Katedra i Zakład Dietetyki i Bromatologii

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl
71 784 02 07
faks: 71 784 02 06

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Prescha
71 784 02 04
anna.prescha@umw.edu.pl

 

Profesor

prof. dr hab. Halina Grajeta
71 784 02 05
anna.prescha@umw.edu.pl

Profesor uczelni

dr hab. Bożena Regulska-Ilow
tel. 71 784 01 13
bozena.regulska-ilow@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Joanna Pieczyńska
71 784 02 14
joanna.pieczynska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Magdalena Grajzer
71 784 02 08
magdalena.grajzer@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Dorota Różańska
tel. 71 784 01 12
dorota.rozanska@umw.edu.pl

Asystent

mgr Klaudia Konikowska
tel. 71 784 01 05
klaudia.konikowska@umw.edu.pl

Asystent

mgr Katarzyna Gołąbek
tel. 71 784 02 64
katarzyna.golabek@umw.edu.pl

Asystent

mgr Anna Chmielewska
tel. 71 784 02 64
a.chmielewska@umw.edu.pl

Asystent, adiunkt dydaktyczny

mgr Mateusz Witkowski
71 784 01 56
mateusz.witkowski@umw.edu.pl

Asystent

mgr Katarzyna Skórska-Bober
71 784 02 49
katarzyna.skorska@umw.edu.pl

Asystent, adiunkt dydaktyczny

mgr Paulina Łoboś
tel. 71 784 01 05
paulina.lobos@umw.edu.pl

Asystent

mgr Małgorzata Jeziorek
tel. 71 784 01 11
malgorzata.jeziorek@umw.edu.pl

Asystent

mgr Paulina Cedro
tel. 71 784 01 05
paulina.cedro@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Joanna Kaliszczyk
tel. 71 784 02 09
joanna.kaliszczyk@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Renata Polańska
tel. 71 784 02 09
renata.polanska@umw.edu.pl

Samodzielny technik

mgr inż. Małgorzata Błochowiak
tel. 71 784 02 09
malgorzata.blochowiak@umw.edu.pl

 

Samodzielny referent

mgr inż. Joanna Wnuczyńska
71 784 02 07
faks 71 784 02 06
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl

W trakcie przygotowania

Kierunek Farmacja
Bromatologia – IV rok

Kierunek Dietetyka
Żywienie człowieka – I rok
Chemia żywności – I rok
Historia żywienia – I rok
Żywienie człowieka 2 – II rok
Podstawy dietetyki 1 i 2 – II rok
Dietetyka pediatryczna – II rok
Dietoterapia bloków metabolicznych – II rok
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej – II rok
Nutrigenomika – II rok
Metodologia badań żywieniowych/Metodologia badań naukowych ze statystyką – II rok
Podstawy dietetyki 3 – III rok
Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii – III rok
Ćwiczenia specjalistyczne/Metody badań naukowych – III rok
Analiza i ocena jakości żywności – III rok
Technologia żywności i potraw – III rok
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – III rok
Regionalne zwyczaje żywieniowe/Diety alternatywne 1 i 2 – III rok
Technologia żywienia – III rok
Towaroznawstwo i przechowalnictwo – III rok
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności – III rok
Ćwiczenia specjalistyczne – I rok, drugiego stopnia
Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna – I rok, drugiego stopnia
Metodologia badań żywieniowych/naukowych – I rok, drugiego stopnia
Interakcje żywienie-geny – I rok, drugiego stopnia
Żywność Funkcjonalna – I rok, drugiego stopnia
Analiza i interpretacja wyników badań żywieniowych  – I rok, drugiego stopnia
Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych
i żywieniowo-zależnych 1 i 2
– I rok, drugiego stopnia
Edukacja/poradnictwo żywieniowe – I rok, drugiego stopnia
Żywienie kliniczne/żywienie w wybranych chorobach – I rok, drugiego stopnia
Zasady i organizacja żywienia zbiorowego/w szpitalach – II rok, drugiego stopnia
Żywienie sportowców/żywienie osób aktywnych fizycznie – II rok, drugiego stopnia
Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących/żywienie małych dzieci – II rok, drugiego stopnia
Jakość żywności – II rok, drugiego stopnia
Żywność funkcjonalna i GMO – II rok, drugiego stopnia
Przechowalnictwo żywności/towaroznawstwo – II rok, drugiego stopnia
Produkcja potraw – II rok, drugiego stopnia
Epidemiologia żywienia – II rok, drugiego stopnia
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe – II rok, drugiego stopnia

Kierunek Zdrowie Publiczne
Podstawy żywienia człowieka – III rok

Uwaga! Plany, regulaminy, programy zajęć oraz materiały do ćwiczeń i wzory sprawozdań znajdują się w sekcji Pliki do pobrania.


Bromatologia

Ćwiczenia z przedmiotu Bromatologia odbywać się będą na sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki:

 • dla grupy CL1-4 we wtorki w godz. 12.00-15.00
 • dla grupy CL5-8 w poniedziałki w godz. 09.00-12.00
 • dla grupy CL9-12w środy w godz. 8.30-11.30

UWAGA !!! Ćwiczenia rozpoczynają się:

 • dla grupy CL1-4 - 4.10.2022
 • dla grupy CL5-8 - 3.10.2022
 • dla grupy CL9-12 - 5.10.2022

Na pierwszą pracownię z oceny sposobów żywienia proszę zapisać swój jadłospis zawierający wszystkie spożyte w ciągu trzech dni (w tym jednego dnia weekendowego) produkty spożywcze z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju napojów i  ilości dodanego cukru/miodu, sposobu obróbki termicznej, zawartości tłuszczu – w przypadku produktów mlecznych, rodzaju stosowanego tłuszczu do smarowania pieczywa (może być nazwa handlowa), gatunku zwierząt rzeźnych, rodzaju pieczywa i produktów zbożowych. Wszystkie porcje produktów proszę zanotować w miarach domowych (łyżka, łyżeczka, talerz, kubek, szklanka, sztuka) lub po zważeniu – w gramach.

Materiały do ćwiczeń z tematu Interakcje leków z żywnością znajdują się pod linkiem: https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/gQpSTHB5F9Ps3gf
UWAGA!  Materiałów proszę nie drukować!


Erasmus students

Attention! Exercise Reports templates can be found in the 'Pliki do pobrania' section.
After first classes, please contact with Mateusz Witkowski, MS to get Your timetable and materials which will be needed for the laboratory on the assessment of nutrition

Bromatology

Classes in the Bromatology subject will take place in the laboratory of the  Department of Dietetics and Bromatology:

for groups CL1-4 on Tuesdays from 12.00 PM-3 PM
for groups CL5-8 on Mondays from 9.00 AM-12.00 PM
for groups CL9-13 on Wednesdays from 8.30 AM-11.30 AM


ATTENTION !!!

The exercises start:

for groups CL1-4 - 04.10.2022
for groups CL5-8 - 03.10.2022
for groups CL9-13 - 05.10.2022
For the first laboratory on the assessment of nutrition, please write down your menu containing all food consumed within three days (including one weekend day), including all types of beverages and the amount of added sugar/honey, thermal processing, fat content (%) - in the case of dairy products , type of spread fat used (trade name may be), type of animal for slaughter (meat products), type of bread and cereal products. All product portions should be recorded in home measures (spoon, teaspoon, plate, mug, glass, piece) or after weighing - in grams.


Technologia żywności i potraw

Każda grupa ćwiczeniowa (CL1-4) powinna mieć wydrukowane wszystkie instrukcje i karty oceny organoleptycznej przeznaczone do użycia podczas danej pracowni - np. wszyscy studenci z grupy CL4 na pierwszą pracownię powinni mieć wydrukowany łącznie:  po jednym z plików: ćw. 1 gr1, ćw. 1 gr2, ćw. 1 gr3, ćw. 1 gr4. oraz  po cztery zestawy kart oceny organoleptycznej na grupę.
Materiały do ćwiczeń będą pojawiać się sukcesywnie w zakładce 'Pliki do pobrania' przed daną pracownią. 


Konsultacje dla studentów

 • dr hab. Anna Prescha
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • prof. dr hab. Halina Grajeta
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • dr hab. Bożena Regulska-Ilow
  środy, w godz. 10.00-12.00
 • dr Joanna Pieczyńska
  wtorki, w godz. 10.00-12.00
 • dr Magdalena Grajzer
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • dr Dorota Różańska
  poniedziałki, w godz. 09.30-11.30
 • mgr Klaudia Konikowska
  wtorki, w godz. 09.30-10.30 i 13.00-14.00
 • mgr Katarzyna Gołąbek
  wtorki, w godz. 11.00-13.00
 • mgr Anna Chmielewska
  czwartki (20.10. i 03.11.2022), w godz. 11.00-13.00
 • mgr Mateusz Witkowski 
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr Katarzyna Skórska-Bober
  środy, w godz. 12.00-14.00
 • mgr Paulina Łoboś
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
 • mgr Małgorzata Jeziorek
  wtorki, w godz. 08.45-10.45
 • mgr Paulina Cedro
  konsultacje odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
Żywienie sportowców/żywienie osób aktywnych fizycznie
Żywność funkcjonalna i GMO
Metodologia badań żywieniowych
Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Regionalne zwyczaje żywieniowe/Diety alternatywne 1
Demografia
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Nutrigenomika
Metodologia badań żywieniowych
Chemia żywności
Ewolucja żywienia
Podstawy żywienia człowieka - Zdrowie Publiczne