Nr 69/XV R/2012 - opłaty za przeprowadzenie przewodów (doktorski, habilitacyjny, nadanie tytułu)

Zarz.: 69/XV R/2012
zm.: 2/XV R/2013, 92/XV R/2013, 87/XV R/2014, 43/XV R/2018, 70/XV R/2018, 80/XV R/2018, 9/XV R/2019, 124/XV R/2019, 120/XV R/2020

 

TEKST JEDNOLITY - zarz. 120/XV R/2020

 

UWAGA - do postępowań wszczętych po 30.09.2019 r. stosuje się przepisy zarządzenia nr 29/XV R/2020

 
     
Zarządzenie nr 69/XV R/2012
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 września 2012 r.
 
w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego
 
UWAGA - obowiązuje tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem 120/XV R/2020
 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - wniosek - wszczęcie postępowania
załącznik nr 2 - umowa
załącznik nr 3 - wysokość przedpłat za przeprowadzenie przewodu
załącznik nr 4 - zlecenie wykonania dodatkowych obowiązków
załącznik nr 4a - protokół zdawczo-odbiorczy
załącznik nr 4b - polecenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
załącznik nr 5 - umowa o dzieło z recenzentem
załacznik nr 5a - rachunek do umowy o dzieło
załącznik nr 5b - oświadczenie dla celów podatkowych
załącznik nr 6 - umowa zlecenie
załącznik nr 6a - rachunek do umowy - zlecenie
załacznik nr 6b - zestawienie danych osobowych do ubezpieczenia
załącznik nr 7 - stawki wynagrodzeń obowiązujące do 15.12.2015
 
 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 20.10.2012
Autor edycji: Magdalena Kapera
Data edycji: 14.10.2022