Wydział Farmaceutyczny - Sylabusy

Sylabusy na rok akademicki 2022/2023
Sylabusy
Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.
Wzór sylabusa od 2022 roku