Nr 60/XV R/2015 - wysokość i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016

Zarz.: 60/XV R/2015
zm.: 46/XV R/2016, 65/XV R/2017, 90/XV R/2017, 135/XV R/2018, 161/XV R/2018, 8/XV R/2019, 53/XV R/2019, 45/XV R/2020

Przepisy zarządzenia nr 60/XV R/2015 uchyla się w zakresie unormowanym zarządzeniem nr 12/XV R/2019 (kształcenie studentów)

 

Zarządzenie nr 60/XV R/2015
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

 
w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków
 

tekst pierwotny do pobrania - UWAGA - obowiązuje tekst ujednolicony zamieszczony w dolnej części strony
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
 tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie

załącznik nr 2 - utracił moc

załącznik nr 3 - porozumienie - powtarzanie zajęć

załącznik nr 4 - porozumienie - zajęcia nieobjęte planem studiów

załącznik nr 5 - porozumienie - studia niestacjonarne

załącznik nr 6 - porozumienie - zwolnienie z opłat

załącznik nr 7 - porozumienie - zwrot opłaty

załącznik nr 8 - utracił moc

załącznik nr 9 - utracił moc

załącznik nr 10 - utracił moc

załącznik nr 11 - wniosek - zwrot opłaty

załącznik nr 12 - wniosek - zwolnienie z opłaty

załącznik nr 13 - oświadczenie członka rodziny studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 14 - klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.09.2015
Autor edycji: Magdalena Kapera
Data edycji: 13.10.2022