Nr 177/XVI R/2023 - centralny system ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej

 

Zarządzenie nr  177/XVI R/2023  

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia  25 października 2023 r.  

  

w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin Repozytorium

załącznik do Regulaminu - oświadczenie o wyborze licencji

załącznik nr 2 - formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 3Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

załącznik nr 4 Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

załącznik nr 5 Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

załącznik nr 6Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

załącznik nr 7Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

załącznik nr 8 - Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

 

Autor: Magdalena Krystyniak
Data utworzenia: 26.10.2023
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 27.10.2023