Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Ratownictwo Medyczne - Informacje dla nowo przyjętych

Informacje dla nowo przyjętych

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

 

Szkolenie BHP
 

Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są zobowiązani
do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Szczegółowe informacje będą dostępne w terminie późniejszym.

 

Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r. ze zm.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.

 

  • Ratownictwo Medyczne 1 rok, I stopień, studia stacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 10:00, w sali numer 14 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5.

mgr Aleksander Mickiewicz

Opiekun I roku studiów