Katedra i Zakład Dietetyki i Bromatologii

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl
71 784 02 07
faks: 71 784 02 06

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Prescha
tel. 71 784 02 04
anna.prescha@umw.edu.pl

 

Profesor

prof. dr hab. Halina Grajeta
tel. 71 784 02 05
halina.grajeta@umw.edu.pl

Profesor uczelni

dr hab. Bożena Regulska-Ilow
tel. 71 784 01 13
bozena.regulska-ilow@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Joanna Pieczyńska
tel. 71 784 02 14
joanna.pieczynska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Magdalena Grajzer
tel. 71 784 02 08
magdalena.grajzer@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Dorota Różańska
tel. 71 784 01 12
dorota.rozanska@umw.edu.pl

Asystent

dr Klaudia Konikowska

tel. 71 784 01 05
klaudia.konikowska@umw.edu.pl

Asystent

dr Małgorzata Jeziorek
tel. 71 784 01 11
malgorzata.jeziorek@umw.edu.pl

Asystent

dr Anna Chmielewska

tel. 71 784 01 56
a.chmielewska@umw.edu.pl

Asystent, adiunkt dydaktyczny

mgr Mateusz Witkowski
tel. 71 784 01 56
mateusz.witkowski@umw.edu.pl

Asystent

mgr Paulina Cedro

tel. 71 784 01 05
paulina.cedro@umw.edu.pl

Asystent

mgr Iwan Zalewski
tel. 71 784 02 08
iwan.zalewski@umw.edu.pl

Asystent

mgr Natalia Gryglewicz- Szymanek
tel. 71 784 02 49
natalia.gryglewicz-szymanek@umw.edu.pl

Doktorantka
Asystent

mgr Katarzyna Gołąbek
urlop 
katarzyna.golabek@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Joanna Kaliszczyk
tel. 71 784 02 09
joanna.kaliszczyk@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Renata Polańska
tel. 71 784 02 09
renata.polanska@umw.edu.pl

Samodzielny technik
Samodzielny referent

mgr inż. Joanna Wnuczyńska
tel. 71 784 02 07
faks 71 784 02 06
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl

TEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH

1. Ocena związku między dietą, wzorami żywienia i składnikami pożywienia a występowaniem czynników ryzyka niezakaźnych chorób metabolicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, choroby sercowo-naczyniowe. Znaczenie stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w rozwoju niezakaźnych chorób metabolicznych. Badania m.in. w ramach realizacji międzynarodowego badania PURE w Polsce.

Różańska Dorota, Kujawa Krzysztof, Szuba Andrzej [i in.]. Dietary patterns and the prevalence of noncommunicable diseases in the PURE Poland study participants. Nutrients, 2023, vol. 15, nr 16, s. art.3524 [14 s.]. DOI:10.3390/nu15163524

Szypowska Alicja, Regulska-Ilow Bożena, Zatońska Katarzyna [i in.]. Comparison of intake of food groups based on dietary inflammatory index (DII) and cardiovascular risk factors in the middle-age population of lower silesia: results of the PURE Poland study. Antioxidants, 2023, vol. 12, nr 2, s. art.285 [18 s.]. DOI:10.3390/antiox12020285

Szypowska Alicja, Zatońska Katarzyna, Szuba Andrzej [i in.]. Dietary Inflammatory Index (DII)® and metabolic syndrome in the selected population of Polish adults: results of the PURE Poland sub-study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 2, s. art.1056 [14 s.]. DOI:10.3390/ijerph20021056

Konikowska Klaudia, Bombała Wojciech, Szuba Andrzej [i in.]. A high-quality diet, as measured by the DASH score, is associated with a lower risk of metabolic syndrome and visceral obesity. Biomedicines, 2023, vol. 11, nr 2, s. art.317 [14 s.]. DOI:10.3390/biomedicines11020317

Konikowska Klaudia, Bombała Wojciech, Szuba Andrzej [i in.]. Metabolic syndrome is associated with low diet quality assessed by the Healthy Eating Index-2015 (HEI-2015) and low concentrations of high-density lipoprotein cholesterol. Biomedicines, 2022, 10 (10), art. 2487.                                                DOI: 10.3390/biomedicines10102487

Regulska-Ilow Bożena, Różańska Dorota, Zatońska Katarzyna [i in.]. Estimation of vitamin K content and its sources in the diet of the Polish participants of the PURE study. Regulska-Ilow Bożena, Różańska Dorota, Zatońska Katarzyna [i in.], Nutrients, 2022, vol. 14, nr 9, s. art.1917 [19 s.]. DOI:10.3390/nu14091917

Sathish, T., Teo, K. K., Britz-McKibbin, P., Gill, B., Islam, S., Paré, G.[I in.] Variations in risks from smoking between high-income, middle-income, and low-income countries: an analysis of data from 179 000 participants from 63 countries. Lancet Global Health, 2022, vol. 10, nr 2, s. e216-e226 + supplementary appendix on-line. Praca wieloośrodkowa (kontrybutorska)

2. Leczenie dietetyczne obrzęków tłuszczowych i limfatycznych.

Jeziorek Małgorzata, Szuba Andrzej, Kujawa Krzysztof [i in.]. Comparison of actual and predicted resting metabolic rate in women with lipedema. Lymphatic Research and Biology, 2023, vol. 21, nr 3, s. 244-252. DOI:10.1089/lrb.2022.0084

Jeziorek Małgorzata, Chachaj Angelika, Sowicz Monika [i in.]. The benefits of low-carbohydrate, high-fat (LCHF) diet on body composition, leg volume, and pain in women with lipedema. Journal of Obesity, 2023, vol. 2023, s. art.5826630 [11 s.]. DOI:10.1155/2023/5826630

Jeziorek Małgorzata, Szuba Andrzej, Sowicz Monika [i in.]. The effect of a low-carbohydrate high-fat diet on laboratory parameters in women with lipedema in comparison to overweight/obese women. Nutrients, 2023, vol. 15, nr 11, s. art.2619 [14 s.]. DOI:10.3390/nu15112619

Jeziorek Małgorzata, Szuba Andrzej, Kujawa Krzysztof [i in.]. The effect of a low-carbohydrate, high-fat diet versus moderate-carbohydrate and fat diet on body composition in patients with lipedema. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2022, vol. 15, s. 2545-2561. DOI:10.2147/DMSO.S377720

3. Wpływ pierwiastków śladowych i stanu odżywienia na status oksydacyjny, przebieg ciąży i stan urodzeniowy noworodków.

Pieczyńska Joanna, Płaczkowska Sylwia, Sozański Rafał [i in.]. Effect of nickel on red blood cell parameters and on serum vitamin B12, folate and homocysteine concentrations during pregnancy with and without anemia. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2021, vol. 68, s. art.126839 [6 s.]. DOI:10.1016/j.jtemb.2021.126839

Pieczyńska Joanna, Płaczkowska Sylwia, Pawlik-Sobecka Lilla [i in.]. Association of dietary inflammatory index with serum IL-6, IL-10, and CRP concentration during pregnancy. Nutrients, 2020, vol. 12, nr 9, s. art.2789 [12 s.]. DOI:10.3390/nu12092789

4. Dietetyka sportowa dorosłych i dzieci, głównie rola żywienia we wspinaczce sportowej. Wpływ parametrów antropometrycznych na wartość spoczynkowej przemiany materii, dostępność energii i ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania wśród sportowców, stosowanie suplementów diety wśród sportowców różnych dyscyplin.

Chmielewska Anna, Regulska-Ilow Bożena. Evaluation of supplement use in sport climbers at different climbing levels, Nutrients, 2023, vol. 15, nr 1, art.100 [12 s.], DOI:10.3390/nu15010100,

Chmielewska Anna, Kujawa Krzysztof, Regulska-Ilow Bożena. Accuracy of resting metabolic rate prediction equations in sport climbers, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 5, art.4216 [13 s.], DOI:10.3390/ijerph20054216

Przeliorz Anna, Regulska-Ilow Bożena. Relationship between the dietary intake of sport climbers according to climbing grading scales and the dietary supply of antioxidants, Journal of Physical Education and Sport, 2022, vol. 22, nr 3, s. 795-802, DOI:10.7752/jpes.2022.03101

5. Wpływ jakości życia oraz jakości diety, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika zapalnego diety na przebieg przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, nawracających zakażeń dróg oddechowych u dzieci, a także rola diety w rozwoju nadwrażliwości na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. 

Frączek Marcin, Pieczyńska Joanna, Resler Katarzyna [i in.]. Association between physical activity and the quality of life of patients with chronic rhinosinusitis. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2020, vol. 60, nr 8, s. 1167-1168. DOI:10.23736/S0022-4707.20.10500-0

Frączek Marcin, Pieczyńska Joanna, Oleszkiewicz Anna [i in.]. Investigation of fatigue in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Fatigue: Biomedicine, Health and Behavior, 2020, vol. 8, nr 3, s. 156-166. DOI:10.1080/21641846.2020.1827504

Związek Natalia, Prescha Anna, Gorczyca Daiva [i in.]. The relationship between serum polyunsaturated fatty acids and dietary inflammatory index in children with recurrent respiratory infections. Proceedings, 2023, vol. 91, nr 1, s. poz.412, DOI:10.3390/proceedings2023091412

Witkowski Mateusz Konrad, Ryglowska Aleksandra, Grajeta Halina [i in.]. Ocena wskaźnika zapalnego diety (Dietary Inflammatory Index) u osób z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NANLPZ). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2021, vol. 54, nr 2, s. 119-132. DOI:10.32383/bct/154662

6. Walidacja i adaptacja kulturowa narzędzi oceny stanu odżywienia pacjentów.

Zabłocka-Słowińska Katarzyna, Pieczyńska Joanna, Prescha Anna [i in.]. Polish translation, cultural adaptation, and validity confirmation of the Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment. February 2024, DOI: 10.21203/rs.3.rs-3991268/v1

7. Rola składników mineralnych i enzymów istotnych w obronie antyoksydacyjnej w ocenie czasu przeżycia chorych na raka płuca.

Skórska Katarzyna Beata, Płaczkowska Sylwia, Prescha Anna [i in.]. Serum total SOD activity and SOD1/2 concentrations in predicting all-cause mortality in lung cancer patients. Pharmaceuticals, 2021, vol. 14, nr 11, s. art.1067 [18 s.]. DOI:10.3390/ph14111067

Zabłocka-Słowińska Katarzyna, Prescha Anna, Płaczkowska Sylwia [i in.]. Serum and whole blood Cu and Zn status in predicting mortality in lung cancer patients. Nutrients, 2021, vol. 13, nr 1, s. art.60 [20 s.]. DOI:10.3390/nu13010060

8. Ocena statusu witaminy D w różnych jednostkach chorobowych.

Konikowska Klaudia, Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Matera-Witkiewicz Agnieszka [i in.]. Association of serum vitamin D concentration with the final course of hospitalization in patients with COVID-19. Frontiers in Immunology, 2023, vol. 14, s. art.1231813 [11 s.].   DOI:10.3389/fimmu.2023.1231813

9. Zagrożenia zdrowia wynikające z pracy zmianowej położnych i strażaków.

Dobrowolska-Zrałka Karolina, Kujawa Krzysztof, Regulska-Ilow Bożena. Association of the length of service of 24/48 firefighters with the quality of their diet and selected anthropometric parameters. Nutrients, 2023, vol. 15, nr 18, s. art.4029 [17 s.]. DOI:10.3390/nu15184029

Gołąbek Katarzyna Daria, Chmielewska Anna, Karoluk Ewa [i in.]. A multifaceted assessment of the nutritional status, diet and eating habits of midwives working on a shift schedule in Wrocław, Poland: evaluation of macronutrients, vitamins and minerals in the diets of midwives participating in the study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2023, vol. 36, nr 5, s. 618-631. DOI:10.13075/ijomeh.1896.02117

10. Ocena stanu odżywienia z uwzględnieniem statusu oksydacyjno-redukcyjnego oraz wpływu zaleceń żywieniowych na skład ciała i markerów funkcji jelit w okresie przed i potransplantacyjnym na przebieg allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci.

Mierzwińska-Mucha Julia, Sozańska Agata, Pieczyńska Joanna [i in.]. Influence of steroid therapy and diet on patients' body composition after hematopoietic stem cell transplantation depending on the severity of the graft versus host disease. W: IX International Students' Conference of Young Medical Researchers. Wroclaw, 30.03-01.04.2023. Book of abstracts 2023, s. 49-50 poz.62, ISBN 978-83-942024-5-3

Sozańska Agata, Mierzwińska-Mucha Julia, Pieczyńska Joanna [i in.]. Comparison of the nutritional status of oncology and non-oncology patients after haematopoietic stem cell transplantation. W: IX International Students' Conference of Young Medical Researchers. Wroclaw, 30.03-01.04.2023. Book of abstracts 2023, s. 49 poz.61, ISBN 978-83-942024-5-3

11. Znaczenie edukacji żywieniowej w fenyloketonurii.

Konikowska Klaudia, Mozrzymas Renata. From PKU online lessons for dietetics students to the PKU sandwiches album. Education Sciences, 2022, vol. 12, nr 2, s. art.136 [10 s.]. DOI:10.3390/educsci12020136

12. Analiza profilu składników bioaktywnych w żywności, w tym badania właściwości funkcjonalnych i zdrowotnych olejów tłoczonych na zimno oraz ekstrahowanych i frakcjonowanych z użyciem nadkrytycznego CO2. Współpraca z przemysłem w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych żywności o właściwościach funkcjonalnych.

Grajzer Magdalena, Wiatrak Benita, Jawień Paulina [i in.]. Evaluation of recovery methods for Fragaria vesca L. Oil: characteristics, stability and bioactive potential. Foods, 2023, vol. 12, nr 9, s. art.1852 [18 s.]. DOI:10.3390/foods12091852

Grajzer Magdalena, Wiatrak Benita, Gębarowski Tomasz [i in.]. Bioactive compounds of raspberry oil emulsions induced oxidative stress via stimulating the accumulation of reactive oxygen species and NO in cancer cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, vol. 2021, s. art.5561672 [16 s.]. DOI:10.1155/2021/5561672

Grajzer Magdalena, Wiatrak Benita, Gębarowski Tomasz [i in.]. Chemistry, oxidative stability and bioactivity of oil extracted from Rosa rugosa (Thunb.) seeds by supercritical carbon dioxide. Food Chemistry, 2021, vol. 335, s. art.127649 [9 s.]. DOI:10.1016/j.foodchem.2020.127649

Grajzer Magdalena, Szmalcel Karolina, Kuźmiński Łukasz [i in.]. Characteristics and antioxidant potential of cold-Pressed oils - possible strategies to improve oil stability. Foods, 2020, vol. 9, nr 11, s. art.1630 [18 s.]. DOI:10.3390/foods9111630

13. Opracowywanie metod zwiększania stabilności oksydacyjnej i celowanego dostarczania składników bioaktywnych z użyciem naturalnych polimerów jako nośników.

Wojciechowska Joanna, Dyba Aleksandra J., Błochowiak Małgorzata [i in.]. Polymer cross-linking colon-targeted encapsulation strategy enables to improve oxidative stability of PUFA-rich oils. W: 8th EPNOE International Polysaccharide Conference. Graz, Austria, September 17-22, 2023. Book of abstracts [online] 2023, s. 258 poz.S7-P14

Dyba Aleksandra, Zieliński Andrzej, Mazgaj Katarzyna [i in.]. Electrohydrodynamic processing of carbohydrate- and protein based emulsions as a strategy to improve linseed oil oxidative stability. W: 2nd International Conference on Contemporary Pharmacy Challenges. Online conference, September 21 - 22, 2021, Dortmund 2021, Technical University Dortmund, s. [36-37]

Dyba Aleksandra Jowita, Gołkowska Anna Magdalena, Kozakiewicz Marta Maria [i in.]. Elektrorozpylanie i elektroprzędzenie jako metody produkcji mikrokapsułek oraz mikrowłókien olejowych. Farmacja Polska, 2021, vol. 77, nr 4, s. 220-229. DOI:10.32383/farmpol/136417

14. Analiza metabolomiczna i potencjał bioaktywny roślin użytkowych transformowanych w celu poprawy wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych oraz cech agrotechnicznych.

Gębarowski Tomasz, Wiatrak Benita, Jęśkowiak-Kossakowska Izabela [i in.]. Oils from transgenic flax lines as potential chemopreventive agents in colorectal cancer. Biomedicines, 2023, vol. 11, nr 9, s. art.2592 [23 s.]. DOI:10.3390/biomedicines11092592

Mierziak Justyna, Wojtasik Wioleta, Kulma Anna [i in.]. Overexpression of bacterial beta-ketothiolase improves flax (Linum usitatissimum L.) retting and changes the fibre properties. Metabolites, 2023, vol. 13, nr 3, s. art.437 [24 s.]. DOI:10.3390/metabo13030437

Boba Aleksandra, Kostyń Kamil, Kochneva Yelyzaveta [i in.]. Abscisic acid - defensive player in flax response to Fusarium culmorum infection. Molecules, 2022, vol. 27, nr 9, s. art.2833 [18 s.]. DOI:10.3390/molecules27092833

Boba Aleksandra, Kostyn Kamil, Kozak Bartosz [i in.]. Fusarium oxysporum infection activates the plastidial branch of the terpenoid biosynthesis pathway in flax, leading to increased ABA synthesis. Planta, 2020, vol. 251, nr 2, s. art.50 [14 s.]. DOI:10.1007/s00425-020-03339-9

15. Inne: ocena związku przestrzegania diety z zaburzeniami neurologicznymi i kardiologicznymi u pacjentów z wybraną rzadką chorobą genetyczną; niedożywienie u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Kierunek Farmacja
Bromatologia – IV rok

Kierunek Dietetyka
Żywienie człowieka – I rok
Chemia żywności – I rok
Ewolucja żywienia/Historia żywienia – I rok
Żywienie człowieka 2 – II rok
Podstawy dietetyki 1 i 2 – II rok
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej – II rok
Analiza i ocena jakości żywności – II rok
Podstawy dietetyki 3 – III rok
Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii – III rok
Ćwiczenia specjalistyczne – III rok
Analiza i ocena jakości żywności – III rok
Technologia żywności i potraw – III rok
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – III rok
Regionalne zwyczaje żywieniowe 1 i 2 – III rok
Technologia żywienia – III rok
Towaroznawstwo – III rok
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności – III rok
Ćwiczenia specjalistyczne – I rok, drugiego stopnia
Nowoczesna diagnostyka laboratoryja/Interpretacja wyników badań laboratoryjnych– I rok, drugiego stopnia
Metodologia badań żywieniowych/naukowych – I rok, drugiego stopnia
Interakcje żywienie-geny/Personalizacja żywienia – I rok, drugiego stopnia
Żywność Funkcjonalna/Żywność probiotyczna – I rok, drugiego stopnia
Analiza i interpretacja wyników badań żywieniowych  – I rok, drugiego stopnia
Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych
i żywieniowo-zależnych 1 i 2
– I rok, drugiego stopnia
Edukacja i poradnictwo żywieniowe – I rok, drugiego stopnia
Żywienie kliniczne – I rok, drugiego stopnia
Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i w szpitalach – II rok, drugiego stopnia
Żywienie sportowców – II rok, drugiego stopnia
Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących i żywienie małych dzieci – II rok, drugiego stopnia
Jakość i bezpieczeństwo żywności – II rok, drugiego stopnia
Praktyczne aspekty poradnictwa dietetycznego – II rok, drugiego stopnia
Produkcja potraw – II rok, drugiego stopnia
Epidemiologia żywieniowa/Demografia – II rok, drugiego stopnia
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe/Polityka wyżywienia – II rok, drugiego stopnia

Kierunek Zdrowie Publiczne
Podstawy żywienia człowieka – III rok

Uwaga! Plany, regulaminy, programy zajęć znajdują się w sekcji Pliki do pobrania.
Wzory sprawozdań i materiały niezbędne na ćwiczeniach znajdują się w Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych (https://materialy.umw.edu.pl/)


Informacje dla studentów (Student's information)


Jakość żywności

Materiały niezbędne do udziału w ćwiczeniach zawarte są w pozycji "Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego".

Technologia żywności i potraw

Każda grupa ćwiczeniowa (CL1-4) powinna mieć wydrukowane wszystkie instrukcje i karty oceny organoleptycznej przeznaczone do użycia podczas danej pracowni - np. wszyscy studenci z grupy CL4 na pierwszą pracownię powinni mieć wydrukowany łącznie:  po jednym z plików: ćw. 1 gr1, ćw. 1 gr2, ćw. 1 gr3, ćw. 1 gr4. oraz  po cztery zestawy kart oceny organoleptycznej na grupę.
Materiały do ćwiczeń będą pojawiać się sukcesywnie w zakładce 'Pliki do pobrania' przed daną pracownią. 

Bromatologia

Ćwiczenia z przedmiotu Bromatologia odbywać się będą na sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki:

 • dla grupy CL1-5 we wtorki w godz. 12.00-15.00
 • dla grupy CL6-10 w poniedziałki w godz. 09.00-12.00
 • dla grupy CL11-15 w środy w godz. 8.00-11.00

UWAGA !!! Ćwiczenia rozpoczynają się:

 • dla grupy CL1-5 - 2.10.2023
 • dla grupy CL6-10 - 3.10.2023
 • dla grupy CL11-15 - 2.10.2023 (PONIEDZIAŁEK W GODZ. 10.00-10.45)

Na pierwszą pracownię z oceny sposobów żywienia proszę zapisać swój jadłospis zawierający wszystkie spożyte w ciągu trzech dni (w tym jednego dnia weekendowego) produkty spożywcze z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju napojów i  ilości dodanego cukru/miodu, sposobu obróbki termicznej, zawartości tłuszczu – w przypadku produktów mlecznych, rodzaju stosowanego tłuszczu do smarowania pieczywa (może być nazwa handlowa), gatunku zwierząt rzeźnych, rodzaju pieczywa i produktów zbożowych. Wszystkie porcje produktów proszę zanotować w miarach domowych (łyżka, łyżeczka, talerz, kubek, szklanka, sztuka) lub po zważeniu – w gramach.

Materiały do ćwiczeń z tematu Interakcje leków z żywnością znajdują się pod linkiem: https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/gQpSTHB5F9Ps3gf
UWAGA!  Materiałów proszę nie drukować!


Erasmus students

Attention! Exercise Reports templates can be found in the 'Pliki do pobrania' section.
After first classes, please contact with Mateusz Witkowski, MS to get materials which will be needed for the laboratory on the assessment of nutrition

Bromatology

Classes in the Bromatology subject will take place in the laboratory of the  Department of Dietetics and Bromatology:

for groups CL1-5 on Tuesdays from 12.00 PM-3 PM
for groups CL6-10 on Mondays from 9.00 AM-12.00 PM
for groups CL11-15 on Wednesdays from 8.00 AM-11.00 AM


ATTENTION !!!

The exercises start:

for groups CL1-5 - 02.10.2023
for groups CL6-10 - 03.10.2023
for groups CL11-15 - 02.10.2023
For the first laboratory on the assessment of nutrition, please write down your menu containing all food consumed within three days (including one weekend day), including all types of beverages and the amount of added sugar/honey, thermal processing, fat content (%) - in the case of dairy products , type of spread fat used (trade name may be), type of animal for slaughter (meat products), type of bread and cereal products. All product portions should be recorded in home measures (spoon, teaspoon, plate, mug, glass, piece) or after weighing - in grams.


Konsultacje dla studentów

 • dr hab. Anna Prescha
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • prof. dr hab. Halina Grajeta
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • prof. dr hab. inż. Monika Bronkowska
  wtorki, w godz.15:00-16:00
 • dr hab. Bożena Regulska-Ilow
  czwartki, w godz. 09.00-11.00
 • dr Joanna Pieczyńska
  wtorki, w godz. 10.00-12.00
 • dr Magdalena Grajzer
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • dr Dorota Różańska
  środy, w godz. 09.00-11.00
 • dr Klaudia Konikowska
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • dr Małgorzata Jeziorek
  wtorki, w godz. 10.00-12.00
 • mgr Katarzyna Gołąbek 
  urlop
 • mgr Anna Chmielewska
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr Mateusz Witkowski 
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr Paulina Cedro 
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr Iwan Zalewski
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr  Natalia Gryglewicz- Szymanek
  poniedziałki , w godz. 14:00-15:30
 • mgr  Zuzanna Stachowiak
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
Semestr zimowy

_____________________________________________________________________

Bromatologia
Analiza i ocena jakości żywności
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Technologia żywności i potraw
Żywność probiotyczna
Jakość i bezpieczenstwo żywnosci
Personalizacja żywienia
Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
Metodologia badań naukowych

                                                                      

Semestr letni

_____________________________________________________________________