Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

ul. O. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel.: 71 328 60 45, 71 328 66 91 (portiernia)
faks: 71 328 60 16
e-mail: emerg.kids@umw.edu.pl

Struktura jednostki

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego

  • Pracownia Fantomowa Nauczania Symulacyjnego
  • Pracownia Symulacji Komputerowych
  • Pracownia Naukowo-Badawcza wpływu pól magnetycznych
Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Jan Godziński
jan.godzinski@umw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny
Adiunkt dydaktyczny

dr Joanna Jakubaszko-Jabłońska
joanna.jakubaszko-jablonska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. prawnych Mateusz Paplicki
mateusz.paplicki@umw.edu.pl

Asystenci

dr Piotr Miśkiewicz
piotr.miskiewicz@umw.edu.pl

dr Anna Wojtyłko
anna.wojtylko@umw.edu.pl

mgr Aleksandra Berdzińska-Wolny
aleksandra.berdzinska-wolny@umw.edu.pl

mgr Krzysztof Janowski
krzysztof.janowski@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

lek. Remigiusz Chrostek
remigiusz.chrostek@umw.edu.pl

lek. Urszula Chrostek
urszula.chrostek@umw.edu.pl

Lek. Karol Dopierała
karol.dopierala@umw.edu.pl

Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego - nauka

Fakultety semestr letni 2022/23.