja: 2017-2020; udział: kierownictwo projektu.

Patenty:

 • Tytuł: Przeciwciało posiadające powinowactwo do nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej oraz tkanki nowotworowej wywodzącej się z tych tkanek oraz jego zastosowania.; Autorzy: Korzeniowska-Kowal Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej; Num. pat./Num. zgłosz.: WO2015099548-A1/PL406694; Data: 27.12.2013r.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Przeciwciało monoklonalne o podwójnej swoistości, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.; Autorzy: Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Tomasz Lipiński, Michał Skowicki, Piotr Ziółkowski, Jerzy Szkudlarek, Andrzej Gamian; Num. pat./Num. zgłosz.: WIPO ST 10/C PL414504/PK2744AW; Data: 27.10.2015, Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Zastosowanie in vitro przeciwciała rozpoznającego antygen bakteryjny. Autorzy: Kowal-Korzeniowska Agnieszka, Kochman Agata, Ziółkowski Piotr, Gamian Andrzej.; Num. pat./ Num. zgłosz.: P.406694/PAT. 231667; Data: 29.03.2019/WUP 3/2019.; Właściciel: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego.; Autorzy: Kamila Duś-Szachniewicz, Marta Woźniak, Krzysztof Zduniak, Kinga Walaszek, Sławomir Drobczyńsk; Num. pat./Num. zgłosz.: PL237087B1/PL423266A; Data: 06.05.2019; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Kompaktowa komora pomiarowa kompatybilna z układem szczypiec optycznych w warunkach kontrolowanego stężenia tlenu., Autorzy: Marta Woźniak, Marcin Bacia, Kamila Duś-Szachniewicz.; Num. Pat./Num. zgłosz.: PL424002A1; Data: 01.07.2019; Właścicel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego, Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Kumar Agrawal; Num.pat./Num. zgłosz.: Pat.228476; Data: 2017-11-20; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunktury.; Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący, sposób generowania impulsów elektrostymulujących, system do elektrostymulacji transdermalnej i zastosowanie systemu do terapii bólu.; Auturzy: Siddarth Agrawal,Preeti Agrawal, Bartłomiej Bartoszewicz, Piotr Pruchnicki, Mateusz Szmit, Anil Kumar Agrawal, Waldemar Goździk, Jerzy Rudnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431427; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Plaster dwuelementowy, sposób mocowania aplikatora elektrostymulującego oraz zastosowanie plastra dwuelementowego do mocowania aplikatora elektrostymulującego.; Auturzy: Siddarth Agrawal, Piotr Pruchnicki, Matylda Nowak, Anil Kumar Agrawal, Jerzy Rudnicki, Waldemar Goździk, Mateusz Szmit.; Num. pat./Num.zgłosz.: P.431878; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób określania punktów akupunkturowych. Autorzy: Siddarth Agrawal, Anil Agrawal, Piotr Pruchnicki; Num. pat./Num.zgłosz.: P.433134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • Tytuł: Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy oraz sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438134; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.
 • Tytuł: Koniugat metotreksatu i glukozy do zastosowania w zapobieganiu lub leczeniu chorób autoimmunologicznych.; Autorzy: Siddarth Agrawal; Num. pat./Num.zgłosz.: P.438135; Właściciel: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - w trakcie procedowania.

Współpraca:

- Krajowa:

 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii.
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu: Laboratorium Bioobrazowania.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Uniwersytet Wrocławski: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa.
 • Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Gliwice.
 • Politechnika Śląska, Wydział Biotechnologii; Wydział Chemii.
 • Uniwersytet Rzeszowski, Collegium Medicum, Instytutu Nauk Medycznych, Rzeszów.

- Zagraniczna:

 • University of Cincinnati Medical Center, College of Pharmacy, OH, USA.
 • The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
 • Department of Pathology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA , USA.
 • Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA.
 • Harvard Medical School, Boston, USA.
 • Max Planck Institute of Biochemistry (Lab. Of Proteomics and Signal Transduction), 82152 Martinsried, Germany.
 • Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, Hungary.

 

Dydaktyka (Studenci z Polski, PL) POL

Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotu Patomorfologia dla studentów polskojęzycznych (PL) i anglojęzycznych (ED) na kierunku lekarskim.


Informacje:


Harmonogram zajęć dla studentów kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej dostępny jest pod linkiem:

Kalendarze egzaminów na kierunku lekarskim są dostępne pod linkami:


Koordynator kursu:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski

Adiunkt dydaktyczny studentów polskojęzycznych (PL)

dr n. med. Marta Woźniak
Kontakt:
e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl lub patologia.ogolna@umw.edu.pl
Konsultacje z adiunkt oraz pracownikami dydaktycznymi w każdy wtorek (11:00-11:30). 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

 1. Ćwiczenia z patomorfologii zaczynają się zgodnie z godzinami ujętymi w planie zajęć. Trzy spóźnienia, będą traktowane jako nieobecność, którą należy odrobić w tygodniu odróbkowym.

 2. Nie wolno podczas zajęć używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego. Dopuszczalne jest korzystanie do celów dydaktycznych.

 3. Studentów obowiązują zasady ochrony danych osobowych, w szczególności danych dotyczących pacjentów i zmarłych.

 4. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w semestrze nie wolno opuścić żadnych zajęć, każdą nieobecność należy odrobić. Opuszczone ćwiczenia można odrabiać tylko w tygodniu odróbkowym (ostatni tydzień zajęć) po uzgodnieniu z prowadzącym. Opuszczenie i nieodrobienie zajęć wiąże się z brakiem zaliczenia.

 5. Ćwiczenia i wykłady odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie: https://sylabusy.umw.edu.pl/. Prowadzący mogą weryfikować wiedzę studenta z materiału obowiązującego na dany dzień z prezentacji oraz z notatek w obowiązującym zeszycie i oceny te wpływają na ostateczną ocenę z przedmiotu.

 6. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest zdanie 2 kolokwiów i przedstawienie pracy samokształceniowej (patrz niżej) oraz przygotowanie na zajęciach z odpowiadaniem na pytania. Terminy kolokwiów są ujęte w planie zajęć. Forma kolokwium zależy od ustaleń prowadzącego z grupą studencką. Brak obecności na pierwszym terminie oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej. Studenci, którzy nie zaliczą kolokwiów w terminie swojego dnia, oraz osoby nieobecne, mogą zdawać ponownie w terminie odróbkowym. Brak zaliczenia wiąże się z niezaliczeniem ćwiczeń.

 7. Każdy student jest zobligowany do pracy samokształceniowej. Jej efektem może być prezentacja zadanego tematu (jedna w semestrze) lub przedstawienie przypadku klinicznego w kontekście zmian morfologicznych, patomorfologicznych lub omówienia przypadku sekcyjnego. Inna prezentacja powinna uzyskać akceptację prowadzącego. Student, który prezentuje dany temat, musi samodzielnie przygotować się do odpowiedzi na pytania związane z tematem, aby uzyskać zaliczenie. Jeśli w dniu prezentacji pracy samokształceniowej jest sekcja-nowy termin ustala prowadzący.

 8. Na zajęciach w Sali sekcyjnej należy posiadać fartuch (flizelinowy lub materiałowy), brak fartucha oznacza brak obecności. Studenci powiadamiani są wcześniej o możliwej sekcji. Fartuch można pobrać w CIN.

 9. Godziny konsultacyjne adiunkta dydaktycznego: w poniedziałki i wtorki: 1200- 1230 w Sali ćwiczeniowej nr 308 (II piętro).

 10. Wszelkie prośby i propozycje odnośnie prowadzonych ćwiczeń starosta roku może kierować bezpośrednio: na piśmie, bądź osobiście do adiunkta dydaktycznego lub Kierownika Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.


   

 

Zajęcia:

Patomorfologia cz. 1 (semestr letni):

Wykłady:

1. WSTĘP: historia patomorfologii, przyczyny chorób i pojęcia: choroba dziedziczna, wrodzona, nabyta, rodzinna; metody diagnostyczne stosowane w patomorfologii [metody standardowe i pomocnicze], elementy prawne dotyczące patomorfologii, markery nowotworowe, proteomika.
2. ZWYRODNIENIA: białkowe, tłuszczowe, śluzowe, cukrowe, przemiana barwnikowa i wapniowa, porfirie.
3. MARTWICA: apoptoza, autofagia, patologia macierzy pozakomórkowych, znamiona śmierci, zanik i starzenie się ustroju, śmierć i regeneracja, naprawa, gojenie się ran, metaplazja.
4. SKRZEP, ZAKRZEP, KRWOTOK, ZATOR, PRZEKRWIENIE, NIEDOKRWIENIE, ZAWAŁ, OBRZĘKI.
5. PATOLOGIA ZAPALEŃ: klasyfikacja zapaleń, zapalenia ostre i przewlekłe.
6. ZAPALENIA SWOISTE: kiła, gruźlica, sarkoidoza, promienica, dur brzuszny, listerioza, toksoplazmoza, brucelloza, tularemia, trąd, trąd słowiański, wścieklizna, grzybice, choroby wirusowe.
7. IMMUNOPATOLOGIA ZAPALEŃ: choroby autoimmunologiczne, choroby alergiczne – patomorfologia zmian narządowych, mikrochimeryzm.
8. ROZROST, PRZEROST: różnicowanie komórkowe, ogólna charakterystyka nowotworów, stany przedrakowe, zespoły paraneoplastyczne, karcynogeneza, epidemiologia nowotworów, klasyfikacja TNM, spersonalizowana terapia nowotworów.
9. NOWOTWORY NABŁONKOWE: rak przedinwazyjny, cytodiagnostyka nowotworów, nowotwory łagodne i złośliwe, drogi szerzenia się nowotworów.
10. NOWOTWORY NIENABŁONKOWE: podział i charakterystyka, zmiany rzekomowotworowe.
11. UKŁAD ODDECHOWY: zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zmiany w upowietrznieniu, zapalenia płuc, pylice.
12. UKŁAD ODDECHOWY CZ. II: nowotwory płuca, opłucnej, choroby opłucnej i śródpiersia.
13. SERCE: wady rozwojowe, zapalenia, kardiomiopatie, nowotwory serca.
14. NACZYNIA I CHOROBY TĘTNIC: żyły, naczynia limfatyczne, nowotwory w naczyniach krwionośnych i limfatycznych, patomorfologia miażdżycy.
15. PRZEWÓD POKARMOWY CZ. I: jama ustna, ślinianki, przełyk, żołądek PRZEWÓD POKARMOWY CZ. I: jama ustna, ślinianki, przełyk, żołądek.

Ćwiczenia:

1. WSTĘP: historia patomorfologii, metody diagnostyczne stosowane w patomorfologii (metody standardowe i metody biologii molekularnej), elementy prawne dotyczące patomorfologii, markery nowotworowe, proteomika, genomika, metabolomika.
2. ZWYRODNIENIA: białkowe, tłuszczowe, śluzowe, cukrowe, przemiana barwnikowa i wapniowa, porfirie.
3. MARTWICA: apoptoza, znamiona śmierci, zanik i starzenie się ustroju, śmierć i regeneracja, naprawa, gojenie się ran, metaplazja.
4. SKRZEP, ZAKRZEP, KRWOTOK, ZATOR, PRZEKRWIENIE, NIEDOKRWIENIE, ZAWAŁ, OBRZĘKI.
5. PATOLOGIA ZAPALEŃ: klasyfikacja zapaleń, zapalenia ostre i przewlekłe, choroby autoimmunologiczne, choroby alergiczne.
6. ZAPALENIA SWOISTE: kiła, gruźlica, sarkoidoza, promienica, dur brzuszny, listerioza, toksoplazmoza, brucelloza, tularemia, trąd, trąd słowiański, wścieklizna, grzybice, choroby wirusowe.
7. KOLOKWIUM I
8. ROZROST, PRZEROST: różnicowanie komórkowe, ogólna charakterystyka nowotworów, stany przedrakowe, zespoły paraneoplastyczne, karcynogeneza, epidemiologia nowotworów.
9. NOWOTWORY NABŁONKOWE: rak przedinwazyjny, cytodiagnostyka nowotworów, nowotwory łagodne i złośliwe, drogi szerzenia się nowotworów.
10. NOWOTWORY NIENABŁONKOWE: podział i charakterystyka, zmiany rzekomowotworowe.
11. UKŁAD ODDECHOWY: zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w krążeniu, zmiany w upowietrznieniu, zapalenia płuc, pylice, nowotwory płuca, opłucnej, choroby opłucnej i śródpiersia.
12. SERCE: wady rozwojowe, zapalenia, kardiomiopatie, nowotwory serca
13. KOLOKWIUM II
14. NACZYNIA I CHOROBY TĘTNIC: żyły, naczynia limfatyczne, nowotwory w naczyniach krwionośnych i limfatycznych, patomorfologia miażdżycy./ ĆWICZENIA ODRÓBKOWE.

Patomorfologia cz. 2 (semestr zimowy):

Wykłady:

1. PRZEWÓD POKARMOWY CZ. II : jelito cienkie, zaburzenia rozwojowe, niedrożność, zaburzenia wchłaniania, jelito grube, zmiany naczyniowe, zapalenia, nowotwory, choroby wyrostka robaczkowego
2. PATOLOGIA WĄTROBY, DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
3. PATOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO: nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa
4. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO: srom, pochwa, szyjka macicy, macica
5. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO CZ. II : patomorfologia jajnika, jajowodu i łożyska
6. PATOLOGIA NARZĄDÓW UKŁADU ENDOKRYNNEGO : przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, zespoły neuroendokrynne, cukrzyca, otyłość
7. PATOLOGIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO: zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory, patologia sutka męskiego
8. PATOMORFOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH: prącie, jądro, prostata
9. ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE W CHOROBACH ALERGICZNYCH
10. PATOMORFOLOGIA UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO : choroby metaboliczne, zapalenia, zmiany rzekomonowotworowe, nowotwory pierwotne, choroby stawów
11. NEUROPATOLOGIA: schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, nowotwory pierwotne
12. HEMATOPATOLOGIA: patologia węzłów chłonnych i szpiku kostnego
13. PATOMORFOLOGIA PŁODU I NOWORODKA: zaburzenia i wady rozwojowe, wpływ zakażeń wewnątrzmacicznych na obraz patomorfologiczny płodu i noworodka, nowotwory wieku dziecięcego
14. PATOLOGIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ: choroby zapalne, zmiany wsteczne, nowotwory nabłonkowe, melanoblastyczne, mezenchymalne
15. CHOROBY O PODŁOŻU PSYCHICZNYM: alkoholizm, nikotynizm, narkomania i ich następstwa morfologiczne w organizmie człowieka.

Ćwiczenia:         

1. PRZEWÓD POKARMOWY CZ.I i CZ.II choroby ślinianek, zaburzenia rozwojowe przewodu pokarmowego, patomorfologia przełyku, żołądka, nowotwory żołądka, jelito cienkie, zaburzenia rozwojowe, niedrożność, zaburzenia wchłaniania, jelito grube, zmiany naczyniowe, zapalenia, nowotwory, choroby wyrostka robaczkowego
2 .PATOLOGIA WĄTROBY, DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
3. PATOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO: nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa
4. PATOLOGIA UKŁADU PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO: srom, pochwa, szyjka macicy, macica, jajnik, jajowód i łożysko
5. KOLOKWIUM I
6. PATOLOGIA NARZĄDÓW UKŁADU ENDOKRYNNEGO: przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, zespoły neuroendokrynne, cukrzyca
7. PATOMORFOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH: prącie, jądro, prostata
8. PATOLOGIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO: zaburzenia rozwojowe, zapalenia, nowotwory, patologia sutka męskiego
9. PATOMORFOLOGIA UKŁADU SZKIELETOWEGO: choroby metaboliczne, zapalenia, zmiany
rzekomonowotworowe, nowotwory pierwotne, choroby stawów
10. NEUROPATOLOGIA: schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, nowotwory
Pierwotne
11 KOLOKWIUM II
12. HEMATOPATOLOGIA: patologia węzłów chłonnych i szpiku kostnego
13. PATOMORFOLOGIA PŁODU I NOWORODKA: zaburzenia i wady rozwojowe, nowotwory
wieku dziecięcego
14. PATOLOGIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ: choroby zapalne, zmiany wsteczne, nowotwory nabłonkowe, melanoblastyczne, mezenchymalne / ĆWICZENIA ODRÓBKOWE.

Informacje dodatkowe z Patomorfologii

Literatura obowiązkowa:

Rekomendowane książki do Patologii
Rekomendowane książki do Patomorfologii
1. J. Stachura, W. Domagała: “Patologia –znaczy słowo o chorobie”. T1 i T2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, wydanie z roku 2018-2019.
2. Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury „Patomorfologia kliniczna” PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2007, wyd. 33. A.K. Abbas, J.C. Aster, V. Kumar, „Robbins Patologia”, Wydawnictwo Edra, Wrocław 2021, wyd. 10

Literatura uzupełniająca:

1. Lauren Pecorino, „Biologia molekularna nowotworów w praktyce klinicznej”, Wydawnictwo EDRA, Wrocław 2021, Wyd. 43. M.E. Peyton Gupta, „Patologia BRS”, ”, Wydawnictwo EDRA, Wrocław 2022.

Patologia www:

Pathology Outlines - PathologyOutlines.com
Pathology images and text for medical education - WebPath (utah.edu)
Webpathology.com: A Collection of Surgical Pathology Images
Polskie Towarzystwo Patologów – Polish Society of Pathologists (pol-pat.pl)
PubMed (nih.gov)

Infrastruktura dydaktyczna:

 • Sala/Aula wykładowa (A)
 • Biblioteka (B)
 • Sala ćwiczeń (C)
 • Sala sekcyjna okrągła (D)

 

Didactics (English Division, ED) ENG

The Department of General and Experimental Pathology conducts pathology courses for medical students of The Faculty of Medicine and students under the Erasmus program.


Information:

The most important information about course roles is listed here.


Regulations: 

RULES AND REGULATIONS FOR PATHOMORPHOLOGY (I) COURSE FOR ENGLISH DIVISION STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE

 1. Classes last 4 hours and begin at 11.30 a.m. Arriving late for class thrice will be regarded as an absence.

 2. Lectures will be held online on Thursdays; from 18:15 to 19:45. 

 3. The use of cell phones, cameras, and other electronic devices during the course without the consent of the lecturer is strictly prohibited.

 4. All students have privileged access to patient information, all of which is confidential. The inappropriate release of such information is unlawful under the Privacy Act.

 5. Classes and lectures are held following the plan posted on the announcement board and the website: https://www.umw.edu.pl/pl/jednostki/zaklad-patologii-ogolnej-i-doswiadczalnej. Detail information about the Syllabus are here.

 6. The teachers can verify the student's knowledge of the material required for the day and the previous classes. The assessments during the class meetings may affect the subject's final grade.

 7. Classes are mandatory. Each absence needs to be covered with a sick note- general.pathology@umw.edu.pl

 • The missed class can be covered on another day of the same week after obtaining the consent of the lecturer. 

 • An unjustified absence on a class test is equivalent to an unsatisfactory grade.

 • The sick medical note must be presented immediately after returning from sick leave- e-mail

 • Students with sick notes lasting two or more weeks will be considered individually.

 • Lack of the required attendance rate is equivalent to failing the course.

 1. The student must have a blank A4 notebook for the Pathomorphology course during each class. Lack of a notebook may result in obtaining absence from classes.

9. The condition for passing the term and gaining admission to the final exam is active participation in the classes (lectures and classes) and getting a pass from the tests checking theoretical and practical knowledge and skills, including:

 • Colloquium I

 • Colloquium II

 • Presentation

 • Oral answer

 • Evaluation of the tasks included in the student notebook

The average of the above activities will be calculated. The condition for receiving a credit is to obtain an average of at least 2.75 from all activities. 

 • The dates of the colloquium are included in the schedule. The form of the tests depends on the arrangements of the teacher with the student group.

 • Students who do not pass the test are eligible to retake the test. 

 1. Independent learning is mandatory for all students. It results, among others, in the presentation of a given topic (one in a semester).  

 • The student is obliged to send the presentation to the e-mail address: general.pathology@umw.edu.pl no later than 24 hours before the planned presentation.

 • The student's absence on the day of the presentation without prior notice to the teacher (up to 2 hours before the start of classes) will result in an unsatisfactory grade with no possibility of improvement

11. Consultative hours of the Didactic Tutor: kamila.dus-szachniewicz@umw.edu.pl

12. Complaints, suggestions, and doubts that emerge throughout the course of the classes should be addressed to the assistant conducting the class, the didactic tutor, or via the student’s assembly head, to the Head of the Pathology Department (Professor  Piotr Ziółkowski, MD, Ph.D).


Lectures: SUMMER 2024

1. INTRODUCTION TO PATHOLOGY: history of pathomorphology, causes of diseases and concepts: hereditary, congenital, acquired, family disease; diagnostic methods used in pathomorphology [standard and auxiliary methods], legal elements related to pathomorphology, tumor markers, proteomics.- 29/02/2024

2. DEGENERATIONS. METABOLIC DISTURBANCES: general classification and mechanisms of degenerations . -7/03/2024

3. CELL INJURY, NECROSIS, ATROPHY: apoptosis, autophagy, pathology of extracellular matrices, signs of death, atrophy and aging of the organism, death and regeneration, repair, wound healing, metaplasia. 14/03/2024

4. DISTURBANCES OF CIRCULATION: edema, hyperemia, ischemia, thrombosis, embolism and infarction. 21/03/2024

5. INNFLAMMATION GENERAL: classification of acute and chronic inflammation. 4/04/2024

6. INFLAMMATION SPECIFIC: syphilis, tuberculosis, sarcoidosis, actinomycosis, typhoid fever, listeriosis, toxoplasmosis, brucellosis, tularemia, leprosy, Slavic leprosy, rabies, mycoses, viral diseases. 11/04/2024

7. ALLERGY, AUTOIMMUNE DISEASES: pathology of autoimmune and allergic disease, pathomorphology of organ changes, microchimerism. 18/04/2024

8. INTRODUCTION TO ONCOLOGY: cell differentiation, general characteristics of neoplasms, precancerous conditions, paraneoplastic syndromes, carcinogenesis, tumor epidemiology, TNM classification, personalized cancer therapy. 25/04/2024

9. EPITHELIAL TUMORS: pre-invasive cancer, cancer cytodiagnosis, benign and malignant neoplasms, ways of cancer spread. 9/05/2024

10. MESENCHYMAL TUMORS: division and characteristics of benign and malignant tumors. 16/05/24

11. PATHOLOGY OF LUNGS, BRONCHI AND PLEURA 1: developmental disorders, circulatory disorders, changes in aeration, pneumonia, pneumoconiosis. 23/05/2024

12. PATHOLOGY OF LUNGS, BRONCHI AND PLEURA 2: cancers of the lung and pleura, pleural and mediastinal diseases. 6/06/2024

13. PATHOLOGY OF HEART: developmental disorders, inflammations, cardiomyopathies, heart tumors. 1.06. 2023 13/06/2024

14. PATHOLOGY OF VESSELS: veins, lymph vessels, neoplasms in blood and lymph vessels, pathology of atherosclerosis. 17/06/2024

15. ALIMENTARY TRACT PART 1: oral cavity, salivary glands, esophagus, stomach. 20/06/2024


PATHOLOGY CLASSES ED

SUMMER SEMESTER 2024

 

TOPIC

 

MONDAY

11:30 – 14:30

TUESDAY

11:30 –14:30

1.

Introduction to Pathology, diagnostic methods, technical remarks

 

 

26/02/2024

 

27/02/2024

2.

Degeneration of cell, metabolic disturbances, pigmentous changes, calcium metabolism

 

 

4/03/2024

 

5/03/2024

3.

Necrosis, atrophy, metaplasia, wound healing

 

 

 

11/03/2024

 

12/03/2024

4.

Disturbances of circulation, thrombosis, embolism, hemorrhage, infarct, edema

 

 

18/03/2024

 

19/03/2024

5.

Inflammation general , classification, acute, chronic, allergy, autoimmune diseases.

25/03/2024

26/03/2024

6.

 

Colloquium I (topics 1-5)

 

 

8/04/2024

 

9/04/2024

7.

Inflammation specific, tuberculosis, syphilis, sarcoidosis, toxoplasmosis, lepra, typhus, rabies, fungal, viral diseases. RETEAKE (Col I)

 

15/04/2024

 

16/04/2024

8.

Introduction to oncology, hypertrophy, hyperplasia, neoplasms classification, epidemiology

 

22/04/2024

 

23/04/2024

9.

Epithelial neoplasms, benign, malignant, premalignant, invasion

 

 

29/04/2024

 

30/04/2024

10.

Mesenchymal neoplasms, classification, characteristics

 

 

6/05/2024

 

7/05/2024

11.

Respiratory system pathology, diseases of lung, bronchi, pleura.

 

 

13/05/2024

 

14/05/2024

12.

 

Colloquium II ( topics 7-11)

 

20/05/2024

 

 

21/05/2024

13.

Cardiovascular system pathology, diseases of heart, aorta, vessels. RETEAKE (Col II)

 

 

27/05/2024

 

27/05/2024

14.

Repetition.

 

 

3/06/2024

4/06/2024

 


Piotr Ziolkowski, MD, PhD

Head of the Department of General and Experimental Pathology
e-mail: piotr.ziolkowski@umw.edu.pl 
Phone: +48 71 784 12 12 - plant secretariat

Personal Staff of English Division (ED) Students (Classes):

Ass . prof. Kamila Duś Szachniewicz tutor

Ass . prof. Marta Woźniak

Ass . Piotr Kupczyk, Ph.D

Dr Sebastian Makuch

Dr Katarzyna Gdesz Birula
e
mail: general.pathology@umw.edu.pl
Lectures

Ass . prof. Kamila Duś Szachniewicz

Ass . Prof. Marta Woźniak

Course coordinator and general information:
Kamila Duś-Szachniewicz, PhD
Contact:
e-mail: kamila.dus-szachniewicz@umw.edu.pl or general.pathology@umw.edu.pl
Phone: +48 71 784 12 25
Consultation:
Consultations are held by prior appointment via email or phone.

Additional Information from Pathology:

Required literature:

Usunięto obraz.Usunięto obraz.

Pathology www:

Pathology Outlines - PathologyOutlines.com
Pathology images and text for medical education - WebPath (utah.edu)
Webpathology.com: A Collection of Surgical Pathology Images

The Journal of Pathology - Wiley Online Library

Pubmed


Teaching Infrastructure:

 • Lecture Hall/Auditorium (A)

 • Library (B)

 • Exercise room (C)

Informacje

Jednostka uczestniczy w programie studiów doktoranckich, których członkami są absolwenci uczelni oraz innych ośrodków akademickich Wrocławia. Pracownicy jednostki uczestniczą w interdyscyplinarnych programach studiów doktoranckich jako promotorzy i promotorzy pomocniczy.


Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Gdesz-Birula

tel.: +48 71 78412 25

e-mail: katarzyna.gdesz-birula@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0486-1428

Promotor pomocniczy: dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz

Tematyka badań: 

"Opracowanie modeli 3D nowotworów hematologicznych do analiz w szczypcach optycznych."

Projekt doktorantki dotyczy opracowania modelu sferoidów nowotworowych z następujących linii komórkowych: B-NHL(chłoniaki nieziarnicze z limfocytow B), Ri-1(DLBCL, chłoniak rozlany z dużych limfocytów B), Raji (BL, chłoniak Burkitta) oraz OCI-AML3 (AML, ostra białaczka szpikowa) w kokulturze z komórkami zrębu szpiku kostnego HS-5. W badaniach wykorzystywane są substancje o działaniu przeciwnowotworowym stosowane w terapii nowotworów hematologicznych (m.in.: doksycyklina, ibrutynib, sonidegib). Przy pomocy manipulacji w układzie szczypiec optycznych sprawdza się czy wymienione wyżej substancje wpływają na proces adhezji i formowania sferoidów na poziomie pojedynczej komórki. Badania przeprowadzone są w fizjologicznym tkankowym stężeniu tlenu.


mgr Sebastian Makuch

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: sebastian.makuch@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9904-1181

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

"Cukrowa pochodna cynkowej ftalocyjaniny jako innowacyjne narzędzie terapii fotodynamicznej w leczeniu łuszczycy"

Doktorant prowadzi badania nad metabolizmem glukozy oraz wykorzystaniem transportera glukozy GLUT1 jako potencjalny cel terapeutyczny w innowacyjnej strategii leczenia łuszczycy i innych hiperproliferacyjnych chorób skóry. W niniejszym projekcie, po raz pierwszy zostanie oceniona skuteczność nowego fotouczulacza – cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) - w leczeniu łuszczycy. Oczekuje się, że przyłączenie glukozy do rdzenia pochodnej porfiryny pozwala na zwiększenie selektywności, biodostępności oraz akumulacji związku przez komórki hiperproliferujące.

Projekt składa się z trzech faz:

 • Synteza stabilnej, mniej toksycznej i wysoce selektywnej cukrowej pochodnej cynkowej ftalocyjaniny (Glu-ZnPc) w porównaniu do nieskoniugowanego fotouczulacza.
 • Ocena cytotoksyczności, działania przeciwzapalnego oraz wychwytu koniugatu glukozy w celu ewaluacji ich preferencyjnej akumulacji w nadmiernie proliferujących keratynocytach łuszczycowych in vitro.
 • Weryfikacja skuteczności i bezpieczeństwa nowego fotouczulacza w terapii fotodynamicznej na mysim modelu łuszczycy wraz z wykonaniem badania mechanizmu działania koniugatu poprzez ocenę stanu zapalnego skóry w odpowiedzi na leczenie.

Oczekuje się, że wyniki projektu umożliwią oszacowanie bezpieczeństwa i skuteczność zaproponowanej metody leczenia, wskażą mechanizmy odpowiedzialne za selektywny transport koniugatów fotouczulaczy do komórek oraz zaproponują nowatorską strategię leczenia łuszczycy z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej.


mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

tel.: +48 71 784 12 12

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8741-377X

Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Woźniak

Tematyka badań: 

Doktorantka zajmuje się oceną aktywności fototoksycznej naturalnych substancji oraz ich pochodnych i ich działania przeciwnowotworowego. Jej badania obejmują ocenę działania cytotoksycznego wybranych fitoterapeutyków, mających cytotoksyczne działanie w połączeniu z terapią fotodynamiczną. Badania są prowadzone na liniach komórek nowotworowych. 

 


Studenckie Koło Naukowe Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

To przedsięwzięcie koordynowane przez pracowników naukowych Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, które umożliwia studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizację własnych pomysłów naukowych oraz udział w projektach/granatach realizowanych przez jednostkę. Ponadto, jesteśmy otwarci na współpracę ze studentami innych wrocławskich uczelni o profilu biologicznym, biotechnologicznym, bioinformatycznym i weterynaryjnym, którzy w ramach aktywności koła naukowego pragną zrealizować prace licencjackie, magisterskie lub inne projekty naukowo-badawcze. Projekty naukowe realizowane w jednostce dotyczą obszarów naukowych z zakresu biologii komórek i tkanek, biologii molekularnej, immunologii oraz mechanizmów patologicznych chorób człowieka. Członkowie koła będą mieli możliwość nauki organizacji pracy podczas badań klinicznych, udziału w opracowaniu i przedstawianiu prac naukowych, pracy przy badaniach molekularnych, histopatologicznych i cytoonkologicznych oraz udział w sekcjach patomorfologicznych. W ramach koła naukowego prowadzone są również seminaria oraz wykłady przez pracowników jednostki oraz innych naukowców z kraju i zagranicy.

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej składa się z dwóch sekcji:

 • Patologii Ogólnej - kierowana do studentów kierunku lekarskiego, którzy planują specjalizację z Patomorfologii (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak)

 • Patologii Doświadczalnej - kierowana do studentów pozostałych kierunków, którzy zamierzają realizować i prowadzić aktywność naukowo-badawczą (opiekun: dr n. med. Marta Woźniak lub dr n. biol. Piotr Kupczyk).

Koordynator SKN:

dr. n. med. Marta Woźniak

e-mail: marta.wozniak@umw.edu.pl

Przewodniczący SKN:

Marta Olszowy

e-mail: marta.olszowy@student.umw.edu.pl

Wiceprzewodniczący SKN:

mgr inż. Martyna Nowak-Perlak

e-mail: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl

 

Kontakt:

Informację o działalności i chęć udziału w SKN proszę zgłaszać koordynatorowi koła dr n. med. Marcie Woźniak.

 

SKN Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

                                                                 ZAPRASZAMY !!!