Nr 28/XV R/2020 - organizacja praktyk zawodowych studentów

Zarz.: 28/XV R/2020

  zm.: 40/XV R/2020, 76/XV R/2020, 109/XV R/2020, 112/XV R/2020, 271/XVI R/2021, 81/XVI R/2023, 136/XVI R/2023, 5/XVI R/2024, 61/XVI R/2024, 95/XVI R/2024

 

Zarządzenie nr 28/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej)

 

tekst pierwotny do pobrania - UWAGA - tekst obowiązujący znajduje się poniżej

załącznik nr 1 - wykaz zawartych umów

załącznik nr 2.1 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej

załącznik nr 2.2 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - WNoZ

załącznik nr 2.3 - aneks do porozumienia

załącznik nr 3 - rejestr porozumień

załącznik nr 4 - wniosek o indywidualne odbywania praktyk (WL, WF)

załącznik nr 5 - wniosek o indywidualne odbywania praktyk (WNoZ)

załącznik nr 6 - zakres obowiązków opiekuna praktyk

załącznik nr 7 - zapytanie w sprawie organizacji praktyk

załącznik nr 8 - program praktyki (WL)

załącznik nr 9 - program praktyki (WF)

załącznik nr 10 - karta praktyki zawodowej (WNoZ)

załącznik nr 11 - skierowanie na praktykę


tekst obowiązujący do pobrania 

załącznik nr 1 - wykaz zawartych umów

załącznik nr 2.1 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej

załącznik nr 2.2 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki zawodowej - WNoZ

załącznik nr 2.3 - aneks do porozumienia

załącznik nr 2.4 - aneks nr 2 do porozumienia (dot. zapewnienia środków ochrony indywidualnej)

załącznik nr 3 - rejestr porozumień

załącznik nr 4.1 - wniosek o indywidualne odbywania praktyk (WF)

załącznik nr 4.2 - wniosek o indywidualne odbywania praktyk (WL)

załącznik nr 4.3 - wniosek o indywidualne odbywanie praktyki (WL-S)

załącznik nr 4.4 - wniosek o indywidualne odbywanie praktyki (Filia - kierunek lekarski)

załącznik nr 5 - wniosek o indywidualne odbywania praktyk (WNoZ)

załącznik nr 6 - zakres obowiązków opiekuna praktyk

załącznik nr 7 - zapytanie w sprawie organizacji praktyk

załącznik nr 8 - program praktyki (WL)

załącznik nr 8.1 - program praktyki (WL-S)

załącznik nr 8.2 - program praktyki (Filia - kierunek lekarski)

załącznik nr 9 - program praktyki (WF)

załącznik nr 10 - karta praktyki zawodowej (WNoZ)

załącznik nr 11 - skierowanie na praktykę

 

 

Authored by: Administrator Administrator
Creation date: 31.01.2020
Update authored by: Joanna Susłowicz
Update date: 16.05.2024