Efekty uczenia się - Ratownictwo medyczne

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2021/2022
ratownictwo medyczne I stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2020/2021
ratownictwo medyczne I stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2019/2020
ratownictwo medyczne I stopnia

Efekty dla cyklu rozpoczynającego kształcenie w roku akademickim 2018/2019
ratownictwo medyczne I stopnia

Efekty obowiązujące dla cykli, które rozpoczęły kształcenie w roku 2017/2018 i wcześniej
ratownictwo medyczne I stopnia