Katedra Biochemii i Immunochemii

Zakład Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10,
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: WL-41.2@umw.edu.pl

Zakład Chemii i Immunochemii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 31, 607 604 848
faks: 71 328 16 49
e-mail: immunochemia@umw.edu.pl
e-mail: WL-41.1@umw.edu.pl

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka

Sekretariat
mgr Natalia Żakowska
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: natalia.zakowska@umw.edu.pl

W skład Jednostki wchodzą zakłady:

Zakład Biochemii Lekarskiej
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Zakład Chemii i Immunochemii
Kierownik Zakładu
dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Profesorowie w grupie badawczo-dydaktycznej

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl
PPM

dr Iwona Bednarz-Misa, prof. UMW
tel.: 71 784 13 86
e-mail: iwona.bednarz-misa@umw.edu.pl
Pracownia nr 14
PPM

dr Mariusz Fleszar, prof. UMW
tel.: 71 784 13 94
e-mail: mariusz.fleszar@umw.edu.pl
Pracownia nr 45
PPM

Adiunkci w grupie dydaktycznej

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl
pracownia nr 29

dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umw.edu.pl

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 80
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl
Pracownia nr 5

dr Kamilla Stach
tel.: 71 784 15 60
e-mail: kamilla.stach@umw.edu.pl
Pracownia nr 5

Adiunkci w grupie badawczo-dydaktycznej

dr hab. Katarzyna Augoff
tel. 71 784 13 80
e-mail: katarzyna.augoff@umw.edu.pl
Pracownia nr 5
PPM

dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umw.edu.pl
Pracownia nr 43
PPM

dr Mariusz Bromke
tel.: 71 784 13 81
e-mail: mariusz.bromke@umw.edu.pl
Pracownia nr 6
PPM

dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko
tel.: 71 784 13 79
e-mail: agnieszka.bronowicka-szydelko@umw.edu.pl
Pracownia nr 4
PPM

dr Paulina Fortuna
tel.: 71 784 13 94
e-mail: paulina.fortuna@umw.edu.pl
Pracownia nr 45
PPM

dr inż. Kinga Gostomska-Pampuch
tel.: 71 784 13 79
e-mail: kinga.gostomska-pampuch@umw.edu.pl
Pracownia nr 4
PPM

dr Anna Kłopot
tel.: 71 784 13 87
e-mail: anna.klopot@umw.edu.pl
Pracownia nr 15
PPM

dr n. farm. Łukasz Lewandowski
tel.: 71 784 13 78
e-mail: lukasz.lewandowski@umw.edu.pl
Pracownia nr 3
PPM

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl
biblioteka Zakładu Biochemii Lekarskiej
PPM

dr hab. Jadwiga Pietkiewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: jadwiga.pietkiewicz@umw.edu.pl
Pracownia nr 3
PPM

Asystenci w grupie badawczo-dydaktycznej

dr Magda Drewniak-Świtalska
tel.: 71 784 13 84
e-mail: magda.drewniak-switalska@umw.edu.pl
Pracownia nr 10
PPM

mgr Paweł Hodurek
tel.: 71 784 13 81
e-mail: pawel.hodurek@umw.edu.pl
Pracownia nr 6
PPM

mgr inż. Izabela Krauze
tel.: 71 784 13 87
e-mail: izabela.krauze@umw.edu.pl
Pracownia nr 15
PPM

dr Emilia Królewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: emilia.krolewicz@umw.edu.pl
Pracownia nr 3
PPM

dr Kamila Maciejewska
tel.: 71 784 13 87
e-mail: kamila.maciejewska@umw.edu.pl
Pracownia nr 15
PPM

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Michał Bryk
tel.: 71 784 13 87
e-mail: michal.bryk@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

mgr inż. Martyna Korbecka
tel.: 71 784 13 87
e-mail: martyna.korbecka@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

mgr Diana Krupa
tel.: 71 784 13 74
e-mail: diana.krupa@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

Alicja Książczyk
tel.: 71 784 13 74
e-mail: alicja.ksiazczyk@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

mgr Daria Mykhailova
tel.: 71 784 13 87
e-mail: daria.mykhailova@umw.edu.pl
Pracownia nr 15

mgr inż. Wiktoria Nowicka
tel.: 71 784 13 74
e-mail: wiktoria.nowicka@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

mgr inż. Agata Parafiniuk
tel.: 71 784 13 74
e-mail: agata.parafiniuk@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

mgr Natalia Rybska
tel.: 71 784 13 74
e-mail: natalia.rybska@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

mgr Stella Szpinek
tel.: 71 784 13 74
e-mail: stella.szpinek@umw.edu.pl
Pracownia nr 20

Doktoranci

mgr Margareta Jabłońska

mgr Mateusz Marciniak

Profesorowie w grupie badawczo-dydaktycznej

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. uczelni
tel.: 71 770 30 32
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umw.edu.pl
PPM

dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl
PPM

Adiunkci w grupie badawczo-dydaktycznej

dr Anna Kałuża
tel.: 71 770 30 66
e-mail: anna.kaluza@umw.edu.pl
PPM

dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb
tel.: 71 770 30 43
e-mail: dorota.krzyzanowska-golab@umw.edu.pl
PPM

dr Anna Lemańska-Perek
tel.: 71 770 30 43
e-mail: anna.lemanska-perek@umw.edu.pl
PPM

dr Jolanta Lis-Kuberka
tel.: 71 770 32 17
e-mail: jolanta.lis-kuberka@umw.edu.pl
PPM

dr Beata Olejnik
tel.: 71 770 30 87
e-mail: beata.olejnik@umw.edu.pl
PPM

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl
PPM

dr inż. Agata Serrafi
tel.: 71 770 30 88
e-mail: agata.serrafi@umw.edu.pl
PPM

dr Justyna Szczykutowicz
tel.: 71 770 30 79
e-mail: justyna.szczykutowicz@umw.edu.pl
PPM

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno- techniczni

mgr Aliaksandra Ihnatsik
p. 306, tel. 71 770 30 73
e-mail: aliaksandra.ihnatsik@umw.edu.pl

mgr Zuzanna Stasiak-Miądowicz
tel.: 71 770 30 73
e-mail: zuzanna.miadowicz@umw.edu.pl

mgr inż. Patrycja Surma
p.212, tel. 71 770-30-70
e-mail: patrycja.surma@umw.edu.pl

Laborant

Anna Bismor
p. 212, tel.: 71 770 30 70
e-mail: anna.bismor@umw.edu.pl

Doktoranci

lek. Anita Froń
p. 306, tel. 71 770-30-73
e-mail: anita.fron@student.umw.edu.pl

.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Podanie o zaliczenie przedmiotu/części przedmiotu na podstawie efektów kształcenia z innej uczelni/kierunku - należy składać do końca pierwszego tygodnia zajęć danego semestru.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Podanie o zaliczenie przedmiotu/części przedmiotu na podstawie efektów kształcenia z innej uczelni/kierunku - należy składać do końca pierwszego tygodnia zajęć danego semestru.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr Iwona Bednarz-Misa, prof. UMW
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 17 82, 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Sylabus
Kalendarz egzaminów
Plan zajęć

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Jadwiga Pietkiewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: jadwiga.pietkiewicz@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Adiunkt ds. dydaktycznych:

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Tematy wykładów i ćwiczeń

Person in charge for the course:

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 80
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl

Syllabus
Exam timetables
Schedule

Person in charge for the course:

dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 80
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl

Syllabus
Exam timetables
Schedule

Person in charge for the course:

dr Iwona Bednarz-Misa, prof. UMW
tel.: 71 784 13 86
e-mail: iwona.bednarz-misa@umw.edu.pl

Adiunct responsible for ED didactics:

dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 80
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umw.edu.pl

Syllabus
Exam timetables
Schedule
 

Studenckie Koło Naukowe Chemii Medycznej i Immunochemii przy Zakładzie Chemii i Immunochemii

Opiekun Koła:

dr inż. Agata Serrafi
e'mail: agata.serrafi@umw.edu.pl


dr Małgorzata Pupek
e'mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Zarząd Koła:

Andrzej Wasilewski - przewodniczący, III rok, kierunek: Lekarski
e'mail: andrzej.wasilewski@student.umw.edu.pl


Adrian Kasprzak- zastępca, III rok, kierunek: Lekarski
e'mail: adrian.kasprzak@student.umw.edu.pl


Zofia Sowa - sekretarz, III rok, kierunek: Analityka Medyczna
e'mail: zofia.sowa@student.umw.edu.pl